strings_account.xml 6.12 KB
Newer Older
1
2
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<resources>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
3
4
 <!--Strings related to account edition screen-->
 <string name="ic_delete_menu">Usuń</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
5
 <!--Strings related to account creation-->
6
 <string name="prompt_alias">Nazwa konta</string>
7
8
9
10
11
12
13
 <string name="prompt_hostname">Nazwa hosta</string>
 <string name="prompt_username">Nazwa użytkownika</string>
 <string name="prompt_password">Hasło</string>
 <string name="action_create_short">Zarejestruj</string>
 <string name="error_field_required">To pole jest wymagane</string>
 <string name="dialog_wait_create">Dodawanie konta</string>
 <string name="dialog_wait_create_details">Proszę poczekaj aż twoje nowe konto jest dodane...</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
14
15
16
17
 <string name="dialog_warn_ip2ip_account_title">Utworzyć puste konto SIP?</string>
 <string name="dialog_warn_ip2ip_account_message">Zamierzasz założyć konto SIP bez prawidłowego hosta.
Będziesz mógł nawiązywać i odbierać połączenia wyłącznie od bezpośrednich adresów IP.
Możesz edytować swoje konto później</string>
18
 <string name="help_ring">Konto Ring pozwala Ci na dotarcie do ludzi bezpośrednio za pomocą sieci peer to peer w sieci całkowicie rozdzielonej.</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
19
 <string name="help_sip_title">Dodaj twoje konto SIP</string>
20
 <string name="help_sip">Skonfiguruj istniejące konto SIP.</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
21
 <!--Strings related to account deletion-->
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
22
 <string name="account_delete_dialog_title">Usuń konto ?</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
23
 <string name="account_delete_dialog_message">Tego działania nie można cofnąć.</string>
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
 <!--AccountManagementFragment-->
 <string name="empty_account_list">Nie masz zarejestrowanego konta</string>
 <string name="normal_accounts_titles">Konta</string>
 <!--Basic Details-->
 <string name="account_preferences_basic_tab">Generalne</string>
 <string name="account_basic_category">Ustawienia Podstawowe</string>
 <string name="account_alias_label">Nazwa Konta</string>
 <string name="account_hostname_label">Nazwa hosta</string>
 <string name="account_bootstrap_label">Bootstrap</string>
 <string name="account_username_label">Nazwa użytkownika</string>
 <string name="account_password_label">Hasło</string>
 <string name="account_optionnal_category">Ustawienia Opcjonalne</string>
 <string name="account_useragent_label">User Agent</string>
 <string name="account_autoanswer_label">Automatyczna Odpowiedź</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
38
 <string name="account_upnp_label">Włącz UPnP</string>
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
 <string name="account_proxy_field">Pełnomocnik</string>
 <!--Audio Details-->
 <string name="account_audio_label">Audio</string>
 <string name="account_preferences_media_tab">Multimedia</string>
 <string name="account_ringtone_label">Dzwonki</string>
 <string name="account_ringtone_enabled_label">Aktywuj dzwonki</string>
 <string name="account_ringtone_path_label">Ścieżka do dzwonka</string>
 <!--Video Details-->
 <string name="account_video_label">Wideo</string>
 <string name="account_video_enable">Włącz video</string>
 <!--Advanced Details-->
 <string name="account_preferences_advanced_tab">Zaawansowane</string>
 <string name="account_registration_exp_label">Rejestracja Wygasła</string>
 <string name="account_local_interface_label">Lokalny Interfejs</string>
 <string name="account_local_port_label">Port Lokalny</string>
 <string name="account_stun_enable_label">Użyj Stun</string>
 <string name="account_stun_server_label">Serwer Stun</string>
 <string name="account_turn_enable_label">Użyj TURN</string>
 <string name="account_turn_server_label">Serwer TURN</string>
 <string name="account_turn_username_label">Nazwa użytkownika TURN</string>
 <string name="account_turn_password_label">Hasło TURN</string>
 <string name="account_published_same_as_local_label">Opublikowano tak samo jak lokalny</string>
 <string name="account_published_port_label">Opublikowany Port</string>
 <string name="account_published_address_label">Opublikowany Adres</string>
 <!--Security Details-->
 <string name="account_credentials_label">Detale</string>
 <string name="account_credentials_edit">Edytuj detale</string>
 <string name="account_credentials_add">Dodaj detale</string>
 <!--SRTP Details-->
 <string name="account_preferences_security_tab">Zabezpieczenia</string>
69
 <!--SIP-->
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
 <!--TLS Details-->
 <string name="account_tls_transport_switch_label">Korzystaj z transportu TLS</string>
 <string name="account_tls_port_label">TLS Port Słuchujący</string>
 <string name="account_tls_certificate_list_label">Autorytety Certyfikatów</string>
 <string name="account_tls_certificate_file_label">Plik Certyfikatu</string>
 <string name="account_tls_private_key_file_label">Plik Klucza Prywatnego</string>
 <string name="account_tls_password_label">Hasło Klucza Prywatnego</string>
 <string name="account_tls_method_label">Metoda TLS</string>
 <string name="account_tls_ciphers_label">Szyfry TLS</string>
 <string name="account_tls_server_name_label">Nazwa Serwera</string>
 <string name="account_tls_verify_server_label">Zweryfikuj Serwer</string>
 <string name="account_tls_verify_client_label">Zweryfikuj Klient</string>
 <string name="account_tls_negotiation_timeout_sec">Limit czasu do negocjacji (w sekundach)</string>
 <string name="account_rtp_max_port">Maksimum</string>
 <string name="account_rtp_min_port">Minimum</string>
 <string name="account_rtp_port_range">Zakres Portów Audio RTP</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
86
87
88
89
 <!--restore/backup-->
 <string name="account_restore_message">Wprowadź hasło, aby odszyfrować plik.</string>
 <string name="account_restore_decryption_password">Hasło rozszyfrowania</string>
 <string name="restore_backup_wait">Proszę czekać…</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
90
91
 <string name="error_password_char_count">minimum 6 znaków</string>
 <string name="error_passwords_not_equals">Hasła nie pasują do siebie</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
92
 <string name="restore_failed_dialog_msg">Wystąpił błąd</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
93
 <string name="account_export_end_error_title">Błąd</string>
Aline Bonnet's avatar
Aline Bonnet committed
94
95
 <string name="account_new_button">Stwórz konto Ring</string>
 <!--Name registration-->
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
96
97
98
99
 <string name="account_status_connecting">Łączenie</string>
 <string name="account_status_unknown">Nieznane</string>
 <!--Create account-->
 <string name="account_creation_home">Witamy w Ring</string>
100
</resources>