strings.xml 6.39 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<resources>
 <!--RingActivity-->
 <string name="close_msg">Натиснете „назад“ още веднъж за изход</string>
 <string name="title_section0">Набиране</string>
 <string name="title_section1">Обаждане</string>
 <string name="title_section2">История</string>
 <string name="title_activity_sflphone_home">Ring</string>
 <string name="create_new_account_dialog_title">Няма регистриран акаунт</string>
 <string name="create_new_account_dialog">Искате ли да регистрирате акаунт сега?</string>
11
 <string name="cannot_pass_sipcall_title">Не е наличен акаунта за SIP</string>
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
 <string name="cannot_pass_sipcall">Текущо избраният акаунт не е достъпен</string>
 <string name="error_no_network">Няма връзка с мрежата</string>
 <!--AB menus-->
 <string name="ab_account_creation">Нов акаунт</string>
 <string name="ab_account_edition_1">Изтриване</string>
 <string name="ab_action_chat">Текстово съобщение</string>
 <string name="ab_clear_history">Изчистване на историята</string>
 <!--Left Drawer-->
 <!--Accessibility-->
 <!--Sections-->
 <string name="menu_item_home">Начало</string>
 <string name="menu_item_accounts">Управление на акаунти</string>
 <string name="menu_item_settings">Настройки</string>
 <string name="menu_item_about">Относно Ring</string>
 <!--Dialing Fragment-->
 <string name="dial_action_call">Обаждане</string>
 <string name="dial_number">Наберете номер</string>
 <string name="dial_hint">Въведете телефонен номер</string>
 <!--History Fragment-->
 <string name="hist_replay_button">Повторение</string>
 <string name="hist_replay_button_stop">Спиране</string>
 <string name="hist_no_history">Няма история</string>
 <string name="hist_in_calls">Входящи:%1$d</string>
 <string name="hist_out_calls">Изходящи:%1$d</string>
 <!--DetailsHistory Fragment-->
 <string name="detail_hist_call_number">Набиране на %1$s</string>
 <!--Home Fragment-->
 <plurals name="home_conferences_title">
  <item quantity="one">%d разговор</item>
  <item quantity="other">%d разговора</item>
 </plurals>
 <string name="home_transfering">Прехвърляне на %1$s към %1$s</string>
 <string name="home_transfer_complet">Прехвърлянето е завършено</string>
 <string name="home_conf_item">%1$s участници</string>
 <!--ContactList Fragment-->
 <string name="no_contact_found">Няма намерен контакт</string>
 <string name="starred_contacts_title">Любими</string>
 <string name="searchbar_hint">Въведете име или тел. номер…</string>
 <string name="choose_number">Изберете номер</string>
 <!--FileExplorerDFragement-->
 <string name="file_explorer_title">Изберете файл</string>
 <!--TransferDFragment-->
 <string name="transfer_to_another_call">Прехвърляне към друг текущ разговор:</string>
 <string name="transfer_no_other_call">Няма други чакащи разговори</string>
 <string name="transfer_type_number">Въведете номер, към който да прехвърлите:</string>
 <!--Notifications-->
 <string name="notif_missed_call_title">Пропуснато обаждане</string>
 <string name="notif_missed_incoming_call">Пропуснато обаждане от %1$s</string>
 <string name="notif_missed_outgoing_call">Пропуснато обаждане до %1$s</string>
 <string name="notif_incoming_call_title">Входящо обаждане от %1$s</string>
 <string name="notif_incoming_call">Входящо обаждане</string>
 <string name="notif_outgoing_call_title">Изходящо обаждане до %1$s</string>
 <string name="notif_outgoing_call">Изходящо обаждане</string>
 <string name="notif_current_call_title">Текущ разговор с %1$s</string>
 <string name="notif_current_call">Текущ разговор</string>
 <!--Call Fragment-->
 <string name="me">Аз</string>
 <string name="you_txt_prefix">Вие:</string>
 <string name="action_call_conference">Конференция</string>
 <string name="action_call_hold">Задържане</string>
 <string name="action_call_hangup">Затваряне</string>
 <string name="action_settings">Настройки</string>
 <string name="web_site">Уеб сайт</string>
 <string name="help_gestures">Този изглед ще обясни на потребителите различните действия по време на разговор. Ще бъдат обяснени различните действия: дълго натискане, влачене, мазване и т.н.</string>
 <string name="ongoing_call">Текущо обаждане</string>
 <string name="hist_in_call">Входящо обаждане от %1$s</string>
 <string name="hist_out_call">Изходящо обаждане до %1$s</string>
 <string name="add_to_contacts">Добавяне към контактите</string>
 <string name="start_error_title">Не мога да пусна Ring !</string>
 <string name="start_error_mic_required">Ring се нуждае от правото за ползване на микрофона, за да работи</string>
 <string name="action_call_accept">Приемане</string>
 <string name="action_call_decline">Отказ</string>
 <string name="ab_action_speakerphone">Включване на колонката</string>
 <string name="ab_action_contact_add">Добавяне към контактите</string>
 <string name="ab_action_audio_call">Гласово обаждане</string>
 <string name="share_via">Споделяне чрез</string>
 <string name="write_a_message">Напишете съобщение</string>
 <string name="scan_qr">Сканиране на QR код</string>
 <string name="ab_action_flipcamera">Обръщане на камерата</string>
91
92
93
 <!--Text messages-->
 <string name="action_send_msg">Изпращане на съобщение до %1$s</string>
 <string name="send_message">Изпращане на съобщение</string>
94
</resources>