strings_account.xml 11 KB
Newer Older
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
1
2
3
4
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<resources>
 <!--Strings related to account edition screen-->
 <string name="ic_delete_menu">Fshije</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
5
 <string name="ic_advanced_menu">Rregullime të mëtejshme</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
6
 <!--Strings related to account creation-->
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
7
8
 <string name="add_ring_account_title">Shtoni llogari Ring</string>
 <string name="add_sip_account_title">Shtoni llogari SIP</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 <string name="prompt_alias">Alias</string>
 <string name="prompt_hostname">Strehëemër</string>
 <string name="prompt_username">Emër përdoruesi</string>
 <string name="prompt_password">Fjalëkalim</string>
 <string name="action_create">Krijoni llogari</string>
 <string name="action_create_short">Regjistrohuni</string>
 <string name="error_field_required">Kjo fushë është e domosdoshme</string>
 <string name="dialog_wait_create">Po shtohet llogaria</string>
 <string name="dialog_wait_create_details">Ju lutemi, pritni teksa shtohet llogaria juaj e re…</string>
 <string name="dialog_wait_update">Po përditësohet llogaria</string>
 <string name="dialog_wait_update_details">Ju lutemi, pritni teksa përditësohet llogaria juaj e re…</string>
 <string name="dialog_warn_ip2ip_account_title">Të krijohet llogari SIP e zbrazët?</string>
 <string name="dialog_warn_ip2ip_account_message">Ju ndan një hap nga krijimi i një llogarie SIP pa strehëemër të vlefshëm.
    Do të jeni në gjendje vetëm të bëni dhe të merrni thirrje ip të drejtpërdrejta.
    Llogarinë tuaj mund ta përpunoni më vonë</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
24
 <string name="account_type_ip2ip">Llogari IP</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
25
26
27
 <string name="help_ring">Një llogari Ring ju lejon të lidheni në mënyrë të sigurt me njerëz, sipas modelit tek për te, përmes një rrjeti tërësisht të shpërndarë.</string>
 <string name="help_sip_title">Shtoni llogarinë tuaj SIP</string>
 <string name="help_sip">Formësoni një llogari SIP ekzistuese.</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
28
 <string name="create_sip_account">Shtoni llogari SIP</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
 <!--Strings related to account deletion-->
 <string name="account_delete_dialog_title">Të fshihet llogaria?</string>
 <string name="account_delete_dialog_message">Ky veprim s’mund të zhbëhet.</string>
 <!--AccountManagementFragment-->
 <string name="empty_account_list">S’ka llogari të regjistruar</string>
 <string name="normal_accounts_titles">Llogari</string>
 <string name="normal_devices_titles">Pajisje të njohura që lidhen te kjo llogari Ring</string>
 <!--Basic Details-->
 <string name="account_preferences_basic_tab">Të përgjithshme</string>
 <string name="account_basic_category">Rregullime Bazë</string>
 <string name="account_alias_label">Emër llogarie</string>
 <string name="account_hostname_label">Strehëemër</string>
 <string name="account_username_label">Emër përdoruesi</string>
 <string name="account_password_label">Fjalëkalim</string>
 <string name="account_optionnal_category">Rregullime Opsionale</string>
 <string name="account_useragent_label">Agjent Përdoruesi</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
45
 <string name="account_autoanswer_label">Vetëpërgjigje</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
 <string name="account_upnp_label">Aktivizo UPnP</string>
 <string name="account_proxy_field">Ndërmjetës</string>
 <!--Audio Details-->
 <string name="account_audio_label">Audio</string>
 <string name="account_preferences_media_tab">Media</string>
 <string name="account_ringtone_label">Zile</string>
 <string name="account_ringtone_enabled_label">Aktivizo zilen</string>
 <string name="account_ringtone_path_label">Shteg zileje</string>
 <string name="account_ringtone_custom_label">Përdor zile vetjake</string>
 <!--Video Details-->
 <string name="account_video_label">Video</string>
 <string name="account_video_enable">Aktivizo Video</string>
 <!--Advanced Details-->
 <string name="account_preferences_advanced_tab">Të mëtejshme</string>
 <string name="account_registration_exp_label">Skadim Regjistrimi</string>
 <string name="account_local_interface_label">Ndërfaqe Vendore</string>
 <string name="account_local_port_label">Portë Vendore</string>
 <string name="account_stun_enable_label">Përdor Stun</string>
 <string name="account_stun_server_label">Shërbyes Stun</string>
 <string name="account_turn_enable_label">Përdor TURN</string>
 <string name="account_turn_server_label">Shërbyes TURN</string>
 <string name="account_turn_username_label">Emër përdoruesi TURN</string>
 <string name="account_turn_password_label">Fjalëkalim TURN</string>
 <string name="account_published_address_label">Adresë e Publikuar</string>
 <!--Security Details-->
 <string name="account_credentials_label">Kredenciale</string>
 <string name="account_credentials_edit">Përpunoni kredenciale</string>
 <string name="account_credentials_add">Shtoni kredenciale</string>
 <!--SRTP Details-->
 <string name="account_preferences_security_tab">Siguri</string>
 <!--SIP-->
 <!--TLS Details-->
 <string name="account_tls_transport_switch_label">Përdor Bartje TLS</string>
 <string name="account_tls_port_label">Portë Përgjuesi TLS</string>
 <string name="account_tls_certificate_list_label">Autoritete Dëshmish</string>
 <string name="account_tls_certificate_file_label">Kartelë Dëshmie</string>
 <string name="account_tls_private_key_file_label">Kartelë Kyçi Privat</string>
 <string name="account_tls_password_label">Fjalëkalim Kyçi Privat</string>
 <string name="account_tls_method_label">Metodë TLS</string>
 <string name="account_tls_ciphers_label">Shifra TLS</string>
 <string name="account_tls_server_name_label">Emër Shërbyesi</string>
 <string name="account_tls_verify_server_label">Veirifkoni Shërbyes</string>
 <string name="account_tls_verify_client_label">Verifikoni Klient</string>
 <string name="account_tls_negotiation_timeout_sec">Skadim Tratative (s)</string>
 <string name="account_rtp_max_port">Maksimum</string>
 <string name="account_rtp_min_port">Minimum</string>
 <!--restore/backup-->
 <string name="account_restore_account">Riktheni një llogari</string>
 <string name="account_restore_message">Jepni fjalëkalimin për çfshehtëzim kartele.</string>
 <string name="account_restore_decryption_password">Fjalëkalim çfeshhtëzimesh</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
96
 <string name="account_new_device_password">Që të zhbllokohet llogaria, jepni fjalëkalimin e përgjithshëm</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
 <string name="restore_backup_wait">Ju lutemi, pritni…</string>
 <string name="error_password_char_count">Minimumi 6 shenja</string>
 <string name="error_passwords_not_equals">Fjalëkalimet nuk përputhen</string>
 <string name="restore_failed_dialog_title">Rikthimi dështoi</string>
 <string name="restore_failed_dialog_msg">Ndodhi një gabim</string>
 <string name="export_account_wait_title">Ju lutemi, pritni…</string>
 <string name="account_export_end_decryption_message">S’u zhbllokua dot llogaria juaj duke përdorur fjalëkalimin e dhënë.</string>
 <string name="account_export_end_network_title">Gabim rrjeti</string>
 <string name="account_export_end_network_message">S’u eksportua dot llogari te rrjeti. Kontrolloni lidhjen tuaj në rrjet.</string>
 <string name="account_export_end_error_title">Gabim</string>
 <string name="account_export_end_error_message">S’u eksportua dot llogaria. Ndodhi një gabim i panjohur.</string>
 <string name="account_enter_password">Jepni fjalëkalimin</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
109
110
 <string name="account_share_body">Kontaktomëni duke përdorur \'%1$s\' në platformën Ring për komunikime të shpërndarë: http://ring.cx</string>
 <string name="account_share_body_with_username">Kontaktomëni duke përdorur \'%1$s\' ose emrin tim publik \'%2$s\' në platformën Ring për komunikime të shpërndarë: http://ring.cx</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
111
112
 <string name="account_contact_me">Lidhuni me mua në Ring!</string>
 <string name="update_account">Përditësoje llogarinë</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
113
 <string name="account_migration">Llogaria juaj Ring mund të përditësohet.\nJu lutemi, jepni fjalëkalimin tuaj.</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
114
 <string name="ring_account">Llogari Ring</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
115
 <string name="ring_account_identity">Identitet</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
116
 <string name="account_migration_title_dialog">Migrim llogarie</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
117
 <string name="account_migration_message_dialog">Llogaritë tuaja lypset të përditësohen. Doni të kalohet te skena e administrimit të Llogarive që të kryeni këtë veprim?</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
118
119
120
121
 <string name="account_update_needed">Lypset përditësim</string>
 <string name="account_creation_file_too_big">Kartela është shumë e madhe</string>
 <string name="account_cannot_read">S’lexohet dot %1$s</string>
 <string name="account_cannot_be_found_title">S’gjendet dot llogari</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
122
 <string name="account_sip_cannot_be_registered_message">Mund të vazhdoni me procesin e krijimit të llogarisë ose të përpunoni këtu të dhënat tuaja. Përpunimi është i mundshëm edhe më vonë, që nga rregullimet llogarie.</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
123
124
 <string name="account_no_network_title">S’lidhet dot te rrjeti</string>
 <string name="account_device_added_message">E keni rregulluar me sukses llogarinë tuaj Ring në këtë pajisje.</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
125
126
127
128
 <string name="account_device_updated_message">E përditësuat me sukses llogarinë tuaj Ring.</string>
 <string name="account_sip_success_title">Llogaria SIP u regjistrua</string>
 <string name="account_sip_success_message">E regjistruat me sukses llogarinë tuaj SIP</string>
 <string name="account_sip_register_anyway">Regjistroje sido qoftë</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
 <string name="account_link_button">Lidheni këtë pajisje me një llogari</string>
 <string name="account_import_title">Lidheni me një llogari ekzistuese</string>
 <string name="account_link_prompt_pin">Jepni PIN-in</string>
 <string name="account_new_button">Krijoni një llogari Ring</string>
 <string name="account_link_export_button">Lidhni te kjo llogari një pajisje tjetër</string>
 <string name="account_end_export_button">mbylle</string>
 <!--Name registration-->
 <string name="register_name_wrong_password">S’regjistrohet dot emri: fjalëkalim llogarie i gabuar.</string>
 <string name="register_name_invalid">S’regjistrohet dot emri: emër i pavlefshëm.</string>
 <string name="register_name_already_taken">S’regjistrohet dot emri: emër tashmë i zënë.</string>
 <string name="register_name_network_error">S’regjistrohet dot emri: gabim rrjeti ose shërbyesi.</string>
 <string name="error_username_empty">Jepni një emër përdoruesi</string>
 <string name="no_registered_name_for_account">S’u gjet emër i regjistruar për këtë llogari</string>
 <string name="register_name">Regjistroni emër</string>
 <string name="trying_to_register_name">Po provohet të regjistrohet emri</string>
 <string name="registered_username">Emër përdoruesi i regjistruar</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
145
 <string name="register_username">Regjistroni emër përdoruesi publik (eksperimentale)</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
146
147
148
149
150
151
152
 <string name="username_already_taken">Emër përdoruesi tashmë i zënë</string>
 <string name="invalid_username">Emër përdoruesi i pavlefshëm</string>
 <string name="account_status_unknown">E panjohur</string>
 <!--Create account-->
 <string name="account_creation_home">Mirë se vini te Ring</string>
 <string name="account_creation_profile">Krijoni profilin tuaj</string>
</resources>