strings.xml 8.7 KB
Newer Older
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
1
2
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<resources>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
3
4
5
 <string name="feedback_section">Përshtypje</string>
 <string name="report">&lt;u&gt;Dërgonani një email&lt;/u&gt;</string>
 <string name="section_license">Licencë</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
6
7
8
9
10
 <string name="sponsor_section">Ring-u është software i lirë i zhvilluar dhe i mbuluar nga</string>
 <string name="copyright_section">Të drejta kopjimi</string>
 <string name="contribute_section">Kontribuoni</string>
 <string name="version_section">Version</string>
 <string name="no_email_app_installed">S’u gjet aplikacion email-esh, instaloni një të tillë që të na dërgoni një raport</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
11
 <string name="no_browser_app_installed">S’u gjet aplikacion shfletuesi web, që të shihni këtë faqe, instaloni një të tillë </string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
12
 <string name="email_chooser_title">Dërgojeni mesazhi duke përdorur…</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
13
14
 <string name="website_chooser_title">Shiheni sajtin duke përdorur…</string>
 <string name="license">Ky software jepet \"siç është\", pa asnjë garanci të çfaërdo lloji. Për hollësi, shihni &lt;u&gt;GNU General Public License, version 3 ose më të re&lt;/u&gt;</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
 <!--RingActivity-->
 <string name="title_activity_sflphone_home">Ring</string>
 <string name="error_no_network">Pa lidhje në rrjet</string>
 <string name="error_mobile_network_available_but_disabled">Ju lutemi, akordojini hyrje rrjetit celular te skena e rregullimeve.</string>
 <!--AB menus-->
 <string name="ab_account_creation">Llogari e re</string>
 <string name="ab_action_chat">Shkëmbim mesazhesh tekst</string>
 <!--Left Drawer-->
 <!--Accessibility-->
 <string name="drawer_open">Hap sirtarin e lëvizjes</string>
 <string name="drawer_close">Mbylle sirtarin e lëvizjes</string>
 <!--Sections-->
 <string name="menu_item_home">Kreu</string>
 <string name="menu_item_accounts">Administroni llogari</string>
 <string name="menu_item_settings">Rregullime</string>
 <string name="menu_item_share">Ndaji kontaktet e mia me të tjerët</string>
 <string name="menu_item_about">Mbi Ring-un</string>
 <!--Dialing Fragment-->
 <string name="dial_number">Thirrni një numër</string>
 <!--History Fragment-->
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
35
 <string name="hist_replay_button">Riluaje</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
 <string name="hist_replay_button_stop">Ndale</string>
 <!--DetailsHistory Fragment-->
 <!--Home Fragment-->
 <plurals name="home_conferences_title">
  <item quantity="one">%d Bisedë</item>
  <item quantity="other">%d Biseda</item>
 </plurals>
 <string name="home_transfer_complet">Shpërngulje e plotësuar</string>
 <!--ContactList Fragment-->
 <string name="no_contact_found">S’u gjet kontakt</string>
 <string name="starred_contacts_title">Të parapëlqyer</string>
 <string name="searchbar_hint">Jepni një emër ose një numër telefoni…</string>
 <string name="choose_number">Zgjidhni një numër</string>
 <!--FileExplorerDFragement-->
 <!--TransferDFragment-->
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
51
 <string name="transfer_to_another_call">Shpërngule te një tjetër thirrje e tanishme:</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
 <string name="transfer_no_other_call">S’ka thirrje të tjera pezull</string>
 <string name="transfer_type_number">Shtypni numrin te i cili të shpërngulet:</string>
 <!--Notifications-->
 <string name="notif_missed_incoming_call">Thirrje e humbur nga %1$s</string>
 <string name="notif_missed_outgoing_call">Thirrje për %1$s e humbur</string>
 <string name="notif_incoming_call_title">Thirrje ardhëse nga %1$s</string>
 <string name="notif_incoming_call">Thirrje ardhëse</string>
 <string name="notif_outgoing_call_title">Thirrje për %1$s</string>
 <string name="notif_outgoing_call">Thirrje për</string>
 <string name="notif_current_call_title">Thirrje e tanishme me %1$s</string>
 <string name="notif_current_call">Thirrja e tanishme</string>
 <!--Call Fragment-->
 <string name="you_txt_prefix">Ju:</string>
 <string name="action_call_conference">Konferencë</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
66
 <string name="action_call_hangup">Mbylle thirrjen</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
 <string name="ongoing_call">Thirrje në kryerje e sipër</string>
 <string name="hist_in_call">Thirrje nga %1$s</string>
 <string name="hist_out_call">Thirrje për %1$s</string>
 <string name="start_error_title">S’niset dot Ring-u!</string>
 <string name="start_error_mic_required">Që të funksionojë, Ring-u lyp leje për mikrofonin</string>
 <string name="action_call_accept">Pranoje thirrjen</string>
 <string name="action_call_decline">Hidhe tej</string>
 <string name="ab_action_speakerphone">Aktivizoni altoparlantin</string>
 <string name="ab_action_contact_add">Shtoje te kontaktet</string>
 <string name="ab_action_contact_add_question">Të shtohet te kontaktet?</string>
 <string name="ab_action_audio_call">Thirrje audio</string>
 <string name="ab_action_video_call">Thirrje video</string>
 <string name="share_via">Ndajeni përmes</string>
 <string name="write_a_message">Shkruani një mesazh</string>
 <string name="scan_qr">Skanoni Kodin QR</string>
 <string name="ab_action_flipcamera">Rrotulloni kamerën</string>
 <!--Text messages-->
 <string name="send_message">Dërgoje mesazhin</string>
 <string name="message_sending">Po dërgohet mesazhi…</string>
 <string name="time_just_now">Mu tani</string>
 <string name="permission_read_denied">Aplikacioni s’u lejua të lexonte te depozita juaj. Ndaj, s’mund të funksionojë si duhet. Ju lutemi, shihni mundësinë e akordimit për të kësaj lejeje</string>
 <!--MediaPreferenceFragment-->
 <string name="permission_dialog_camera_title">Leje për kamerën</string>
 <string name="permission_dialog_camera_message">Që të funksionojnë, bisedat me video lypin doemos leje për kamerën Ju lutemi, shihni mundësinë e akordimit të saj.</string>
 <string name="ringtone_error_title">Gabim</string>
 <string name="ringtone_error_format_not_supported">Ky format nuk mbulohet.</string>
 <string name="ringtone_error_size_too_big">Kjo kartelë është shumë e madhe. Madhësia maksimum është %1$ikB.</string>
 <!--Read contacts permission-->
 <string name="permission_dialog_read_contacts_message">Ring-ut i duhet leja \"Lexo në kontakte\" që të aktivizojë këtë veçori. Ju lutemi, akordojani.</string>
 <!--Write call log permission-->
 <string name="permission_dialog_write_call_log_message">Ring-ut i duhet leja \"Shkruaj në regjistër thirrjesh\" që të aktivizojë këtë veçori. Ju lutemi, akordojani.</string>
 <!--QRCode Scan-->
 <string name="scan_qr_account_message">Skanoni kodin QR të llogarisë që doni të shtoni.</string>
 <!--Settings-->
 <string name="clear_history_dialog_title">Të pastrohet historiku?</string>
 <string name="clear_history_dialog_message">Ky veprim s’mund të zhbëhet.</string>
 <string name="clear_history_completed">Historiku u pastrua.</string>
 <!--Conversation-->
 <string name="conversation_action_delete_this">Fshije këtë bisedë</string>
 <string name="conversation_action_delete_this_title">Të fshihet kjo bisedë?</string>
 <string name="conversation_action_delete_this_message">Ky veprim s’mund të zhbëhet.</string>
 <string name="conversation_action_copy_peer_number">Kopjoje numrin</string>
 <string name="conversation_action_copied_peer_number_clipboard">%1$s u kopjua te e papastra</string>
 <string name="conversation_action_select_peer_number">Përzgjidhni një numër</string>
 <!--Contacts-->
 <string name="add_call_contact_number_to_contacts">Të shtohet %1$s ?</string>
 <string name="prompt_new_password">Fjalëkalim i ri</string>
 <string name="prompt_new_password_repeat">Përsëriteni fjalëkalimin e ri</string>
 <string name="account_create_title">Krijoni një llogari Ring</string>
 <string name="prompt_new_username">Jepni emër përdoruesi të ri</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
117
 <string name="help_password_choose">Zgjidhni një fjalëkalim të fuqishëm që do ta mbani mend për të mbrojtur llogarinë tuaj Ring.</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
118
 <string name="help_password_enter">Jepni fjalëkalimin e llogarisë suaj kryesore Ring</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
119
120
121
 <string name="help_pin_enter">Jepni PIN-in prej një llogarie tjetër Ring të formësuar. Përdorni veçorinë \"eksportoje llogarinë në Ring\" që të merrni një PIN.</string>
 <string name="wizard_next">Pasuesi</string>
 <string name="wizard_back">Mbrapsht</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
122
123
124
125
126
127
 <!--MenuHeaderView-->
 <string name="profile">Profili im</string>
 <string name="open_the_gallery">Hape galerinë</string>
 <string name="take_a_photo">Bëni një foto</string>
 <string name="unknown">E panjohur</string>
 <!--Share fragment-->
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
128
 <string name="share_message_no_account">Ju lutemi, përzgjidhni një llogari për ndarje me të.</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
129
130
 <string name="share_your_account_information">Ndaji me të tjerët të dhënat e mia të kontaktit</string>
 <string name="generic_error_migration">Gabim</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
131
 <string name="generic_error_migration_message">Ndodhi një gabim gjatë migrimit</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
132
</resources>