strings_account.xml 5.68 KB
Newer Older
1
2
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<resources>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
3
4
 <!--Strings related to account edition screen-->
 <string name="ic_delete_menu">Slett</string>
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 <!--Strings related to account creation-->
 <string name="prompt_alias">Alias</string>
 <string name="prompt_hostname">Vertsnavn</string>
 <string name="prompt_username">Brukernavn</string>
 <string name="prompt_password">Passord</string>
 <string name="action_create_short">Registrer</string>
 <string name="error_field_required">Dette feltet er påkrevd</string>
 <string name="dialog_wait_create">Legger til konto</string>
 <string name="dialog_wait_create_details">Vent litt mens din nye konto blir lagt til...</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
14
15
16
17
 <string name="dialog_warn_ip2ip_account_title">Lag tom SIP-konto?</string>
 <string name="dialog_warn_ip2ip_account_message">Du er igang med å lage en SIP-konto uten et gyldig vertsnavn.
Du vil kun være i stand til å gjennomføre direkte IP-samtaler.
Du kan endre kontoen din senere</string>
18
19
20
21
22
 <string name="help_ring">En Ring-konto lar deg na folk på sikkert via mellom likemenn via et fullstendig distribuert nettverk.</string>
 <string name="help_sip_title">Legg til SIP-kontoen din</string>
 <string name="help_sip">Sett opp en eksisterende SIP-konto.</string>
 <!--Strings related to account deletion-->
 <string name="account_delete_dialog_title">Slett konto?</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
23
 <string name="account_delete_dialog_message">Denne handlingen kan ikke gjøres om.</string>
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
 <!--AccountManagementFragment-->
 <string name="empty_account_list">Ingen konto registrert</string>
 <string name="normal_accounts_titles">Kontoer</string>
 <!--Basic Details-->
 <string name="account_preferences_basic_tab">Generell</string>
 <string name="account_basic_category">Grunnleggende oppsett</string>
 <string name="account_alias_label">Kontonavn</string>
 <string name="account_hostname_label">Vertsnavn</string>
 <string name="account_bootstrap_label">Bootstrap</string>
 <string name="account_username_label">Brukernavn</string>
 <string name="account_password_label">Passord</string>
 <string name="account_optionnal_category">Valgfritt oppsett</string>
 <string name="account_useragent_label">Brukeragent</string>
 <string name="account_autoanswer_label">Autosvar</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
38
 <string name="account_upnp_label">Aktiver UPnP</string>
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
 <string name="account_proxy_field">Proxy</string>
 <!--Audio Details-->
 <string name="account_audio_label">Lyd</string>
 <string name="account_preferences_media_tab">Media</string>
 <string name="account_ringtone_label">Ringetoner</string>
 <string name="account_ringtone_enabled_label">Aktiver ringetoner</string>
 <string name="account_ringtone_path_label">Ringetonesti</string>
 <!--Video Details-->
 <string name="account_video_label">Video</string>
 <string name="account_video_enable">Aktiver video</string>
 <!--Advanced Details-->
 <string name="account_preferences_advanced_tab">Avansert</string>
 <string name="account_registration_exp_label">Registreringstidsgrense</string>
 <string name="account_local_interface_label">Lokalt grensesnitt</string>
 <string name="account_local_port_label">Lokal port</string>
 <string name="account_stun_enable_label">Bruk Stun</string>
 <string name="account_stun_server_label">Stun-tjener</string>
 <string name="account_turn_enable_label">Bruk TURN</string>
 <string name="account_turn_server_label">TURN-tjener</string>
 <string name="account_turn_username_label">TURN-brukernavn</string>
 <string name="account_turn_password_label">TURN-passord</string>
 <string name="account_published_same_as_local_label">Publisert lik den lokale</string>
 <string name="account_published_port_label">Publisert port</string>
 <string name="account_published_address_label">Publisert adresse</string>
 <!--Security Details-->
 <!--SRTP Details-->
 <string name="account_preferences_security_tab">Sikkerhet</string>
 <!--SIP-->
 <!--TLS Details-->
 <string name="account_tls_transport_switch_label">Bruk TLS-transport</string>
 <string name="account_tls_port_label">TLS-lytteport</string>
 <string name="account_tls_certificate_list_label">Sertifikatautoriteter</string>
 <string name="account_tls_certificate_file_label">Sertifikatfil</string>
 <string name="account_tls_private_key_file_label">Privat nøkkelfil</string>
 <string name="account_tls_password_label">Privat nøkkel-passord</string>
 <string name="account_tls_method_label">TLS-metoder</string>
 <string name="account_tls_ciphers_label">TLS-sifer</string>
 <string name="account_tls_server_name_label">Tjenernavn</string>
 <string name="account_tls_verify_server_label">Kontroller tjener</string>
 <string name="account_tls_verify_client_label">Kontroller klient</string>
 <string name="account_tls_negotiation_timeout_sec">Tidsbegresning på forhandling (sek)</string>
 <string name="account_rtp_max_port">Maksimum</string>
 <string name="account_rtp_min_port">Minimum</string>
 <string name="account_rtp_port_range">RTP-portintervall for tale</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
83
84
85
86
 <!--restore/backup-->
 <string name="account_restore_message">Skriv inn passord for å dekryptere filen.</string>
 <string name="account_restore_decryption_password">Dekrypteringspassord</string>
 <string name="restore_backup_wait">Vennligst vent...</string>
87
88
 <string name="error_password_char_count">minimum 6 tegn</string>
 <string name="error_passwords_not_equals">Passordene stemmer ikke</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
89
 <string name="restore_failed_dialog_msg">Det skjedde en feil</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
90
 <string name="account_export_end_error_title">Feil</string>
Aline Bonnet's avatar
Aline Bonnet committed
91
92
 <string name="account_new_button">Opprett en Ring-konto</string>
 <!--Name registration-->
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
93
94
95
 <string name="account_status_connecting">Kobler opp</string>
 <string name="account_status_unknown">Ukjent</string>
 <!--Create account-->
96
</resources>