strings.xml 7.82 KB
Newer Older
1
2
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<resources>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
3
4
5
 <string name="sponsor_section">Ring je svobodný software, jejž vyvíjí a podporuje</string>
 <string name="copyright_section">Copyright</string>
 <string name="contribute_section">Přispět</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
6
 <string name="version_section">Verze</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
7
8
 <string name="no_email_app_installed">Nenalezena mailová aplikace, nějakou si nainstalujte, abyste nám poslali hlášení</string>
 <string name="email_chooser_title">Poslat zprávu pomocí…</string>
9
 <!--RingActivity-->
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
10
11
 <string name="title_activity_sflphone_home">Ring</string>
 <string name="error_no_network">Chybí připojení</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
12
 <string name="error_mobile_network_available_but_disabled">Povolte prosím v nastavení přístup k mobilním datům</string>
13
14
 <!--AB menus-->
 <string name="ab_account_creation">Nový účet</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
15
 <string name="ab_action_chat">Textové zprávy</string>
16
17
 <!--Left Drawer-->
 <!--Accessibility-->
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
18
19
 <string name="drawer_open">Otevřít navigační šuplík</string>
 <string name="drawer_close">Zavřít navigační šuplík</string>
20
 <!--Sections-->
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
21
22
 <string name="menu_item_home">Domov</string>
 <string name="menu_item_accounts">Spravovat účty</string>
23
 <string name="menu_item_settings">Nastavení</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
24
 <string name="menu_item_share">Sdílet můj kontakt</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
25
 <string name="menu_item_about">O Ring</string>
26
 <!--Dialing Fragment-->
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
27
 <string name="dial_number">Vytočit číslo</string>
28
 <!--History Fragment-->
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
29
 <string name="hist_replay_button">Znovu přehrát</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
30
 <string name="hist_replay_button_stop">Zastavit</string>
31
32
 <!--DetailsHistory Fragment-->
 <!--Home Fragment-->
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
33
34
35
 <plurals name="home_conferences_title">
  <item quantity="one">%d Konverzace</item>
  <item quantity="few">%d Konverzace</item>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
36
  <item quantity="other">%d konverzací</item>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
37
38
 </plurals>
 <string name="home_transfer_complet">Přesměrování hotovo</string>
39
 <!--ContactList Fragment-->
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
40
41
42
43
 <string name="no_contact_found">Nenalezen žádný kontakt</string>
 <string name="starred_contacts_title">Oblíbené</string>
 <string name="searchbar_hint">Vložte jméno nebo číslo…</string>
 <string name="choose_number">Vyberte číslo</string>
44
45
 <!--FileExplorerDFragement-->
 <!--TransferDFragment-->
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
46
47
 <string name="transfer_to_another_call">Přesměrovat na čekající hovor:</string>
 <string name="transfer_no_other_call">Žádné čekající hovory</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
48
 <string name="transfer_type_number">Vložte číslo, na něž chcete hovor přesměrovat:</string>
49
 <!--Notifications-->
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
50
51
52
53
 <string name="notif_missed_incoming_call">Zmeškaný hovor od %1$s</string>
 <string name="notif_missed_outgoing_call">Zmeškaný hovor pro %1$s</string>
 <string name="notif_incoming_call_title">Příchozí hovor od %1$s</string>
 <string name="notif_incoming_call">Příchozí hovor</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
54
 <string name="notif_outgoing_call_title">Odchozí hovor k %1$s</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
55
56
57
 <string name="notif_outgoing_call">Odchozí hovor</string>
 <string name="notif_current_call_title">Současný hovor s %1$s</string>
 <string name="notif_current_call">Současný hovor</string>
58
 <!--Call Fragment-->
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
59
 <string name="you_txt_prefix">Vy:</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
60
 <string name="action_call_attended_transfer">Přesměrování na čekající hovor</string>
61
 <string name="action_call_conference">Konference</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
62
63
64
65
 <string name="action_call_hangup">Zavěsit</string>
 <string name="ongoing_call">Probíhající hovor</string>
 <string name="hist_in_call">Příchozí hovor %1$s</string>
 <string name="hist_out_call">Odchozí hovor %1$s</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
66
67
 <string name="start_error_title">Nelze spustit Ring!</string>
 <string name="start_error_mic_required">Aby Ring správně pracoval, vyžaduje přístup k mikrofonu.</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
68
69
70
71
 <string name="action_call_accept">Přijmout</string>
 <string name="action_call_decline">Odmítnout</string>
 <string name="ab_action_speakerphone">Zapnout reproduktor</string>
 <string name="ab_action_contact_add">Přidat do kontaktů</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
72
 <string name="ab_action_contact_add_question">Přidat do kontaktů?</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
73
74
75
76
 <string name="ab_action_audio_call">Audio hovor</string>
 <string name="ab_action_video_call">Video hovor</string>
 <string name="share_via">Sdílet přes</string>
 <string name="write_a_message">Napsat zprávu</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
77
 <string name="scan_qr">Skenovat QR kód</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
78
 <string name="ab_action_flipcamera">Otočit kameru</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
79
 <!--Text messages-->
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
80
81
82
83
 <string name="send_message">Odeslat zprávu</string>
 <string name="message_sending">Odesílám zprávu…</string>
 <string name="time_just_now">Právě teď</string>
 <string name="permission_read_denied">Aplikace nemohla číst z vašeho úložiště, takže nemůže správně fungovat. Prosím zvažte poskytnutí jí tohoto povolení</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
84
 <!--MediaPreferenceFragment-->
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
85
86
 <string name="permission_dialog_camera_title">Povolení ke kameře</string>
 <string name="permission_dialog_camera_message">Video konverzace vyžadují povolení ke kameře. Prosím zvažte jeho povolení.</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
87
 <string name="ringtone_error_title">Chyba</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
88
89
 <string name="ringtone_error_format_not_supported">Tento formát je nepodporovaný.</string>
 <string name="ringtone_error_size_too_big">Soubor je příliš velký. Maximální velikost je %1$ikB.</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
90
 <!--Read contacts permission-->
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
91
 <string name="permission_dialog_read_contacts_message">Pro tuto funkci Ring vyžaduje povolení „Číst kontakty“. Povolte jej prosím.</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
92
 <!--Write call log permission-->
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
93
 <string name="permission_dialog_write_call_log_message">Pro tuto funkci Ring vyžaduje povolení „Zapisovat záznam hovorů“. Povolte jej prosím.</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
94
 <!--QRCode Scan-->
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
95
 <string name="scan_qr_account_message">Oskenujte QR kód účtu, který chcete přidat.</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
96
 <!--Settings-->
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
97
 <string name="clear_history_dialog_title">Vymazat historii?</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
98
99
 <string name="clear_history_dialog_message">Tuto činnost nelze vrátit zpět.</string>
 <string name="clear_history_completed">Historie byla vymazána.</string>
100
 <!--Conversation-->
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
101
 <string name="conversation_action_delete_this">Odstranit tuto konverzaci</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
102
 <string name="conversation_action_delete_this_title">Odstranit tuto konverzaci?</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
103
104
105
106
 <string name="conversation_action_delete_this_message">Tuto činnost nelze vrátit zpět.</string>
 <string name="conversation_action_copy_peer_number">Kopírovat číslo</string>
 <string name="conversation_action_copied_peer_number_clipboard">%1$s zkopírováno do schránky</string>
 <string name="conversation_action_select_peer_number">Vyberte číslo</string>
107
 <!--Contacts-->
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
108
 <string name="add_call_contact_number_to_contacts">Přidat %1$s?</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
109
 <string name="prompt_new_password">Nové heslo</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
110
 <string name="prompt_new_password_repeat">Zopakujte nové heslo</string>
Aline Bonnet's avatar
Aline Bonnet committed
111
 <string name="account_create_title">Vytvořit účet Ring</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
112
113
114
115
116
 <string name="prompt_new_username">Zadejte nové uživatelské jméno</string>
 <string name="help_password_choose">K ochraně účtu Ring si zvolte silné heslo, které si dovedete zapamatovat.</string>
 <string name="help_password_enter">Zadejte hlavní heslo ke svému účtu Ring</string>
 <string name="help_pin_enter">Zadejte PIN z jiného nastaveného účtu Ring. Abyste PIN získali, použijte volbu „exportovat účet na Ring“.</string>
 <string name="wizard_next">Další</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
117
 <!--MenuHeaderView-->
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
118
119
120
121
 <string name="profile">Můj profil</string>
 <string name="open_the_gallery">Otevřít galerii</string>
 <string name="take_a_photo">Pořídit fotku</string>
 <string name="unknown">Neznámé</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
122
 <!--Share fragment-->
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
123
124
125
 <string name="share_message">Naskenujte QR kód zabudovaným skenerem aplikace Ring, která s vámi chce komunikovat.</string>
 <string name="share_your_account_information">Sdílet mé kontaktní informace</string>
 <string name="generic_error_migration">Chyba</string>
126
</resources>