cs_CZ.po 43.5 KB
Newer Older
Jenkins's avatar
Jenkins committed
1
2
3
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4
# 
Guillaume Roguez's avatar
Guillaume Roguez committed
5
# Translators:
6
# Marek Suchánek <marek.suchanek@protonmail.com>, 2016
Jenkins's avatar
Jenkins committed
7
# fri, 2017,2019
8
# Stepan Salenikovich <>, 2016
Guillaume Roguez's avatar
Guillaume Roguez committed
9
# Tirifto <tirifto@openmailbox.org>, 2016
Jenkins's avatar
Jenkins committed
10
# Vít Kučera, 2020
Guillaume Roguez's avatar
Guillaume Roguez committed
11
12
msgid ""
msgstr ""
Jenkins's avatar
Jenkins committed
13
"Project-Id-Version: Jami\n"
Guillaume Roguez's avatar
Guillaume Roguez committed
14
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
15
"POT-Creation-Date: 2021-01-11 03:09-0500\n"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
16
"PO-Revision-Date: 2020-12-28 08:09+0000\n"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
17
"Last-Translator: savoirfairelinux <support@savoirfairelinux.com>\n"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
18
"Language-Team: Czech (Czech Republic) (http://www.transifex.com/savoirfairelinux/jami/language/cs_CZ/)\n"
Guillaume Roguez's avatar
Guillaume Roguez committed
19
20
21
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
22
"Language: cs_CZ\n"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
23
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n == 1 && n % 1 == 0) ? 0 : (n >= 2 && n <= 4 && n % 1 == 0) ? 1: (n % 1 != 0 ) ? 2 : 3;\n"
Guillaume Roguez's avatar
Guillaume Roguez committed
24

Jenkins's avatar
Jenkins committed
25
#: ui/mainwindow.ui:63
Jenkins's avatar
Jenkins committed
26
27
28
msgid "Menu"
msgstr "Nabídka"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
29
#: ui/mainwindow.ui:86
Jenkins's avatar
Jenkins committed
30
31
32
msgid "General"
msgstr "Obecné"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
33
#: ui/mainwindow.ui:102
Jenkins's avatar
Jenkins committed
34
35
36
msgid "Media"
msgstr "Média"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
37
38
#: ui/mainwindow.ui:119
msgid "Plugin"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
39
msgstr "Zásuvný modul"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
40

Jenkins's avatar
Jenkins committed
41
42
#: ui/mainwindow.ui:136 ui/newaccountsettingsview.ui:387
#: ui/accountcreationwizard.ui:530
Jenkins's avatar
Jenkins committed
43
44
45
msgid "Account"
msgstr "Účet"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
46
#: ui/mainwindow.ui:173 src/mainwindow.cpp:1949
Jenkins's avatar
Jenkins committed
47
48
49
msgid "Settings"
msgstr "Nastavení"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
50
#: ui/mainwindow.ui:294 ui/mainwindow.ui:301
Jenkins's avatar
Jenkins committed
51
52
53
msgid "Conversations"
msgstr "Konverzace"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
54
#: ui/mainwindow.ui:327 ui/mainwindow.ui:334
Jenkins's avatar
Jenkins committed
55
56
57
msgid "Contact requests"
msgstr "Žádosti o kontakt"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
#: ui/mediasettingsview.ui:28
msgid "Audio"
msgstr "Zvuk"

#: ui/mediasettingsview.ui:67
msgid "Audio manager"
msgstr "Správce zvuku"

#: ui/mediasettingsview.ui:104
msgid "Ringtone device"
msgstr "Vyzváněcí zařízení"

#: ui/mediasettingsview.ui:141
msgid "Output device"
msgstr "Výstupní zařízení"

#: ui/mediasettingsview.ui:178
msgid "Input device"
msgstr "Vstupní zařízení"

#: ui/mediasettingsview.ui:215
msgid "Input volume meter"
msgstr "Měřič vstupní hlasitosti"

#: ui/mediasettingsview.ui:251
msgid "Video"
msgstr "Video"

#: ui/mediasettingsview.ui:293
msgid "No camera detected"
msgstr "Nebyla rozpoznána žádná kamera"

#: ui/mediasettingsview.ui:339
msgid "Device"
msgstr "Zařízení"

#: ui/mediasettingsview.ui:375
msgid "Channel"
msgstr "Kanál"

#: ui/mediasettingsview.ui:411
msgid "Resolution"
msgstr "Rozlišení"

#: ui/mediasettingsview.ui:447
msgid "Framerate"
msgstr "Snímková frekvence"

#: ui/mediasettingsview.ui:484
msgid "Enable hardware acceleration"
msgstr "Povolit hardwarové zrychlení"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
110
#: ui/accountmigrationview.ui:20
Jenkins's avatar
Jenkins committed
111
msgid "Account migration required"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
112
msgstr "Je potřeba převést účet."
Guillaume Roguez's avatar
Guillaume Roguez committed
113

Jenkins's avatar
Jenkins committed
114
115
#: ui/accountmigrationview.ui:31
msgid "This account is malformed, please enter your password"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
116
msgstr "Tento účet je poškozen. Zadejte, prosím, své heslo"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
117

Jenkins's avatar
Jenkins committed
118
#: ui/accountmigrationview.ui:90
Jenkins's avatar
Jenkins committed
119
120
msgid "Alias"
msgstr "Přezdívka"
Guillaume Roguez's avatar
Guillaume Roguez committed
121

Jenkins's avatar
Jenkins committed
122
123
124
#: ui/accountmigrationview.ui:127 ui/newaccountsettingsview.ui:476
#: ui/newaccountsettingsview.ui:706 ui/profile.ui:73
#: ui/accountcreationwizard.ui:1093 ui/accountcreationwizard.ui:1311
Jenkins's avatar
Jenkins committed
125
#: src/accountcreationwizard.cpp:1059
Jenkins's avatar
Jenkins committed
126
127
msgid "Username"
msgstr "Uživatelské jméno"
Guillaume Roguez's avatar
Guillaume Roguez committed
128

Jenkins's avatar
Jenkins committed
129
130
#: ui/accountmigrationview.ui:165 ui/newaccountsettingsview.ui:502
#: ui/newaccountsettingsview.ui:742 ui/accountcreationwizard.ui:286
Jenkins's avatar
Jenkins committed
131
#: ui/accountcreationwizard.ui:685 ui/accountcreationwizard.ui:1129
Jenkins's avatar
Jenkins committed
132
#: ui/accountcreationwizard.ui:1347
Jenkins's avatar
Jenkins committed
133
134
135
msgid "Password"
msgstr "Heslo"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
136
#: ui/accountmigrationview.ui:205
Jenkins's avatar
Jenkins committed
137
msgid "Account manager"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
138
msgstr "Správce účtů"
139

Jenkins's avatar
Jenkins committed
140
141
#: ui/accountmigrationview.ui:236 ui/newaccountsettingsview.ui:554
#: ui/newaccountsettingsview.ui:847 src/accountmigrationview.cpp:187
Jenkins's avatar
Jenkins committed
142
#: src/newaccountsettingsview.cpp:975 src/newaccountsettingsview.cpp:2132
Jenkins's avatar
Jenkins committed
143
msgid "Delete account"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
144
msgstr "Odstranit účet"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
145

Jenkins's avatar
Jenkins committed
146
147
148
149
150
151
#: ui/accountmigrationview.ui:251
msgid "Migrate account"
msgstr "Převést účet"

#: ui/accountmigrationview.ui:283
msgid "Migrating your Jami account…"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
152
msgstr "Převádí se váš účet Jami…"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
153
154

#: ui/accountmigrationview.ui:295
Jenkins's avatar
Jenkins committed
155
msgid "Migration failed, wrong password?"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
156
msgstr "Přesun selhal. Nesprávné heslo?"
157

Jenkins's avatar
Jenkins committed
158
159
160
#: ui/newaccountsettingsview.ui:15 ui/pluginsettingsview.ui:15
msgid "Add device"
msgstr "Přidat zařízení"
161

Jenkins's avatar
Jenkins committed
162
163
164
#: ui/newaccountsettingsview.ui:131
msgid "Add New Device"
msgstr "Přidat nové zařízení"
165

Jenkins's avatar
Jenkins committed
166
167
168
169
170
171
#: ui/newaccountsettingsview.ui:146
msgid ""
"To add a new device to your Jami account, you export your account on the "
"Jami. This will generate a pin that must be entered on your new device "
"within 5 minutes of its generation."
msgstr "Abyste si ke svému účtu Jami přidali nové zařízení, exportujte svůj účet na Jami. Tím získáte PIN, který musíte do 5 minut od jeho vytvoření zadat na svém novém zařízení."
Jenkins's avatar
Jenkins committed
172

Jenkins's avatar
Jenkins committed
173
174
175
#: ui/newaccountsettingsview.ui:155
msgid "Password (required):"
msgstr "Heslo (vyžadováno):"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
176

Jenkins's avatar
Jenkins committed
177
178
179
#: ui/newaccountsettingsview.ui:166
msgid "Enter archive password"
msgstr "Vložte heslo k archivu"
180

Jenkins's avatar
Jenkins committed
181
182
183
#: ui/newaccountsettingsview.ui:205 src/newaccountsettingsview.cpp:868
msgid "Cancel"
msgstr "Zrušit"
184

Jenkins's avatar
Jenkins committed
185
186
187
#: ui/newaccountsettingsview.ui:211
msgid "Export on the network"
msgstr "Exportovat na síť"
188

Jenkins's avatar
Jenkins committed
189
190
191
#: ui/newaccountsettingsview.ui:231
msgid "Your generated pin:"
msgstr "Vaše vytvořené osobní identifikační číslo (PIN):"
192

Jenkins's avatar
Jenkins committed
193
194
195
#: ui/newaccountsettingsview.ui:262 ui/accountcreationwizard.ui:973
msgid "OK"
msgstr "Budiž"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
196

Jenkins's avatar
Jenkins committed
197
198
199
200
#: ui/newaccountsettingsview.ui:307 ui/profile.ui:7
#: ui/accountcreationwizard.ui:449
msgid "Profile"
msgstr "Profil"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
201

Jenkins's avatar
Jenkins committed
202
203
204
#: ui/newaccountsettingsview.ui:433 ui/profile.ui:88
msgid "ID"
msgstr "ID"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
205

Jenkins's avatar
Jenkins committed
206
207
208
#: ui/newaccountsettingsview.ui:511
msgid "Click to change password"
msgstr "Klepněte pro změnu hesla"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
209

Jenkins's avatar
Jenkins committed
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
#: ui/newaccountsettingsview.ui:539 ui/accountcreationwizard.ui:863
#: src/newaccountsettingsview.cpp:2065 src/accountcreationwizard.cpp:442
msgid "Export account"
msgstr "Exportovat účet"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:591 ui/newaccountsettingsview.ui:874
msgid "Enable account"
msgstr "Povolit účet"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:670
msgid "SIP server"
msgstr "Server SIP"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:752
msgid "password"
msgstr "heslo"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:783 ui/newaccountsettingsview.ui:1409
#: ui/accountcreationwizard.ui:1276
msgid "Proxy"
msgstr "Proxy"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:819
msgid "Voicemail"
msgstr "Hlasová schránka"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:925
msgid "Known devices linked to this Jami account"
msgstr "Známá zařízení připojená k tomuto účtu Jami"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:933
msgid "Link another device"
msgstr "Připojit další zařízení"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:998
msgid "Banned contacts"
msgstr "Zakázané kontakty"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:1054
msgid "Advanced settings"
msgstr "Pokročilá nastavení"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:1090
msgid "General settings"
msgstr "Obecná nastavení"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:1108
msgid "Call settings"
msgstr "Nastavení volání"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:1146
msgid "Allow incoming calls from unknown contacts"
msgstr "Povolit příchozí hovory od neznámých kontaktů"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:1181
msgid "Auto answer calls"
msgstr "Automaticky přijímat hovory"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:1217
msgid "Custom ringtone"
msgstr "Vlastní vyzvánění"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:1264
msgid "Convert your account into a rendezvous point"
msgstr "Převést váš účet na místo schůzky"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:1299
msgid "Name server"
msgstr "Jmenný server"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:1336 ui/newaccountsettingsview.ui:2560
msgid "Address"
msgstr "Adresa"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:1370
msgid "OpenDHT configuration"
msgstr "Nastavení OpenDHT"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:1454
msgid "Auto connect on local network"
msgstr "Automatické připojení na místní síti"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:1490
msgid "Bootstrap"
msgstr "Sada nástrojů pro tvorbu webu a webových aplikací"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:1550
msgid "Encrypt media streams (SRTP)"
msgstr "Šifrovat datový tok (SRTP)"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:1585
msgid "Enable SDES for key exchange protocol"
msgstr "Povolit SDES pro protokol výměny klíčů"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:1621
msgid "Fallback on RTP on encryption failure"
msgstr "V případě selhání šifrování použít RTP"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:1656
msgid "Encrypt negotiation (TLS)"
msgstr "Šifrovat vyjednávání (TLS)"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:1691
msgid "CA certificate"
msgstr "Certifikát CA"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:1727
msgid "User certificate"
msgstr "Uživatelský certifikát"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:1763
msgid "Private key"
msgstr "Soukromý klíč"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:1799
msgid "Private key password"
msgstr "Heslo soukromého klíče"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:1837
msgid "TLS protocol method"
msgstr "Metoda protokolu TLS"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:1873
msgid "Outgoing TLS server name"
msgstr "Jméno serveru pro odchozí TLS"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:1908
msgid "Negotiation timeout (seconds)"
msgstr "Omezení vyjednávání (v sekundách)"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:1944
msgid "Verify incoming certificates (server side)"
msgstr "Ověřit příchozí certifikáty (na straně serveru)"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:1979
msgid "Verify answer certificates (client side)"
msgstr "Ověřit příchozí certifikáty (na straně klienta)"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:2014
msgid "Require a certificate for incoming TLS connections"
msgstr "Vyžadovat certifikát pro příchozí spojení TLS"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:2038
msgid "Security"
msgstr "Zabezpečení"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:2063
msgid "Connectivity"
msgstr "Připojení"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:2100
msgid "Auto Registration After Expired"
msgstr ""

#: ui/newaccountsettingsview.ui:2136
msgid "Registration expire timeout (seconds)"
msgstr "Vypršení registrace (v sekundách)"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:2173
msgid "Network interface"
msgstr "Síťové rozhraní"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:2209
msgid "UPnP"
msgstr "UPnP"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:2244
msgid "Use TURN"
msgstr "Použít TURN"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:2279
msgid "(TURN) address"
msgstr "Adresa (TURN)"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:2314
msgid "(TURN) username"
msgstr "Uživatelské jméno (TURN)"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:2348
msgid "(TURN) password"
msgstr "Heslo (TURN)"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:2385
msgid "(TURN) realm"
msgstr "Oblast (TURN)"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:2419
msgid "Use STUN"
msgstr "Použít STUN"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:2454
msgid "(STUN) address"
msgstr "Adresa (STUN)"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:2487
msgid "Published address"
msgstr "Zveřejněná Adresa"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:2524
msgid "Use custom address and port"
msgstr "Použít veřejnou adresu a přípojku (port)"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:2595
msgid "Port"
msgstr "Port"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:2631
msgid "Video codecs"
msgstr "Obrazové kodeky"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:2694
msgid "Enable video"
msgstr "Povolit video"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:2721
msgid "Audio codecs"
msgstr "Zvukové kodeky"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:2791
msgid "SDP Session Negotiation (ICE Fallback)"
msgstr "Vyjednávání sezení SDP (ICE Fallback)"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:2803
msgid "Only used during SDP negotiation in case ICE is not supported."
msgstr "Použito jen během vyjednávání SDP v případě, že ICE není podporováno."

#: ui/newaccountsettingsview.ui:2837
msgid "Audio RTP Min port"
msgstr "Audio RTP Min port"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:2872
msgid "Audio RTP Max port"
msgstr "Audio RTP Max port"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:2907
msgid "Video RTP Min port"
msgstr "Video RTP Min port"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:2942
msgid "Video RTP Max port"
msgstr "Video RTP Max port"

#: ui/messagingwidget.ui:29 ui/currentcallview.ui:424
#: ui/currentcallview.ui:599 src/chatview.cpp:348
msgid "Record"
msgstr "Nahrávat"

#: ui/messagingwidget.ui:76
msgid "Record audio message"
msgstr "Nahrát zvukovou zprávu"

#: ui/messagingwidget.ui:96
msgid "End without message"
msgstr "Ukončit bez zprávy"

#: ui/chatview.ui:39
msgid "Send Invitation"
msgstr "Poslat pozvání"

#: ui/help-overlay.ui:13
msgctxt "shortcut window"
msgid "General"
msgstr "Obecné"

#: ui/help-overlay.ui:18
msgctxt "shortcut window"
msgid "Open application menu"
msgstr "Otevřít nabídku aplikace"

#: ui/help-overlay.ui:25
msgctxt "shortcut window"
msgid "Open account list"
msgstr "Otevřít seznam účtů"

#: ui/help-overlay.ui:32
msgctxt "shortcut window"
msgid "Select search bar"
msgstr "Vybrat vyhledávací lištu"

#: ui/help-overlay.ui:39
msgctxt "shortcut window"
msgid "Focus the list of conversations"
msgstr "Přepnout na seznam konverzací"

#: ui/help-overlay.ui:46
msgctxt "shortcut window"
msgid "Focus the list pending requests"
msgstr "Přepnout na seznam čekajících žádostí"

#: ui/help-overlay.ui:53
msgctxt "shortcut window"
msgid "Toggle fullscreen"
msgstr "Přepnout zobrazení na celou obrazovku"

#: ui/help-overlay.ui:63
msgctxt "shortcut window"
msgid "Conversations"
msgstr "Konverzace"

#: ui/help-overlay.ui:68
msgctxt "shortcut window"
msgid "Start a video call"
msgstr "Uskutečnit video hovor"

#: ui/help-overlay.ui:75
msgctxt "shortcut window"
msgid "Start an audio call"
msgstr "Uskutečnit audio hovor"

#: ui/help-overlay.ui:82
msgctxt "shortcut window"
msgid "Clear history"
msgstr "Vymazat historii"

#: ui/help-overlay.ui:89
msgctxt "shortcut window"
msgid "Add conversation"
msgstr "Přidat konverzaci"

#: ui/help-overlay.ui:96
msgctxt "shortcut window"
msgid "Remove conversation"
msgstr "Odstranit konverzaci"

#: ui/help-overlay.ui:103
msgctxt "shortcut window"
msgid "Block contact"
msgstr "Blokovat spojení"

#: ui/help-overlay.ui:110
msgctxt "shortcut window"
msgid "Unblock contact"
msgstr "Odblokovat kontakt"

#: ui/help-overlay.ui:117
msgctxt "shortcut window"
msgid "Copy contact name"
msgstr "Kopírovat jméno kontaktu"

#: ui/help-overlay.ui:127
msgctxt "shortcut window"
msgid "Call"
msgstr "Volat"

#: ui/help-overlay.ui:132
msgctxt "shortcut window"
msgid "Accept call"
msgstr "Přijmout hovor"

#: ui/help-overlay.ui:139
msgctxt "shortcut window"
msgid "Decline call"
msgstr "Odmítnout hovor"

#: ui/help-overlay.ui:148
msgctxt "shortcut window"
msgid "Settings"
msgstr "Nastavení"

#: ui/help-overlay.ui:153
msgctxt "shortcut window"
msgid "Open/Close settings page"
msgstr "Otevřít/Zavřít stránku s nastavením"

#: ui/help-overlay.ui:160
msgctxt "shortcut window"
msgid "Open general settings"
msgstr "Otevřít obecná nastavení"

#: ui/help-overlay.ui:167
msgctxt "shortcut window"
msgid "Open media settings"
msgstr "Otevřít nastavení médií"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
583

Jenkins's avatar
Jenkins committed
584
585
586
587
#: ui/help-overlay.ui:174
msgctxt "shortcut window"
msgid "Open account settings"
msgstr "Otevřít nastavení účtu"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
588

Jenkins's avatar
Jenkins committed
589
590
591
592
#: ui/help-overlay.ui:184
msgctxt "shortcut window"
msgid "Chat view"
msgstr "Zobrazení zpráv"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
593

Jenkins's avatar
Jenkins committed
594
595
596
597
#: ui/help-overlay.ui:189
msgctxt "shortcut window"
msgid "Write on a new line"
msgstr "Psát na novou řádku"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
598

Jenkins's avatar
Jenkins committed
599
600
601
#: ui/avatarmanipulation.ui:92 ui/avatarmanipulation.ui:125
msgid "Take photo"
msgstr "Vyfotit"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
602

Jenkins's avatar
Jenkins committed
603
604
605
#: ui/avatarmanipulation.ui:102
msgid "Choose image from file"
msgstr "Zvolit obrázek ze souboru"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
606

Jenkins's avatar
Jenkins committed
607
608
609
#: ui/avatarmanipulation.ui:135 ui/avatarmanipulation.ui:168
msgid "Return"
msgstr "Zpět"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
610

Jenkins's avatar
Jenkins committed
611
612
613
#: ui/avatarmanipulation.ui:158
msgid "Set selection as image"
msgstr "Nastavit výběr jako obrázek"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
614

Jenkins's avatar
Jenkins committed
615
616
617
#: ui/profile.ui:58
msgid "Informations"
msgstr "Informace"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
618

Jenkins's avatar
Jenkins committed
619
620
621
#: ui/profile.ui:153
msgid "QR Code"
msgstr "Kód QR"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650

#: ui/accountcreationwizard.ui:42
msgid "Welcome to"
msgstr "Vítejte v"

#: ui/accountcreationwizard.ui:76
msgid "Create a Jami account"
msgstr "Vytvořit účet Jami"

#: ui/accountcreationwizard.ui:77
msgid "Create a new Jami account on this device (for new users)"
msgstr "Vytvořit nový účet Jami na tomto zařízení (pro nové uživatele)"

#: ui/accountcreationwizard.ui:84
msgid "Create a rendezvous point"
msgstr "Vytvořit místo schůzky"

#: ui/accountcreationwizard.ui:85
msgid "Create a Rendezvous point"
msgstr "Vytvořit místo schůzky"

#: ui/accountcreationwizard.ui:92
msgid "Link this device to an existing account"
msgstr "Propojit zařízení s již existujícím účtem"

#: ui/accountcreationwizard.ui:93
msgid "Import an account with your PIN generated on another device"
msgstr "Importovat účet pomocí kódu PIN vygenerovaného na jiném zařízení"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
651
#: ui/accountcreationwizard.ui:100 src/accountcreationwizard.cpp:696
Jenkins's avatar
Jenkins committed
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
msgid "Restore an account from backup"
msgstr "Obnovit účet ze zálohy"

#: ui/accountcreationwizard.ui:101
msgid "Import an account via your archive"
msgstr "Importovat účet z vašeho archivu"

#: ui/accountcreationwizard.ui:108
msgid "Advanced features"
msgstr "Pokročilé funkce"

#: ui/accountcreationwizard.ui:119
msgid "Connect to a JAMS server"
msgstr "Připojit se k serveru JAMS"

#: ui/accountcreationwizard.ui:120
msgid "Get your account via your credentials."
msgstr "Získat účet pomocí přihlašovacích údajů"

#: ui/accountcreationwizard.ui:127
msgid "Add a SIP account"
msgstr "Přidat účet SIP"

#: ui/accountcreationwizard.ui:199
msgid "Archive"
msgstr "Archiv"

#: ui/accountcreationwizard.ui:205 ui/accountcreationwizard.ui:334
msgid "Informations."
msgstr "Informace"

#: ui/accountcreationwizard.ui:258
msgid ""
"You can obtain an archive by clicking on \"Backup account\" in the account "
"settings. This will create a .gz file on your device."
msgstr "Archiv získáte kliknutím na „Zálohovat účet“ v nastavení účtu. Vytvoří se tím soubor .gz na vašem zařízení."

#: ui/accountcreationwizard.ui:328
msgid "PIN"
msgstr "PIN"

#: ui/accountcreationwizard.ui:390
msgid ""
"Enter the PIN from another configured Jami account. Use the \"Link Another "
"Device\" feature to obtain a PIN."
msgstr "Zadejte PIN z jiného nastaveného účtu Jami. Použijte funkci „Připojit další zařízení“ k získání PINu."

Jenkins's avatar
Jenkins committed
699
700
#: ui/accountcreationwizard.ui:410 ui/accountcreationwizard.ui:764
#: ui/accountcreationwizard.ui:1159 ui/accountcreationwizard.ui:1377
Jenkins's avatar
Jenkins committed
701
702
703
msgid "Back"
msgstr "Zpět"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
704
#: ui/accountcreationwizard.ui:567 src/accountcreationwizard.cpp:1058
Jenkins's avatar
Jenkins committed
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
msgid "Register username"
msgstr "Zaregistrovat uživatelské jméno"

#: ui/accountcreationwizard.ui:568
msgid ""
"By checking this, you will register a unique username on the Jami network. "
"People can use it to contact you instead of using your ID, which is 40 "
"characters long."
msgstr "Zaškrtnutím tohoto nastavení si zaregistrujete jedinečné uživatelské jméno na síti Jami. Ostatní ho budou moci použít k navázání spojení, namísto obvyklého ID, které je 40 znaků dlouhé."

Jenkins's avatar
Jenkins committed
715
716
717
718
#: ui/accountcreationwizard.ui:630
msgid "Encrypt account with password"
msgstr "Šifrovat účet heslem"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
719
720
#: ui/accountcreationwizard.ui:631
msgid ""
Jenkins's avatar
Jenkins committed
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
"Choose a password to encrypt your account on this device.  Note that the "
"password cannot be recovered."
msgstr ""

#: ui/accountcreationwizard.ui:658
msgid ""
"Choose a password to encrypt your account on this device.\n"
"Note that the password cannot be recovered."
msgstr ""

#: ui/accountcreationwizard.ui:686
msgid ""
Jenkins's avatar
Jenkins committed
733
734
735
736
"This password will be used to encrypt your account data and to link new "
"devices to your account."
msgstr "Toto heslo bude použito k zašifrování dat vašeho účtu a pro připojování nových zařízení k účtu."

Jenkins's avatar
Jenkins committed
737
#: ui/accountcreationwizard.ui:725 src/newaccountsettingsview.cpp:858
Jenkins's avatar
Jenkins committed
738
739
740
msgid "Confirm password"
msgstr "Potvrdit heslo"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
741
#: ui/accountcreationwizard.ui:772
Jenkins's avatar
Jenkins committed
742
743
744
msgid "Next"
msgstr "Další"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
745
#: ui/accountcreationwizard.ui:826
Jenkins's avatar
Jenkins committed
746
747
748
msgid "Backup your account!"
msgstr "Zálohujte svůj účet!"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
749
#: ui/accountcreationwizard.ui:842
Jenkins's avatar
Jenkins committed
750
751
752
753
754
755
msgid ""
"This account only exists on this device. If you lost your device or "
"uninstall the application, your account will be deleted. You can backup your"
" account now or later."
msgstr "Tento účet existuje pouze na tomto zařízení. Pokud ztratíte své zařízení nebo odinstalujete aplikaci, váš účet bude smazán. Můžete svůj účet zálohovat teď nebo později."

Jenkins's avatar
Jenkins committed
756
#: ui/accountcreationwizard.ui:849
Jenkins's avatar
Jenkins committed
757
758
759
msgid "Never show me this again"
msgstr "Již nikdy nezobrazovat"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
760
#: ui/accountcreationwizard.ui:873
Jenkins's avatar
Jenkins committed
761
762
763
msgid "Skip"
msgstr "Přeskočit"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
764
#: ui/accountcreationwizard.ui:899
Jenkins's avatar
Jenkins committed
765
766
767
msgid "Registering username…"
msgstr "Registruje se uživatelské jméno…"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
768
#: ui/accountcreationwizard.ui:906
Jenkins's avatar
Jenkins committed
769
770
771
msgid "This may take a few minutes."
msgstr "Toto může pár minut trvat."

Jenkins's avatar
Jenkins committed
772
#: ui/accountcreationwizard.ui:932
Jenkins's avatar
Jenkins committed
773
774
775
msgid "Retrieving your Jami account…"
msgstr "Získává se váš účet Jami…"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
776
#: ui/accountcreationwizard.ui:998
Jenkins's avatar
Jenkins committed
777
778
779
msgid "Enter Jami Account Management Server (JAMS) URL"
msgstr "Zadat URL správcovského serveru účtů Jami (JAMS)"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
780
#: ui/accountcreationwizard.ui:1043
Jenkins's avatar
Jenkins committed
781
782
783
msgid "JAMS URL"
msgstr "URL JAMS"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
784
#: ui/accountcreationwizard.ui:1068
Jenkins's avatar
Jenkins committed
785
786
msgid "Enter your JAMS credentials"
msgstr "Zadejte přihlašovací údaje JAMS"
Guillaume Roguez's avatar
Guillaume Roguez committed
787

Jenkins's avatar
Jenkins committed
788
#: ui/accountcreationwizard.ui:1167
Jenkins's avatar
Jenkins committed
789
790
msgid "Connect"
msgstr "Připojit"
Guillaume Roguez's avatar
Guillaume Roguez committed
791

Jenkins's avatar
Jenkins committed
792
#: ui/accountcreationwizard.ui:1195
Jenkins's avatar
Jenkins committed
793
794
msgid "Configure an existing SIP account"
msgstr "Nastavit existující účet SIP."
Jenkins's avatar
Jenkins committed
795

Jenkins's avatar
Jenkins committed
796
#: ui/accountcreationwizard.ui:1240
Jenkins's avatar
Jenkins committed
797
798
msgid "Server"
msgstr "Server"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
799

Jenkins's avatar
Jenkins committed
800
#: ui/accountcreationwizard.ui:1385
Jenkins's avatar
Jenkins committed
801
802
msgid "Create SIP account"
msgstr "Vytvořit účet SIP"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
803

Jenkins's avatar
Jenkins committed
804
805
806
#: ui/generalsettingsview.ui:58
msgid "System"
msgstr "Systém"
807

Jenkins's avatar
Jenkins committed
808
809
810
#: ui/generalsettingsview.ui:96
msgid "Start application on login"
msgstr "Spouštět program po přihlášení"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
811

Jenkins's avatar
Jenkins committed
812
813
814
#: ui/generalsettingsview.ui:132
msgid "Keep Jami active when window is closed."
msgstr "Nechat Jami aktivní po zavření okna"
815

Jenkins's avatar
Jenkins committed
816
817
818
#: ui/generalsettingsview.ui:168
msgid "Bring Jami to the foreground on incoming calls"
msgstr "Při příchozích hovorech přenést okno Jami do popředí."
Jenkins's avatar
Jenkins committed
819

Jenkins's avatar
Jenkins committed
820
821
822
#: ui/generalsettingsview.ui:204
msgid "Notifications"
msgstr "Oznámení"
823

Jenkins's avatar
Jenkins committed
824
825
826
#: ui/generalsettingsview.ui:243
msgid "Enable notifications for incoming calls"
msgstr "Povolit upozornění na příchozí hovory"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
827

Jenkins's avatar
Jenkins committed
828
829
830
#: ui/generalsettingsview.ui:279
msgid "Enable notifications for pending requests"
msgstr "Povolit upozornění na čekající žádosti"
831

Jenkins's avatar
Jenkins committed
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
#: ui/generalsettingsview.ui:315
msgid "Enable notifications for new chat messages"
msgstr "Povolit upozornění na nové zprávy během klábosení."

#: ui/generalsettingsview.ui:351
msgid "Chatview"
msgstr "Okno zpráv"

#: ui/generalsettingsview.ui:390
msgid "Show typing indications"
msgstr "Zobrazovat ukazatele psaní"

#: ui/generalsettingsview.ui:426
msgid "Display images and videos into the chatview"
msgstr "Zobrazit v okně zpráv obrázky a videa"

#: ui/generalsettingsview.ui:463
msgid "Show chatview on the right (on the bottom if off)"
msgstr "Ukázat okno zpráv napravo (dole, pokud je vypnuto)"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
851

Jenkins's avatar
Jenkins committed
852
853
854
#: ui/generalsettingsview.ui:500
msgid "Download folder"
msgstr "Složka pro stahování"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
855

Jenkins's avatar
Jenkins committed
856
857
858
#: ui/generalsettingsview.ui:537
msgid "History"
msgstr "Historie"
859

Jenkins's avatar
Jenkins committed
860
861
862
#: ui/generalsettingsview.ui:576
msgid "Keep history for (days, 0 = unlimited)"
msgstr "Kolik dnů uchovat historii (dny, 0 = neomezeně):"
863

Jenkins's avatar
Jenkins committed
864
865
866
#: ui/generalsettingsview.ui:606
msgid "Clear all history"
msgstr "Vymazat celou historii"
867

Jenkins's avatar
Jenkins committed
868
869
870
#: ui/generalsettingsview.ui:638
msgid "Call Recording"
msgstr "Nahrávání hovorů"
871

Jenkins's avatar
Jenkins committed
872
873
874
#: ui/generalsettingsview.ui:676
msgid "Record local video"
msgstr "Nahrávat místní video"
875

Jenkins's avatar
Jenkins committed
876
877
878
#: ui/generalsettingsview.ui:712
msgid "Always record calls"
msgstr "Vždy nahrávat hovory"
879

Jenkins's avatar
Jenkins committed
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
#: ui/generalsettingsview.ui:749
msgid "Record folder"
msgstr "Složka nahrávek"

#: ui/generalsettingsview.ui:786
msgid "Bitrate for call recordings (kb/s)"
msgstr "Přenosová rychlost pro nahrávání hovorů (kb/s)"

#: ui/generalsettingsview.ui:824
msgid "File transfer"
msgstr "Přenos souboru"

#: ui/generalsettingsview.ui:862
msgid "Allow incoming files from unknown contacts"
msgstr "Povolit příchozí soubory od neznámých kontaktů"

#: ui/generalsettingsview.ui:899
msgid "Automatically accept incoming files"
msgstr "Automaticky přijmout příchozí soubory"

#: ui/generalsettingsview.ui:937
msgid "Accept transfer below (in Mb, 0 = unlimited)"
msgstr "Přijmout přenosy pod (v Mb, 0 = neomezené)"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
904
905
906
#: ui/usernameregistrationbox.ui:28
msgid "register username"
msgstr "Zaregistrovat uživatelské jméno"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
907

Jenkins's avatar
Jenkins committed
908
909
910
#: ui/incomingcallview.ui:99
msgid "Incoming…"
msgstr "Příchozí…"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
911

Jenkins's avatar
Jenkins committed
912
913
914
#: ui/incomingcallview.ui:152
msgid "Accept"
msgstr "Přijmout"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
915

Jenkins's avatar
Jenkins committed
916
917
918
#: ui/incomingcallview.ui:172
msgid "Reject"
msgstr "Odmítnout"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
919

Jenkins's avatar
Jenkins committed
920
921
922
#: ui/currentcallview.ui:284
msgid "End this call"
msgstr "Ukončit tento hovor"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
923

Jenkins's avatar
Jenkins committed
924
925
926
#: ui/currentcallview.ui:288 ui/currentcallview.ui:581
msgid "End call"
msgstr "Ukončit hovor"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
927

Jenkins's avatar
Jenkins committed
928
929
930
#: ui/currentcallview.ui:308 ui/currentcallview.ui:554
msgid "Add participant"
msgstr "Přidat účastníka"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
931

Jenkins's avatar
Jenkins committed
932
933
934
#: ui/currentcallview.ui:327
msgid "Toggle transfer"
msgstr "Přepnout přenos"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
935

Jenkins's avatar
Jenkins committed
936
937
938
#: ui/currentcallview.ui:346
msgid "Toggle hold"
msgstr "Pozastavit"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
939

Jenkins's avatar
Jenkins committed
940
941
942
943
#: ui/currentcallview.ui:350 ui/currentcallview.ui:375
#: ui/currentcallview.ui:545
msgid "Hold"
msgstr "Pozastavit"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
944

Jenkins's avatar
Jenkins committed
945
946
947
#: ui/currentcallview.ui:371
msgid "Toggle mute audio"
msgstr "Přepnout ztišení zvuku"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
948

Jenkins's avatar
Jenkins committed
949
950
951
#: ui/currentcallview.ui:396
msgid "Toggle mute video"
msgstr "Přepnout vypnutí videa"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
952

Jenkins's avatar
Jenkins committed
953
954
955
#: ui/currentcallview.ui:400 ui/currentcallview.ui:536
msgid "Mute video"
msgstr "Vypnout video"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
956

Jenkins's avatar
Jenkins committed
957
958
959
#: ui/currentcallview.ui:421
msgid "Toggle recording"
msgstr "Přepnout nahrávání"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
960

Jenkins's avatar
Jenkins committed
961
962
963
#: ui/currentcallview.ui:464
msgid "Adjust outgoing video quality"
msgstr "Upravit kvalitu odchozího videa"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
964

Jenkins's avatar
Jenkins committed
965
966
967
#: ui/currentcallview.ui:469 ui/currentcallview.ui:590
msgid "Video quality"
msgstr "Kvalita videa"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
968

Jenkins's avatar
Jenkins committed
969
970
971
#: ui/currentcallview.ui:488
msgid "Toggle show chat"
msgstr "Přepnout zobrazení zpráv"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
972

Jenkins's avatar
Jenkins committed
973
974
975
#: ui/currentcallview.ui:492 ui/currentcallview.ui:509
msgid "Chat"
msgstr "Zprávy"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
976

Jenkins's avatar
Jenkins committed
977
978
979
#: ui/currentcallview.ui:518
msgid "View"
msgstr "Pohled"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
980

Jenkins's avatar
Jenkins committed
981
982
983
#: ui/currentcallview.ui:527
msgid "Mute audio"
msgstr "Ztlumit zvuk"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
984

Jenkins's avatar
Jenkins committed
985
986
987
#: ui/currentcallview.ui:563
msgid "Activate Plugin"
msgstr "Zapnout zásuvný modul"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
988

Jenkins's avatar
Jenkins committed
989
990
991
#: ui/currentcallview.ui:572
msgid "Transfer"
msgstr "Přenos dat"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
992

Jenkins's avatar
Jenkins committed
993
994
995
#: ui/currentcallview.ui:622
msgid "Transfer to"
msgstr "Přenést do"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
996

Jenkins's avatar
Jenkins committed
997
998
999
#: ui/currentcallview.ui:686
msgid "Add"
msgstr "Přidat"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
1000