pl.po 41.6 KB
Newer Older
Jenkins's avatar
Jenkins committed
1
2
3
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4
# 
5
# Translators:
Jenkins's avatar
Jenkins committed
6
# Jan Wielkiewicz <grzybowawspulnota@cock.li>, 2018-2019
Guillaume Roguez's avatar
Guillaume Roguez committed
7
# Caspar Cedro <casparcedro96@gmail.com>, 2016
Jenkins's avatar
Jenkins committed
8
# Jan Wielkiewicz <grzybowawspulnota@cock.li>, 2019
9
10
msgid ""
msgstr ""
Jenkins's avatar
Jenkins committed
11
"Project-Id-Version: Jami\n"
12
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
13
"POT-Creation-Date: 2021-01-18 03:09-0500\n"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
14
15
"PO-Revision-Date: 2021-01-01 11:21+0000\n"
"Last-Translator: Artur Kulik <artur.kulik.94@gmail.com>\n"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
16
"Language-Team: Polish (http://www.transifex.com/savoirfairelinux/jami/language/pl/)\n"
17
18
19
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20
"Language: pl\n"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
21
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1 ? 0 : (n%10>=2 && n%10<=4) && (n%100<12 || n%100>14) ? 1 : n!=1 && (n%10>=0 && n%10<=1) || (n%10>=5 && n%10<=9) || (n%100>=12 && n%100<=14) ? 2 : 3);\n"
22

Jenkins's avatar
Jenkins committed
23
#: ui/mainwindow.ui:63
Jenkins's avatar
Jenkins committed
24
25
26
msgid "Menu"
msgstr "Menu"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
27
#: ui/mainwindow.ui:86
Jenkins's avatar
Jenkins committed
28
29
30
msgid "General"
msgstr "Generalne"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
31
#: ui/mainwindow.ui:102
Jenkins's avatar
Jenkins committed
32
33
34
msgid "Media"
msgstr "Multimedia"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
35
36
#: ui/mainwindow.ui:119
msgid "Plugin"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
37
msgstr "Wtyczka"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
38

Jenkins's avatar
Jenkins committed
39
40
#: ui/mainwindow.ui:136 ui/newaccountsettingsview.ui:387
#: ui/accountcreationwizard.ui:530
Jenkins's avatar
Jenkins committed
41
42
43
msgid "Account"
msgstr "Konto"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
44
#: ui/mainwindow.ui:173 src/mainwindow.cpp:1949
Jenkins's avatar
Jenkins committed
45
46
47
msgid "Settings"
msgstr "Ustawienia"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
48
#: ui/mainwindow.ui:294 ui/mainwindow.ui:301
Jenkins's avatar
Jenkins committed
49
50
51
msgid "Conversations"
msgstr "Rozmowy"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
52
#: ui/mainwindow.ui:327 ui/mainwindow.ui:334
Jenkins's avatar
Jenkins committed
53
54
55
msgid "Contact requests"
msgstr "Zaproszenia"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
#: ui/mediasettingsview.ui:28
msgid "Audio"
msgstr "Audio"

#: ui/mediasettingsview.ui:67
msgid "Audio manager"
msgstr "Menedżer audio"

#: ui/mediasettingsview.ui:104
msgid "Ringtone device"
msgstr "Urządzenie dzwonka"

#: ui/mediasettingsview.ui:141
msgid "Output device"
msgstr "Urządzenie wyjściowe"

#: ui/mediasettingsview.ui:178
msgid "Input device"
msgstr ""

#: ui/mediasettingsview.ui:215
msgid "Input volume meter"
msgstr ""

#: ui/mediasettingsview.ui:251
msgid "Video"
msgstr "Wideo"

#: ui/mediasettingsview.ui:293
msgid "No camera detected"
msgstr ""

#: ui/mediasettingsview.ui:339
msgid "Device"
msgstr "Urządzenie"

#: ui/mediasettingsview.ui:375
msgid "Channel"
msgstr ""

#: ui/mediasettingsview.ui:411
msgid "Resolution"
msgstr "Rozdzielczość"

#: ui/mediasettingsview.ui:447
msgid "Framerate"
msgstr ""

#: ui/mediasettingsview.ui:484
msgid "Enable hardware acceleration"
msgstr "Włącz przyśpieszanie sprzętowe"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
108
#: ui/accountmigrationview.ui:20
Jenkins's avatar
Jenkins committed
109
msgid "Account migration required"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
110
msgstr "Wymagana migracja konta"
111

Jenkins's avatar
Jenkins committed
112
113
#: ui/accountmigrationview.ui:31
msgid "This account is malformed, please enter your password"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
114
msgstr "To konto jest niepoprawne, proszę wprowadź swoje hasło"
115

Jenkins's avatar
Jenkins committed
116
#: ui/accountmigrationview.ui:90
Jenkins's avatar
Jenkins committed
117
118
119
msgid "Alias"
msgstr "Alias"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
120
121
122
#: ui/accountmigrationview.ui:127 ui/newaccountsettingsview.ui:476
#: ui/newaccountsettingsview.ui:706 ui/profile.ui:73
#: ui/accountcreationwizard.ui:1093 ui/accountcreationwizard.ui:1311
Jenkins's avatar
Jenkins committed
123
#: src/accountcreationwizard.cpp:1059
Jenkins's avatar
Jenkins committed
124
125
msgid "Username"
msgstr "Nazwa użytkownika"
126

Jenkins's avatar
Jenkins committed
127
128
#: ui/accountmigrationview.ui:165 ui/newaccountsettingsview.ui:502
#: ui/newaccountsettingsview.ui:742 ui/accountcreationwizard.ui:286
Jenkins's avatar
Jenkins committed
129
#: ui/accountcreationwizard.ui:685 ui/accountcreationwizard.ui:1129
Jenkins's avatar
Jenkins committed
130
#: ui/accountcreationwizard.ui:1347
Jenkins's avatar
Jenkins committed
131
132
133
msgid "Password"
msgstr "Hasło"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
134
#: ui/accountmigrationview.ui:205
Jenkins's avatar
Jenkins committed
135
136
msgid "Account manager"
msgstr ""
137

Jenkins's avatar
Jenkins committed
138
139
#: ui/accountmigrationview.ui:236 ui/newaccountsettingsview.ui:554
#: ui/newaccountsettingsview.ui:847 src/accountmigrationview.cpp:187
Jenkins's avatar
Jenkins committed
140
#: src/newaccountsettingsview.cpp:975 src/newaccountsettingsview.cpp:2132
Jenkins's avatar
Jenkins committed
141
msgid "Delete account"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
142
msgstr "Usuń konto"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
143

Jenkins's avatar
Jenkins committed
144
145
146
147
148
149
150
151
152
#: ui/accountmigrationview.ui:251
msgid "Migrate account"
msgstr "Przenieś konto"

#: ui/accountmigrationview.ui:283
msgid "Migrating your Jami account…"
msgstr ""

#: ui/accountmigrationview.ui:295
Jenkins's avatar
Jenkins committed
153
msgid "Migration failed, wrong password?"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
154
msgstr "Przenoszenie nie powiodło się, złe hasło?"
155

Jenkins's avatar
Jenkins committed
156
157
158
#: ui/newaccountsettingsview.ui:15 ui/pluginsettingsview.ui:15
msgid "Add device"
msgstr "Dodaj urządzenie"
159

Jenkins's avatar
Jenkins committed
160
161
162
#: ui/newaccountsettingsview.ui:131
msgid "Add New Device"
msgstr "Dodaj nowe urządzenie"
163

Jenkins's avatar
Jenkins committed
164
165
166
167
168
169
#: ui/newaccountsettingsview.ui:146
msgid ""
"To add a new device to your Jami account, you export your account on the "
"Jami. This will generate a pin that must be entered on your new device "
"within 5 minutes of its generation."
msgstr "Aby dodać nowe urządzenie do konta Jami na innym urządzeniu, musisz wyeksportować konto Jami na urządzeniu macierzystym. Wygenerowany zostanie wtedy pin, który należy wprowadzić na nowym urządzeniu w ciągu 5 minut od jego utworzenia."
Jenkins's avatar
Jenkins committed
170

Jenkins's avatar
Jenkins committed
171
172
173
#: ui/newaccountsettingsview.ui:155
msgid "Password (required):"
msgstr "Hasło (wymagane):"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
174

Jenkins's avatar
Jenkins committed
175
176
177
#: ui/newaccountsettingsview.ui:166
msgid "Enter archive password"
msgstr "Wpisz hasło do archiwum"
178

Jenkins's avatar
Jenkins committed
179
180
181
#: ui/newaccountsettingsview.ui:205 src/newaccountsettingsview.cpp:868
msgid "Cancel"
msgstr "Anuluj"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
182

Jenkins's avatar
Jenkins committed
183
184
185
#: ui/newaccountsettingsview.ui:211
msgid "Export on the network"
msgstr "Wyeksportuj do sieci"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
186

Jenkins's avatar
Jenkins committed
187
188
189
#: ui/newaccountsettingsview.ui:231
msgid "Your generated pin:"
msgstr "Twój wygenerowany PIN:"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
190

Jenkins's avatar
Jenkins committed
191
192
193
#: ui/newaccountsettingsview.ui:262 ui/accountcreationwizard.ui:973
msgid "OK"
msgstr "OK"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
194

Jenkins's avatar
Jenkins committed
195
196
197
198
#: ui/newaccountsettingsview.ui:307 ui/profile.ui:7
#: ui/accountcreationwizard.ui:449
msgid "Profile"
msgstr "Profil"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
199

Jenkins's avatar
Jenkins committed
200
201
202
#: ui/newaccountsettingsview.ui:433 ui/profile.ui:88
msgid "ID"
msgstr "ID"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
203

Jenkins's avatar
Jenkins committed
204
205
206
#: ui/newaccountsettingsview.ui:511
msgid "Click to change password"
msgstr "Kliknij by zmienić hasło"
207

Jenkins's avatar
Jenkins committed
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
#: ui/newaccountsettingsview.ui:539 ui/accountcreationwizard.ui:863
#: src/newaccountsettingsview.cpp:2065 src/accountcreationwizard.cpp:442
msgid "Export account"
msgstr "Wyeksportuj konto"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:591 ui/newaccountsettingsview.ui:874
msgid "Enable account"
msgstr "Aktywuj konto"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:670
msgid "SIP server"
msgstr "serwer SIP"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:752
msgid "password"
msgstr "hasło"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:783 ui/newaccountsettingsview.ui:1409
#: ui/accountcreationwizard.ui:1276
msgid "Proxy"
msgstr "Pełnomocnik"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:819
msgid "Voicemail"
msgstr "Poczta głosowa"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:925
msgid "Known devices linked to this Jami account"
msgstr "Znane urządzenia połączone z tym kontem Jami"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:933
msgid "Link another device"
msgstr "Połącz nowe urządzenie"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:998
msgid "Banned contacts"
msgstr "Zablokowane kontakty"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:1054
msgid "Advanced settings"
msgstr "Ustawienia zaawansowane"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:1090
msgid "General settings"
msgstr "Ogólne ustawienia"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:1108
msgid "Call settings"
msgstr "Ustawienia rozmowy"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:1146
msgid "Allow incoming calls from unknown contacts"
msgstr "Zezwól na połączenia od nieznanych użytkowników"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:1181
msgid "Auto answer calls"
msgstr "Automatycznie odbieraj połączenia"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:1217
msgid "Custom ringtone"
msgstr "Użyj własnego dzwonka"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:1264
msgid "Convert your account into a rendezvous point"
msgstr "Przekształć swoje konto w punkt spotkania"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:1299
msgid "Name server"
msgstr "Serwer nazw"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:1336 ui/newaccountsettingsview.ui:2560
msgid "Address"
msgstr "Adres"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:1370
msgid "OpenDHT configuration"
msgstr "ustawienia OpenDHT"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:1454
msgid "Auto connect on local network"
msgstr "Automatycznie łącz się w sieci lokalnej"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:1490
msgid "Bootstrap"
msgstr "Bootstrap"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:1550
msgid "Encrypt media streams (SRTP)"
msgstr "Szyfrowanie strumieni multimedialnych (SRTP)"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:1585
msgid "Enable SDES for key exchange protocol"
msgstr "Zezwól na używanie protokołu SDES do wymiany kluczy"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:1621
msgid "Fallback on RTP on encryption failure"
msgstr "Użyjcie RTP w przypadku awari szyfrowania"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:1656
msgid "Encrypt negotiation (TLS)"
msgstr "Negocjacja szyfrowania (TLS)"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:1691
msgid "CA certificate"
msgstr "Certyfikat CA"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:1727
msgid "User certificate"
msgstr "Certyfikat użytkownika"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:1763
msgid "Private key"
msgstr "Klucz prywatny"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:1799
msgid "Private key password"
msgstr "Hasło klucza prywatnego"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:1837
msgid "TLS protocol method"
msgstr "Metoda protokołu TLS"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:1873
msgid "Outgoing TLS server name"
msgstr "Nazwa wychodzącego TLS serwera"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:1908
msgid "Negotiation timeout (seconds)"
msgstr "Limit czasu do negocjacji (w sekundach)"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:1944
msgid "Verify incoming certificates (server side)"
msgstr "Zweryfikuj przychodzące certyfikaty (po stronie serwera)"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:1979
msgid "Verify answer certificates (client side)"
msgstr "Zweryfikuj odesłane certyfikaty (po stronie klienta)"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:2014
msgid "Require a certificate for incoming TLS connections"
msgstr "Wymagamy certyfikat dla przychodzących połączeń TLS"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:2038
msgid "Security"
msgstr "Zabezpieczenia"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:2063
msgid "Connectivity"
msgstr "Łączność"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:2100
msgid "Auto Registration After Expired"
msgstr "Automatyczna rejestracja po wygaśnięciu"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:2136
msgid "Registration expire timeout (seconds)"
msgstr "Rejestracja wygasła z powodu przekroczenia limitu czasu (w sekundach)"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:2173
msgid "Network interface"
msgstr "Interfejs sieciowy"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:2209
msgid "UPnP"
msgstr "UPnP"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:2244
msgid "Use TURN"
msgstr "Użyj TURN"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:2279
msgid "(TURN) address"
msgstr "Adres (TURN)"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:2314
msgid "(TURN) username"
msgstr "Nazwa użytkownika (TURN)"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:2348
msgid "(TURN) password"
msgstr "Hasło (TURN)"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:2385
msgid "(TURN) realm"
msgstr "Sfera (TURN)"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:2419
msgid "Use STUN"
msgstr "Użyj STUN"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:2454
msgid "(STUN) address"
msgstr "Adres (STUN)"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:2487
msgid "Published address"
msgstr "Opublikowany Adres"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:2524
msgid "Use custom address and port"
msgstr "Użyj własny adres i port"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:2595
msgid "Port"
msgstr "Port"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:2631
msgid "Video codecs"
msgstr "Kodeki wideo"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:2694
msgid "Enable video"
msgstr "Włącz video"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:2721
msgid "Audio codecs"
msgstr "Kodeki audio"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:2791
msgid "SDP Session Negotiation (ICE Fallback)"
msgstr "Negocjacja sesji SDP (użyjcie ICE w przypadku awari)"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:2803
msgid "Only used during SDP negotiation in case ICE is not supported."
msgstr "Te ustawienia są tylko używane podczas negocjacji sesji SDP w przypadku gdy ICE nie jest obsługiwany przez serwer."

#: ui/newaccountsettingsview.ui:2837
msgid "Audio RTP Min port"
msgstr "Audio RTP najniższy port"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:2872
msgid "Audio RTP Max port"
msgstr "Audio RTP najwyższy port"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:2907
msgid "Video RTP Min port"
msgstr "Video RTP najniższy port"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:2942
msgid "Video RTP Max port"
msgstr "Video RTP najwyższy port"

#: ui/messagingwidget.ui:29 ui/currentcallview.ui:424
#: ui/currentcallview.ui:599 src/chatview.cpp:348
msgid "Record"
msgstr "Nagraj"

#: ui/messagingwidget.ui:76
msgid "Record audio message"
msgstr "Nagraj wiadomość głosową"

#: ui/messagingwidget.ui:96
msgid "End without message"
msgstr "Zakończ bez wysyłania wiadomości"

#: ui/chatview.ui:39
msgid "Send Invitation"
msgstr "Wyślij zaproszenie"

#: ui/help-overlay.ui:13
msgctxt "shortcut window"
msgid "General"
msgstr "Generalne"

#: ui/help-overlay.ui:18
msgctxt "shortcut window"
msgid "Open application menu"
msgstr "Otwórz menu aplikacji"

#: ui/help-overlay.ui:25
msgctxt "shortcut window"
msgid "Open account list"
msgstr "Otwórz listę kont"

#: ui/help-overlay.ui:32
msgctxt "shortcut window"
msgid "Select search bar"
msgstr "Zaznacz pasek wyszukiwania"

#: ui/help-overlay.ui:39
msgctxt "shortcut window"
msgid "Focus the list of conversations"
msgstr "Przejdź do listy konwersacji"

#: ui/help-overlay.ui:46
msgctxt "shortcut window"
msgid "Focus the list pending requests"
msgstr "Przejdź do listy oczekujących zaproszeń"

#: ui/help-overlay.ui:53
msgctxt "shortcut window"
msgid "Toggle fullscreen"
msgstr ""

#: ui/help-overlay.ui:63
msgctxt "shortcut window"
msgid "Conversations"
msgstr "Rozmowy"

#: ui/help-overlay.ui:68
msgctxt "shortcut window"
msgid "Start a video call"
msgstr "Rozpocznij rozmowę wideo"

#: ui/help-overlay.ui:75
msgctxt "shortcut window"
msgid "Start an audio call"
msgstr "Rozpocznij połączenie głosowe"

#: ui/help-overlay.ui:82
msgctxt "shortcut window"
msgid "Clear history"
msgstr "Wyczyść historię"

#: ui/help-overlay.ui:89
msgctxt "shortcut window"
msgid "Add conversation"
msgstr "Dodaj rozmowę"

#: ui/help-overlay.ui:96
msgctxt "shortcut window"
msgid "Remove conversation"
msgstr "Usuń rozmowę"

#: ui/help-overlay.ui:103
msgctxt "shortcut window"
msgid "Block contact"
msgstr "Blokuj kontakt"

#: ui/help-overlay.ui:110
msgctxt "shortcut window"
msgid "Unblock contact"
msgstr "Odblokuj kontakt"

#: ui/help-overlay.ui:117
msgctxt "shortcut window"
msgid "Copy contact name"
msgstr "Skopiuj nazwę kontaktu"

#: ui/help-overlay.ui:127
msgctxt "shortcut window"
msgid "Call"
msgstr "Dzwoń"

#: ui/help-overlay.ui:132
msgctxt "shortcut window"
msgid "Accept call"
msgstr "Zaakceptuj rozmowę"

#: ui/help-overlay.ui:139
msgctxt "shortcut window"
msgid "Decline call"
msgstr "Odrzuć rozmowę"

#: ui/help-overlay.ui:148
msgctxt "shortcut window"
msgid "Settings"
msgstr "Ustawienia"

#: ui/help-overlay.ui:153
msgctxt "shortcut window"
msgid "Open/Close settings page"
msgstr "Otwórz/Zamknij stronę ustawień"

#: ui/help-overlay.ui:160
msgctxt "shortcut window"
msgid "Open general settings"
msgstr "Otwórz ogólne ustawienia"

#: ui/help-overlay.ui:167
msgctxt "shortcut window"
msgid "Open media settings"
msgstr "Otwórz ustawienia multimedialne"
581

Jenkins's avatar
Jenkins committed
582
583
584
585
#: ui/help-overlay.ui:174
msgctxt "shortcut window"
msgid "Open account settings"
msgstr "Otwórz ustawienia konta"
586

Jenkins's avatar
Jenkins committed
587
588
589
590
#: ui/help-overlay.ui:184
msgctxt "shortcut window"
msgid "Chat view"
msgstr "Widok czatu"
591

Jenkins's avatar
Jenkins committed
592
593
594
595
#: ui/help-overlay.ui:189
msgctxt "shortcut window"
msgid "Write on a new line"
msgstr "Pisz w nowej linii"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
596

Jenkins's avatar
Jenkins committed
597
598
599
#: ui/avatarmanipulation.ui:92 ui/avatarmanipulation.ui:125
msgid "Take photo"
msgstr "Zrób zdjęcie"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
600

Jenkins's avatar
Jenkins committed
601
602
603
#: ui/avatarmanipulation.ui:102
msgid "Choose image from file"
msgstr "Wybierz plik obrazu"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
604

Jenkins's avatar
Jenkins committed
605
606
607
#: ui/avatarmanipulation.ui:135 ui/avatarmanipulation.ui:168
msgid "Return"
msgstr "Powrót"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
608

Jenkins's avatar
Jenkins committed
609
610
611
#: ui/avatarmanipulation.ui:158
msgid "Set selection as image"
msgstr "Ustaw zaznaczenie jako obrazek"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
612

Jenkins's avatar
Jenkins committed
613
614
#: ui/profile.ui:58
msgid "Informations"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
615
msgstr ""
616

Jenkins's avatar
Jenkins committed
617
618
619
#: ui/profile.ui:153
msgid "QR Code"
msgstr ""
620

Jenkins's avatar
Jenkins committed
621
622
623
#: ui/accountcreationwizard.ui:42
msgid "Welcome to"
msgstr "Witaj!"
624

Jenkins's avatar
Jenkins committed
625
626
627
#: ui/accountcreationwizard.ui:76
msgid "Create a Jami account"
msgstr "Stwórz konto Jami"
628

Jenkins's avatar
Jenkins committed
629
630
#: ui/accountcreationwizard.ui:77
msgid "Create a new Jami account on this device (for new users)"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
631
msgstr ""
632

Jenkins's avatar
Jenkins committed
633
634
635
#: ui/accountcreationwizard.ui:84
msgid "Create a rendezvous point"
msgstr "Utwórz spotkanie"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
636

Jenkins's avatar
Jenkins committed
637
638
639
#: ui/accountcreationwizard.ui:85
msgid "Create a Rendezvous point"
msgstr ""
Jenkins's avatar
Jenkins committed
640

Jenkins's avatar
Jenkins committed
641
642
643
644
645
646
#: ui/accountcreationwizard.ui:92
msgid "Link this device to an existing account"
msgstr "Połącz to urządzenie z istniejącym kontem"

#: ui/accountcreationwizard.ui:93
msgid "Import an account with your PIN generated on another device"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
647
msgstr ""
Jenkins's avatar
Jenkins committed
648

Jenkins's avatar
Jenkins committed
649
650
651
#: ui/accountcreationwizard.ui:100 src/accountcreationwizard.cpp:696
msgid "Restore an account from backup"
msgstr "Odzyskaj konto z kopii zapasowej"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
652

Jenkins's avatar
Jenkins committed
653
654
655
#: ui/accountcreationwizard.ui:101
msgid "Import an account via your archive"
msgstr ""
Jenkins's avatar
Jenkins committed
656

Jenkins's avatar
Jenkins committed
657
658
659
#: ui/accountcreationwizard.ui:108
msgid "Advanced features"
msgstr "Zaawansowane funkcje"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
660

Jenkins's avatar
Jenkins committed
661
662
663
#: ui/accountcreationwizard.ui:119
msgid "Connect to a JAMS server"
msgstr "Połącz z serwerem JAMS"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
664

Jenkins's avatar
Jenkins committed
665
666
667
#: ui/accountcreationwizard.ui:120
msgid "Get your account via your credentials."
msgstr ""
Jenkins's avatar
Jenkins committed
668

Jenkins's avatar
Jenkins committed
669
670
671
#: ui/accountcreationwizard.ui:127
msgid "Add a SIP account"
msgstr "Dodaj konto SIP"
672

Jenkins's avatar
Jenkins committed
673
674
675
#: ui/accountcreationwizard.ui:199
msgid "Archive"
msgstr "Archiwum"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
676

Jenkins's avatar
Jenkins committed
677
678
679
#: ui/accountcreationwizard.ui:205 ui/accountcreationwizard.ui:334
msgid "Informations."
msgstr ""
Jenkins's avatar
Jenkins committed
680

Jenkins's avatar
Jenkins committed
681
682
683
684
685
#: ui/accountcreationwizard.ui:258
msgid ""
"You can obtain an archive by clicking on \"Backup account\" in the account "
"settings. This will create a .gz file on your device."
msgstr "Archiwum można uzyskać, klikając opcję „Konto kopii zapasowej” w ustawieniach konta. Spowoduje to utworzenie pliku .gz na Twoim urządzeniu."
686

Jenkins's avatar
Jenkins committed
687
688
689
#: ui/accountcreationwizard.ui:328
msgid "PIN"
msgstr "PIN"
690

Jenkins's avatar
Jenkins committed
691
692
693
694
695
#: ui/accountcreationwizard.ui:390
msgid ""
"Enter the PIN from another configured Jami account. Use the \"Link Another "
"Device\" feature to obtain a PIN."
msgstr "Wprowadź PIN z urządzenia ze skonfigurowanym kontem Jami. Użyj opcji \"Podłącz Kolejne Urządzenie\", aby wyświetlić kod PIN."
696

Jenkins's avatar
Jenkins committed
697
698
699
700
#: ui/accountcreationwizard.ui:410 ui/accountcreationwizard.ui:764
#: ui/accountcreationwizard.ui:1159 ui/accountcreationwizard.ui:1377
msgid "Back"
msgstr "Wstecz"
701

Jenkins's avatar
Jenkins committed
702
703
704
#: ui/accountcreationwizard.ui:567 src/accountcreationwizard.cpp:1058
msgid "Register username"
msgstr "Zarejestruj nazwę użytkownika"
705

Jenkins's avatar
Jenkins committed
706
707
708
709
710
711
#: ui/accountcreationwizard.ui:568
msgid ""
"By checking this, you will register a unique username on the Jami network. "
"People can use it to contact you instead of using your ID, which is 40 "
"characters long."
msgstr ""
Jenkins's avatar
Jenkins committed
712

Jenkins's avatar
Jenkins committed
713
714
715
#: ui/accountcreationwizard.ui:630
msgid "Encrypt account with password"
msgstr "Zaszyfruj konto przy pomocy hasła"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
716

Jenkins's avatar
Jenkins committed
717
718
719
720
721
#: ui/accountcreationwizard.ui:631
msgid ""
"Choose a password to encrypt your account on this device.  Note that the "
"password cannot be recovered."
msgstr ""
Jenkins's avatar
Jenkins committed
722

Jenkins's avatar
Jenkins committed
723
724
725
726
727
#: ui/accountcreationwizard.ui:658
msgid ""
"Choose a password to encrypt your account on this device.\n"
"Note that the password cannot be recovered."
msgstr ""
Jenkins's avatar
Jenkins committed
728

Jenkins's avatar
Jenkins committed
729
730
731
732
733
#: ui/accountcreationwizard.ui:686
msgid ""
"This password will be used to encrypt your account data and to link new "
"devices to your account."
msgstr "To hasło będzie używane do zaszyfrowania danych twojego konta i do łączenia nowych urządzeń do konta."
Jenkins's avatar
Jenkins committed
734

Jenkins's avatar
Jenkins committed
735
736
737
#: ui/accountcreationwizard.ui:725 src/newaccountsettingsview.cpp:858
msgid "Confirm password"
msgstr "Potwierdź hasło"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
738

Jenkins's avatar
Jenkins committed
739
740
741
#: ui/accountcreationwizard.ui:772
msgid "Next"
msgstr "Następne"
742

Jenkins's avatar
Jenkins committed
743
744
745
746
747
748
749
750
751
#: ui/accountcreationwizard.ui:826
msgid "Backup your account!"
msgstr "Zabezpiecz swoje konto!"

#: ui/accountcreationwizard.ui:842
msgid ""
"This account only exists on this device. If you lost your device or "
"uninstall the application, your account will be deleted. You can backup your"
" account now or later."
Jenkins's avatar
Jenkins committed
752
753
msgstr ""

Jenkins's avatar
Jenkins committed
754
755
756
#: ui/accountcreationwizard.ui:849
msgid "Never show me this again"
msgstr "Nie pokazuj mi tego ponownie"
757

Jenkins's avatar
Jenkins committed
758
759
760
#: ui/accountcreationwizard.ui:873
msgid "Skip"
msgstr "Pomiń"
761

Jenkins's avatar
Jenkins committed
762
763
764
#: ui/accountcreationwizard.ui:899
msgid "Registering username…"
msgstr "Rejestrowanie nazwy użytkownika..."
Jenkins's avatar
Jenkins committed
765

Jenkins's avatar
Jenkins committed
766
#: ui/accountcreationwizard.ui:906
Jenkins's avatar
Jenkins committed
767
768
769
msgid "This may take a few minutes."
msgstr "To może potrwać kilka minut."

Jenkins's avatar
Jenkins committed
770
#: ui/accountcreationwizard.ui:932
Jenkins's avatar
Jenkins committed
771
772
773
msgid "Retrieving your Jami account…"
msgstr "Odzyskiwanie twojego konta Jami..."

Jenkins's avatar
Jenkins committed
774
#: ui/accountcreationwizard.ui:998
Jenkins's avatar
Jenkins committed
775
msgid "Enter Jami Account Management Server (JAMS) URL"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
776
msgstr "Wprowadź adres URL Jami Account Management Server (JAMS)"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
777

Jenkins's avatar
Jenkins committed
778
#: ui/accountcreationwizard.ui:1043
Jenkins's avatar
Jenkins committed
779
780
781
msgid "JAMS URL"
msgstr ""

Jenkins's avatar
Jenkins committed
782
#: ui/accountcreationwizard.ui:1068
Jenkins's avatar
Jenkins committed
783
msgid "Enter your JAMS credentials"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
784
msgstr "Wprowadź swoje dane logowania JAMS"
785

Jenkins's avatar
Jenkins committed
786
#: ui/accountcreationwizard.ui:1167
Jenkins's avatar
Jenkins committed
787
msgid "Connect"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
788
msgstr "Połącz"
789

Jenkins's avatar
Jenkins committed
790
#: ui/accountcreationwizard.ui:1195
Jenkins's avatar
Jenkins committed
791
msgid "Configure an existing SIP account"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
792
msgstr "Konfiguruj istniejące konto SIP"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
793

Jenkins's avatar
Jenkins committed
794
#: ui/accountcreationwizard.ui:1240
Jenkins's avatar
Jenkins committed
795
796
msgid "Server"
msgstr "Serwer"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
797

Jenkins's avatar
Jenkins committed
798
#: ui/accountcreationwizard.ui:1385
Jenkins's avatar
Jenkins committed
799
msgid "Create SIP account"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
800
801
msgstr "Utwórz konto SIP"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
802
803
804
#: ui/generalsettingsview.ui:58
msgid "System"
msgstr "System"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
805

Jenkins's avatar
Jenkins committed
806
807
808
#: ui/generalsettingsview.ui:96
msgid "Start application on login"
msgstr "Uruchom aplikację przy starcie"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
809

Jenkins's avatar
Jenkins committed
810
811
812
#: ui/generalsettingsview.ui:132
msgid "Keep Jami active when window is closed."
msgstr ""
813

Jenkins's avatar
Jenkins committed
814
815
816
#: ui/generalsettingsview.ui:168
msgid "Bring Jami to the foreground on incoming calls"
msgstr "Przenieś Jami na pierwszy plan przy połączeniach przychodzących"
817

Jenkins's avatar
Jenkins committed
818
819
820
#: ui/generalsettingsview.ui:204
msgid "Notifications"
msgstr "Powiadomienia"
821

Jenkins's avatar
Jenkins committed
822
823
824
#: ui/generalsettingsview.ui:243
msgid "Enable notifications for incoming calls"
msgstr "Zezwól na powiadomienia dla połączeń przychodzących."
825

Jenkins's avatar
Jenkins committed
826
827
828
#: ui/generalsettingsview.ui:279
msgid "Enable notifications for pending requests"
msgstr "Zezwól na powiadomienia dla oczekujących zaproszeń"
829

Jenkins's avatar
Jenkins committed
830
831
832
#: ui/generalsettingsview.ui:315
msgid "Enable notifications for new chat messages"
msgstr "Zezwól na powiadomienia dla nowych wiadomości"
833

Jenkins's avatar
Jenkins committed
834
835
836
#: ui/generalsettingsview.ui:351
msgid "Chatview"
msgstr "Widok chatu"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
837

Jenkins's avatar
Jenkins committed
838
839
840
#: ui/generalsettingsview.ui:390
msgid "Show typing indications"
msgstr ""
841

Jenkins's avatar
Jenkins committed
842
843
844
#: ui/generalsettingsview.ui:426
msgid "Display images and videos into the chatview"
msgstr "Pokaż obrazki i filmy w oknie chatu."
845

Jenkins's avatar
Jenkins committed
846
847
848
#: ui/generalsettingsview.ui:463
msgid "Show chatview on the right (on the bottom if off)"
msgstr "Pokaż widok chatu na prawo (na dole, jeżeli wyłączone)"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
849

Jenkins's avatar
Jenkins committed
850
851
852
#: ui/generalsettingsview.ui:500
msgid "Download folder"
msgstr "Folder pobrane"
853

Jenkins's avatar
Jenkins committed
854
855
856
#: ui/generalsettingsview.ui:537
msgid "History"
msgstr "Historia"
857

Jenkins's avatar
Jenkins committed
858
859
860
#: ui/generalsettingsview.ui:576
msgid "Keep history for (days, 0 = unlimited)"
msgstr "Przechowaj historię przez (dni, 0 = nieograniczone):"
861

Jenkins's avatar
Jenkins committed
862
863
864
#: ui/generalsettingsview.ui:606
msgid "Clear all history"
msgstr "Usuń całą historię"
865

Jenkins's avatar
Jenkins committed
866
867
#: ui/generalsettingsview.ui:638
msgid "Call Recording"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
868
msgstr "Nagrywanie rozmowy"
869

Jenkins's avatar
Jenkins committed
870
871
872
#: ui/generalsettingsview.ui:676
msgid "Record local video"
msgstr ""
873

Jenkins's avatar
Jenkins committed
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
#: ui/generalsettingsview.ui:712
msgid "Always record calls"
msgstr "Zawsze nagrywaj rozmowy"

#: ui/generalsettingsview.ui:749
msgid "Record folder"
msgstr ""

#: ui/generalsettingsview.ui:786
msgid "Bitrate for call recordings (kb/s)"
msgstr ""

#: ui/generalsettingsview.ui:824
msgid "File transfer"
msgstr "Transfer pliku"

#: ui/generalsettingsview.ui:862
msgid "Allow incoming files from unknown contacts"
msgstr ""

#: ui/generalsettingsview.ui:899
msgid "Automatically accept incoming files"
msgstr ""

#: ui/generalsettingsview.ui:937
msgid "Accept transfer below (in Mb, 0 = unlimited)"
msgstr ""

Jenkins's avatar
Jenkins committed
902
903
904
#: ui/usernameregistrationbox.ui:28
msgid "register username"
msgstr "Zarejestruj nazwę użytkownika"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
905

Jenkins's avatar
Jenkins committed
906
907
908
#: ui/incomingcallview.ui:99
msgid "Incoming…"
msgstr "Przychodzące..."
Jenkins's avatar
Jenkins committed
909

Jenkins's avatar
Jenkins committed
910
911
912
#: ui/incomingcallview.ui:152
msgid "Accept"
msgstr "Akceptuj"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
913

Jenkins's avatar
Jenkins committed
914
915
916
#: ui/incomingcallview.ui:172
msgid "Reject"
msgstr "Odrzuć"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
917

Jenkins's avatar
Jenkins committed
918
919
920
#: ui/currentcallview.ui:284
msgid "End this call"
msgstr "Skończ tą rozmowę"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
921

Jenkins's avatar
Jenkins committed
922
923
924
#: ui/currentcallview.ui:288 ui/currentcallview.ui:581
msgid "End call"
msgstr "Skończ rozmowę"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
925

Jenkins's avatar
Jenkins committed
926
927
928
#: ui/currentcallview.ui:308 ui/currentcallview.ui:554
msgid "Add participant"
msgstr "Dodaj uczestnika"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
929

Jenkins's avatar
Jenkins committed
930
931
932
#: ui/currentcallview.ui:327
msgid "Toggle transfer"
msgstr "Włącz/wyłącz transfer"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
933

Jenkins's avatar
Jenkins committed
934
935
936
#: ui/currentcallview.ui:346
msgid "Toggle hold"
msgstr "Włącz/wyłącz czekanie"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
937

Jenkins's avatar
Jenkins committed
938
939
940
941
#: ui/currentcallview.ui:350 ui/currentcallview.ui:375
#: ui/currentcallview.ui:545
msgid "Hold"
msgstr "Czekanie"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
942

Jenkins's avatar
Jenkins committed
943
944
945
#: ui/currentcallview.ui:371
msgid "Toggle mute audio"
msgstr "Włącz/wyłącz dźwięk"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
946

Jenkins's avatar
Jenkins committed
947
948
949
#: ui/currentcallview.ui:396
msgid "Toggle mute video"
msgstr "Włącz/wyłącz wideo"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
950

Jenkins's avatar
Jenkins committed
951
952
953
#: ui/currentcallview.ui:400 ui/currentcallview.ui:536
msgid "Mute video"
msgstr "Wyłącz video"
954

Jenkins's avatar
Jenkins committed
955
956
957
#: ui/currentcallview.ui:421
msgid "Toggle recording"
msgstr "Włącz/wyłącz nagrywanie"
958

Jenkins's avatar
Jenkins committed
959
960
961
#: ui/currentcallview.ui:464
msgid "Adjust outgoing video quality"
msgstr "Dostosuj jakość wychodzącego obrazu"
962

Jenkins's avatar
Jenkins committed
963
964
965
#: ui/currentcallview.ui:469 ui/currentcallview.ui:590
msgid "Video quality"
msgstr "Jakość obrazu"
966

Jenkins's avatar
Jenkins committed
967
968
969
#: ui/currentcallview.ui:488
msgid "Toggle show chat"
msgstr "Włącz czat"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
970

Jenkins's avatar
Jenkins committed
971
972
973
#: ui/currentcallview.ui:492 ui/currentcallview.ui:509
msgid "Chat"
msgstr "Czat"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
974

Jenkins's avatar
Jenkins committed
975
976
977
#: ui/currentcallview.ui:518
msgid "View"
msgstr "Pogląd"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
978

Jenkins's avatar
Jenkins committed
979
980
981
#: ui/currentcallview.ui:527
msgid "Mute audio"
msgstr "Wyłącz dźwięk"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
982

Jenkins's avatar
Jenkins committed
983
984
985
#: ui/currentcallview.ui:563
msgid "Activate Plugin"
msgstr ""
Jenkins's avatar
Jenkins committed
986

Jenkins's avatar
Jenkins committed
987
988
989
#: ui/currentcallview.ui:572
msgid "Transfer"
msgstr "Przesyłanie"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
990

Jenkins's avatar
Jenkins committed
991
992
993
#: ui/currentcallview.ui:622
msgid "Transfer to"
msgstr "Prześlij do"
994

Jenkins's avatar
Jenkins committed
995
996
997
#: ui/currentcallview.ui:686
msgid "Add"
msgstr ""
998

Jenkins's avatar
Jenkins committed
999
1000
#: ui/currentcallview.ui:752 src/pluginsettingsview.cpp:124
msgid "Choose plugin"