strings_account.xml 11.2 KB
Newer Older
1
2
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<resources>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
3
4
 <!--Strings related to account edition screen-->
 <string name="ic_delete_menu">Odstranit</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
5
 <!--Strings related to account creation-->
6
7
8
9
 <string name="prompt_alias">Přezdívka</string>
 <string name="prompt_hostname">Hostitelské jméno</string>
 <string name="prompt_username">Uživatelské jméno</string>
 <string name="prompt_password">Heslo</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
10
 <string name="action_create">Vytvořit účet</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
11
12
13
14
 <string name="action_create_short">Zaregistrovat</string>
 <string name="error_field_required">Toto pole je vyžadováno</string>
 <string name="dialog_wait_create">Přidávám účet</string>
 <string name="dialog_wait_create_details">Prosím vyčkejte, než bude váš účet přidán…</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
15
16
 <string name="dialog_wait_update">Aktualizuje se účet</string>
 <string name="dialog_wait_update_details">Počkejte prosím, než bude váš účet aktualizován…</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
17
18
 <string name="dialog_warn_ip2ip_account_title">Vytvořit prázdný účet SIP ?</string>
 <string name="dialog_warn_ip2ip_account_message">Vytváříte prázdný účet SIP bez platného hostitelského jména.
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
19
20
Budete moci pouze vytvářet a přijímat přímé ip hovory.
Svůj účet můžete upravit později</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
21
 <string name="help_ring">Účet Ring vám umožňuje spojit se s lidmi bezpečně, uživatel s uživatelem, skrze plně decentralizovanou síť.</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
22
 <string name="help_sip_title">Přidat váš účet SIP</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
23
 <string name="help_sip">Nastavit existující účet SIP.</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
24
 <!--Strings related to account deletion-->
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
25
 <string name="account_delete_dialog_title">Odstranit účet?</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
26
 <string name="account_delete_dialog_message">Tuto činnost nelze vrátit zpět.</string>
27
 <!--AccountManagementFragment-->
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
28
29
 <string name="empty_account_list">Žádný registrovaný účet</string>
 <string name="normal_accounts_titles">Účty</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
30
 <string name="normal_devices_titles">Známá zařízení připojená k tomuto účtu Ring</string>
31
32
 <!--Basic Details-->
 <string name="account_preferences_basic_tab">Obecné</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
33
34
 <string name="account_basic_category">Základní nastavení</string>
 <string name="account_alias_label">Jméno účtu</string>
35
 <string name="account_hostname_label">Hostitelské jméno</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
36
 <string name="account_bootstrap_label">Bootstrap</string>
37
38
 <string name="account_username_label">Uživatelské jméno</string>
 <string name="account_password_label">Heslo</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
39
40
41
42
 <string name="account_optionnal_category">Doplňková nastavení</string>
 <string name="account_useragent_label">Identifikace klienta</string>
 <string name="account_autoanswer_label">Automatická odpověď</string>
 <string name="account_upnp_label">Povolit UPnP</string>
43
44
45
 <string name="account_proxy_field">Proxy</string>
 <!--Audio Details-->
 <string name="account_audio_label">Zvuk</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
46
 <string name="account_preferences_media_tab">Média</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
47
48
49
 <string name="account_ringtone_label">Vyzvánění</string>
 <string name="account_ringtone_enabled_label">Zapnout vyzvánění</string>
 <string name="account_ringtone_path_label">Cesta vyzvánění</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
50
 <string name="account_ringtone_custom_label">Použít vlastní vyzvánění</string>
51
 <!--Video Details-->
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
52
53
 <string name="account_video_label">Video</string>
 <string name="account_video_enable">Povolit video</string>
54
 <!--Advanced Details-->
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
55
56
57
58
 <string name="account_preferences_advanced_tab">Pokročilé</string>
 <string name="account_registration_exp_label">Vypršení registrace</string>
 <string name="account_local_interface_label">Místní rozhraní</string>
 <string name="account_local_port_label">Místní port</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
59
60
 <string name="account_stun_enable_label">Použít Stun</string>
 <string name="account_stun_server_label">Server Stun</string>
61
 <string name="account_turn_enable_label">Použít TURN</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
62
63
64
65
 <string name="account_turn_server_label">Server TURN</string>
 <string name="account_turn_username_label">Uživatelské jméno TURN</string>
 <string name="account_turn_password_label">Heslo TURN</string>
 <string name="account_published_same_as_local_label">Zveřejněné stejně jako místní</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
66
67
 <string name="account_published_port_label">Zveřejněný port</string>
 <string name="account_published_address_label">Zveřejněná adresa</string>
68
 <!--Security Details-->
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
69
 <string name="account_credentials_label">Ověřovací údaje</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
70
71
 <string name="account_credentials_edit">Upravit ověřovací údaje</string>
 <string name="account_credentials_add">Přidat ověřovací údaje</string>
72
 <!--SRTP Details-->
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
73
 <string name="account_preferences_security_tab">Zabezpečení</string>
74
 <!--SIP-->
75
 <!--TLS Details-->
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
76
 <string name="account_tls_transport_switch_label">Použít Transport TLS</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
77
78
79
80
81
 <string name="account_tls_port_label">Naslouchací port TLS</string>
 <string name="account_tls_certificate_list_label">Autority certifikátů</string>
 <string name="account_tls_certificate_file_label">Soubor certifikátu</string>
 <string name="account_tls_private_key_file_label">Soubor soukromého klíče</string>
 <string name="account_tls_password_label">Heslo soukromého klíče</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
82
83
 <string name="account_tls_method_label">Metoda TLS</string>
 <string name="account_tls_ciphers_label">Šifry TLS</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
84
85
86
87
 <string name="account_tls_server_name_label">Jméno serveru</string>
 <string name="account_tls_verify_server_label">Ověřit server</string>
 <string name="account_tls_verify_client_label">Ověřit klient</string>
 <string name="account_tls_negotiation_timeout_sec">Limit vyjednávání (sekundy)</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
88
89
 <string name="account_rtp_max_port">Maximum</string>
 <string name="account_rtp_min_port">Minimum</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
90
 <string name="account_rtp_port_range">Rozsah portů zvukového RTP</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
91
 <!--restore/backup-->
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
92
 <string name="account_restore_account">Obnovit účet</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
93
 <string name="account_restore_message">Vložte heslo pro dešifrování souboru.</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
94
95
96
97
98
 <string name="account_restore_decryption_password">Dešifrovací heslo</string>
 <string name="account_new_device_password">Pro odemčení účtu zadejte hlavní heslo</string>
 <string name="restore_dialog_title">Obnovuje se</string>
 <string name="restore_backup_wait">Počkejte prosím…</string>
 <string name="error_password_char_count">Nejméně 6 znaků</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
99
 <string name="error_passwords_not_equals">Hesla se neshodují</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
100
 <string name="restore_failed_dialog_title">Obnova selhala</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
101
 <string name="restore_failed_dialog_msg">Nastala chyba</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
102
103
104
105
106
 <string name="export_account_wait_title">Počkejte prosím…</string>
 <string name="export_account_wait_message">Zveřejňují se informace o novém účtu</string>
 <string name="account_export_end_decryption_message">Zadaným heslem nebylo možné váš účet odemknout.</string>
 <string name="account_export_end_network_title">Chyba sítě</string>
 <string name="account_export_end_network_message">Nebylo možné exportovat účet do sítě. Zkontrolujte si připojení.</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
107
 <string name="account_export_end_error_title">Chyba</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
 <string name="account_export_end_error_message">Nebylo možné účet exportovat. Nastala neznámá chyba.</string>
 <string name="account_enter_password">Zadejte heslo</string>
 <string name="account_contact_me">Kontaktujte mě na Ring!</string>
 <string name="update_account">Aktualizovat účet</string>
 <string name="ring_account">Účet Ring</string>
 <string name="account_migration_title_dialog">Převod účtu</string>
 <string name="account_update_needed">Nutná aktualizace</string>
 <string name="account_creation_file_too_big">Soubor je příliš velký</string>
 <string name="account_cannot_read">Nelze přečíst %1$s</string>
 <string name="account_cannot_be_found_title">Nelze nalézt účet</string>
 <string name="account_cannot_be_found_message">Na síti Ring nebyl účet nalezen.\nUjistěte se, že byl exportován na Ring z existujícího zařízení a že jsou přihlašovací údaje správné.</string>
 <string name="account_no_network_title">Nelze se připojit k síti</string>
 <string name="account_no_network_message">Nebylo možno přidat účet, protože se Ring nedokázal připojit k distribuované síti. Zkontrolujte si síťové připojení.</string>
 <string name="account_device_added_title">Přístroj přidán k účtu</string>
 <string name="account_device_added_message">Úspěšně jste si na tomto zařízení nastavili svůj účet Ring.</string>
 <string name="account_device_updated_title">Aktualizován přístroj v účtu</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
124
 <string name="account_device_updated_message">Úspěšně jste si aktualizovali účet Ring.</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
125
126
127
128
 <string name="account_link_button">Připojit toto zařízení k účtu</string>
 <string name="account_import_title">Připojit k už existujícímu účtu</string>
 <string name="account_link_prompt_pin">Zadejte PIN</string>
 <string name="account_wizard_title">Vítejte v</string>
Aline Bonnet's avatar
Aline Bonnet committed
129
 <string name="account_new_button">Vytvořit účet Ring</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
130
131
132
133
134
 <string name="account_link_export_button">Připojit k tomuto účtu další zařízení</string>
 <string name="account_link_export_info">Pro použití tohoto účtu na dalších zařízeních jej musíte nejdříve vystavit na Ring. Tím se vygeneruje kód PIN, který musíte zadat na novém zařízení, kde nastavujete účet. PIN zůstává platný 10 minut. \n\nPro začátek prosím poskytněte své heslo:</string>
 <string name="account_start_export_button">Vygenerovat PIN</string>
 <string name="account_end_export_button">zavřít</string>
 <string name="account_end_export_infos">Váš PIN je:\n\n%%\n\nK dokončení tohoto procesu otevřete na novém zařízení Ring. Přihlaste se k účtu pomocí „Připojit toto zařízení k účtu“. Váš PIN zůstává platný 10 minut.</string>
Aline Bonnet's avatar
Aline Bonnet committed
135
 <!--Name registration-->
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
 <string name="register_name_wrong_password">Jméno nelze zaregistrovat: chybné heslo k účtu.</string>
 <string name="register_name_invalid">Jméno nelze zaregistrovat: neplatné jméno.</string>
 <string name="register_name_already_taken">Jméno nelze zaregistrovat: jméno je již zabrané.</string>
 <string name="register_name_network_error">Jméno nelze zaregistrovat: chyba sítě nebo serveru.</string>
 <string name="error_username_empty">Zadejte uživatelské jméno</string>
 <string name="no_registered_name_for_account">Pro tento účet nenalezeno žádné registrované jméno</string>
 <string name="register_name">Zaregistrovat jméno</string>
 <string name="trying_to_register_name">Pokus o registraci jména</string>
 <string name="registered_username">Registrované uživatelské jméno</string>
 <string name="register_username">Zaregistrovat jméno veřejně (experimentální)</string>
 <string name="username_already_taken">Uživatelské jméno je již obsazené</string>
 <string name="invalid_username">Neplatné uživatelské jméno</string>
 <string name="looking_for_username_availability">Zjišťuje se dostupnost uživatelského jména…</string>
 <string name="account_status_connecting">Spojování</string>
 <string name="account_status_unknown">Neznámé</string>
 <!--Create account-->
 <string name="account_creation_home">Vítejte v Ringu</string>
 <string name="account_creation_profile">Vytvořit vlastní profil</string>
154
</resources>