pl_PL.po 39.3 KB
Newer Older
Jenkins's avatar
Jenkins committed
1
2
3
4
5
6
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# 
# Translators:
# Caspar Cedro <casparcedro96@gmail.com>, 2016
Jenkins's avatar
Jenkins committed
7
# Michał Majek <michal.majek@wp.pl>, 2020
Jenkins's avatar
Jenkins committed
8
# Tom Bosxter <wawoha7980@boersy.com>, 2020
Jenkins's avatar
Jenkins committed
9
10
11
12
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Jami\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
13
"POT-Creation-Date: 2021-01-18 03:09-0500\n"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
14
15
"PO-Revision-Date: 2021-01-01 11:56+0000\n"
"Last-Translator: Artur Kulik <artur.kulik.94@gmail.com>\n"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
16
"Language-Team: Polish (Poland) (http://www.transifex.com/savoirfairelinux/jami/language/pl_PL/)\n"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
17
18
19
20
21
22
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: pl_PL\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1 ? 0 : (n%10>=2 && n%10<=4) && (n%100<12 || n%100>14) ? 1 : n!=1 && (n%10>=0 && n%10<=1) || (n%10>=5 && n%10<=9) || (n%100>=12 && n%100<=14) ? 2 : 3);\n"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
23
24
25
#: ui/mainwindow.ui:63
msgid "Menu"
msgstr "Menu"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
26

Jenkins's avatar
Jenkins committed
27
28
29
#: ui/mainwindow.ui:86
msgid "General"
msgstr "Podstawowe"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
30

Jenkins's avatar
Jenkins committed
31
32
33
#: ui/mainwindow.ui:102
msgid "Media"
msgstr "Multimedia"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
34

Jenkins's avatar
Jenkins committed
35
36
#: ui/mainwindow.ui:119
msgid "Plugin"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
37
msgstr ""
Jenkins's avatar
Jenkins committed
38

Jenkins's avatar
Jenkins committed
39
40
41
42
#: ui/mainwindow.ui:136 ui/newaccountsettingsview.ui:387
#: ui/accountcreationwizard.ui:530
msgid "Account"
msgstr "Konto"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
43

Jenkins's avatar
Jenkins committed
44
45
46
#: ui/mainwindow.ui:173 src/mainwindow.cpp:1949
msgid "Settings"
msgstr "Ustawienia"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
47

Jenkins's avatar
Jenkins committed
48
#: ui/mainwindow.ui:294 ui/mainwindow.ui:301
Jenkins's avatar
Jenkins committed
49
50
51
msgid "Conversations"
msgstr "Rozmowy"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
52
53
54
#: ui/mainwindow.ui:327 ui/mainwindow.ui:334
msgid "Contact requests"
msgstr "Zaproszenia"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
55

Jenkins's avatar
Jenkins committed
56
57
58
#: ui/mediasettingsview.ui:28
msgid "Audio"
msgstr "Audio"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
59

Jenkins's avatar
Jenkins committed
60
61
#: ui/mediasettingsview.ui:67
msgid "Audio manager"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
62
63
msgstr ""

Jenkins's avatar
Jenkins committed
64
65
#: ui/mediasettingsview.ui:104
msgid "Ringtone device"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
66
67
msgstr ""

Jenkins's avatar
Jenkins committed
68
69
#: ui/mediasettingsview.ui:141
msgid "Output device"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
70
71
msgstr ""

Jenkins's avatar
Jenkins committed
72
73
#: ui/mediasettingsview.ui:178
msgid "Input device"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
74
msgstr ""
Jenkins's avatar
Jenkins committed
75

Jenkins's avatar
Jenkins committed
76
77
#: ui/mediasettingsview.ui:215
msgid "Input volume meter"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
78
msgstr ""
Jenkins's avatar
Jenkins committed
79

Jenkins's avatar
Jenkins committed
80
81
82
#: ui/mediasettingsview.ui:251
msgid "Video"
msgstr "Wideo"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
83

Jenkins's avatar
Jenkins committed
84
85
#: ui/mediasettingsview.ui:293
msgid "No camera detected"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
86
msgstr ""
Jenkins's avatar
Jenkins committed
87

Jenkins's avatar
Jenkins committed
88
89
90
#: ui/mediasettingsview.ui:339
msgid "Device"
msgstr "Urządzenie"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
91

Jenkins's avatar
Jenkins committed
92
93
#: ui/mediasettingsview.ui:375
msgid "Channel"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
94
msgstr ""
Jenkins's avatar
Jenkins committed
95

Jenkins's avatar
Jenkins committed
96
97
98
#: ui/mediasettingsview.ui:411
msgid "Resolution"
msgstr "Rozdzielczość"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
99

Jenkins's avatar
Jenkins committed
100
101
#: ui/mediasettingsview.ui:447
msgid "Framerate"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
102
103
msgstr ""

Jenkins's avatar
Jenkins committed
104
105
#: ui/mediasettingsview.ui:484
msgid "Enable hardware acceleration"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
106
107
msgstr ""

Jenkins's avatar
Jenkins committed
108
109
110
111
112
113
114
115
#: ui/accountmigrationview.ui:20
msgid "Account migration required"
msgstr "Wymagana migracja konta"

#: ui/accountmigrationview.ui:31
msgid "This account is malformed, please enter your password"
msgstr "To konto jest niepoprawne, proszę wprowadź swoje hasło"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
116
#: ui/accountmigrationview.ui:90
Jenkins's avatar
Jenkins committed
117
118
119
msgid "Alias"
msgstr "Alias"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
120
121
122
#: ui/accountmigrationview.ui:127 ui/newaccountsettingsview.ui:476
#: ui/newaccountsettingsview.ui:706 ui/profile.ui:73
#: ui/accountcreationwizard.ui:1093 ui/accountcreationwizard.ui:1311
Jenkins's avatar
Jenkins committed
123
#: src/accountcreationwizard.cpp:1059
Jenkins's avatar
Jenkins committed
124
125
msgid "Username"
msgstr "Nazwa użytkownika"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
126

Jenkins's avatar
Jenkins committed
127
128
#: ui/accountmigrationview.ui:165 ui/newaccountsettingsview.ui:502
#: ui/newaccountsettingsview.ui:742 ui/accountcreationwizard.ui:286
Jenkins's avatar
Jenkins committed
129
#: ui/accountcreationwizard.ui:685 ui/accountcreationwizard.ui:1129
Jenkins's avatar
Jenkins committed
130
#: ui/accountcreationwizard.ui:1347
Jenkins's avatar
Jenkins committed
131
132
133
msgid "Password"
msgstr "Hasło"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
134
#: ui/accountmigrationview.ui:205
Jenkins's avatar
Jenkins committed
135
136
msgid "Account manager"
msgstr ""
Jenkins's avatar
Jenkins committed
137

Jenkins's avatar
Jenkins committed
138
139
#: ui/accountmigrationview.ui:236 ui/newaccountsettingsview.ui:554
#: ui/newaccountsettingsview.ui:847 src/accountmigrationview.cpp:187
Jenkins's avatar
Jenkins committed
140
#: src/newaccountsettingsview.cpp:975 src/newaccountsettingsview.cpp:2132
Jenkins's avatar
Jenkins committed
141
142
143
msgid "Delete account"
msgstr "Usuń konto"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
144
145
146
147
148
149
150
151
152
#: ui/accountmigrationview.ui:251
msgid "Migrate account"
msgstr "Przenieś konto"

#: ui/accountmigrationview.ui:283
msgid "Migrating your Jami account…"
msgstr ""

#: ui/accountmigrationview.ui:295
Jenkins's avatar
Jenkins committed
153
154
155
msgid "Migration failed, wrong password?"
msgstr "Przenoszenie nie powiodło się, złe hasło?"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
156
157
158
#: ui/newaccountsettingsview.ui:15 ui/pluginsettingsview.ui:15
msgid "Add device"
msgstr "Dodaj urządzenie"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
159

Jenkins's avatar
Jenkins committed
160
161
162
#: ui/newaccountsettingsview.ui:131
msgid "Add New Device"
msgstr "Dodaj nowe urządzenie"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
163

Jenkins's avatar
Jenkins committed
164
165
166
167
168
169
#: ui/newaccountsettingsview.ui:146
msgid ""
"To add a new device to your Jami account, you export your account on the "
"Jami. This will generate a pin that must be entered on your new device "
"within 5 minutes of its generation."
msgstr "Aby dodać nowe urządzenie do konta Jami na innym urządzeniu, musisz wyeksportować konto Jami na urządzeniu macierzystym. Wygenerowany zostanie wtedy pin, który należy wprowadzić na nowym urządzeniu w ciągu 5 minut od jego utworzenia."
Jenkins's avatar
Jenkins committed
170

Jenkins's avatar
Jenkins committed
171
172
173
#: ui/newaccountsettingsview.ui:155
msgid "Password (required):"
msgstr "Hasło (wymagane):"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
174

Jenkins's avatar
Jenkins committed
175
176
177
#: ui/newaccountsettingsview.ui:166
msgid "Enter archive password"
msgstr "Wpisz hasło do archiwum"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
178

Jenkins's avatar
Jenkins committed
179
180
181
#: ui/newaccountsettingsview.ui:205 src/newaccountsettingsview.cpp:868
msgid "Cancel"
msgstr "Anuluj"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
182

Jenkins's avatar
Jenkins committed
183
184
185
#: ui/newaccountsettingsview.ui:211
msgid "Export on the network"
msgstr "Wyeksportuj do sieci"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
186

Jenkins's avatar
Jenkins committed
187
188
189
#: ui/newaccountsettingsview.ui:231
msgid "Your generated pin:"
msgstr "Twój wygenerowany PIN:"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
190

Jenkins's avatar
Jenkins committed
191
192
193
#: ui/newaccountsettingsview.ui:262 ui/accountcreationwizard.ui:973
msgid "OK"
msgstr "OK"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
194

Jenkins's avatar
Jenkins committed
195
196
197
198
#: ui/newaccountsettingsview.ui:307 ui/profile.ui:7
#: ui/accountcreationwizard.ui:449
msgid "Profile"
msgstr "Profil"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
199

Jenkins's avatar
Jenkins committed
200
201
202
#: ui/newaccountsettingsview.ui:433 ui/profile.ui:88
msgid "ID"
msgstr "ID"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
203

Jenkins's avatar
Jenkins committed
204
205
206
#: ui/newaccountsettingsview.ui:511
msgid "Click to change password"
msgstr "Kliknij by zmienić hasło"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
207

Jenkins's avatar
Jenkins committed
208
209
210
211
#: ui/newaccountsettingsview.ui:539 ui/accountcreationwizard.ui:863
#: src/newaccountsettingsview.cpp:2065 src/accountcreationwizard.cpp:442
msgid "Export account"
msgstr "Wyeksportuj konto"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
212

Jenkins's avatar
Jenkins committed
213
214
215
#: ui/newaccountsettingsview.ui:591 ui/newaccountsettingsview.ui:874
msgid "Enable account"
msgstr "Aktywuj konto"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
216

Jenkins's avatar
Jenkins committed
217
218
219
#: ui/newaccountsettingsview.ui:670
msgid "SIP server"
msgstr "serwer SIP"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
220

Jenkins's avatar
Jenkins committed
221
222
223
#: ui/newaccountsettingsview.ui:752
msgid "password"
msgstr "hasło"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
224

Jenkins's avatar
Jenkins committed
225
226
227
228
#: ui/newaccountsettingsview.ui:783 ui/newaccountsettingsview.ui:1409
#: ui/accountcreationwizard.ui:1276
msgid "Proxy"
msgstr "Pełnomocnik"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
229

Jenkins's avatar
Jenkins committed
230
231
232
#: ui/newaccountsettingsview.ui:819
msgid "Voicemail"
msgstr "Poczta głosowa"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
233

Jenkins's avatar
Jenkins committed
234
235
236
#: ui/newaccountsettingsview.ui:925
msgid "Known devices linked to this Jami account"
msgstr "Znane urządzenia połączone z tym kontem Jami"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
237

Jenkins's avatar
Jenkins committed
238
239
240
#: ui/newaccountsettingsview.ui:933
msgid "Link another device"
msgstr "Połącz nowe urządzenie"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
241

Jenkins's avatar
Jenkins committed
242
243
244
#: ui/newaccountsettingsview.ui:998
msgid "Banned contacts"
msgstr "Zablokowane kontakty"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
245

Jenkins's avatar
Jenkins committed
246
247
248
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1054
msgid "Advanced settings"
msgstr "Ustawienia zaawansowane"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
249

Jenkins's avatar
Jenkins committed
250
251
252
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1090
msgid "General settings"
msgstr "Ogólne ustawienia"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
253

Jenkins's avatar
Jenkins committed
254
255
256
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1108
msgid "Call settings"
msgstr "Ustawienia rozmowy"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
257

Jenkins's avatar
Jenkins committed
258
259
260
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1146
msgid "Allow incoming calls from unknown contacts"
msgstr "Umożliwiaj rozmowy od nieznajomych"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
261

Jenkins's avatar
Jenkins committed
262
263
264
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1181
msgid "Auto answer calls"
msgstr "Automatycznie odbieraj połączenia"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
265

Jenkins's avatar
Jenkins committed
266
267
268
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1217
msgid "Custom ringtone"
msgstr "Użyj własnego dzwonka"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
269

Jenkins's avatar
Jenkins committed
270
271
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1264
msgid "Convert your account into a rendezvous point"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
272
273
msgstr ""

Jenkins's avatar
Jenkins committed
274
275
276
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1299
msgid "Name server"
msgstr "Serwer nazw"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
277

Jenkins's avatar
Jenkins committed
278
279
280
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1336 ui/newaccountsettingsview.ui:2560
msgid "Address"
msgstr "Adres"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
281

Jenkins's avatar
Jenkins committed
282
283
284
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1370
msgid "OpenDHT configuration"
msgstr "ustawienia OpenDHT"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
285

Jenkins's avatar
Jenkins committed
286
287
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1454
msgid "Auto connect on local network"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
288
msgstr ""
Jenkins's avatar
Jenkins committed
289

Jenkins's avatar
Jenkins committed
290
291
292
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1490
msgid "Bootstrap"
msgstr "Bootstrap"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
293

Jenkins's avatar
Jenkins committed
294
295
296
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1550
msgid "Encrypt media streams (SRTP)"
msgstr "Szyfrowanie strumieni multimedialnych (SRTP)"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
297

Jenkins's avatar
Jenkins committed
298
299
300
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1585
msgid "Enable SDES for key exchange protocol"
msgstr "Zezwól na używanie protokołu SDES do wymiany kluczy"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
301

Jenkins's avatar
Jenkins committed
302
303
304
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1621
msgid "Fallback on RTP on encryption failure"
msgstr "Użyjcie RTP w przypadku awari szyfrowania"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
305

Jenkins's avatar
Jenkins committed
306
307
308
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1656
msgid "Encrypt negotiation (TLS)"
msgstr "Negocjacja szyfrowania (TLS)"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
309

Jenkins's avatar
Jenkins committed
310
311
312
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1691
msgid "CA certificate"
msgstr "Certyfikat CA"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
313

Jenkins's avatar
Jenkins committed
314
315
316
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1727
msgid "User certificate"
msgstr "Certyfikat użytkownika"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
317

Jenkins's avatar
Jenkins committed
318
319
320
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1763
msgid "Private key"
msgstr "Klucz prywatny"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
321

Jenkins's avatar
Jenkins committed
322
323
324
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1799
msgid "Private key password"
msgstr "Hasło klucza prywatnego"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
325

Jenkins's avatar
Jenkins committed
326
327
328
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1837
msgid "TLS protocol method"
msgstr "Metoda protokołu TLS"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
329

Jenkins's avatar
Jenkins committed
330
331
332
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1873
msgid "Outgoing TLS server name"
msgstr "Nazwa wychodzącego TLS serwera"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
333

Jenkins's avatar
Jenkins committed
334
335
336
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1908
msgid "Negotiation timeout (seconds)"
msgstr "Limit czasu do negocjacji (w sekundach)"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
337

Jenkins's avatar
Jenkins committed
338
339
340
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1944
msgid "Verify incoming certificates (server side)"
msgstr "Zweryfikuj przychodzące certyfikaty (po stronie serwera)"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
341

Jenkins's avatar
Jenkins committed
342
343
344
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1979
msgid "Verify answer certificates (client side)"
msgstr "Zweryfikuj odesłane certyfikaty (po stronie klienta)"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
345

Jenkins's avatar
Jenkins committed
346
347
348
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2014
msgid "Require a certificate for incoming TLS connections"
msgstr "Wymagamy certyfikat dla przychodzących połączeń TLS"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
349

Jenkins's avatar
Jenkins committed
350
351
352
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2038
msgid "Security"
msgstr "Zabezpieczenia"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
353

Jenkins's avatar
Jenkins committed
354
355
356
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2063
msgid "Connectivity"
msgstr "Łączność"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
357

Jenkins's avatar
Jenkins committed
358
359
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2100
msgid "Auto Registration After Expired"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
360
361
msgstr ""

Jenkins's avatar
Jenkins committed
362
363
364
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2136
msgid "Registration expire timeout (seconds)"
msgstr "Rejestracja wygasła z powodu przekroczenia limitu czasu (w sekundach)"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
365

Jenkins's avatar
Jenkins committed
366
367
368
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2173
msgid "Network interface"
msgstr "Interfejs sieciowy"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
369

Jenkins's avatar
Jenkins committed
370
371
372
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2209
msgid "UPnP"
msgstr "UPnP"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
373

Jenkins's avatar
Jenkins committed
374
375
376
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2244
msgid "Use TURN"
msgstr "Użyj TURN"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
377

Jenkins's avatar
Jenkins committed
378
379
380
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2279
msgid "(TURN) address"
msgstr "Adres (TURN)"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
381

Jenkins's avatar
Jenkins committed
382
383
384
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2314
msgid "(TURN) username"
msgstr "Nazwa użytkownika (TURN)"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
385

Jenkins's avatar
Jenkins committed
386
387
388
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2348
msgid "(TURN) password"
msgstr "Hasło (TURN)"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
389

Jenkins's avatar
Jenkins committed
390
391
392
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2385
msgid "(TURN) realm"
msgstr "Sfera (TURN)"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
393

Jenkins's avatar
Jenkins committed
394
395
396
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2419
msgid "Use STUN"
msgstr "Użyj STUN"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
397

Jenkins's avatar
Jenkins committed
398
399
400
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2454
msgid "(STUN) address"
msgstr "Adres (STUN)"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
401

Jenkins's avatar
Jenkins committed
402
403
404
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2487
msgid "Published address"
msgstr "Opublikowany Adres"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
405

Jenkins's avatar
Jenkins committed
406
407
408
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2524
msgid "Use custom address and port"
msgstr "Użyj własny adres i port"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
409

Jenkins's avatar
Jenkins committed
410
411
412
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2595
msgid "Port"
msgstr "Port"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
413

Jenkins's avatar
Jenkins committed
414
415
416
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2631
msgid "Video codecs"
msgstr "Kodeki wideo"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
417

Jenkins's avatar
Jenkins committed
418
419
420
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2694
msgid "Enable video"
msgstr "Włącz video"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
421

Jenkins's avatar
Jenkins committed
422
423
424
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2721
msgid "Audio codecs"
msgstr "Kodeki audio"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
425

Jenkins's avatar
Jenkins committed
426
427
428
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2791
msgid "SDP Session Negotiation (ICE Fallback)"
msgstr "Negocjacja sesji SDP (użyjcie ICE w przypadku awari)"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
429

Jenkins's avatar
Jenkins committed
430
431
432
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2803
msgid "Only used during SDP negotiation in case ICE is not supported."
msgstr "Te ustawienia są tylko używane podczas negocjacji sesji SDP w przypadku gdy ICE nie jest obsługiwany przez serwer."
Jenkins's avatar
Jenkins committed
433

Jenkins's avatar
Jenkins committed
434
435
436
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2837
msgid "Audio RTP Min port"
msgstr "Audio RTP najniższy port"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
437

Jenkins's avatar
Jenkins committed
438
439
440
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2872
msgid "Audio RTP Max port"
msgstr "Audio RTP najwyższy port"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
441

Jenkins's avatar
Jenkins committed
442
443
444
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2907
msgid "Video RTP Min port"
msgstr "Video RTP najniższy port"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
445

Jenkins's avatar
Jenkins committed
446
447
448
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2942
msgid "Video RTP Max port"
msgstr "Video RTP najwyższy port"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
449

Jenkins's avatar
Jenkins committed
450
451
452
453
#: ui/messagingwidget.ui:29 ui/currentcallview.ui:424
#: ui/currentcallview.ui:599 src/chatview.cpp:348
msgid "Record"
msgstr "Nagraj"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
454

Jenkins's avatar
Jenkins committed
455
456
457
#: ui/messagingwidget.ui:76
msgid "Record audio message"
msgstr "Nagraj wiadomość głosową"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
458

Jenkins's avatar
Jenkins committed
459
460
461
#: ui/messagingwidget.ui:96
msgid "End without message"
msgstr "Zakończ bez wysyłania wiadomości"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
462

Jenkins's avatar
Jenkins committed
463
464
465
#: ui/chatview.ui:39
msgid "Send Invitation"
msgstr "Wyślij zaproszenie"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
466

Jenkins's avatar
Jenkins committed
467
468
469
470
#: ui/help-overlay.ui:13
msgctxt "shortcut window"
msgid "General"
msgstr "Generalne"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
471

Jenkins's avatar
Jenkins committed
472
473
474
#: ui/help-overlay.ui:18
msgctxt "shortcut window"
msgid "Open application menu"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
475
476
msgstr ""

Jenkins's avatar
Jenkins committed
477
478
479
#: ui/help-overlay.ui:25
msgctxt "shortcut window"
msgid "Open account list"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
480
481
msgstr ""

Jenkins's avatar
Jenkins committed
482
483
484
#: ui/help-overlay.ui:32
msgctxt "shortcut window"
msgid "Select search bar"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
485
486
msgstr ""

Jenkins's avatar
Jenkins committed
487
488
489
#: ui/help-overlay.ui:39
msgctxt "shortcut window"
msgid "Focus the list of conversations"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
490
491
msgstr ""

Jenkins's avatar
Jenkins committed
492
493
494
#: ui/help-overlay.ui:46
msgctxt "shortcut window"
msgid "Focus the list pending requests"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
495
496
msgstr ""

Jenkins's avatar
Jenkins committed
497
498
499
500
#: ui/help-overlay.ui:53
msgctxt "shortcut window"
msgid "Toggle fullscreen"
msgstr ""
Jenkins's avatar
Jenkins committed
501

Jenkins's avatar
Jenkins committed
502
503
504
505
#: ui/help-overlay.ui:63
msgctxt "shortcut window"
msgid "Conversations"
msgstr "Rozmowy"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
506

Jenkins's avatar
Jenkins committed
507
508
509
510
#: ui/help-overlay.ui:68
msgctxt "shortcut window"
msgid "Start a video call"
msgstr "Rozpocznij rozmowę wideo"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
511

Jenkins's avatar
Jenkins committed
512
513
514
515
#: ui/help-overlay.ui:75
msgctxt "shortcut window"
msgid "Start an audio call"
msgstr "Rozpocznij połączenie głosowe"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
516

Jenkins's avatar
Jenkins committed
517
518
519
520
#: ui/help-overlay.ui:82
msgctxt "shortcut window"
msgid "Clear history"
msgstr "Wyczyść historię"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
521

Jenkins's avatar
Jenkins committed
522
523
524
#: ui/help-overlay.ui:89
msgctxt "shortcut window"
msgid "Add conversation"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
525
526
msgstr ""

Jenkins's avatar
Jenkins committed
527
528
529
#: ui/help-overlay.ui:96
msgctxt "shortcut window"
msgid "Remove conversation"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
530
531
msgstr ""

Jenkins's avatar
Jenkins committed
532
533
534
535
#: ui/help-overlay.ui:103
msgctxt "shortcut window"
msgid "Block contact"
msgstr "Blokuj kontakt"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
536

Jenkins's avatar
Jenkins committed
537
538
539
540
#: ui/help-overlay.ui:110
msgctxt "shortcut window"
msgid "Unblock contact"
msgstr ""
Jenkins's avatar
Jenkins committed
541

Jenkins's avatar
Jenkins committed
542
543
544
#: ui/help-overlay.ui:117
msgctxt "shortcut window"
msgid "Copy contact name"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
545
546
msgstr ""

Jenkins's avatar
Jenkins committed
547
548
549
550
#: ui/help-overlay.ui:127
msgctxt "shortcut window"
msgid "Call"
msgstr "Dzwoń"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
551

Jenkins's avatar
Jenkins committed
552
553
554
#: ui/help-overlay.ui:132
msgctxt "shortcut window"
msgid "Accept call"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
555
556
msgstr ""

Jenkins's avatar
Jenkins committed
557
558
559
#: ui/help-overlay.ui:139
msgctxt "shortcut window"
msgid "Decline call"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
560
561
msgstr ""

Jenkins's avatar
Jenkins committed
562
563
564
565
#: ui/help-overlay.ui:148
msgctxt "shortcut window"
msgid "Settings"
msgstr "Ustawienia"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
566

Jenkins's avatar
Jenkins committed
567
568
569
#: ui/help-overlay.ui:153
msgctxt "shortcut window"
msgid "Open/Close settings page"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
570
msgstr ""
Jenkins's avatar
Jenkins committed
571

Jenkins's avatar
Jenkins committed
572
573
574
#: ui/help-overlay.ui:160
msgctxt "shortcut window"
msgid "Open general settings"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
575
msgstr ""
Jenkins's avatar
Jenkins committed
576

Jenkins's avatar
Jenkins committed
577
578
579
#: ui/help-overlay.ui:167
msgctxt "shortcut window"
msgid "Open media settings"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
580
msgstr ""
Jenkins's avatar
Jenkins committed
581

Jenkins's avatar
Jenkins committed
582
583
584
#: ui/help-overlay.ui:174
msgctxt "shortcut window"
msgid "Open account settings"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
585
msgstr ""
Jenkins's avatar
Jenkins committed
586

Jenkins's avatar
Jenkins committed
587
588
589
#: ui/help-overlay.ui:184
msgctxt "shortcut window"
msgid "Chat view"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
590
msgstr ""
Jenkins's avatar
Jenkins committed
591

Jenkins's avatar
Jenkins committed
592
593
594
#: ui/help-overlay.ui:189
msgctxt "shortcut window"
msgid "Write on a new line"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
595
msgstr ""
Jenkins's avatar
Jenkins committed
596

Jenkins's avatar
Jenkins committed
597
598
599
#: ui/avatarmanipulation.ui:92 ui/avatarmanipulation.ui:125
msgid "Take photo"
msgstr "Zrób zdjęcie"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
600

Jenkins's avatar
Jenkins committed
601
602
603
#: ui/avatarmanipulation.ui:102
msgid "Choose image from file"
msgstr "Wybierz plik obrazu"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
604

Jenkins's avatar
Jenkins committed
605
606
607
#: ui/avatarmanipulation.ui:135 ui/avatarmanipulation.ui:168
msgid "Return"
msgstr "Powrót"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
608

Jenkins's avatar
Jenkins committed
609
610
611
#: ui/avatarmanipulation.ui:158
msgid "Set selection as image"
msgstr "Ustaw zaznaczenie jako obrazek"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
612

Jenkins's avatar
Jenkins committed
613
614
615
#: ui/profile.ui:58
msgid "Informations"
msgstr ""
Jenkins's avatar
Jenkins committed
616

Jenkins's avatar
Jenkins committed
617
618
619
#: ui/profile.ui:153
msgid "QR Code"
msgstr ""
Jenkins's avatar
Jenkins committed
620

Jenkins's avatar
Jenkins committed
621
622
623
#: ui/accountcreationwizard.ui:42
msgid "Welcome to"
msgstr "Witaj!"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
624

Jenkins's avatar
Jenkins committed
625
626
627
#: ui/accountcreationwizard.ui:76
msgid "Create a Jami account"
msgstr "Utwórz konto Jami"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
628

Jenkins's avatar
Jenkins committed
629
630
631
#: ui/accountcreationwizard.ui:77
msgid "Create a new Jami account on this device (for new users)"
msgstr ""
Jenkins's avatar
Jenkins committed
632

Jenkins's avatar
Jenkins committed
633
634
635
#: ui/accountcreationwizard.ui:84
msgid "Create a rendezvous point"
msgstr ""
Jenkins's avatar
Jenkins committed
636

Jenkins's avatar
Jenkins committed
637
638
639
#: ui/accountcreationwizard.ui:85
msgid "Create a Rendezvous point"
msgstr ""
Jenkins's avatar
Jenkins committed
640

Jenkins's avatar
Jenkins committed
641
642
643
#: ui/accountcreationwizard.ui:92
msgid "Link this device to an existing account"
msgstr "Połącz to urządzenie z istniejącym kontem"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
644

Jenkins's avatar
Jenkins committed
645
646
647
#: ui/accountcreationwizard.ui:93
msgid "Import an account with your PIN generated on another device"
msgstr ""
Jenkins's avatar
Jenkins committed
648

Jenkins's avatar
Jenkins committed
649
650
651
#: ui/accountcreationwizard.ui:100 src/accountcreationwizard.cpp:696
msgid "Restore an account from backup"
msgstr ""
Jenkins's avatar
Jenkins committed
652

Jenkins's avatar
Jenkins committed
653
654
655
#: ui/accountcreationwizard.ui:101
msgid "Import an account via your archive"
msgstr ""
Jenkins's avatar
Jenkins committed
656

Jenkins's avatar
Jenkins committed
657
658
659
#: ui/accountcreationwizard.ui:108
msgid "Advanced features"
msgstr ""
Jenkins's avatar
Jenkins committed
660

Jenkins's avatar
Jenkins committed
661
662
663
#: ui/accountcreationwizard.ui:119
msgid "Connect to a JAMS server"
msgstr ""
Jenkins's avatar
Jenkins committed
664

Jenkins's avatar
Jenkins committed
665
666
667
#: ui/accountcreationwizard.ui:120
msgid "Get your account via your credentials."
msgstr ""
Jenkins's avatar
Jenkins committed
668

Jenkins's avatar
Jenkins committed
669
670
671
#: ui/accountcreationwizard.ui:127
msgid "Add a SIP account"
msgstr ""
Jenkins's avatar
Jenkins committed
672

Jenkins's avatar
Jenkins committed
673
674
675
#: ui/accountcreationwizard.ui:199
msgid "Archive"
msgstr ""
Jenkins's avatar
Jenkins committed
676

Jenkins's avatar
Jenkins committed
677
678
679
#: ui/accountcreationwizard.ui:205 ui/accountcreationwizard.ui:334
msgid "Informations."
msgstr ""
Jenkins's avatar
Jenkins committed
680

Jenkins's avatar
Jenkins committed
681
682
683
684
685
#: ui/accountcreationwizard.ui:258
msgid ""
"You can obtain an archive by clicking on \"Backup account\" in the account "
"settings. This will create a .gz file on your device."
msgstr ""
Jenkins's avatar
Jenkins committed
686

Jenkins's avatar
Jenkins committed
687
688
689
690
691
692
693
694
#: ui/accountcreationwizard.ui:328
msgid "PIN"
msgstr "PIN"

#: ui/accountcreationwizard.ui:390
msgid ""
"Enter the PIN from another configured Jami account. Use the \"Link Another "
"Device\" feature to obtain a PIN."
Jenkins's avatar
Jenkins committed
695
696
msgstr ""

Jenkins's avatar
Jenkins committed
697
698
699
700
#: ui/accountcreationwizard.ui:410 ui/accountcreationwizard.ui:764
#: ui/accountcreationwizard.ui:1159 ui/accountcreationwizard.ui:1377
msgid "Back"
msgstr "Wstecz"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
701

Jenkins's avatar
Jenkins committed
702
703
704
#: ui/accountcreationwizard.ui:567 src/accountcreationwizard.cpp:1058
msgid "Register username"
msgstr "Zarejestruj nazwę użytkownika"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
705

Jenkins's avatar
Jenkins committed
706
707
708
709
710
711
#: ui/accountcreationwizard.ui:568
msgid ""
"By checking this, you will register a unique username on the Jami network. "
"People can use it to contact you instead of using your ID, which is 40 "
"characters long."
msgstr ""
Jenkins's avatar
Jenkins committed
712

Jenkins's avatar
Jenkins committed
713
714
#: ui/accountcreationwizard.ui:630
msgid "Encrypt account with password"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
715
msgstr ""
Jenkins's avatar
Jenkins committed
716

Jenkins's avatar
Jenkins committed
717
718
719
720
721
#: ui/accountcreationwizard.ui:631
msgid ""
"Choose a password to encrypt your account on this device.  Note that the "
"password cannot be recovered."
msgstr ""
Jenkins's avatar
Jenkins committed
722

Jenkins's avatar
Jenkins committed
723
724
725
726
727
#: ui/accountcreationwizard.ui:658
msgid ""
"Choose a password to encrypt your account on this device.\n"
"Note that the password cannot be recovered."
msgstr ""
Jenkins's avatar
Jenkins committed
728

Jenkins's avatar
Jenkins committed
729
730
731
732
733
#: ui/accountcreationwizard.ui:686
msgid ""
"This password will be used to encrypt your account data and to link new "
"devices to your account."
msgstr "To hasło będzie używane do zaszyfrowania danych twojego konta i do łączenia nowych urządzeń do konta."
Jenkins's avatar
Jenkins committed
734

Jenkins's avatar
Jenkins committed
735
736
737
#: ui/accountcreationwizard.ui:725 src/newaccountsettingsview.cpp:858
msgid "Confirm password"
msgstr "Potwierdź hasło"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
738

Jenkins's avatar
Jenkins committed
739
740
741
#: ui/accountcreationwizard.ui:772
msgid "Next"
msgstr "Następne"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
742

Jenkins's avatar
Jenkins committed
743
744
745
#: ui/accountcreationwizard.ui:826
msgid "Backup your account!"
msgstr ""
Jenkins's avatar
Jenkins committed
746

Jenkins's avatar
Jenkins committed
747
748
749
750
751
752
#: ui/accountcreationwizard.ui:842
msgid ""
"This account only exists on this device. If you lost your device or "
"uninstall the application, your account will be deleted. You can backup your"
" account now or later."
msgstr ""
Jenkins's avatar
Jenkins committed
753

Jenkins's avatar
Jenkins committed
754
755
756
#: ui/accountcreationwizard.ui:849
msgid "Never show me this again"
msgstr ""
Jenkins's avatar
Jenkins committed
757

Jenkins's avatar
Jenkins committed
758
759
760
#: ui/accountcreationwizard.ui:873
msgid "Skip"
msgstr "Pomiń"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
761

Jenkins's avatar
Jenkins committed
762
763
764
#: ui/accountcreationwizard.ui:899
msgid "Registering username…"
msgstr "Rejestrowanie nazwy użytkownika..."
Jenkins's avatar
Jenkins committed
765

Jenkins's avatar
Jenkins committed
766
767
768
#: ui/accountcreationwizard.ui:906
msgid "This may take a few minutes."
msgstr "To może potrwać kilka minut."
Jenkins's avatar
Jenkins committed
769

Jenkins's avatar
Jenkins committed
770
771
772
#: ui/accountcreationwizard.ui:932
msgid "Retrieving your Jami account…"
msgstr "Odzyskiwanie twojego konta Jami..."
Jenkins's avatar
Jenkins committed
773

Jenkins's avatar
Jenkins committed
774
775
776
#: ui/accountcreationwizard.ui:998
msgid "Enter Jami Account Management Server (JAMS) URL"
msgstr ""
Jenkins's avatar
Jenkins committed
777

Jenkins's avatar
Jenkins committed
778
779
780
#: ui/accountcreationwizard.ui:1043
msgid "JAMS URL"
msgstr ""
Jenkins's avatar
Jenkins committed
781

Jenkins's avatar
Jenkins committed
782
783
784
#: ui/accountcreationwizard.ui:1068
msgid "Enter your JAMS credentials"
msgstr ""
Jenkins's avatar
Jenkins committed
785

Jenkins's avatar
Jenkins committed
786
787
788
#: ui/accountcreationwizard.ui:1167
msgid "Connect"
msgstr "Połącz"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
789

Jenkins's avatar
Jenkins committed
790
791
#: ui/accountcreationwizard.ui:1195
msgid "Configure an existing SIP account"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
792
msgstr ""
Jenkins's avatar
Jenkins committed
793

Jenkins's avatar
Jenkins committed
794
795
796
#: ui/accountcreationwizard.ui:1240
msgid "Server"
msgstr ""
Jenkins's avatar
Jenkins committed
797

Jenkins's avatar
Jenkins committed
798
799
800
#: ui/accountcreationwizard.ui:1385
msgid "Create SIP account"
msgstr ""
Jenkins's avatar
Jenkins committed
801

Jenkins's avatar
Jenkins committed
802
803
804
#: ui/generalsettingsview.ui:58
msgid "System"
msgstr "System"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
805

Jenkins's avatar
Jenkins committed
806
807
808
#: ui/generalsettingsview.ui:96
msgid "Start application on login"
msgstr ""
Jenkins's avatar
Jenkins committed
809

Jenkins's avatar
Jenkins committed
810
811
812
#: ui/generalsettingsview.ui:132
msgid "Keep Jami active when window is closed."
msgstr "Pozostaw Jami włączone, gdy okno jest zamknięte"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
813

Jenkins's avatar
Jenkins committed
814
815
816
#: ui/generalsettingsview.ui:168
msgid "Bring Jami to the foreground on incoming calls"
msgstr ""
Jenkins's avatar
Jenkins committed
817

Jenkins's avatar
Jenkins committed
818
819
820
#: ui/generalsettingsview.ui:204
msgid "Notifications"
msgstr "Powiadomienia"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
821

Jenkins's avatar
Jenkins committed
822
823
824
#: ui/generalsettingsview.ui:243
msgid "Enable notifications for incoming calls"
msgstr ""
Jenkins's avatar
Jenkins committed
825

Jenkins's avatar
Jenkins committed
826
827
828
#: ui/generalsettingsview.ui:279
msgid "Enable notifications for pending requests"
msgstr ""
Jenkins's avatar
Jenkins committed
829

Jenkins's avatar
Jenkins committed
830
831
832
#: ui/generalsettingsview.ui:315
msgid "Enable notifications for new chat messages"
msgstr ""
Jenkins's avatar
Jenkins committed
833

Jenkins's avatar
Jenkins committed
834
835
836
#: ui/generalsettingsview.ui:351
msgid "Chatview"
msgstr ""
Jenkins's avatar
Jenkins committed
837

Jenkins's avatar
Jenkins committed
838
839
840
#: ui/generalsettingsview.ui:390
msgid "Show typing indications"
msgstr "Pokaż animację podczas pisania"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
841

Jenkins's avatar
Jenkins committed
842
843
844
#: ui/generalsettingsview.ui:426
msgid "Display images and videos into the chatview"
msgstr ""
Jenkins's avatar
Jenkins committed
845

Jenkins's avatar
Jenkins committed
846
847
848
#: ui/generalsettingsview.ui:463
msgid "Show chatview on the right (on the bottom if off)"
msgstr ""
Jenkins's avatar
Jenkins committed
849

Jenkins's avatar
Jenkins committed
850
851
852
#: ui/generalsettingsview.ui:500
msgid "Download folder"
msgstr ""
Jenkins's avatar
Jenkins committed
853

Jenkins's avatar
Jenkins committed
854
855
856
#: ui/generalsettingsview.ui:537
msgid "History"
msgstr "Historia"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
857

Jenkins's avatar
Jenkins committed
858
859
860
#: ui/generalsettingsview.ui:576
msgid "Keep history for (days, 0 = unlimited)"
msgstr ""
Jenkins's avatar
Jenkins committed
861

Jenkins's avatar
Jenkins committed
862
863
864
#: ui/generalsettingsview.ui:606
msgid "Clear all history"
msgstr "Usuń całą historię"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
865

Jenkins's avatar
Jenkins committed
866
867
868
#: ui/generalsettingsview.ui:638
msgid "Call Recording"
msgstr "Nagrywanie rozmowy"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
869

Jenkins's avatar
Jenkins committed
870
871
872
#: ui/generalsettingsview.ui:676
msgid "Record local video"
msgstr "Lokalne nagrywanie wideo"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
873

Jenkins's avatar
Jenkins committed
874
875
876
#: ui/generalsettingsview.ui:712
msgid "Always record calls"
msgstr "Zawsze nagrywaj rozmowy"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
877

Jenkins's avatar
Jenkins committed
878
879
880
#: ui/generalsettingsview.ui:749
msgid "Record folder"
msgstr "Folder nagrań"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
881

Jenkins's avatar
Jenkins committed
882
883
884
#: ui/generalsettingsview.ui:786
msgid "Bitrate for call recordings (kb/s)"
msgstr "Jakość nagrań (w kb/s)"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
885

Jenkins's avatar
Jenkins committed
886
887
888
#: ui/generalsettingsview.ui:824
msgid "File transfer"
msgstr "Transfer pliku"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
889

Jenkins's avatar
Jenkins committed
890
891
892
#: ui/generalsettingsview.ui:862
msgid "Allow incoming files from unknown contacts"
msgstr "Umożliwiaj rozmowy od nieznajomych"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
893

Jenkins's avatar
Jenkins committed
894
895
#: ui/generalsettingsview.ui:899
msgid "Automatically accept incoming files"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
896
msgstr ""
Jenkins's avatar
Jenkins committed
897

Jenkins's avatar
Jenkins committed
898
899
#: ui/generalsettingsview.ui:937
msgid "Accept transfer below (in Mb, 0 = unlimited)"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
900
msgstr ""
Jenkins's avatar
Jenkins committed
901

Jenkins's avatar
Jenkins committed
902
903
904
#: ui/usernameregistrationbox.ui:28
msgid "register username"
msgstr "Zarejestruj nazwę użytkownika"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
905

Jenkins's avatar
Jenkins committed
906
907
908
#: ui/incomingcallview.ui:99
msgid "Incoming…"
msgstr "Przychodzące..."
Jenkins's avatar
Jenkins committed
909

Jenkins's avatar
Jenkins committed
910
911
912
#: ui/incomingcallview.ui:152
msgid "Accept"
msgstr "Akceptuj"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
913

Jenkins's avatar
Jenkins committed
914
915
916
#: ui/incomingcallview.ui:172
msgid "Reject"
msgstr "Odrzuć"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
917

Jenkins's avatar
Jenkins committed
918
919
920
#: ui/currentcallview.ui:284
msgid "End this call"
msgstr "Skończ tą rozmowę"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
921

Jenkins's avatar
Jenkins committed
922
923
924
#: ui/currentcallview.ui:288 ui/currentcallview.ui:581
msgid "End call"
msgstr "Skończ rozmowę"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
925

Jenkins's avatar
Jenkins committed
926
927
928
#: ui/currentcallview.ui:308 ui/currentcallview.ui:554
msgid "Add participant"
msgstr "Dodaj uczestnika"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
929

Jenkins's avatar
Jenkins committed
930
931
932
#: ui/currentcallview.ui:327
msgid "Toggle transfer"
msgstr "Włącz/wyłącz transfer"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
933

Jenkins's avatar
Jenkins committed
934
935
936
#: ui/currentcallview.ui:346
msgid "Toggle hold"
msgstr "Włącz/wyłącz czekanie"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
937

Jenkins's avatar
Jenkins committed
938
939
940
941
#: ui/currentcallview.ui:350 ui/currentcallview.ui:375
#: ui/currentcallview.ui:545
msgid "Hold"
msgstr "Czekanie"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
942

Jenkins's avatar
Jenkins committed
943
944
945
#: ui/currentcallview.ui:371
msgid "Toggle mute audio"
msgstr "Włącz/wyłącz dźwięk"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
946

Jenkins's avatar
Jenkins committed
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
#: ui/currentcallview.ui:396
msgid "Toggle mute video"
msgstr "Włącz/wyłącz wideo"

#: ui/currentcallview.ui:400 ui/currentcallview.ui:536
msgid "Mute video"
msgstr "Wyłącz video"

#: ui/currentcallview.ui:421
msgid "Toggle recording"
msgstr "Włącz/wyłącz nagrywanie"

#: ui/currentcallview.ui:464
msgid "Adjust outgoing video quality"
msgstr "Dostosuj jakość wychodzącego obrazu"

#: ui/currentcallview.ui:469 ui/currentcallview.ui:590
msgid "Video quality"
msgstr "Jakość obrazu"

#: ui/currentcallview.ui:488
msgid "Toggle show chat"
msgstr "Włącz czat"

#: ui/currentcallview.ui:492 ui/currentcallview.ui:509
msgid "Chat"
msgstr "Czat"

#: ui/currentcallview.ui:518
msgid "View"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
977
msgstr ""
Jenkins's avatar
Jenkins committed
978

Jenkins's avatar
Jenkins committed
979
980
981
982
983
984
#: ui/currentcallview.ui:527
msgid "Mute audio"
msgstr "Wyłącz dźwięk"

#: ui/currentcallview.ui:563
msgid "Activate Plugin"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
985
msgstr ""
Jenkins's avatar
Jenkins committed
986

Jenkins's avatar
Jenkins committed
987
988
989
#: ui/currentcallview.ui:572
msgid "Transfer"
msgstr "Przesyłanie"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
990

Jenkins's avatar
Jenkins committed
991
992
993
#: ui/currentcallview.ui:622
msgid "Transfer to"
msgstr "Prześlij do"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
994

Jenkins's avatar
Jenkins committed
995
996
997
#: ui/currentcallview.ui:686
msgid "Add"
msgstr "Dodaj"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
998

Jenkins's avatar
Jenkins committed
999
1000
#: ui/currentcallview.ui:752 src/pluginsettingsview.cpp:124
msgid "Choose plugin"