Commit fcc720b3 authored by Alexandre Lision's avatar Alexandre Lision Committed by Aline Bonnet
Browse files

i18n: bump translationsChange-Id: Ia9a1da9baef075c6e211f06f054b48cb32dbe0f6
Reviewed-by: default avatarAline Bonnet <aline.bonnet@savoirfairelinux.com>
parent 59f00ee4
...@@ -22,6 +22,9 @@ along with this program; if not, write to the Free Software ...@@ -22,6 +22,9 @@ along with this program; if not, write to the Free Software
--> -->
<resources> <resources>
<string name="call_human_state_busy">I zënë</string> <string name="call_human_state_busy">I zënë</string>
<string name="call_human_state_failure">Dështoi</string>
<string name="call_human_state_hold">Mbaje</string>
<string name="call_human_state_none">Asnjë</string> <string name="call_human_state_none">Asnjë</string>
<string name="conference_human_state_hold">Mbaje</string>
<string name="conference_human_state_default">Asnjë</string> <string name="conference_human_state_default">Asnjë</string>
</resources> </resources>
\ No newline at end of file
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<resources> <resources>
<string name="feedback_section">Återkoppling</string>
<string name="report">&lt;u&gt;Skicka e-post till oss&lt;/u&gt;</string>
<string name="section_license">Licens</string>
<string name="sponsor_section">Ring är fri mjukvara, utvecklad och understödd av</string> <string name="sponsor_section">Ring är fri mjukvara, utvecklad och understödd av</string>
<string name="copyright_section">Copyright</string> <string name="copyright_section">Copyright</string>
<string name="contribute_section">Bidra</string> <string name="contribute_section">Bidra</string>
<string name="version_section">Version</string> <string name="version_section">Version</string>
<string name="no_email_app_installed">Inget e-postprogram hittades, installera ett och skicka en rapport</string> <string name="no_email_app_installed">Inget e-postprogram hittades, installera ett och skicka en rapport</string>
<string name="no_browser_app_installed">Ingen webbläsare hittades, installera en för att visa den här sidan</string>
<string name="email_chooser_title">Skicka e-post med...</string> <string name="email_chooser_title">Skicka e-post med...</string>
<string name="website_chooser_title">Visa webbsidan med...</string>
<string name="license">Denna app tillhandahålles i \"befintligt skick\", utan några som helst garantier. För detaljerad info, se
&lt;u&gt;GNU General Public License version 3 eller senare&lt;/u&gt;</string>
<!--RingActivity--> <!--RingActivity-->
<string name="title_activity_sflphone_home">Ring</string> <string name="title_activity_sflphone_home">Ring</string>
<string name="error_no_network">Ingen nätverksanslutning</string> <string name="error_no_network">Ingen nätverksanslutning</string>
...@@ -34,7 +41,6 @@ ...@@ -34,7 +41,6 @@
<item quantity="one">%d konversation</item> <item quantity="one">%d konversation</item>
<item quantity="other">%d konversationer</item> <item quantity="other">%d konversationer</item>
</plurals> </plurals>
<string name="home_transfering">Överför %1$s till %2$s</string>
<string name="home_transfer_complet">Överföring slutförd</string> <string name="home_transfer_complet">Överföring slutförd</string>
<!--ContactList Fragment--> <!--ContactList Fragment-->
<string name="no_contact_found">Ingen kontakt hittades</string> <string name="no_contact_found">Ingen kontakt hittades</string>
...@@ -114,16 +120,16 @@ ...@@ -114,16 +120,16 @@
<string name="help_password_enter">Ange ditt huvudsakliga Ring-kontos lösenord</string> <string name="help_password_enter">Ange ditt huvudsakliga Ring-kontos lösenord</string>
<string name="help_pin_enter">Ange PIN-koden från ett annat konfigurerat Ring-konto. Använd \"Exportera konto på Ring\", för att få din PIN-kod.</string> <string name="help_pin_enter">Ange PIN-koden från ett annat konfigurerat Ring-konto. Använd \"Exportera konto på Ring\", för att få din PIN-kod.</string>
<string name="wizard_next">Nästa</string> <string name="wizard_next">Nästa</string>
<string name="account_device_updated_message">Du har lyckats uppdatera ditt Ring-konto.</string> <string name="wizard_back">Tillbaka</string>
<!--MenuHeaderView--> <!--MenuHeaderView-->
<string name="profile">Min profil</string> <string name="profile">Min profil</string>
<string name="profile_message_warning">Detta delas med dina kontakter</string>
<string name="open_the_gallery">Öppna galleriet</string> <string name="open_the_gallery">Öppna galleriet</string>
<string name="take_a_photo">Ta ett foto</string> <string name="take_a_photo">Ta ett foto</string>
<string name="unknowm_if_empty">Okänd om tom</string>
<string name="unknown">Okänd</string> <string name="unknown">Okänd</string>
<!--Share fragment--> <!--Share fragment-->
<string name="share_message">Skanna denna QR-kod med den inbyggda skanner som finns i det Ring-program som vill kommunicera med dig.</string> <string name="share_message">Skanna denna QR-kod med den inbyggda skanner som finns i det Ring-program som vill kommunicera med dig.</string>
<string name="share_message_no_account">Välj ett konto att dela.</string>
<string name="share_your_account_information">Dela min kontaktinformation</string> <string name="share_your_account_information">Dela min kontaktinformation</string>
<string name="generic_error_migration">Fel</string> <string name="generic_error_migration">Fel</string>
<string name="generic_error_migration_message">Ett fel inträffade vid migrering</string>
</resources> </resources>
...@@ -2,7 +2,10 @@ ...@@ -2,7 +2,10 @@
<resources> <resources>
<!--Strings related to account edition screen--> <!--Strings related to account edition screen-->
<string name="ic_delete_menu">Ta bort</string> <string name="ic_delete_menu">Ta bort</string>
<string name="ic_advanced_menu">Avancerade inställningar</string>
<!--Strings related to account creation--> <!--Strings related to account creation-->
<string name="add_ring_account_title">Lägg till Ring-konto</string>
<string name="add_sip_account_title">Lägg till SIP-konto</string>
<string name="prompt_alias">Alias</string> <string name="prompt_alias">Alias</string>
<string name="prompt_hostname">Värdnamn</string> <string name="prompt_hostname">Värdnamn</string>
<string name="prompt_username">Användarnamn</string> <string name="prompt_username">Användarnamn</string>
...@@ -18,10 +21,11 @@ ...@@ -18,10 +21,11 @@
<string name="dialog_warn_ip2ip_account_message">Du håller på att skapa ett SIP-konto utan giltigt värdnamn. <string name="dialog_warn_ip2ip_account_message">Du håller på att skapa ett SIP-konto utan giltigt värdnamn.
Du kommer bara att kunna ringa och ta emot direkta IP-samtal. Du kommer bara att kunna ringa och ta emot direkta IP-samtal.
Du kan ändra kontot senare.</string> Du kan ändra kontot senare.</string>
<string name="account_type_ip2ip">IP-konto</string>
<string name="help_ring">Ett Ring-konto låter dig nå folk säkert via P2P, i ett fullständigt distribuerat närverk.</string> <string name="help_ring">Ett Ring-konto låter dig nå folk säkert via P2P, i ett fullständigt distribuerat närverk.</string>
<string name="help_sip_title">Lägg till ditt SIP-konto</string> <string name="help_sip_title">Lägg till ditt SIP-konto</string>
<string name="help_sip">Konfigurera ett befintligt SIP-konto.</string> <string name="help_sip">Konfigurera ett befintligt SIP-konto.</string>
<string name="create_sip_account">Lägg till</string> <string name="create_sip_account">Lägg till SIP-konto</string>
<!--Strings related to account deletion--> <!--Strings related to account deletion-->
<string name="account_delete_dialog_title">Vill du ta bort kontot?</string> <string name="account_delete_dialog_title">Vill du ta bort kontot?</string>
<string name="account_delete_dialog_message">Denna åtgärd kan inte ångras.</string> <string name="account_delete_dialog_message">Denna åtgärd kan inte ångras.</string>
...@@ -108,20 +112,30 @@ Du kan ändra kontot senare.</string> ...@@ -108,20 +112,30 @@ Du kan ändra kontot senare.</string>
<string name="account_export_end_error_title">Fel</string> <string name="account_export_end_error_title">Fel</string>
<string name="account_export_end_error_message">Kunde inte exportera kontot. Ett okänt fel har inträffat.</string> <string name="account_export_end_error_message">Kunde inte exportera kontot. Ett okänt fel har inträffat.</string>
<string name="account_enter_password">Ange lösenord</string> <string name="account_enter_password">Ange lösenord</string>
<string name="account_share_body">Kontakta mig med hjälp av \"%1$s\" på kommunikationsplattformen Ring: http://ring.cx</string>
<string name="account_share_body_with_username">Kontakta mig med hjälp av \"%1$s\" eller mitt officiella användarnamn \"%2$s\" på kommunikationsplattformen Ring: http://ring.cx</string>
<string name="account_contact_me">Kontakta mig på Ring !</string> <string name="account_contact_me">Kontakta mig på Ring !</string>
<string name="update_account">Uppdatera konto</string> <string name="update_account">Uppdatera konto</string>
<string name="account_migration">Ditt Ring-konto kan uppdateras.\nAnge ditt lösenord.</string>
<string name="ring_account">Ring-konto</string> <string name="ring_account">Ring-konto</string>
<string name="ring_account_identity">Identitet</string>
<string name="account_migration_title_dialog">Kontodelning</string> <string name="account_migration_title_dialog">Kontodelning</string>
<string name="account_migration_message_dialog">Dina konton behöver uppdateras. Vill du gå till kontohanteringsfönstret för att uppdatera?</string>
<string name="account_update_needed">Uppdatering behövs</string> <string name="account_update_needed">Uppdatering behövs</string>
<string name="account_creation_file_too_big">Filen är för stor</string> <string name="account_creation_file_too_big">Filen är för stor</string>
<string name="account_cannot_read">Kan inte läsa %1$s</string> <string name="account_cannot_read">Kan inte läsa %1$s</string>
<string name="account_cannot_be_found_title">Kan inte hitta kontot</string> <string name="account_cannot_be_found_title">Kan inte hitta kontot</string>
<string name="account_cannot_be_found_message">Kontot kunde inte hittas i Ring-nätverket.\nTillse att det har exporterats från en befintlig enhet och att angivna kontouppgifter är korrekt.</string> <string name="account_cannot_be_found_message">Kontot kunde inte hittas i Ring-nätverket.\nTillse att det har exporterats från en befintlig enhet och att angivna kontouppgifter är korrekt.</string>
<string name="account_sip_cannot_be_registered_message">Du kan fortsätta med kontoskapandet eller redigera din information här. Redigering är fortfarande möjlig i kontoinställningarna, vid ett senare tillfälle.</string>
<string name="account_no_network_title">Kan inte ansluta till nätverket</string> <string name="account_no_network_title">Kan inte ansluta till nätverket</string>
<string name="account_no_network_message">Kunde inte lägga till kontot, eftersom Ring inte kunde ansluta till det distribuerade nätverket. Kontrollera enhetens anslutning.</string> <string name="account_no_network_message">Kunde inte lägga till kontot, eftersom Ring inte kunde ansluta till det distribuerade nätverket. Kontrollera enhetens anslutning.</string>
<string name="account_device_added_title">Kontoenhet tillagd</string> <string name="account_device_added_title">Kontoenhet tillagd</string>
<string name="account_device_added_message">Du har lyckats konfigurera ditt Ring-konto på denna enhet.</string> <string name="account_device_added_message">Du har lyckats konfigurera ditt Ring-konto på denna enhet.</string>
<string name="account_device_updated_title">Kontoenhet uppdaterad</string> <string name="account_device_updated_title">Kontoenhet uppdaterad</string>
<string name="account_device_updated_message">Du har lyckats uppdatera ditt Ring-konto.</string>
<string name="account_sip_success_title">SIP-konto registrerat</string>
<string name="account_sip_success_message">Du har registrerat ditt SIP-konto.</string>
<string name="account_sip_register_anyway">Registrera i alla fall</string>
<string name="account_link_button">Koppla denna enhet till ett konto</string> <string name="account_link_button">Koppla denna enhet till ett konto</string>
<string name="account_import_title">Koppla ett befintligt konto</string> <string name="account_import_title">Koppla ett befintligt konto</string>
<string name="account_link_prompt_pin">Ange PIN-kod</string> <string name="account_link_prompt_pin">Ange PIN-kod</string>
...@@ -147,8 +161,14 @@ Du kan ändra kontot senare.</string> ...@@ -147,8 +161,14 @@ Du kan ändra kontot senare.</string>
<string name="invalid_username">Ogiltigt användarnamn</string> <string name="invalid_username">Ogiltigt användarnamn</string>
<string name="looking_for_username_availability">Kollar användarnamnets tillgänglighet...</string> <string name="looking_for_username_availability">Kollar användarnamnets tillgänglighet...</string>
<string name="account_status_connecting">Ansluter</string> <string name="account_status_connecting">Ansluter</string>
<string name="account_status_connection_error">Anslutningsfel</string>
<string name="account_status_online">Uppkopplad</string>
<string name="account_status_unknown">Okänd</string> <string name="account_status_unknown">Okänd</string>
<string name="account_status_offline">Nerkopplad</string>
<!--Create account--> <!--Create account-->
<string name="account_creation_home">Välkommen till ring</string> <string name="account_creation_home">Välkommen till ring</string>
<string name="account_creation_profile">Skapa din profil</string> <string name="account_creation_profile">Skapa din profil</string>
<string name="account_creation_ring">Skapa ditt Ring-konto</string>
<string name="account_link_title">Länka den här enheten</string>
<string name="account_sip_cannot_be_registered">Kan inte registrera konto</string>
</resources> </resources>
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<resources> <resources>
<string name="feedback_section">Geri bildirim</string>
<string name="report">&lt;u&gt;Bize e-posta gönder&lt;/u&gt;</string>
<string name="section_license">Lisans</string>
<string name="sponsor_section">Ring bir özgür yazılımdır ve şunun tarafından desteklenir</string> <string name="sponsor_section">Ring bir özgür yazılımdır ve şunun tarafından desteklenir</string>
<string name="copyright_section">Telif Hakkı</string> <string name="copyright_section">Telif Hakkı</string>
<string name="contribute_section">Katkı Yap</string> <string name="contribute_section">Katkı Yap</string>
<string name="version_section">Sürüm</string> <string name="version_section">Sürüm</string>
<string name="no_email_app_installed">E-posta uygulaması bulunamadı, bize rapor gönderebilmek için bir tane yükleyin</string> <string name="no_email_app_installed">E-posta uygulaması bulunamadı, bize rapor gönderebilmek için bir tane yükleyin</string>
<string name="no_browser_app_installed">Web tarayıcı uygulaması bulunmadı, bu sayfayı görmek için bir tane yükleyin</string>
<string name="email_chooser_title">Şunu kullanarak posta gönder...</string> <string name="email_chooser_title">Şunu kullanarak posta gönder...</string>
<string name="website_chooser_title">Şunu kullanarak web sitesini gör...</string>
<string name="license">Bu program HERHANGİ BİR TEMİNAT OLMADAN sağlanmıştır. Ayrıntılar için şuna bakın
&lt;u&gt;GNU Genel Kamu Lisansı sürüm 3 ya da sonrası&lt;/u&gt;</string>
<!--RingActivity--> <!--RingActivity-->
<string name="title_activity_sflphone_home">Ring</string> <string name="title_activity_sflphone_home">Ring</string>
<string name="error_no_network">Ağ bağlantısı yok</string> <string name="error_no_network">Ağ bağlantısı yok</string>
...@@ -34,7 +41,6 @@ ...@@ -34,7 +41,6 @@
<item quantity="one">%d Konuşma</item> <item quantity="one">%d Konuşma</item>
<item quantity="other">%d Konuşma</item> <item quantity="other">%d Konuşma</item>
</plurals> </plurals>
<string name="home_transfering">%1$s\'dan %2$s\'a aktarılıyor</string>
<string name="home_transfer_complet">Aktarım tamamlandı</string> <string name="home_transfer_complet">Aktarım tamamlandı</string>
<!--ContactList Fragment--> <!--ContactList Fragment-->
<string name="no_contact_found">Kişi bulunamadı</string> <string name="no_contact_found">Kişi bulunamadı</string>
...@@ -114,16 +120,16 @@ ...@@ -114,16 +120,16 @@
<string name="help_password_enter">Ana Ring hesap parolanızı girin</string> <string name="help_password_enter">Ana Ring hesap parolanızı girin</string>
<string name="help_pin_enter">Başka yapılandırılmış Ring hesabından PIN\'i gir. PIN edinmek için \"Ring\'de hesabı dışa aktarma\" özelliğini kullan.</string> <string name="help_pin_enter">Başka yapılandırılmış Ring hesabından PIN\'i gir. PIN edinmek için \"Ring\'de hesabı dışa aktarma\" özelliğini kullan.</string>
<string name="wizard_next">İleri</string> <string name="wizard_next">İleri</string>
<string name="account_device_updated_message">Ring hesabınızı başarıyla güncellediniz.</string> <string name="wizard_back">Geri</string>
<!--MenuHeaderView--> <!--MenuHeaderView-->
<string name="profile">Profilim</string> <string name="profile">Profilim</string>
<string name="profile_message_warning">Bu, kişileriniz ile paylaşıldı</string>
<string name="open_the_gallery">Galeriyi aç</string> <string name="open_the_gallery">Galeriyi aç</string>
<string name="take_a_photo">Fotoğraf çek</string> <string name="take_a_photo">Fotoğraf çek</string>
<string name="unknowm_if_empty">Boş ise bilinmiyor</string>
<string name="unknown">Bilinmeyen</string> <string name="unknown">Bilinmeyen</string>
<!--Share fragment--> <!--Share fragment-->
<string name="share_message">Sizinle iletişime geçmek isteyenin Ring uygulamasının gömülü tarayıcısıyla bu QR kodu tarayın.</string> <string name="share_message">Sizinle iletişime geçmek isteyenin Ring uygulamasının gömülü tarayıcısıyla bu QR kodu tarayın.</string>
<string name="share_message_no_account">Lütfen paylaşmak için bir hesap seçin.</string>
<string name="share_your_account_information">İletişim bilgimi paylaş</string> <string name="share_your_account_information">İletişim bilgimi paylaş</string>
<string name="generic_error_migration">Hata</string> <string name="generic_error_migration">Hata</string>
<string name="generic_error_migration_message">Göç sırasında bir hata oluştu</string>
</resources> </resources>
...@@ -2,7 +2,10 @@ ...@@ -2,7 +2,10 @@
<resources> <resources>
<!--Strings related to account edition screen--> <!--Strings related to account edition screen-->
<string name="ic_delete_menu">Sil</string> <string name="ic_delete_menu">Sil</string>
<string name="ic_advanced_menu">Gelişmiş ayarlar</string>
<!--Strings related to account creation--> <!--Strings related to account creation-->
<string name="add_ring_account_title">Ring hesabı ekle</string>
<string name="add_sip_account_title">SIP hesabı ekle</string>
<string name="prompt_alias">Takma ad</string> <string name="prompt_alias">Takma ad</string>
<string name="prompt_hostname">Sunucu adı</string> <string name="prompt_hostname">Sunucu adı</string>
<string name="prompt_username">Kullanıcı adı</string> <string name="prompt_username">Kullanıcı adı</string>
...@@ -18,10 +21,11 @@ ...@@ -18,10 +21,11 @@
<string name="dialog_warn_ip2ip_account_message">Bir SIP hesabı oluşturabilmeniz için makine adınız geçersiz. <string name="dialog_warn_ip2ip_account_message">Bir SIP hesabı oluşturabilmeniz için makine adınız geçersiz.
Yalnızca doğrudan ip çağrıları alabilirsiniz. Yalnızca doğrudan ip çağrıları alabilirsiniz.
Hesabınızı daha sonra düzenleyebilirsiniz</string> Hesabınızı daha sonra düzenleyebilirsiniz</string>
<string name="account_type_ip2ip">IP hesabı</string>
<string name="help_ring">Bir Ring hesabı tümüyle dağıtık ağ üzerinden insanlara uçtan uca güvenle ulaşmanızı sağlar.</string> <string name="help_ring">Bir Ring hesabı tümüyle dağıtık ağ üzerinden insanlara uçtan uca güvenle ulaşmanızı sağlar.</string>
<string name="help_sip_title">SIP hesabınızı ekleyin</string> <string name="help_sip_title">SIP hesabınızı ekleyin</string>
<string name="help_sip">Var olan SIP hesabını yapılandır</string> <string name="help_sip">Var olan SIP hesabını yapılandır</string>
<string name="create_sip_account">Ekle</string> <string name="create_sip_account">SIP hesabı ekle</string>
<!--Strings related to account deletion--> <!--Strings related to account deletion-->
<string name="account_delete_dialog_title">Hesabı silinsin mi ?</string> <string name="account_delete_dialog_title">Hesabı silinsin mi ?</string>
<string name="account_delete_dialog_message">Bu eylem geri alınamaz.</string> <string name="account_delete_dialog_message">Bu eylem geri alınamaz.</string>
...@@ -108,20 +112,30 @@ Hesabınızı daha sonra düzenleyebilirsiniz</string> ...@@ -108,20 +112,30 @@ Hesabınızı daha sonra düzenleyebilirsiniz</string>
<string name="account_export_end_error_title">Hata</string> <string name="account_export_end_error_title">Hata</string>
<string name="account_export_end_error_message">Hesap dışa aktarılamadı. Bilinmeyen bir hata oluştu.</string> <string name="account_export_end_error_message">Hesap dışa aktarılamadı. Bilinmeyen bir hata oluştu.</string>
<string name="account_enter_password">Parolayı gir</string> <string name="account_enter_password">Parolayı gir</string>
<string name="account_share_body">Ring dağıtık iletişim platformunda \'%1$s\' kullanarak benimle bağlantı kur: http://ring.cx</string>
<string name="account_share_body_with_username">Ring dağıtık iletişim platformunda \'%1$s\' ya da herkese açık kullanıcı adım \'%2$s\' kullanarak benimle iletişim kur: http://ring.cx</string>
<string name="account_contact_me">Benimle Ring üzerinden iletişime geç</string> <string name="account_contact_me">Benimle Ring üzerinden iletişime geç</string>
<string name="update_account">Hesabı güncelle</string> <string name="update_account">Hesabı güncelle</string>
<string name="account_migration">Ring hesabınız güncellenebilir.\nParolanızı girin.</string>
<string name="ring_account">Ring Hesabı</string> <string name="ring_account">Ring Hesabı</string>
<string name="ring_account_identity">Kimlik</string>
<string name="account_migration_title_dialog">Hesap taşıma</string> <string name="account_migration_title_dialog">Hesap taşıma</string>
<string name="account_migration_message_dialog">Hesaplarınızın güncellenmesi gerekli.Hesap yönetim ekranından bu süreci yürütmek ister misiniz?</string>
<string name="account_update_needed">Güncelleme gerekli</string> <string name="account_update_needed">Güncelleme gerekli</string>
<string name="account_creation_file_too_big">Dosya çok büyük</string> <string name="account_creation_file_too_big">Dosya çok büyük</string>
<string name="account_cannot_read">%1$s okunamıyor</string> <string name="account_cannot_read">%1$s okunamıyor</string>
<string name="account_cannot_be_found_title">Hesap bulunamadı</string> <string name="account_cannot_be_found_title">Hesap bulunamadı</string>
<string name="account_cannot_be_found_message">Hesap Ring ağı üzerinde bulunamadı.\nVar olan bir aygıttan Ring üzerinde dışa aktarıldığından ve sağladığı bilgilerin doğru olduğundan emin olun.</string> <string name="account_cannot_be_found_message">Hesap Ring ağı üzerinde bulunamadı.\nVar olan bir aygıttan Ring üzerinde dışa aktarıldığından ve sağladığı bilgilerin doğru olduğundan emin olun.</string>
<string name="account_sip_cannot_be_registered_message">Hesap oluşturma süreciyle devam edebilir ya da bilginizi burada düzenleyebilirsiniz. Düzenleme daha sonra hesap ayarlarında yapılabilir.</string>
<string name="account_no_network_title">Ağa bağlanılamıyor</string> <string name="account_no_network_title">Ağa bağlanılamıyor</string>
<string name="account_no_network_message">Hesap eklenemiyor çünkü Ring dağıtık ağa bağlanamıyor. Bağlanabilirliğinizi denetleyin.</string> <string name="account_no_network_message">Hesap eklenemiyor çünkü Ring dağıtık ağa bağlanamıyor. Bağlanabilirliğinizi denetleyin.</string>
<string name="account_device_added_title">Hesap aygıtı eklendi</string> <string name="account_device_added_title">Hesap aygıtı eklendi</string>
<string name="account_device_added_message">Bu aygıttaki Ring hesabınızı başarıyla kurdunuz.</string> <string name="account_device_added_message">Bu aygıttaki Ring hesabınızı başarıyla kurdunuz.</string>
<string name="account_device_updated_title">Hesap aygıtı güncellendi</string> <string name="account_device_updated_title">Hesap aygıtı güncellendi</string>
<string name="account_device_updated_message">Ring hesabınızı başarıyla güncellediniz.</string>
<string name="account_sip_success_title">Sip hesabı kayıtlı</string>
<string name="account_sip_success_message">Sip hesabınızı başarıyla kaydettiniz.</string>
<string name="account_sip_register_anyway">Her koşulda kaydol</string>
<string name="account_link_button">Bu aygıtı bir hesaba bağla</string> <string name="account_link_button">Bu aygıtı bir hesaba bağla</string>
<string name="account_import_title">Var olan bir hesaba bağla</string> <string name="account_import_title">Var olan bir hesaba bağla</string>
<string name="account_link_prompt_pin">PIN\'i gir</string> <string name="account_link_prompt_pin">PIN\'i gir</string>
...@@ -147,8 +161,14 @@ Hesabınızı daha sonra düzenleyebilirsiniz</string> ...@@ -147,8 +161,14 @@ Hesabınızı daha sonra düzenleyebilirsiniz</string>
<string name="invalid_username">Geçersiz kullanıcı adı</string> <string name="invalid_username">Geçersiz kullanıcı adı</string>
<string name="looking_for_username_availability">Kullanıcı adının uygunluğuna bakılıyor ...</string> <string name="looking_for_username_availability">Kullanıcı adının uygunluğuna bakılıyor ...</string>
<string name="account_status_connecting">Bağlanılıyor</string> <string name="account_status_connecting">Bağlanılıyor</string>
<string name="account_status_connection_error">Bağlantı hatası</string>
<string name="account_status_online">Çevrimiçi</string>
<string name="account_status_unknown">Bilinmeyen</string> <string name="account_status_unknown">Bilinmeyen</string>
<string name="account_status_offline">Çevrimdışı</string>
<!--Create account--> <!--Create account-->
<string name="account_creation_home">Ring\'e Hoşgeldiniz</string> <string name="account_creation_home">Ring\'e Hoşgeldiniz</string>
<string name="account_creation_profile">Profilinizi oluşturun</string> <string name="account_creation_profile">Profilinizi oluşturun</string>
<string name="account_creation_ring">Ring hesabınızı oluşturun</string>
<string name="account_link_title">Bu aygıtı bağla</string>
<string name="account_sip_cannot_be_registered">Hesap kaydedilemiyor</string>
</resources> </resources>
...@@ -34,7 +34,6 @@ ...@@ -34,7 +34,6 @@
<item quantity="few">%d групових чатів</item> <item quantity="few">%d групових чатів</item>
<item quantity="other">%d групові чати</item> <item quantity="other">%d групові чати</item>
</plurals> </plurals>
<string name="home_transfering">Відправлення %1$s до %2$s</string>
<string name="home_transfer_complet">Відправлення закінчено</string> <string name="home_transfer_complet">Відправлення закінчено</string>
<!--ContactList Fragment--> <!--ContactList Fragment-->
<string name="no_contact_found">Контакт не знайдено</string> <string name="no_contact_found">Контакт не знайдено</string>
......
...@@ -18,7 +18,6 @@ ...@@ -18,7 +18,6 @@
<string name="help_ring">Акаунт Ring дозволяє досягати людей безпечно у рівноправній та повністю розподіленій мережі.</string> <string name="help_ring">Акаунт Ring дозволяє досягати людей безпечно у рівноправній та повністю розподіленій мережі.</string>
<string name="help_sip_title">Додати Ваш обліковий запис SIP</string> <string name="help_sip_title">Додати Ваш обліковий запис SIP</string>
<string name="help_sip">Налаштувати існуючий обліковий запис SIP</string> <string name="help_sip">Налаштувати існуючий обліковий запис SIP</string>
<string name="create_sip_account">Додати</string>
<!--Strings related to account deletion--> <!--Strings related to account deletion-->
<string name="account_delete_dialog_title">Видалити акаунт?</string> <string name="account_delete_dialog_title">Видалити акаунт?</string>
<string name="account_delete_dialog_message">Ця дія не може бути скасована.</string> <string name="account_delete_dialog_message">Ця дія не може бути скасована.</string>
......
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<resources> <resources>
<string name="feedback_section">反馈</string>
<string name="sponsor_section">Ring是一个自由软件,开发者与维护者是</string> <string name="sponsor_section">Ring是一个自由软件,开发者与维护者是</string>
<string name="copyright_section">版权所有</string> <string name="copyright_section">版权所有</string>
<string name="contribute_section">贡献</string> <string name="contribute_section">贡献</string>
<string name="version_section">版本</string> <string name="version_section">版本</string>
<string name="no_email_app_installed">未找到电子邮件客户端,请安装后再重试发送报告。</string> <string name="no_email_app_installed">未找到电子邮件客户端,请安装后再重试发送报告。</string>
<string name="no_browser_app_installed">未找到浏览器,请安装后再重试浏览该网页。</string>
<string name="email_chooser_title">使用…发送邮件</string> <string name="email_chooser_title">使用…发送邮件</string>
<!--RingActivity--> <!--RingActivity-->
<string name="title_activity_sflphone_home">Ring</string> <string name="title_activity_sflphone_home">Ring</string>
...@@ -33,7 +35,6 @@ ...@@ -33,7 +35,6 @@
<plurals name="home_conferences_title"> <plurals name="home_conferences_title">
<item quantity="other">%d个会话</item> <item quantity="other">%d个会话</item>
</plurals> </plurals>
<string name="home_transfering">将%1$s传输至%2$s</string>
<string name="home_transfer_complet">传输完成</string> <string name="home_transfer_complet">传输完成</string>
<!--ContactList Fragment--> <!--ContactList Fragment-->
<string name="no_contact_found">未找到联系人</string> <string name="no_contact_found">未找到联系人</string>
...@@ -113,13 +114,10 @@ ...@@ -113,13 +114,10 @@
<string name="help_password_enter">输入您的Ring主帐户密码</string> <string name="help_password_enter">输入您的Ring主帐户密码</string>
<string name="help_pin_enter">输入另一个Ring帐户的PIN(使用“导出Ring帐户”功能获取)。</string> <string name="help_pin_enter">输入另一个Ring帐户的PIN(使用“导出Ring帐户”功能获取)。</string>
<string name="wizard_next">下一步</string> <string name="wizard_next">下一步</string>
<string name="account_device_updated_message">您的Ring帐户已更新。</string>
<!--MenuHeaderView--> <!--MenuHeaderView-->
<string name="profile">我的帐户资料</string> <string name="profile">我的帐户资料</string>
<string name="profile_message_warning">已与您的通讯录共享</string>
<string name="open_the_gallery">打开照片库</string> <string name="open_the_gallery">打开照片库</string>
<string name="take_a_photo">拍照</string> <string name="take_a_photo">拍照</string>
<string name="unknowm_if_empty">未知若为空</string>
<string name="unknown">未知</string> <string name="unknown">未知</string>
<!--Share fragment--> <!--Share fragment-->
<string name="share_message">使用Ring扫描此二维码以建立连接。</string> <string name="share_message">使用Ring扫描此二维码以建立连接。</string>
......
...@@ -21,7 +21,6 @@ ...@@ -21,7 +21,6 @@
<string name="help_ring">Ring帐户使您在一个完全分布式的网络中,与他人进行安全的点对点通信。</string> <string name="help_ring">Ring帐户使您在一个完全分布式的网络中,与他人进行安全的点对点通信。</string>
<string name="help_sip_title">添加您的SIP帐户</string> <string name="help_sip_title">添加您的SIP帐户</string>
<string name="help_sip">配置已有的SIP帐户。</string> <string name="help_sip">配置已有的SIP帐户。</string>
<string name="create_sip_account">添加</string>
<!--Strings related to account deletion--> <!--Strings related to account deletion-->
<string name="account_delete_dialog_title">删除帐户吗?</string> <string name="account_delete_dialog_title">删除帐户吗?</string>
<string name="account_delete_dialog_message">该操作不可撤销。</string> <string name="account_delete_dialog_message">该操作不可撤销。</string>
...@@ -122,6 +121,7 @@ ...@@ -122,6 +121,7 @@
<string name="account_device_added_title">帐户设备已添加</string> <string name="account_device_added_title">帐户设备已添加</string>
<string name="account_device_added_message">已在这台设备成功设置了您的Ring帐户。</string> <string name="account_device_added_message">已在这台设备成功设置了您的Ring帐户。</string>
<string name="account_device_updated_title">帐户设备已更新</string> <string name="account_device_updated_title">帐户设备已更新</string>
<string name="account_device_updated_message">您的Ring帐户已更新。</string>
<string name="account_link_button">将这台设备与一个帐户进行连接</string> <string name="account_link_button">将这台设备与一个帐户进行连接</string>
<string name="account_import_title">与已有帐户进行连接</string> <string name="account_import_title">与已有帐户进行连接</string>
<string name="account_link_prompt_pin">输入PIN</string> <string name="account_link_prompt_pin">输入PIN</string>
......
...@@ -17,7 +17,6 @@ ...@@ -17,7 +17,6 @@
<string name="dialog_warn_ip2ip_account_title">建立空的 SIP 帳號嗎?</string> <string name="dialog_warn_ip2ip_account_title">建立空的 SIP 帳號嗎?</string>
<string name="help_sip_title">加入你的 SIP 帳號</string> <string name="help_sip_title">加入你的 SIP 帳號</string>
<string name="help_sip">配製一個存在的 SIP 帳號。</string> <string name="help_sip">配製一個存在的 SIP 帳號。</string>
<string name="create_sip_account">加入</string>
<!--Strings related to account deletion--> <!--Strings related to account deletion-->
<string name="account_delete_dialog_title">刪除帳號嗎?</string> <string name="account_delete_dialog_title">刪除帳號嗎?</string>
<string name="account_delete_dialog_message">這個動作無法被復原。</string> <string name="account_delete_dialog_message">這個動作無法被復原。</string>
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment