strings.xml 6.15 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<resources>
 <string name="sponsor_section">Ring er fri programvare utviklet og støttet av</string>
 <string name="copyright_section">Opphavsrett</string>
 <string name="contribute_section">Bidra</string>
 <string name="version_section">Versjon</string>
 <string name="no_email_app_installed">Fant ingen epost-app. Installer en for å sende oss en rapport</string>
 <string name="email_chooser_title">Send epost vha...</string>
 <!--RingActivity-->
 <string name="title_activity_sflphone_home">Ring</string>
 <string name="error_no_network">Mangler nettverksforbindelse</string>
 <!--AB menus-->
 <string name="ab_account_creation">Ny konto</string>
 <string name="ab_action_chat">Tekstmelding</string>
 <!--Left Drawer-->
 <!--Accessibility-->
 <string name="drawer_open">Åpne navigasjonsskuff</string>
 <string name="drawer_close">Lukk navigasjonsskuff</string>
 <!--Sections-->
 <string name="menu_item_home">Hjem</string>
 <string name="menu_item_accounts">Styr kontoer</string>
 <string name="menu_item_settings">Innstillinger</string>
 <string name="menu_item_about">Om Ring</string>
 <!--Dialing Fragment-->
 <string name="dial_number">Slå et nummer</string>
 <!--History Fragment-->
 <string name="hist_replay_button_stop">Stopp</string>
 <!--DetailsHistory Fragment-->
 <!--Home Fragment-->
 <plurals name="home_conferences_title">
  <item quantity="one">%d samtale</item>
  <item quantity="other">%d samtaler</item>
 </plurals>
 <string name="home_transfer_complet">Overføring er ferdig</string>
 <!--ContactList Fragment-->
 <string name="no_contact_found">Fant ingen kontakter</string>
 <string name="starred_contacts_title">Favoritter</string>
 <string name="searchbar_hint">Skriv inn navn eller telefonnummer...</string>
 <string name="choose_number">Velg et nummer</string>
 <!--FileExplorerDFragement-->
 <!--TransferDFragment-->
 <string name="transfer_to_another_call">Overfør til en annen pågående samtale:</string>
 <string name="transfer_no_other_call">Ingen andre samtaler som venter</string>
 <string name="transfer_type_number">Type nummer å overføre til:</string>
 <!--Notifications-->
 <string name="notif_missed_incoming_call">Tapt anrop fra %1$s</string>
 <string name="notif_missed_outgoing_call">Gikk glipp av samtale til %1$s</string>
 <string name="notif_incoming_call_title">Innkommende samtale fra %1$s</string>
 <string name="notif_incoming_call">Innkommende samtale</string>
 <string name="notif_outgoing_call_title">Utgående samtale til %1$s</string>
 <string name="notif_outgoing_call">Utgående samtale</string>
 <string name="notif_current_call_title">Pågående samtale med %1$s</string>
 <string name="notif_current_call">Pågående samtale</string>
 <!--Call Fragment-->
 <string name="you_txt_prefix">Deg:</string>
 <string name="action_call_attended_transfer">Deltagende overføring</string>
 <string name="action_call_conference">Konferanse</string>
 <string name="action_call_hangup">Legg på</string>
 <string name="ongoing_call">Pågående samtale</string>
 <string name="hist_in_call">Innkommende samtale med %1$s</string>
 <string name="hist_out_call">Utgående samtale med %1$s</string>
 <string name="start_error_title">Klarer ikke starte Ring!</string>
 <string name="start_error_mic_required">Ring krever tilgang til mikrofonen for å virke.</string>
 <string name="action_call_accept">Ta samtale</string>
 <string name="action_call_decline">Avslå</string>
 <string name="ab_action_speakerphone">Aktiver høytaler</string>
 <string name="ab_action_contact_add">Legg til kontakter</string>
 <string name="ab_action_contact_add_question">Legg til kontakter?</string>
 <string name="ab_action_audio_call">Talesamtale</string>
 <string name="ab_action_video_call">Videosamtale</string>
 <string name="share_via">Del via</string>
 <string name="write_a_message">Skriv en melding</string>
 <string name="scan_qr">Scan QR-kode</string>
 <string name="ab_action_flipcamera">Snu kamera</string>
 <!--Text messages-->
 <string name="send_message">Send melding</string>
 <string name="message_sending">Sender melding...</string>
 <string name="time_just_now">Akkurat nå</string>
 <string name="permission_read_denied">Denne app-en fikk ikke lov til å lese fra lagringsområdet ditt. Dermed kan den ikke fungere som det skal. Vær så snill å vurder om den kan få lov til dette.</string>
 <!--MediaPreferenceFragment-->
 <string name="permission_dialog_camera_title">Kamerarettigheter</string>
 <string name="permission_dialog_camera_message">Videosamtaler krever tilgang til kameraet for å virke. Vurder å aktivere det.</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
83
 <string name="ringtone_error_title">Feil</string>
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
 <!--Read contacts permission-->
 <string name="permission_dialog_read_contacts_message">Ring trenger tillatelsen \"Lese kontakter\" for å aktivere denne egenskapet. Vær så snill å tillat dette.</string>
 <!--Write call log permission-->
 <string name="permission_dialog_write_call_log_message">Ring trenger tillatelsen \"Skriv i samtalelogg\" for å aktivere denne egenskapen. Vær så snill å tillat dette.</string>
 <!--QRCode Scan-->
 <string name="scan_qr_account_message">Les av QR-koden for kontoen du ønsker å legge til.</string>
 <!--Settings-->
 <string name="clear_history_dialog_title">Nullstill historikk?</string>
 <string name="clear_history_dialog_message">Denne handlingen kan ikke gjøres om.</string>
 <string name="clear_history_completed">Historikken har blitt nullstilt.</string>
 <!--Conversation-->
 <string name="conversation_action_delete_this">Slett denne samtalen</string>
 <string name="conversation_action_delete_this_title">Slett denne samtalen?</string>
 <string name="conversation_action_delete_this_message">Denne handlingen kan ikke gjøres om.</string>
 <!--Contacts-->
 <string name="add_call_contact_number_to_contacts">Legg til %1$s?</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
100
 <string name="prompt_new_password">Nytt passord</string>
Aline Bonnet's avatar
Aline Bonnet committed
101
 <string name="account_create_title">Opprett en Ring-konto</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
102
 <string name="wizard_next">Neste</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
103
104
 <!--MenuHeaderView-->
 <string name="unknown">Ukjent</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
105
 <!--Share fragment-->
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
106
 <string name="generic_error_migration">Feil</string>
107
</resources>