strings.xml 8.57 KB
Newer Older
1
2
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<resources>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
3
4
5
 <string name="feedback_section">Återkoppling</string>
 <string name="report">&lt;u&gt;Skicka e-post till oss&lt;/u&gt;</string>
 <string name="section_license">Licens</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
6
7
8
9
10
 <string name="sponsor_section">Ring är fri mjukvara, utvecklad och understödd av</string>
 <string name="copyright_section">Copyright</string>
 <string name="contribute_section">Bidra</string>
 <string name="version_section">Version</string>
 <string name="no_email_app_installed">Inget e-postprogram hittades, installera ett och skicka en rapport</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
11
 <string name="no_browser_app_installed">Ingen webbläsare hittades, installera en för att visa den här sidan</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
12
 <string name="email_chooser_title">Skicka e-post med...</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
13
14
15
 <string name="website_chooser_title">Visa webbsidan med...</string>
 <string name="license">Denna app tillhandahålles i \"befintligt skick\", utan några som helst garantier. För detaljerad info, se
&lt;u&gt;GNU General Public License version 3 eller senare&lt;/u&gt;</string>
16
17
18
 <!--RingActivity-->
 <string name="title_activity_sflphone_home">Ring</string>
 <string name="error_no_network">Ingen nätverksanslutning</string>
19
 <string name="error_mobile_network_available_but_disabled">Bevilja tillgång till mobilnätet på inställningssidan.</string>
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 <!--AB menus-->
 <string name="ab_account_creation">Nytt konto</string>
 <string name="ab_action_chat">Textmeddelande</string>
 <!--Left Drawer-->
 <!--Accessibility-->
 <string name="drawer_open">Öppna navigeringspanelen</string>
 <string name="drawer_close">Stäng navigeringspanelen</string>
 <!--Sections-->
 <string name="menu_item_home">Hem</string>
 <string name="menu_item_accounts">Hantera konton</string>
 <string name="menu_item_settings">Inställningar</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
31
 <string name="menu_item_share">Dela min kontakt</string>
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
 <string name="menu_item_about">Om Ring</string>
 <!--Dialing Fragment-->
 <string name="dial_number">Slå ett nummer</string>
 <!--History Fragment-->
 <string name="hist_replay_button">Svara</string>
 <string name="hist_replay_button_stop">Stopp</string>
 <!--DetailsHistory Fragment-->
 <!--Home Fragment-->
 <plurals name="home_conferences_title">
  <item quantity="one">%d konversation</item>
  <item quantity="other">%d konversationer</item>
 </plurals>
 <string name="home_transfer_complet">Överföring slutförd</string>
 <!--ContactList Fragment-->
 <string name="no_contact_found">Ingen kontakt hittades</string>
 <string name="starred_contacts_title">Favoriter</string>
 <string name="searchbar_hint">Ange namn eller telefonnummer...</string>
 <string name="choose_number">Välj ett nummer</string>
 <!--FileExplorerDFragement-->
 <!--TransferDFragment-->
 <string name="transfer_to_another_call">Överför till ett annat aktuellt samtal:</string>
 <string name="transfer_no_other_call">Inga andra samtal väntar</string>
 <string name="transfer_type_number">Ange nummer att överföra till:</string>
 <!--Notifications-->
 <string name="notif_missed_incoming_call">Missat samtal från %1$s</string>
 <string name="notif_missed_outgoing_call">Missat samtal till %1$s</string>
 <string name="notif_incoming_call_title">Inkommande samtal från %1$s</string>
 <string name="notif_incoming_call">Inkommande samtal</string>
 <string name="notif_outgoing_call_title">Utgående samtal till %1$s</string>
 <string name="notif_outgoing_call">Utgående samtal</string>
 <string name="notif_current_call_title">Aktuellt samtal med %1$s</string>
 <string name="notif_current_call">Aktuellt samtal</string>
 <!--Call Fragment-->
 <string name="you_txt_prefix">Du:</string>
 <string name="action_call_attended_transfer">Bevakad överföring</string>
 <string name="action_call_conference">Konferens</string>
 <string name="action_call_hangup">Lägg på</string>
 <string name="ongoing_call">Pågående samtal</string>
 <string name="hist_in_call">Inkommande samtal av %1$s</string>
 <string name="hist_out_call">Utgående samtal av %1$s</string>
 <string name="start_error_title">Kan inte starta Ring!</string>
 <string name="start_error_mic_required">Ring behöver mikrofonbehörighet för att fungera.</string>
 <string name="action_call_accept">Svara</string>
 <string name="action_call_decline">Avslå</string>
 <string name="ab_action_speakerphone">Aktivera högtalare</string>
 <string name="ab_action_contact_add">Lägg till i kontakter</string>
78
 <string name="ab_action_contact_add_question">Vill du lägga till i kontakter?</string>
79
 <string name="ab_action_audio_call">Ljudsamtal</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
80
 <string name="ab_action_video_call">Videosamtal</string>
81
82
83
84
 <string name="share_via">Dela via</string>
 <string name="write_a_message">Skriv ett meddelande</string>
 <string name="scan_qr">Skanna QR-kod</string>
 <string name="ab_action_flipcamera">Vänd kameran</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
85
86
87
88
 <!--Text messages-->
 <string name="send_message">Skicka meddelande</string>
 <string name="message_sending">Skickar meddelande...</string>
 <string name="time_just_now">Just nu</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
89
90
91
92
 <string name="permission_read_denied">Appen nekas att läsa från din lagringsplats. Överväg att tilldela appen läsrättigheter, annars kommer den inte att fungera korrekt.</string>
 <!--MediaPreferenceFragment-->
 <string name="permission_dialog_camera_title">Kamerarättighet</string>
 <string name="permission_dialog_camera_message">Videokonversationer kräver kamerarättigheter. Överväg att aktivera det.</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
93
94
95
 <string name="ringtone_error_title">Fel</string>
 <string name="ringtone_error_format_not_supported">Detta format saknar stöd.</string>
 <string name="ringtone_error_size_too_big">Denna fil är för stor. Maximal storlek är %1$ikB.</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
96
97
98
99
 <!--Read contacts permission-->
 <string name="permission_dialog_read_contacts_message">Ring behöver rättighet att läsa kontakter för att aktivera den här funktionen. Överväg att tilldela rättigheter.</string>
 <!--Write call log permission-->
 <string name="permission_dialog_write_call_log_message">Ring behöver rättighet att skriva till samtalskoggen för att aktivera den här funktionen. Överväg att tilldela rättigheter.</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
100
101
102
103
104
105
 <!--QRCode Scan-->
 <string name="scan_qr_account_message">Scanna in QR-koden för det konto du vill lägga till.</string>
 <!--Settings-->
 <string name="clear_history_dialog_title">Vill du rensa historiken?</string>
 <string name="clear_history_dialog_message">Denna åtgärd kan inte ångras.</string>
 <string name="clear_history_completed">Historiken har rensats bort.</string>
106
107
108
109
110
111
112
113
114
 <!--Conversation-->
 <string name="conversation_action_delete_this">Ta bort den här konversationen</string>
 <string name="conversation_action_delete_this_title">Vill du ta bort den här konversationen?</string>
 <string name="conversation_action_delete_this_message">Denna åtgärd kan inte ångras.</string>
 <string name="conversation_action_copy_peer_number">Kopiera nummer</string>
 <string name="conversation_action_copied_peer_number_clipboard">%1$s kopierat till urklipp</string>
 <string name="conversation_action_select_peer_number">Välj ett nummer</string>
 <!--Contacts-->
 <string name="add_call_contact_number_to_contacts">Vill du lägga till %1$s ?</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
115
 <string name="prompt_new_password">Nytt lösenord</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
116
 <string name="prompt_new_password_repeat">Upprepa nytt lösenord</string>
Aline Bonnet's avatar
Aline Bonnet committed
117
118
119
120
121
 <string name="account_create_title">Skapa ett Ring-konto</string>
 <string name="prompt_new_username">Ange nytt användarnamn</string>
 <string name="help_password_choose">Ange ett starkt lösenord, som du kommer ihåg, för att skydda ditt Ring-konto.</string>
 <string name="help_password_enter">Ange ditt huvudsakliga Ring-kontos lösenord</string>
 <string name="help_pin_enter">Ange PIN-koden från ett annat konfigurerat Ring-konto. Använd \"Exportera konto på Ring\", för att få din PIN-kod.</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
122
 <string name="wizard_next">Nästa</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
123
 <string name="wizard_back">Tillbaka</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
124
 <!--MenuHeaderView-->
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
125
126
127
 <string name="profile">Min profil</string>
 <string name="open_the_gallery">Öppna galleriet</string>
 <string name="take_a_photo">Ta ett foto</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
128
 <string name="unknown">Okänd</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
129
130
 <!--Share fragment-->
 <string name="share_message">Skanna denna QR-kod med den inbyggda skanner som finns i det Ring-program som vill kommunicera med dig.</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
131
 <string name="share_message_no_account">Välj ett konto att dela.</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
132
 <string name="share_your_account_information">Dela min kontaktinformation</string>
Romain Bertozzi's avatar
Romain Bertozzi committed
133
 <string name="generic_error_migration">Fel</string>
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
134
 <string name="generic_error_migration_message">Ett fel inträffade vid migrering</string>
135
</resources>