strings_account.xml 13.1 KB
Newer Older
1
2
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<resources>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
3
4
 <!--Strings related to account edition screen-->
 <string name="ic_delete_menu">Verwijderen</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
5
 <string name="ic_advanced_menu">Geavanceerde instellingen</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
6
 <!--Strings related to account creation-->
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
7
8
 <string name="add_ring_account_title">Ring-account toevoegen</string>
 <string name="add_sip_account_title">SIP-account toevoegen</string>
9
10
11
12
 <string name="prompt_alias">Alias</string>
 <string name="prompt_hostname">Hostnaam</string>
 <string name="prompt_username">Gebruikersnaam</string>
 <string name="prompt_password">Wachtwoord</string>
Aline Bonnet's avatar
Aline Bonnet committed
13
 <string name="action_create">Account aanmaken</string>
14
 <string name="action_create_short">Registreren</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
15
 <string name="error_field_required">Dit veld is verplicht</string>
16
 <string name="dialog_wait_create">Account wordt toegevoegd</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
17
18
19
 <string name="dialog_wait_create_details">Je nieuwe account wordt toegevoegd, even geduld...</string>
 <string name="dialog_wait_update">Account wordt bijgewerkt</string>
 <string name="dialog_wait_update_details">Je account wordt bijgewerkt, even geduld...</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
20
 <string name="dialog_warn_ip2ip_account_title">Lege SIP-account aanmaken?</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
21
22
23
 <string name="dialog_warn_ip2ip_account_message">Je staat op het punt een SIP-account zonder geldige hostnaam toe te voegen.
Je zal er enkel directe IP-oproepen mee kunnen maken en ontvangen.
Je kan je account later bewerken</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
24
 <string name="account_type_ip2ip">IP-account</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
25
26
27
 <string name="help_ring">Een Ring-account stelt je in staat andere mensen veilig te bereiken in peer-to-peer middels een volledig gedistribueerd netwerk.</string>
 <string name="help_sip_title">Je SIP-account toevoegen</string>
 <string name="help_sip">Een bestaande SIP-account configureren</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
28
 <string name="create_sip_account">SIP-account toevoegen</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
29
 <!--Strings related to account deletion-->
30
 <string name="account_delete_dialog_title">Account verwijderen?</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
31
 <string name="account_delete_dialog_message">Handeling kan niet ongedaan gemaakt worden.</string>
32
 <!--AccountManagementFragment-->
33
34
 <string name="empty_account_list">Geen account geregistreerd</string>
 <string name="normal_accounts_titles">Accounts</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
35
 <string name="normal_devices_titles">Bekende apparaten gekoppeld aan deze Ring-account</string>
36
 <!--Basic Details-->
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
37
 <string name="account_preferences_basic_tab">Algemeen</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
38
 <string name="account_basic_category">Basisinstellingen</string>
39
 <string name="account_alias_label">Accountnaam</string>
40
 <string name="account_hostname_label">Hostnaam</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
41
 <string name="account_bootstrap_label">Bootstrap</string>
42
43
 <string name="account_username_label">Gebruikersnaam</string>
 <string name="account_password_label">Wachtwoord</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
44
45
 <string name="account_optionnal_category">Optionele instellingen</string>
 <string name="account_useragent_label">Gebruikersagent</string>
46
 <string name="account_autoanswer_label">Automatisch beantwoorden</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
47
 <string name="account_upnp_label">UPnP inschakelen</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
48
 <string name="account_proxy_field">Proxy</string>
49
 <!--Audio Details-->
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
50
 <string name="account_audio_label">Geluid</string>
51
52
53
 <string name="account_preferences_media_tab">Media</string>
 <string name="account_ringtone_label">Beltonen</string>
 <string name="account_ringtone_enabled_label">Beltonen inschakelen</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
54
 <string name="account_ringtone_path_label">Beltoonpad</string>
Aline Bonnet's avatar
Aline Bonnet committed
55
 <string name="account_ringtone_custom_label">Eigen beltoon gebruiken</string>
56
 <!--Video Details-->
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
57
 <string name="account_video_label">Video</string>
58
 <string name="account_video_enable">Video inschakelen</string>
59
 <!--Advanced Details-->
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
60
 <string name="account_preferences_advanced_tab">Geavanceerd</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
61
62
63
64
 <string name="account_registration_exp_label">Verval registratie</string>
 <string name="account_local_interface_label">Lokale interface</string>
 <string name="account_local_port_label">Lokale poort</string>
 <string name="account_stun_enable_label">Stun gebruiken</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
65
 <string name="account_stun_server_label">Stunserver</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
66
 <string name="account_turn_enable_label">TURN gebruiken</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
67
68
69
 <string name="account_turn_server_label">TURN-server</string>
 <string name="account_turn_username_label">TURN-gebruikersnaam</string>
 <string name="account_turn_password_label">TURN-wachtwoord</string>
70
 <string name="account_published_same_as_local_label">Gepubliceerd gelijk aan lokaal</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
71
72
 <string name="account_published_port_label">Gepubliceerde poort</string>
 <string name="account_published_address_label">Gepubliceerd adres</string>
73
 <!--Security Details-->
74
75
76
 <string name="account_credentials_label">Legitimatie</string>
 <string name="account_credentials_edit">Legitimatie wijzigen</string>
 <string name="account_credentials_add">Legitimatie toevoegen</string>
77
 <!--SRTP Details-->
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
78
 <string name="account_preferences_security_tab">Beveiliging</string>
79
 <!--SIP-->
80
 <!--TLS Details-->
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
81
82
 <string name="account_tls_transport_switch_label">TLS-transport gebruiken</string>
 <string name="account_tls_port_label">TLS-luisterpoort</string>
83
84
 <string name="account_tls_certificate_list_label">Certificeringsinstanties</string>
 <string name="account_tls_certificate_file_label">Certificaatbestand</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
85
86
87
88
89
90
91
92
 <string name="account_tls_private_key_file_label">Bestand met persoonlijke sleutel</string>
 <string name="account_tls_password_label">Wachtwoord persoonlijke sleutel</string>
 <string name="account_tls_method_label">TLS-methode</string>
 <string name="account_tls_ciphers_label">TLS-sleutels</string>
 <string name="account_tls_server_name_label">Servernaam</string>
 <string name="account_tls_verify_server_label">Server verifiëren</string>
 <string name="account_tls_verify_client_label">Cliënt verifiëren</string>
 <string name="account_tls_negotiation_timeout_sec">Tijdslimiet onderhandeling (sec)</string>
93
94
 <string name="account_rtp_max_port">Maximum</string>
 <string name="account_rtp_min_port">Minimum</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
95
96
 <string name="account_rtp_port_range">Audio RTP-poortenreeks</string>
 <!--restore/backup-->
Aline Bonnet's avatar
Aline Bonnet committed
97
 <string name="account_restore_account">Een account herstellen</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
98
99
 <string name="account_restore_message">Voer wachtwoord in om het bestand te ontsleutelen.</string>
 <string name="account_restore_decryption_password">Ontsleutelingswachtwoord</string>
Aline Bonnet's avatar
Aline Bonnet committed
100
101
 <string name="account_new_device_password">Voer hoofdwachtwoord in om account te ontgrendelen</string>
 <string name="restore_dialog_title">Herstellen</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
102
103
 <string name="restore_backup_wait">Even geduld...</string>
 <string name="error_password_char_count">Minimaal 6 tekens</string>
104
 <string name="error_passwords_not_equals">Wachtwoorden komen niet overeen</string>
Aline Bonnet's avatar
Aline Bonnet committed
105
 <string name="restore_failed_dialog_title">Herstellen mislukt</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
106
107
108
109
110
111
 <string name="restore_failed_dialog_msg">Er is een fout opgetreden</string>
 <string name="export_account_wait_title">Even geduld...</string>
 <string name="export_account_wait_message">Nieuwe accountinformatie wordt gepubliceerd</string>
 <string name="account_export_end_decryption_message">Kon je account niet ontgrendelen met het opgegeven wachtwoord.</string>
 <string name="account_export_end_network_title">Netwerkfout</string>
 <string name="account_export_end_network_message">Kon account niet exporteren over het netwerk. Controleer je netwerkverbinding.</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
112
 <string name="account_export_end_error_title">Fout</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
113
114
 <string name="account_export_end_error_message">Kon account niet exporteren. Er is een onbekende fout opgetreden.</string>
 <string name="account_enter_password">Voer wachtwoord in</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
115
116
 <string name="account_share_body">Contacteer mij met %1$s op Ring, het gedistribueerde communicatieplatform: http://ring.cx</string>
 <string name="account_share_body_with_username">Contacteer mij met %1$s of mijn publieke gebruikersnaam %2$s op Ring, het gedistribueerde communicatieplatform: http://ring.cx</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
117
118
 <string name="account_contact_me">Contacteer mij op Ring!</string>
 <string name="update_account">Account bijwerken</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
119
 <string name="account_migration">Je Ring-account kan bijgewerkt worden.\nVoer je wachtwoord in.</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
120
 <string name="ring_account">Ring-account</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
121
 <string name="ring_account_identity">Identiteit</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
122
 <string name="account_migration_title_dialog">Accountmigratie</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
123
 <string name="account_migration_message_dialog">Je account moeten bijgewerkt worden. Wil je naar het accountbeheerscherm gaan om deze handeling uit te voeren?</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
124
125
126
127
 <string name="account_update_needed">Update vereist</string>
 <string name="account_creation_file_too_big">Bestand is te groot</string>
 <string name="account_cannot_read">Kan %1$s niet lezen</string>
 <string name="account_cannot_be_found_title">Account kan niet gevonden worden</string>
Aline Bonnet's avatar
Aline Bonnet committed
128
 <string name="account_cannot_be_found_message">Account kon niet gevonden worden op het Ring-netwerk.\nControleer of de account geëxporteerd is van een bestaand apparaat en dat de ingevoerde gebruikersreferenties correct zijn</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
129
 <string name="account_sip_cannot_be_registered_message">Je kan doorgaan met het aanmaken van je account of je gegevens hier aanpassen. Aanpassen is later ook mogelijk vanuit de accountinstellingen.</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
130
131
132
133
134
 <string name="account_no_network_title">Kan geen verbinding maken met het netwerk</string>
 <string name="account_no_network_message">Kon de account niet toevoegen omdat Ring geen verbinding kon maken met het gedistribueerde netwerk. Controleer de netwerkverbinding van je apparaat.</string>
 <string name="account_device_added_title">Accountapparaat toegevoegd</string>
 <string name="account_device_added_message">Je Ring-account is met succes op dit apparaat ingesteld.</string>
 <string name="account_device_updated_title">Accountapparaat bijgewerkt</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
135
136
137
138
 <string name="account_device_updated_message">Je Ring-account is met succes bijgewerkt.</string>
 <string name="account_sip_success_title">SIP-account geregistreerd</string>
 <string name="account_sip_success_message">Je SIP-account is met succes geregistreerd.</string>
 <string name="account_sip_register_anyway">Toch registreren</string>
Aline Bonnet's avatar
Aline Bonnet committed
139
140
141
 <string name="account_link_button">Dit apparaat aan een account koppelen</string>
 <string name="account_import_title">Koppelen aan een bestaande account</string>
 <string name="account_link_prompt_pin">Voer PIN-code in</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
142
 <string name="account_wizard_title">Welkom bij</string>
Aline Bonnet's avatar
Aline Bonnet committed
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
 <string name="account_new_button">Een Ring-account aanmaken</string>
 <string name="account_link_export_button">Een ander apparaat aan deze account koppelen</string>
 <string name="account_link_export_info">Om deze account op andere apparaten te gebruiken moet je deze eerst op Ring blootstellen. Er zal een PIN-code gegenereerd worden die je op het nieuwe apparaat invoert om de account in te stellen. De PIN-code is 10 minuten geldig. \n\nVoer je wachtwoord in om te beginnen:</string>
 <string name="account_start_export_button">PIN-code genereren</string>
 <string name="account_end_export_button">sluiten</string>
 <string name="account_end_export_infos">Je PIN-code is:\n\n%%\n\nOm het proces te voltooien open je Ring op het nieuwe apparaat. Maak een account aan met \"Dit apparaat aan een account koppelen\". De PIN-code is 10 minuten geldig.</string>
 <!--Name registration-->
 <string name="register_name_wrong_password">Kan naam niet registreren: verkeerd accountwachtwoord.</string>
 <string name="register_name_invalid">Kan naam niet registreren: ongeldige naam.</string>
 <string name="register_name_already_taken">Kan naam niet registreren: naam reeds in gebruik.</string>
 <string name="register_name_network_error">Kan naam niet registreren: netwerk- of serverfout.</string>
 <string name="error_username_empty">Voer een gebruikersnaam in</string>
 <string name="no_registered_name_for_account">Geen geregistreerde naam gevonden voor deze account</string>
 <string name="register_name">Naam registreren</string>
 <string name="trying_to_register_name">Naam wordt geregistreerd</string>
 <string name="registered_username">Geregistreerde gebruikersnaam</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
159
 <string name="register_username">Registreer een publieke gebruikersnaam (experimenteel)</string>
Aline Bonnet's avatar
Aline Bonnet committed
160
161
162
 <string name="username_already_taken">Gebruikersnaam reeds in gebruik</string>
 <string name="invalid_username">Ongeldige gebruikersnaam</string>
 <string name="looking_for_username_availability">Beschikbaarheid van gebruikersnaam wordt gecontroleerd...</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
163
 <string name="account_status_connecting">Verbinden</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
164
165
 <string name="account_status_connection_error">Verbindingsfout</string>
 <string name="account_status_online">Online</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
166
 <string name="account_status_unknown">Onbekend</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
167
 <string name="account_status_offline">Offline</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
168
169
170
 <!--Create account-->
 <string name="account_creation_home">Welkom bij Ring</string>
 <string name="account_creation_profile">Maak je profiel aan</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
171
172
173
 <string name="account_creation_ring">Je Ring-account aanmaken</string>
 <string name="account_link_title">Dit apparaat koppelen</string>
 <string name="account_sip_cannot_be_registered">Account kan niet geregistreerd worden</string>
174
</resources>