strings.xml 8.85 KB
Newer Older
1
2
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<resources>
3
4
5
6
 <string name="section_licence">Лиценз</string>
 <string name="sponsor_section">Ring е безплатен софтуер, разработван и поддържан от</string>
 <string name="copyright_section">Авторски права</string>
 <string name="contribute_section">Принос</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
7
 <string name="version_section">Версия</string>
8
9
 <string name="no_email_app_installed">Не е открито приложение за е-поща. Инсталирайте такова и ни изпратете доклад.</string>
 <string name="email_chooser_title">Изпращане на е-писмо чрез…</string>
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
 <!--RingActivity-->
 <string name="title_section0">Набиране</string>
 <string name="title_activity_sflphone_home">Ring</string>
 <string name="error_no_network">Няма връзка с мрежата</string>
 <!--AB menus-->
 <string name="ab_account_creation">Нов акаунт</string>
 <string name="ab_account_edition_1">Изтриване</string>
 <string name="ab_action_chat">Текстово съобщение</string>
 <!--Left Drawer-->
 <!--Accessibility-->
20
21
 <string name="drawer_open">Отваряне на менюто</string>
 <string name="drawer_close">Затваряне на менюто</string>
22
23
 <!--Sections-->
 <string name="menu_item_home">Начало</string>
24
 <string name="menu_item_accounts">Управление на акаунтите</string>
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
 <string name="menu_item_settings">Настройки</string>
 <string name="menu_item_about">Относно Ring</string>
 <!--Dialing Fragment-->
 <string name="dial_action_call">Обаждане</string>
 <string name="dial_number">Наберете номер</string>
 <string name="dial_hint">Въведете телефонен номер</string>
 <!--History Fragment-->
 <string name="hist_replay_button">Повторение</string>
 <string name="hist_replay_button_stop">Спиране</string>
 <string name="hist_no_history">Няма история</string>
 <!--DetailsHistory Fragment-->
 <string name="detail_hist_call_number">Набиране на %1$s</string>
 <!--Home Fragment-->
 <plurals name="home_conferences_title">
  <item quantity="one">%d разговор</item>
  <item quantity="other">%d разговора</item>
 </plurals>
 <string name="home_transfering">Прехвърляне на %1$s към %1$s</string>
 <string name="home_transfer_complet">Прехвърлянето е завършено</string>
 <!--ContactList Fragment-->
 <string name="no_contact_found">Няма намерен контакт</string>
 <string name="starred_contacts_title">Любими</string>
 <string name="searchbar_hint">Въведете име или тел. номер…</string>
 <string name="choose_number">Изберете номер</string>
 <!--FileExplorerDFragement-->
 <!--TransferDFragment-->
 <string name="transfer_to_another_call">Прехвърляне към друг текущ разговор:</string>
 <string name="transfer_no_other_call">Няма други чакащи разговори</string>
 <string name="transfer_type_number">Въведете номер, към който да прехвърлите:</string>
 <!--Notifications-->
 <string name="notif_missed_incoming_call">Пропуснато обаждане от %1$s</string>
 <string name="notif_missed_outgoing_call">Пропуснато обаждане до %1$s</string>
 <string name="notif_incoming_call_title">Входящо обаждане от %1$s</string>
 <string name="notif_incoming_call">Входящо обаждане</string>
 <string name="notif_outgoing_call_title">Изходящо обаждане до %1$s</string>
 <string name="notif_outgoing_call">Изходящо обаждане</string>
 <string name="notif_current_call_title">Текущ разговор с %1$s</string>
 <string name="notif_current_call">Текущ разговор</string>
 <!--Call Fragment-->
 <string name="me">Аз</string>
 <string name="you_txt_prefix">Вие:</string>
 <string name="action_call_conference">Конференция</string>
 <string name="action_call_hangup">Затваряне</string>
 <string name="action_settings">Настройки</string>
 <string name="help_gestures">Този изглед ще обясни на потребителите различните действия по време на разговор. Ще бъдат обяснени различните действия: дълго натискане, влачене, мазване и т.н.</string>
 <string name="ongoing_call">Текущо обаждане</string>
 <string name="hist_in_call">Входящо обаждане от %1$s</string>
 <string name="hist_out_call">Изходящо обаждане до %1$s</string>
 <string name="start_error_title">Не мога да пусна Ring !</string>
 <string name="start_error_mic_required">Ring се нуждае от правото за ползване на микрофона, за да работи</string>
 <string name="action_call_accept">Приемане</string>
 <string name="action_call_decline">Отказ</string>
 <string name="ab_action_speakerphone">Включване на колонката</string>
 <string name="ab_action_contact_add">Добавяне към контактите</string>
79
 <string name="ab_action_contact_add_question">Добавяне към контактите?</string>
80
81
82
 <string name="ab_action_audio_call">Гласово обаждане</string>
 <string name="share_via">Споделяне чрез</string>
 <string name="write_a_message">Напишете съобщение</string>
83
 <string name="scan_qr">Сканиране на QR-код</string>
84
 <string name="ab_action_flipcamera">Обръщане на камерата</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
85
86
 <!--Text messages-->
 <string name="send_message">Изпращане на съобщение</string>
87
88
89
90
 <string name="message_sending">Изпращане на съобщение…</string>
 <string name="time_just_now">Току-що</string>
 <string name="permission_read_denied">Не беше позволено на приложението да чете от мястото за съхранение на данни, така че не може да работи правилно. Моля, дайте това право на приложението.</string>
 <string name="permission_write_denied">Не беше позволено на приложението да записва в мястото за съхранение на данни, така че не може да работи правилно. Моля, дайте това право на приложението.</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
91
 <!--MediaPreferenceFragment-->
92
93
 <string name="permission_dialog_camera_title">Право за използване на камерата</string>
 <string name="permission_dialog_camera_message">Разговорите с видео изискват правото за използване на камерата. Моля, дайте това право на приложението.</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
94
 <!--Read contacts permission-->
95
 <string name="permission_dialog_read_contacts_message">Ring се нуждае от правото за четене на контактите, за да работи тази функционалност. Моля, разрешете го.</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
96
 <!--Write call log permission-->
97
 <string name="permission_dialog_write_call_log_message">Ring се нуждае от правото за запис в историята на обажданията, за да работи тази функционалност. Моля, разрешете го.</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
98
 <!--QRCode Scan-->
99
 <string name="scan_qr_account_message">Сканирайте QR-кода на акаунта, който искате да добавите.</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
100
 <!--Settings-->
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
 <string name="clear_history_dialog_title">Изчистване на историята?</string>
 <string name="clear_history_dialog_message">Това действие е необратимо.</string>
 <string name="clear_history_completed">Историята беше изчистена.</string>
 <!--Conversation-->
 <string name="conversation_action_delete_this">Изтриване на този разговор</string>
 <string name="conversation_action_delete_this_title">Изтриване на този разговор?</string>
 <string name="conversation_action_delete_this_message">Това действие е необратимо.</string>
 <string name="conversation_action_copy_peer_number">Копиране на номера</string>
 <!--Contacts-->
 <string name="add_call_contact_number_to_contacts">Добавяне на %1$s?</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
111
112
113
 <string name="prompt_new_password">Нова парола</string>
 <!--MenuHeaderView-->
 <string name="unknown">Неизвестно</string>
114
</resources>