strings.xml 7.93 KB
Newer Older
1
2
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<resources>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
3
4
5
6
7
8
 <string name="sponsor_section">Ring és software lliure desenvolupat i mantingut per</string>
 <string name="copyright_section">Copyright</string>
 <string name="contribute_section">Contribueix</string>
 <string name="version_section">Versió</string>
 <string name="no_email_app_installed">No s\'ha trobat cap aplicació de correu, instal·leu una per enviar-nos un informe </string>
 <string name="email_chooser_title">Enviar correu fent servir...</string>
9
 <!--RingActivity-->
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
10
11
12
 <string name="title_activity_sflphone_home">Ring</string>
 <string name="error_no_network">No hi ha connexió a la xarxa</string>
 <string name="error_mobile_network_available_but_disabled">Per favor doneu accés a la xarxa mòbil en la pantalla d\'ajustaments.</string>
13
 <!--AB menus-->
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
14
15
 <string name="ab_account_creation">Nou compte</string>
 <string name="ab_action_chat">Missatge de text</string>
16
17
 <!--Left Drawer-->
 <!--Accessibility-->
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
18
19
 <string name="drawer_open">Obrir el calaix de navegació</string>
 <string name="drawer_close">Tancar el calaix de navegació</string>
20
 <!--Sections-->
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
21
22
 <string name="menu_item_home">Inici</string>
 <string name="menu_item_accounts">Gestionar els comptes</string>
23
 <string name="menu_item_settings">Opcions</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
24
25
 <string name="menu_item_share">Comparteix el meu contacte</string>
 <string name="menu_item_about">Sobre Ring</string>
26
 <!--Dialing Fragment-->
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
27
 <string name="dial_number">Marca un número</string>
28
 <!--History Fragment-->
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
29
30
 <string name="hist_replay_button">Repetir</string>
 <string name="hist_replay_button_stop">Para</string>
31
32
 <!--DetailsHistory Fragment-->
 <!--Home Fragment-->
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
33
34
35
36
37
 <plurals name="home_conferences_title">
  <item quantity="one">%d Conversa</item>
  <item quantity="other">%d Converses</item>
 </plurals>
 <string name="home_transfer_complet">Transferència completada</string>
38
 <!--ContactList Fragment-->
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
39
40
41
42
 <string name="no_contact_found">Contacte no trobat</string>
 <string name="starred_contacts_title">Favorits</string>
 <string name="searchbar_hint">Fiqueu un nom o número de telèfon</string>
 <string name="choose_number">Escolliu un número</string>
43
44
 <!--FileExplorerDFragement-->
 <!--TransferDFragment-->
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
45
46
47
 <string name="transfer_to_another_call">Transferir a altra trucada actual:</string>
 <string name="transfer_no_other_call">No hi ha altres trucades pendents</string>
 <string name="transfer_type_number">Escriure un número per transferir a:</string>
48
 <!--Notifications-->
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
49
50
51
 <string name="notif_missed_incoming_call">Trucada perduda de %1$s</string>
 <string name="notif_missed_outgoing_call">Trucada perduda a %1$s</string>
 <string name="notif_incoming_call_title">Trucada entrant de %1$s</string>
52
 <string name="notif_incoming_call">Trucada entrant</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
53
54
55
56
 <string name="notif_outgoing_call_title">Trucada sortint de %1$s</string>
 <string name="notif_outgoing_call">Trucada sortint</string>
 <string name="notif_current_call_title">Trucada actual amb %1$s</string>
 <string name="notif_current_call">Trucada actual</string>
57
 <!--Call Fragment-->
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
 <string name="you_txt_prefix">Tu:</string>
 <string name="action_call_attended_transfer">Transferència Atesa</string>
 <string name="action_call_conference">Conferència</string>
 <string name="action_call_hangup">Penjar</string>
 <string name="ongoing_call">Trucada en marxa</string>
 <string name="hist_in_call">Trucada entrant de %1$s</string>
 <string name="hist_out_call">Trucada en marxa de %1$s</string>
 <string name="start_error_title">No es pot iniciar Ring !</string>
 <string name="start_error_mic_required">Ring necessita el permís del micròfon per funcionar.</string>
 <string name="action_call_accept">Agafar trucada</string>
 <string name="action_call_decline">Rebutjar</string>
 <string name="ab_action_speakerphone">Habilitar l\'altaveu</string>
 <string name="ab_action_contact_add">Afegir als contactes</string>
 <string name="ab_action_contact_add_question">Afegir als contactes ?</string>
 <string name="ab_action_audio_call">Trucada de veu</string>
 <string name="ab_action_video_call">Videotrucada </string>
 <string name="share_via">Comparteix via</string>
 <string name="write_a_message">Escriu un missatge</string>
 <string name="scan_qr">Escanejar un codi QR</string>
 <string name="ab_action_flipcamera">Canviar de càmera</string>
78
 <!--Text messages-->
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
79
80
81
82
 <string name="send_message">Enviar el missatge</string>
 <string name="message_sending">Enviant missatge</string>
 <string name="time_just_now">Ara mateix</string>
 <string name="permission_read_denied">L\'aplicació no té permís per llegir al seu emmagatzematge. Per tant, no pot funcionar. Si us plau, considereu la concessió d\'aquest permís</string>
83
 <!--MediaPreferenceFragment-->
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
84
85
86
87
88
 <string name="permission_dialog_camera_title">Permís de la càmera</string>
 <string name="permission_dialog_camera_message">Les videotrucades necessiten el permís de la càmera per feuncionar. Si us plau, considereu habilitar-lo.</string>
 <string name="ringtone_error_title">Error</string>
 <string name="ringtone_error_format_not_supported">Aquest format no és compatible.</string>
 <string name="ringtone_error_size_too_big">L\'arxiu és massa gran. La mida màxim és de %1$ikB.</string>
89
 <!--Read contacts permission-->
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
90
 <string name="permission_dialog_read_contacts_message">Ring necessita el permís de llegir contactes per a habilitar aquesta funcionalitat. Si us plau, concediu-lo.</string>
91
 <!--Write call log permission-->
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
92
 <string name="permission_dialog_write_call_log_message">Ring necessita el permís d\'escriure al registre de trucades per a habilitar aquesta funcionalitat. Si us plau, concediu-lo.</string>
93
 <!--QRCode Scan-->
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
94
 <string name="scan_qr_account_message">Escanejar el codi QR del compte que vulgueu afegir.</string>
95
 <!--Settings-->
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
96
97
98
 <string name="clear_history_dialog_title">Netejar l\'historial ?</string>
 <string name="clear_history_dialog_message">Aquesta acció no pot ser desfeta.</string>
 <string name="clear_history_completed">L\'historial s\'ha netejat.</string>
99
 <!--Conversation-->
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
100
101
102
103
104
105
 <string name="conversation_action_delete_this">Esborra aquesta conversa</string>
 <string name="conversation_action_delete_this_title">Esborrar aquesta conversa ?</string>
 <string name="conversation_action_delete_this_message">Aquesta acció no pot ser desfeta.</string>
 <string name="conversation_action_copy_peer_number">Copia el número</string>
 <string name="conversation_action_copied_peer_number_clipboard">%1$s copiat al porta-retalls</string>
 <string name="conversation_action_select_peer_number">Seleccia un número</string>
106
 <!--Contacts-->
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
107
108
109
110
111
112
113
114
115
 <string name="add_call_contact_number_to_contacts">Afegir %1$s ?</string>
 <string name="prompt_new_password">Nova contrasenya</string>
 <string name="prompt_new_password_repeat">Repetir la nova contrasenya</string>
 <string name="account_create_title">Crear un compte de Ring</string>
 <string name="prompt_new_username">Escriu un nou nom d\'usuari</string>
 <string name="help_password_choose">Escollir una contrasenya forta que haureu de recordar per protegir el vostre compte de Ring.</string>
 <string name="help_password_enter">Escriure la contrasenya del vostre compte principal de Ring</string>
 <string name="help_pin_enter">Ficar el PIN d\'altre compte configurat de Ring. Feu servir la funció \"exportar compte a Ring\" per obtenir el PIN.</string>
 <string name="wizard_next">Següent</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
116
 <!--MenuHeaderView-->
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
117
118
119
120
 <string name="profile">El meu perfil</string>
 <string name="open_the_gallery">Obrir la galeria</string>
 <string name="take_a_photo">Fer una foto</string>
 <string name="unknown">Desconegut</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
121
 <!--Share fragment-->
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
122
123
124
 <string name="share_message">Escaneja aquest codi QR amb l\'escàner de l\'aplicació Ring que vulga comunicar-se amb tu.</string>
 <string name="share_your_account_information">Compartir la meua informació de contacte</string>
 <string name="generic_error_migration">Error</string>
125
</resources>