cs_CZ.po 42.5 KB
Newer Older
Jenkins's avatar
Jenkins committed
1
2
3
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4
# 
Guillaume Roguez's avatar
Guillaume Roguez committed
5
# Translators:
6
# Marek Suchánek <marek.suchanek@protonmail.com>, 2016
Jenkins's avatar
Jenkins committed
7
# fri, 2017,2019
8
# Stepan Salenikovich <>, 2016
Guillaume Roguez's avatar
Guillaume Roguez committed
9
# Tirifto <tirifto@openmailbox.org>, 2016
Jenkins's avatar
Jenkins committed
10
# Vít Kučera, 2020
Guillaume Roguez's avatar
Guillaume Roguez committed
11
12
msgid ""
msgstr ""
Jenkins's avatar
Jenkins committed
13
"Project-Id-Version: Jami\n"
Guillaume Roguez's avatar
Guillaume Roguez committed
14
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
15
"POT-Creation-Date: 2020-10-05 13:43-0400\n"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
16
"PO-Revision-Date: 2020-10-05 16:36+0000\n"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
17
"Last-Translator: Vít Kučera\n"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
18
"Language-Team: Czech (Czech Republic) (http://www.transifex.com/savoirfairelinux/jami/language/cs_CZ/)\n"
Guillaume Roguez's avatar
Guillaume Roguez committed
19
20
21
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
22
"Language: cs_CZ\n"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
23
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n == 1 && n % 1 == 0) ? 0 : (n >= 2 && n <= 4 && n % 1 == 0) ? 1: (n % 1 != 0 ) ? 2 : 3;\n"
Guillaume Roguez's avatar
Guillaume Roguez committed
24

Jenkins's avatar
Jenkins committed
25
#: ui/mainwindow.ui:63
Jenkins's avatar
Jenkins committed
26
27
28
msgid "Menu"
msgstr "Nabídka"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
29
#: ui/mainwindow.ui:86
Jenkins's avatar
Jenkins committed
30
31
32
msgid "General"
msgstr "Obecné"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
33
#: ui/mainwindow.ui:102
Jenkins's avatar
Jenkins committed
34
35
36
msgid "Media"
msgstr "Média"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
37
38
#: ui/mainwindow.ui:119
msgid "Plugin"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
39
msgstr "Zásuvný modul"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
40

Jenkins's avatar
Jenkins committed
41
42
#: ui/mainwindow.ui:136 ui/newaccountsettingsview.ui:387
#: ui/accountcreationwizard.ui:530
Jenkins's avatar
Jenkins committed
43
44
45
msgid "Account"
msgstr "Účet"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
46
#: ui/mainwindow.ui:173 src/mainwindow.cpp:1882
Jenkins's avatar
Jenkins committed
47
48
49
msgid "Settings"
msgstr "Nastavení"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
50
#: ui/mainwindow.ui:294 ui/mainwindow.ui:301
Jenkins's avatar
Jenkins committed
51
52
53
msgid "Conversations"
msgstr "Konverzace"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
54
#: ui/mainwindow.ui:327 ui/mainwindow.ui:334
Jenkins's avatar
Jenkins committed
55
56
57
msgid "Contact requests"
msgstr "Žádosti o kontakt"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
#: ui/mediasettingsview.ui:28
msgid "Audio"
msgstr "Zvuk"

#: ui/mediasettingsview.ui:67
msgid "Audio manager"
msgstr "Správce zvuku"

#: ui/mediasettingsview.ui:104
msgid "Ringtone device"
msgstr "Vyzváněcí zařízení"

#: ui/mediasettingsview.ui:141
msgid "Output device"
msgstr "Výstupní zařízení"

#: ui/mediasettingsview.ui:178
msgid "Input device"
msgstr "Vstupní zařízení"

#: ui/mediasettingsview.ui:215
msgid "Input volume meter"
msgstr "Měřič vstupní hlasitosti"

#: ui/mediasettingsview.ui:251
msgid "Video"
msgstr "Video"

#: ui/mediasettingsview.ui:293
msgid "No camera detected"
msgstr "Nebyla rozpoznána žádná kamera"

#: ui/mediasettingsview.ui:339
msgid "Device"
msgstr "Zařízení"

#: ui/mediasettingsview.ui:375
msgid "Channel"
msgstr "Kanál"

#: ui/mediasettingsview.ui:411
msgid "Resolution"
msgstr "Rozlišení"

#: ui/mediasettingsview.ui:447
msgid "Framerate"
msgstr "Snímková frekvence"

#: ui/mediasettingsview.ui:484
msgid "Enable hardware acceleration"
msgstr "Povolit hardwarové zrychlení"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
110
#: ui/accountmigrationview.ui:20
Jenkins's avatar
Jenkins committed
111
msgid "Account migration required"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
112
msgstr "Je potřeba převést účet."
Guillaume Roguez's avatar
Guillaume Roguez committed
113

Jenkins's avatar
Jenkins committed
114
115
#: ui/accountmigrationview.ui:31
msgid "This account is malformed, please enter your password"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
116
msgstr "Tento účet je poškozen. Zadejte, prosím, své heslo"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
117

Jenkins's avatar
Jenkins committed
118
#: ui/accountmigrationview.ui:90
Jenkins's avatar
Jenkins committed
119
120
msgid "Alias"
msgstr "Přezdívka"
Guillaume Roguez's avatar
Guillaume Roguez committed
121

Jenkins's avatar
Jenkins committed
122
123
124
#: ui/accountmigrationview.ui:127 ui/newaccountsettingsview.ui:476
#: ui/newaccountsettingsview.ui:706 ui/profile.ui:73
#: ui/accountcreationwizard.ui:1038 src/accountcreationwizard.cpp:960
Jenkins's avatar
Jenkins committed
125
126
msgid "Username"
msgstr "Uživatelské jméno"
Guillaume Roguez's avatar
Guillaume Roguez committed
127

Jenkins's avatar
Jenkins committed
128
129
130
#: ui/accountmigrationview.ui:165 ui/newaccountsettingsview.ui:502
#: ui/newaccountsettingsview.ui:742 ui/accountcreationwizard.ui:286
#: ui/accountcreationwizard.ui:630 ui/accountcreationwizard.ui:1074
Jenkins's avatar
Jenkins committed
131
132
133
msgid "Password"
msgstr "Heslo"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
134
#: ui/accountmigrationview.ui:205
Jenkins's avatar
Jenkins committed
135
msgid "Account manager"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
136
msgstr "Správce účtů"
137

Jenkins's avatar
Jenkins committed
138
139
#: ui/accountmigrationview.ui:236 ui/newaccountsettingsview.ui:554
#: ui/newaccountsettingsview.ui:847 src/accountmigrationview.cpp:187
Jenkins's avatar
Jenkins committed
140
#: src/newaccountsettingsview.cpp:973 src/newaccountsettingsview.cpp:2117
Jenkins's avatar
Jenkins committed
141
msgid "Delete account"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
142
msgstr "Odstranit účet"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
143

Jenkins's avatar
Jenkins committed
144
145
146
147
148
149
#: ui/accountmigrationview.ui:251
msgid "Migrate account"
msgstr "Převést účet"

#: ui/accountmigrationview.ui:283
msgid "Migrating your Jami account…"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
150
msgstr "Převádí se váš účet Jami…"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
151
152

#: ui/accountmigrationview.ui:295
Jenkins's avatar
Jenkins committed
153
msgid "Migration failed, wrong password?"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
154
msgstr "Přesun selhal. Nesprávné heslo?"
155

Jenkins's avatar
Jenkins committed
156
157
158
#: ui/newaccountsettingsview.ui:15 ui/pluginsettingsview.ui:15
msgid "Add device"
msgstr "Přidat zařízení"
159

Jenkins's avatar
Jenkins committed
160
161
162
#: ui/newaccountsettingsview.ui:131
msgid "Add New Device"
msgstr "Přidat nové zařízení"
163

Jenkins's avatar
Jenkins committed
164
165
166
167
168
169
#: ui/newaccountsettingsview.ui:146
msgid ""
"To add a new device to your Jami account, you export your account on the "
"Jami. This will generate a pin that must be entered on your new device "
"within 5 minutes of its generation."
msgstr "Abyste si ke svému účtu Jami přidali nové zařízení, exportujte svůj účet na Jami. Tím získáte PIN, který musíte do 5 minut od jeho vytvoření zadat na svém novém zařízení."
Jenkins's avatar
Jenkins committed
170

Jenkins's avatar
Jenkins committed
171
172
173
#: ui/newaccountsettingsview.ui:155
msgid "Password (required):"
msgstr "Heslo (vyžadováno):"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
174

Jenkins's avatar
Jenkins committed
175
176
177
#: ui/newaccountsettingsview.ui:166
msgid "Enter archive password"
msgstr "Vložte heslo k archivu"
178

Jenkins's avatar
Jenkins committed
179
180
181
#: ui/newaccountsettingsview.ui:205 src/newaccountsettingsview.cpp:866
msgid "Cancel"
msgstr "Zrušit"
182

Jenkins's avatar
Jenkins committed
183
184
185
#: ui/newaccountsettingsview.ui:211
msgid "Export on the network"
msgstr "Exportovat na síť"
186

Jenkins's avatar
Jenkins committed
187
188
189
#: ui/newaccountsettingsview.ui:231
msgid "Your generated pin:"
msgstr "Vaše vytvořené osobní identifikační číslo (PIN):"
190

Jenkins's avatar
Jenkins committed
191
192
193
#: ui/newaccountsettingsview.ui:262 ui/accountcreationwizard.ui:918
msgid "OK"
msgstr "Budiž"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
194

Jenkins's avatar
Jenkins committed
195
196
197
198
#: ui/newaccountsettingsview.ui:307 ui/profile.ui:7
#: ui/accountcreationwizard.ui:449
msgid "Profile"
msgstr "Profil"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
199

Jenkins's avatar
Jenkins committed
200
201
202
#: ui/newaccountsettingsview.ui:433 ui/profile.ui:88
msgid "ID"
msgstr "ID"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
203

Jenkins's avatar
Jenkins committed
204
205
206
#: ui/newaccountsettingsview.ui:511
msgid "Click to change password"
msgstr "Klepněte pro změnu hesla"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
207

Jenkins's avatar
Jenkins committed
208
209
210
211
#: ui/newaccountsettingsview.ui:539 ui/accountcreationwizard.ui:808
#: src/newaccountsettingsview.cpp:2050 src/accountcreationwizard.cpp:399
msgid "Export account"
msgstr "Exportovat účet"
Guillaume Roguez's avatar
Guillaume Roguez committed
212

Jenkins's avatar
Jenkins committed
213
214
215
#: ui/newaccountsettingsview.ui:591 ui/newaccountsettingsview.ui:874
msgid "Enable account"
msgstr "Povolit účet"
Guillaume Roguez's avatar
Guillaume Roguez committed
216

Jenkins's avatar
Jenkins committed
217
218
219
#: ui/newaccountsettingsview.ui:670
msgid "SIP server"
msgstr "Server SIP"
Guillaume Roguez's avatar
Guillaume Roguez committed
220

Jenkins's avatar
Jenkins committed
221
222
223
#: ui/newaccountsettingsview.ui:752
msgid "password"
msgstr "heslo"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
224

Jenkins's avatar
Jenkins committed
225
226
227
#: ui/newaccountsettingsview.ui:783 ui/newaccountsettingsview.ui:1409
msgid "Proxy"
msgstr "Proxy"
Guillaume Roguez's avatar
Guillaume Roguez committed
228

Jenkins's avatar
Jenkins committed
229
230
231
#: ui/newaccountsettingsview.ui:819
msgid "Voicemail"
msgstr "Hlasová schránka"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
232

Jenkins's avatar
Jenkins committed
233
234
235
#: ui/newaccountsettingsview.ui:925
msgid "Known devices linked to this Jami account"
msgstr "Známá zařízení připojená k tomuto účtu Jami"
236

Jenkins's avatar
Jenkins committed
237
238
239
#: ui/newaccountsettingsview.ui:933
msgid "Link another device"
msgstr "Připojit další zařízení"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
240

Jenkins's avatar
Jenkins committed
241
242
243
#: ui/newaccountsettingsview.ui:998
msgid "Banned contacts"
msgstr "Zakázané kontakty"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
244

Jenkins's avatar
Jenkins committed
245
246
247
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1054
msgid "Advanced settings"
msgstr "Pokročilá nastavení"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
248

Jenkins's avatar
Jenkins committed
249
250
251
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1090
msgid "General settings"
msgstr "Obecná nastavení"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
252

Jenkins's avatar
Jenkins committed
253
254
255
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1108
msgid "Call settings"
msgstr "Nastavení volání"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
256

Jenkins's avatar
Jenkins committed
257
258
259
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1146
msgid "Allow incoming calls from unknown contacts"
msgstr "Povolit příchozí hovory od neznámých kontaktů"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
260

Jenkins's avatar
Jenkins committed
261
262
263
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1181
msgid "Auto answer calls"
msgstr "Automaticky přijímat hovory"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
264

Jenkins's avatar
Jenkins committed
265
266
267
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1217
msgid "Custom ringtone"
msgstr "Vlastní vyzvánění"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
268

Jenkins's avatar
Jenkins committed
269
270
271
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1264
msgid "(Experimental) Rendez-vous: turn your account into a conference room"
msgstr "(Pokusné) Setkání: udělejte ze svého účtu konferenční místnost"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
272

Jenkins's avatar
Jenkins committed
273
274
275
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1299
msgid "Name server"
msgstr "Jmenný server"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
276

Jenkins's avatar
Jenkins committed
277
278
279
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1336 ui/newaccountsettingsview.ui:2525
msgid "Address"
msgstr "Adresa"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
280

Jenkins's avatar
Jenkins committed
281
282
283
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1370
msgid "OpenDHT configuration"
msgstr "Nastavení OpenDHT"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
284

Jenkins's avatar
Jenkins committed
285
286
287
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1454
msgid "Auto connect on local network"
msgstr "Automatické připojení na místní síti"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
288

Jenkins's avatar
Jenkins committed
289
290
291
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1490
msgid "Bootstrap"
msgstr "Sada nástrojů pro tvorbu webu a webových aplikací"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
292

Jenkins's avatar
Jenkins committed
293
294
295
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1550
msgid "Encrypt media streams (SRTP)"
msgstr "Šifrovat datový tok (SRTP)"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
296

Jenkins's avatar
Jenkins committed
297
298
299
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1585
msgid "Enable SDES for key exchange protocol"
msgstr "Povolit SDES pro protokol výměny klíčů"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
300

Jenkins's avatar
Jenkins committed
301
302
303
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1621
msgid "Fallback on RTP on encryption failure"
msgstr "V případě selhání šifrování použít RTP"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
304

Jenkins's avatar
Jenkins committed
305
306
307
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1656
msgid "Encrypt negotiation (TLS)"
msgstr "Šifrovat vyjednávání (TLS)"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
308

Jenkins's avatar
Jenkins committed
309
310
311
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1691
msgid "CA certificate"
msgstr "Certifikát CA"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
312

Jenkins's avatar
Jenkins committed
313
314
315
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1727
msgid "User certificate"
msgstr "Uživatelský certifikát"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
316

Jenkins's avatar
Jenkins committed
317
318
319
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1763
msgid "Private key"
msgstr "Soukromý klíč"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
320

Jenkins's avatar
Jenkins committed
321
322
323
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1799
msgid "Private key password"
msgstr "Heslo soukromého klíče"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
324

Jenkins's avatar
Jenkins committed
325
326
327
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1837
msgid "TLS protocol method"
msgstr "Metoda protokolu TLS"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
328

Jenkins's avatar
Jenkins committed
329
330
331
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1873
msgid "Outgoing TLS server name"
msgstr "Jméno serveru pro odchozí TLS"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
332

Jenkins's avatar
Jenkins committed
333
334
335
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1908
msgid "Negotiation timeout (seconds)"
msgstr "Omezení vyjednávání (v sekundách)"
Guillaume Roguez's avatar
Guillaume Roguez committed
336

Jenkins's avatar
Jenkins committed
337
338
339
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1944
msgid "Verify incoming certificates (server side)"
msgstr "Ověřit příchozí certifikáty (na straně serveru)"
Guillaume Roguez's avatar
Guillaume Roguez committed
340

Jenkins's avatar
Jenkins committed
341
342
343
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1979
msgid "Verify answer certificates (client side)"
msgstr "Ověřit příchozí certifikáty (na straně klienta)"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
344

Jenkins's avatar
Jenkins committed
345
346
347
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2014
msgid "Require a certificate for incoming TLS connections"
msgstr "Vyžadovat certifikát pro příchozí spojení TLS"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
348

Jenkins's avatar
Jenkins committed
349
350
351
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2038
msgid "Security"
msgstr "Zabezpečení"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
352

Jenkins's avatar
Jenkins committed
353
354
355
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2063
msgid "Connectivity"
msgstr "Připojení"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
356

Jenkins's avatar
Jenkins committed
357
358
359
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2101
msgid "Registration expire timeout (seconds)"
msgstr "Vypršení registrace (v sekundách)"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
360

Jenkins's avatar
Jenkins committed
361
362
363
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2138
msgid "Network interface"
msgstr "Síťové rozhraní"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
364

Jenkins's avatar
Jenkins committed
365
366
367
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2174
msgid "UPnP"
msgstr "UPnP"
368

Jenkins's avatar
Jenkins committed
369
370
371
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2209
msgid "Use TURN"
msgstr "Použít TURN"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
372

Jenkins's avatar
Jenkins committed
373
374
375
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2244
msgid "(TURN) address"
msgstr "Adresa (TURN)"
Guillaume Roguez's avatar
Guillaume Roguez committed
376

Jenkins's avatar
Jenkins committed
377
378
379
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2279
msgid "(TURN) username"
msgstr "Uživatelské jméno (TURN)"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
380

Jenkins's avatar
Jenkins committed
381
382
383
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2313
msgid "(TURN) password"
msgstr "Heslo (TURN)"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
384

Jenkins's avatar
Jenkins committed
385
386
387
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2350
msgid "(TURN) realm"
msgstr "Oblast (TURN)"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
388

Jenkins's avatar
Jenkins committed
389
390
391
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2384
msgid "Use STUN"
msgstr "Použít STUN"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
392

Jenkins's avatar
Jenkins committed
393
394
395
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2419
msgid "(STUN) address"
msgstr "Adresa (STUN)"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
396

Jenkins's avatar
Jenkins committed
397
398
399
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2452
msgid "Published address"
msgstr "Zveřejněná Adresa"
Guillaume Roguez's avatar
Guillaume Roguez committed
400

Jenkins's avatar
Jenkins committed
401
402
403
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2489
msgid "Use custom address and port"
msgstr "Použít veřejnou adresu a přípojku (port)"
Guillaume Roguez's avatar
Guillaume Roguez committed
404

Jenkins's avatar
Jenkins committed
405
406
407
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2560
msgid "Port"
msgstr "Port"
408

Jenkins's avatar
Jenkins committed
409
410
411
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2596
msgid "Video codecs"
msgstr "Obrazové kodeky"
412

Jenkins's avatar
Jenkins committed
413
414
415
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2659
msgid "Enable video"
msgstr "Povolit video"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
416

Jenkins's avatar
Jenkins committed
417
418
419
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2686
msgid "Audio codecs"
msgstr "Zvukové kodeky"
420

Jenkins's avatar
Jenkins committed
421
422
423
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2756
msgid "SDP Session Negotiation (ICE Fallback)"
msgstr "Vyjednávání sezení SDP (ICE Fallback)"
424

Jenkins's avatar
Jenkins committed
425
426
427
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2768
msgid "Only used during SDP negotiation in case ICE is not supported."
msgstr "Použito jen během vyjednávání SDP v případě, že ICE není podporováno."
428

Jenkins's avatar
Jenkins committed
429
430
431
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2802
msgid "Audio RTP Min port"
msgstr "Audio RTP Min port"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
432

Jenkins's avatar
Jenkins committed
433
434
435
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2837
msgid "Audio RTP Max port"
msgstr "Audio RTP Max port"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
436

Jenkins's avatar
Jenkins committed
437
438
439
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2872
msgid "Video RTP Min port"
msgstr "Video RTP Min port"
Guillaume Roguez's avatar
Guillaume Roguez committed
440

Jenkins's avatar
Jenkins committed
441
442
443
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2907
msgid "Video RTP Max port"
msgstr "Video RTP Max port"
Guillaume Roguez's avatar
Guillaume Roguez committed
444

Jenkins's avatar
Jenkins committed
445
446
447
448
#: ui/messagingwidget.ui:29 ui/currentcallview.ui:391
#: ui/currentcallview.ui:566 src/chatview.cpp:348
msgid "Record"
msgstr "Nahrávat"
449

Jenkins's avatar
Jenkins committed
450
451
452
#: ui/messagingwidget.ui:76
msgid "Record audio message"
msgstr "Nahrát zvukovou zprávu"
453

Jenkins's avatar
Jenkins committed
454
455
456
#: ui/messagingwidget.ui:96
msgid "End without message"
msgstr "Ukončit bez zprávy"
Guillaume Roguez's avatar
Guillaume Roguez committed
457

Jenkins's avatar
Jenkins committed
458
459
460
#: ui/chatview.ui:39
msgid "Send Invitation"
msgstr "Poslat pozvání"
Guillaume Roguez's avatar
Guillaume Roguez committed
461

Jenkins's avatar
Jenkins committed
462
463
464
465
#: ui/help-overlay.ui:13
msgctxt "shortcut window"
msgid "General"
msgstr "Obecné"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
466

Jenkins's avatar
Jenkins committed
467
468
469
470
#: ui/help-overlay.ui:18
msgctxt "shortcut window"
msgid "Open application menu"
msgstr "Otevřít nabídku aplikace"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
471

Jenkins's avatar
Jenkins committed
472
473
474
475
#: ui/help-overlay.ui:25
msgctxt "shortcut window"
msgid "Open account list"
msgstr "Otevřít seznam účtů"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
476

Jenkins's avatar
Jenkins committed
477
478
479
480
#: ui/help-overlay.ui:32
msgctxt "shortcut window"
msgid "Select search bar"
msgstr "Vybrat vyhledávací lištu"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
481

Jenkins's avatar
Jenkins committed
482
483
484
485
#: ui/help-overlay.ui:39
msgctxt "shortcut window"
msgid "Focus the list of conversations"
msgstr "Přepnout na seznam konverzací"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
486

Jenkins's avatar
Jenkins committed
487
488
489
490
#: ui/help-overlay.ui:46
msgctxt "shortcut window"
msgid "Focus the list pending requests"
msgstr "Přepnout na seznam čekajících žádostí"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
491

Jenkins's avatar
Jenkins committed
492
493
494
495
#: ui/help-overlay.ui:53
msgctxt "shortcut window"
msgid "Toggle fullscreen"
msgstr "Přepnout zobrazení na celou obrazovku"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
496

Jenkins's avatar
Jenkins committed
497
498
499
500
#: ui/help-overlay.ui:63
msgctxt "shortcut window"
msgid "Conversations"
msgstr "Konverzace"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
501

Jenkins's avatar
Jenkins committed
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
#: ui/help-overlay.ui:68
msgctxt "shortcut window"
msgid "Start a video call"
msgstr "Uskutečnit video hovor"

#: ui/help-overlay.ui:75
msgctxt "shortcut window"
msgid "Start an audio call"
msgstr "Uskutečnit audio hovor"

#: ui/help-overlay.ui:82
msgctxt "shortcut window"
msgid "Clear history"
msgstr "Vymazat historii"

#: ui/help-overlay.ui:89
msgctxt "shortcut window"
msgid "Add conversation"
msgstr "Přidat konverzaci"

#: ui/help-overlay.ui:96
msgctxt "shortcut window"
msgid "Remove conversation"
msgstr "Odstranit konverzaci"

#: ui/help-overlay.ui:103
msgctxt "shortcut window"
msgid "Block contact"
msgstr "Blokovat spojení"

#: ui/help-overlay.ui:110
msgctxt "shortcut window"
msgid "Unblock contact"
msgstr "Odblokovat kontakt"

#: ui/help-overlay.ui:117
msgctxt "shortcut window"
msgid "Copy contact name"
msgstr "Kopírovat jméno kontaktu"

#: ui/help-overlay.ui:127
msgctxt "shortcut window"
msgid "Call"
msgstr "Volat"

#: ui/help-overlay.ui:132
msgctxt "shortcut window"
msgid "Accept call"
msgstr "Přijmout hovor"

#: ui/help-overlay.ui:139
msgctxt "shortcut window"
msgid "Decline call"
msgstr "Odmítnout hovor"

#: ui/help-overlay.ui:148
msgctxt "shortcut window"
msgid "Settings"
msgstr "Nastavení"

#: ui/help-overlay.ui:153
msgctxt "shortcut window"
msgid "Open/Close settings page"
msgstr "Otevřít/Zavřít stránku s nastavením"

#: ui/help-overlay.ui:160
msgctxt "shortcut window"
msgid "Open general settings"
msgstr "Otevřít obecná nastavení"

#: ui/help-overlay.ui:167
msgctxt "shortcut window"
msgid "Open media settings"
msgstr "Otevřít nastavení médií"

#: ui/help-overlay.ui:174
msgctxt "shortcut window"
msgid "Open account settings"
msgstr "Otevřít nastavení účtu"

#: ui/help-overlay.ui:184
msgctxt "shortcut window"
msgid "Chat view"
msgstr "Zobrazení zpráv"

#: ui/help-overlay.ui:189
msgctxt "shortcut window"
msgid "Write on a new line"
msgstr "Psát na novou řádku"

#: ui/avatarmanipulation.ui:92 ui/avatarmanipulation.ui:125
msgid "Take photo"
msgstr "Vyfotit"

#: ui/avatarmanipulation.ui:102
msgid "Choose image from file"
msgstr "Zvolit obrázek ze souboru"

#: ui/avatarmanipulation.ui:135 ui/avatarmanipulation.ui:168
msgid "Return"
msgstr "Zpět"

#: ui/avatarmanipulation.ui:158
msgid "Set selection as image"
msgstr "Nastavit výběr jako obrázek"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
607

Jenkins's avatar
Jenkins committed
608
609
#: ui/profile.ui:58
msgid "Informations"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
610
msgstr "Informace"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
611
612
613

#: ui/profile.ui:153
msgid "QR Code"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
614
msgstr "Kód QR"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
615

Jenkins's avatar
Jenkins committed
616
617
618
#: ui/accountcreationwizard.ui:42
msgid "Welcome to"
msgstr "Vítejte v"
Guillaume Roguez's avatar
Guillaume Roguez committed
619

Jenkins's avatar
Jenkins committed
620
621
622
#: ui/accountcreationwizard.ui:76
msgid "Create a Jami account"
msgstr "Vytvořit účet Jami"
Guillaume Roguez's avatar
Guillaume Roguez committed
623

Jenkins's avatar
Jenkins committed
624
625
626
#: ui/accountcreationwizard.ui:77
msgid "Create a new Jami account on this device (for new users)"
msgstr "Vytvořit nový účet Jami na tomto zařízení (pro nové uživatele)"
Guillaume Roguez's avatar
Guillaume Roguez committed
627

Jenkins's avatar
Jenkins committed
628
629
630
#: ui/accountcreationwizard.ui:84
msgid "Create a rendezvous point"
msgstr "Vytvořit místo schůzky"
Guillaume Roguez's avatar
Guillaume Roguez committed
631

Jenkins's avatar
Jenkins committed
632
633
634
#: ui/accountcreationwizard.ui:85
msgid "Create a Rendezvous point"
msgstr "Vytvořit místo schůzky"
635

Jenkins's avatar
Jenkins committed
636
637
638
#: ui/accountcreationwizard.ui:92
msgid "Link this device to an existing account"
msgstr "Propojit zařízení s již existujícím účtem"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
639

Jenkins's avatar
Jenkins committed
640
641
642
#: ui/accountcreationwizard.ui:93
msgid "Import an account with your PIN generated on another device"
msgstr "Importovat účet pomocí kódu PIN vygenerovaného na jiném zařízení"
643

Jenkins's avatar
Jenkins committed
644
645
646
#: ui/accountcreationwizard.ui:100 src/accountcreationwizard.cpp:636
msgid "Restore an account from backup"
msgstr "Obnovit účet ze zálohy"
647

Jenkins's avatar
Jenkins committed
648
649
650
#: ui/accountcreationwizard.ui:101
msgid "Import an account via your archive"
msgstr "Importovat účet z vašeho archivu"
Guillaume Roguez's avatar
Guillaume Roguez committed
651

Jenkins's avatar
Jenkins committed
652
653
654
#: ui/accountcreationwizard.ui:108
msgid "Advanced features"
msgstr "Pokročilé funkce"
655

Jenkins's avatar
Jenkins committed
656
657
658
#: ui/accountcreationwizard.ui:119
msgid "Connect to a JAMS server"
msgstr "Připojit se k serveru JAMS"
659

Jenkins's avatar
Jenkins committed
660
661
662
#: ui/accountcreationwizard.ui:120
msgid "Get your account via your credentials."
msgstr "Získat účet pomocí přihlašovacích údajů"
663

Jenkins's avatar
Jenkins committed
664
665
666
#: ui/accountcreationwizard.ui:127
msgid "Add a SIP account"
msgstr "Přidat účet SIP"
Guillaume Roguez's avatar
Guillaume Roguez committed
667

Jenkins's avatar
Jenkins committed
668
669
670
#: ui/accountcreationwizard.ui:199
msgid "Archive"
msgstr "Archiv"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
671

Jenkins's avatar
Jenkins committed
672
673
674
#: ui/accountcreationwizard.ui:205 ui/accountcreationwizard.ui:334
msgid "Informations."
msgstr "Informace"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
675

Jenkins's avatar
Jenkins committed
676
#: ui/accountcreationwizard.ui:258
Jenkins's avatar
Jenkins committed
677
msgid ""
Jenkins's avatar
Jenkins committed
678
679
680
"You can obtain an archive by clicking on \"Backup account\" in the account "
"settings. This will create a .gz file on your device."
msgstr "Archiv získáte kliknutím na „Zálohovat účet“ v nastavení účtu. Vytvoří se tím soubor .gz na vašem zařízení."
681

Jenkins's avatar
Jenkins committed
682
683
684
#: ui/accountcreationwizard.ui:328
msgid "PIN"
msgstr "PIN"
685

Jenkins's avatar
Jenkins committed
686
687
688
689
690
#: ui/accountcreationwizard.ui:390
msgid ""
"Enter the PIN from another configured Jami account. Use the \"Link Another "
"Device\" feature to obtain a PIN."
msgstr "Zadejte PIN z jiného nastaveného účtu Jami. Použijte funkci „Připojit další zařízení“ k získání PINu."
691

Jenkins's avatar
Jenkins committed
692
693
694
695
#: ui/accountcreationwizard.ui:410 ui/accountcreationwizard.ui:709
#: ui/accountcreationwizard.ui:1104
msgid "Back"
msgstr "Zpět"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
696

Jenkins's avatar
Jenkins committed
697
698
699
#: ui/accountcreationwizard.ui:567 src/accountcreationwizard.cpp:959
msgid "Register username"
msgstr "Zaregistrovat uživatelské jméno"
700

Jenkins's avatar
Jenkins committed
701
702
703
704
705
706
#: ui/accountcreationwizard.ui:568
msgid ""
"By checking this, you will register a unique username on the Jami network. "
"People can use it to contact you instead of using your ID, which is 40 "
"characters long."
msgstr "Zaškrtnutím tohoto nastavení si zaregistrujete jedinečné uživatelské jméno na síti Jami. Ostatní ho budou moci použít k navázání spojení, namísto obvyklého ID, které je 40 znaků dlouhé."
Guillaume Roguez's avatar
Guillaume Roguez committed
707

Jenkins's avatar
Jenkins committed
708
709
710
711
712
#: ui/accountcreationwizard.ui:631
msgid ""
"This password will be used to encrypt your account data and to link new "
"devices to your account."
msgstr "Toto heslo bude použito k zašifrování dat vašeho účtu a pro připojování nových zařízení k účtu."
Jenkins's avatar
Jenkins committed
713

Jenkins's avatar
Jenkins committed
714
715
716
#: ui/accountcreationwizard.ui:670 src/newaccountsettingsview.cpp:856
msgid "Confirm password"
msgstr "Potvrdit heslo"
Guillaume Roguez's avatar
Guillaume Roguez committed
717

Jenkins's avatar
Jenkins committed
718
719
720
#: ui/accountcreationwizard.ui:717
msgid "Next"
msgstr "Další"
Guillaume Roguez's avatar
Guillaume Roguez committed
721

Jenkins's avatar
Jenkins committed
722
723
724
#: ui/accountcreationwizard.ui:771
msgid "Backup your account!"
msgstr "Zálohujte svůj účet!"
Guillaume Roguez's avatar
Guillaume Roguez committed
725

Jenkins's avatar
Jenkins committed
726
727
728
729
730
731
#: ui/accountcreationwizard.ui:787
msgid ""
"This account only exists on this device. If you lost your device or "
"uninstall the application, your account will be deleted. You can backup your"
" account now or later."
msgstr "Tento účet existuje pouze na tomto zařízení. Pokud ztratíte své zařízení nebo odinstalujete aplikaci, váš účet bude smazán. Můžete svůj účet zálohovat teď nebo později."
Guillaume Roguez's avatar
Guillaume Roguez committed
732

Jenkins's avatar
Jenkins committed
733
734
735
#: ui/accountcreationwizard.ui:794
msgid "Never show me this again"
msgstr "Již nikdy nezobrazovat"
Guillaume Roguez's avatar
Guillaume Roguez committed
736

Jenkins's avatar
Jenkins committed
737
738
739
#: ui/accountcreationwizard.ui:818
msgid "Skip"
msgstr "Přeskočit"
Guillaume Roguez's avatar
Guillaume Roguez committed
740

Jenkins's avatar
Jenkins committed
741
742
743
#: ui/accountcreationwizard.ui:844
msgid "Registering username…"
msgstr "Registruje se uživatelské jméno…"
Guillaume Roguez's avatar
Guillaume Roguez committed
744

Jenkins's avatar
Jenkins committed
745
746
747
#: ui/accountcreationwizard.ui:851
msgid "This may take a few minutes."
msgstr "Toto může pár minut trvat."
Guillaume Roguez's avatar
Guillaume Roguez committed
748

Jenkins's avatar
Jenkins committed
749
750
751
#: ui/accountcreationwizard.ui:877
msgid "Retrieving your Jami account…"
msgstr "Získává se váš účet Jami…"
Guillaume Roguez's avatar
Guillaume Roguez committed
752

Jenkins's avatar
Jenkins committed
753
754
755
#: ui/accountcreationwizard.ui:943
msgid "Enter Jami Account Management Server (JAMS) URL"
msgstr "Zadat URL správcovského serveru účtů Jami (JAMS)"
Guillaume Roguez's avatar
Guillaume Roguez committed
756

Jenkins's avatar
Jenkins committed
757
758
759
#: ui/accountcreationwizard.ui:988
msgid "JAMS URL"
msgstr ""
Jenkins's avatar
Jenkins committed
760

Jenkins's avatar
Jenkins committed
761
762
763
#: ui/accountcreationwizard.ui:1013
msgid "Enter your JAMS credentials"
msgstr "Zadejte přihlašovací údaje JAMS"
Guillaume Roguez's avatar
Guillaume Roguez committed
764

Jenkins's avatar
Jenkins committed
765
766
767
#: ui/accountcreationwizard.ui:1112
msgid "Connect"
msgstr "Připojit"
Guillaume Roguez's avatar
Guillaume Roguez committed
768

Jenkins's avatar
Jenkins committed
769
770
771
#: ui/generalsettingsview.ui:58
msgid "System"
msgstr "Systém"
772

Jenkins's avatar
Jenkins committed
773
774
775
#: ui/generalsettingsview.ui:96
msgid "Start application on login"
msgstr "Spouštět program po přihlášení"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
776

Jenkins's avatar
Jenkins committed
777
778
779
#: ui/generalsettingsview.ui:132
msgid "Keep Jami active when window is closed."
msgstr "Nechat Jami aktivní po zavření okna"
780

Jenkins's avatar
Jenkins committed
781
782
783
#: ui/generalsettingsview.ui:168
msgid "Bring Jami to the foreground on incoming calls"
msgstr "Při příchozích hovorech přenést okno Jami do popředí."
Jenkins's avatar
Jenkins committed
784

Jenkins's avatar
Jenkins committed
785
786
787
#: ui/generalsettingsview.ui:204
msgid "Notifications"
msgstr "Oznámení"
788

Jenkins's avatar
Jenkins committed
789
790
791
#: ui/generalsettingsview.ui:243
msgid "Enable notifications for incoming calls"
msgstr "Povolit upozornění na příchozí hovory"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
792

Jenkins's avatar
Jenkins committed
793
794
795
#: ui/generalsettingsview.ui:279
msgid "Enable notifications for pending requests"
msgstr "Povolit upozornění na čekající žádosti"
796

Jenkins's avatar
Jenkins committed
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
#: ui/generalsettingsview.ui:315
msgid "Enable notifications for new chat messages"
msgstr "Povolit upozornění na nové zprávy během klábosení."

#: ui/generalsettingsview.ui:351
msgid "Chatview"
msgstr "Okno zpráv"

#: ui/generalsettingsview.ui:390
msgid "Show typing indications"
msgstr "Zobrazovat ukazatele psaní"

#: ui/generalsettingsview.ui:426
msgid "Display images and videos into the chatview"
msgstr "Zobrazit v okně zpráv obrázky a videa"

#: ui/generalsettingsview.ui:463
msgid "Show chatview on the right (on the bottom if off)"
msgstr "Ukázat okno zpráv napravo (dole, pokud je vypnuto)"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
816

Jenkins's avatar
Jenkins committed
817
818
819
#: ui/generalsettingsview.ui:500
msgid "Download folder"
msgstr "Složka pro stahování"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
820

Jenkins's avatar
Jenkins committed
821
822
823
#: ui/generalsettingsview.ui:537
msgid "History"
msgstr "Historie"
824

Jenkins's avatar
Jenkins committed
825
826
827
#: ui/generalsettingsview.ui:576
msgid "Keep history for (days, 0 = unlimited)"
msgstr "Kolik dnů uchovat historii (dny, 0 = neomezeně):"
828

Jenkins's avatar
Jenkins committed
829
830
831
#: ui/generalsettingsview.ui:606
msgid "Clear all history"
msgstr "Vymazat celou historii"
832

Jenkins's avatar
Jenkins committed
833
834
835
#: ui/generalsettingsview.ui:638
msgid "Call Recording"
msgstr "Nahrávání hovorů"
836

Jenkins's avatar
Jenkins committed
837
838
839
#: ui/generalsettingsview.ui:676
msgid "Record local video"
msgstr "Nahrávat místní video"
840

Jenkins's avatar
Jenkins committed
841
842
843
#: ui/generalsettingsview.ui:712
msgid "Always record calls"
msgstr "Vždy nahrávat hovory"
844

Jenkins's avatar
Jenkins committed
845
846
847
#: ui/generalsettingsview.ui:749
msgid "Record folder"
msgstr "Složka nahrávek"
848

Jenkins's avatar
Jenkins committed
849
850
851
#: ui/generalsettingsview.ui:786
msgid "Bitrate for call recordings (kb/s)"
msgstr "Přenosová rychlost pro nahrávání hovorů (kb/s)"
852

Jenkins's avatar
Jenkins committed
853
854
855
#: ui/generalsettingsview.ui:824
msgid "File transfer"
msgstr "Přenos souboru"
856

Jenkins's avatar
Jenkins committed
857
858
859
#: ui/generalsettingsview.ui:862
msgid "Allow incoming files from unknown contacts"
msgstr "Povolit příchozí soubory od neznámých kontaktů"
860

Jenkins's avatar
Jenkins committed
861
862
863
#: ui/generalsettingsview.ui:899
msgid "Automatically accept incoming files"
msgstr "Automaticky přijmout příchozí soubory"
864

Jenkins's avatar
Jenkins committed
865
866
867
#: ui/generalsettingsview.ui:937
msgid "Accept transfer below (in Mb, 0 = unlimited)"
msgstr "Přijmout přenosy pod (v Mb, 0 = neomezené)"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
868

Jenkins's avatar
Jenkins committed
869
870
871
#: ui/usernameregistrationbox.ui:28
msgid "register username"
msgstr "Zaregistrovat uživatelské jméno"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
872

Jenkins's avatar
Jenkins committed
873
874
875
#: ui/incomingcallview.ui:99
msgid "Incoming…"
msgstr "Příchozí…"
876

Jenkins's avatar
Jenkins committed
877
878
879
#: ui/incomingcallview.ui:152
msgid "Accept"
msgstr "Přijmout"
880

Jenkins's avatar
Jenkins committed
881
882
883
#: ui/incomingcallview.ui:172
msgid "Reject"
msgstr "Odmítnout"
884

Jenkins's avatar
Jenkins committed
885
886
887
#: ui/currentcallview.ui:251
msgid "End this call"
msgstr "Ukončit tento hovor"
888

Jenkins's avatar
Jenkins committed
889
890
891
#: ui/currentcallview.ui:255 ui/currentcallview.ui:548
msgid "End call"
msgstr "Ukončit hovor"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
892

Jenkins's avatar
Jenkins committed
893
894
895
#: ui/currentcallview.ui:275 ui/currentcallview.ui:521
msgid "Add participant"
msgstr "Přidat účastníka"
896

Jenkins's avatar
Jenkins committed
897
898
899
#: ui/currentcallview.ui:294
msgid "Toggle transfer"
msgstr "Přepnout přenos"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
900

Jenkins's avatar
Jenkins committed
901
902
903
#: ui/currentcallview.ui:313
msgid "Toggle hold"
msgstr "Pozastavit"
Guillaume Roguez's avatar
Guillaume Roguez committed
904

Jenkins's avatar
Jenkins committed
905
906
907
908
#: ui/currentcallview.ui:317 ui/currentcallview.ui:342
#: ui/currentcallview.ui:512
msgid "Hold"
msgstr "Pozastavit"
Guillaume Roguez's avatar
Guillaume Roguez committed
909

Jenkins's avatar
Jenkins committed
910
911
912
#: ui/currentcallview.ui:338
msgid "Toggle mute audio"
msgstr "Přepnout ztišení zvuku"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
913

Jenkins's avatar
Jenkins committed
914
915
916
#: ui/currentcallview.ui:363
msgid "Toggle mute video"
msgstr "Přepnout vypnutí videa"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
917

Jenkins's avatar
Jenkins committed
918
919
920
#: ui/currentcallview.ui:367 ui/currentcallview.ui:503
msgid "Mute video"
msgstr "Vypnout video"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
921

Jenkins's avatar
Jenkins committed
922
923
924
#: ui/currentcallview.ui:388
msgid "Toggle recording"
msgstr "Přepnout nahrávání"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
925

Jenkins's avatar
Jenkins committed
926
927
928
#: ui/currentcallview.ui:431
msgid "Adjust outgoing video quality"
msgstr "Upravit kvalitu odchozího videa"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
929

Jenkins's avatar
Jenkins committed
930
931
932
#: ui/currentcallview.ui:436 ui/currentcallview.ui:557
msgid "Video quality"
msgstr "Kvalita videa"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
933

Jenkins's avatar
Jenkins committed
934
935
936
#: ui/currentcallview.ui:455
msgid "Toggle show chat"
msgstr "Přepnout zobrazení zpráv"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
937

Jenkins's avatar
Jenkins committed
938
939
940
#: ui/currentcallview.ui:459 ui/currentcallview.ui:476
msgid "Chat"
msgstr "Zprávy"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
941

Jenkins's avatar
Jenkins committed
942
943
944
#: ui/currentcallview.ui:485
msgid "View"
msgstr "Pohled"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
945

Jenkins's avatar
Jenkins committed
946
947
948
#: ui/currentcallview.ui:494
msgid "Mute audio"
msgstr "Ztlumit zvuk"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
949

Jenkins's avatar
Jenkins committed
950
951
952
#: ui/currentcallview.ui:530
msgid "Activate Plugin"
msgstr "Zapnout zásuvný modul"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
953

Jenkins's avatar
Jenkins committed
954
955
956
#: ui/currentcallview.ui:539
msgid "Transfer"
msgstr "Přenos dat"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
957

Jenkins's avatar
Jenkins committed
958
959
960
#: ui/currentcallview.ui:589
msgid "Transfer to"
msgstr "Přenést do"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
961

Jenkins's avatar
Jenkins committed
962
963
964
#: ui/currentcallview.ui:653
msgid "Add"
msgstr "Přidat"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
965

Jenkins's avatar
Jenkins committed
966
967
968
#: ui/currentcallview.ui:719 src/pluginsettingsview.cpp:124
msgid "Choose plugin"
msgstr "Zvolit zásuvný modul"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
969

Jenkins's avatar
Jenkins committed
970
971
#: ui/pluginsettingsview.ui:44
msgid "Plugins"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
972
msgstr "Zásuvné moduly"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
973
974
975

#: ui/pluginsettingsview.ui:85
msgid "Enable plugins"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
976
msgstr "Povolit zásuvné moduly"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
977
978

#: ui/pluginsettingsview.ui:128
Jenkins's avatar
Jenkins committed
979
980
msgid "Installed Plugins"
msgstr "Nainstalované zásuvné moduly"
981

Jenkins's avatar
Jenkins committed
982
983
984
#: ui/pluginsettingsview.ui:136
msgid "Install Plugin"
msgstr "Nainstalovat zásuvný modul"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
985

Jenkins's avatar
Jenkins committed
986
987
988
#: ui/gearsmenu.ui:7
msgid "Keyboard _Shortcuts"
msgstr "Klávesové _zkratky"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
989

Jenkins's avatar
Jenkins committed
990
991
992
#: ui/gearsmenu.ui:11
msgid "_About"
msgstr "_O programu"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
993

Jenkins's avatar
Jenkins committed
994
995
996
#: ui/gearsmenu.ui:17
msgid "_Quit"
msgstr "_Ukončit"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
997

Jenkins's avatar
Jenkins committed
998
999
1000
#: src/native/dbuserrorhandler.cpp:36 src/native/dbuserrorhandler.cpp:95
msgctxt "Name of error window (dialog)"
msgid "Jami Error"