Commit 58601ca1 authored by Jenkins's avatar Jenkins
Browse files

i18n: automatic bump

Change-Id: Ice46e624d4a898a6e7e07782fcee0aa6d2ecc79e
parent fa288ee6
......@@ -10,7 +10,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Ring\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-10-29 03:09-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2018-11-05 03:09-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2018-10-01 07:09+0000\n"
"Last-Translator: Alexandre Lision\n"
"Language-Team: Arabic (http://www.transifex.com/savoirfairelinux/ring/language/ar/)\n"
......
......@@ -10,7 +10,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Ring\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-10-29 03:09-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2018-11-05 03:09-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2018-10-01 07:09+0000\n"
"Last-Translator: Alexandre Lision\n"
"Language-Team: Bulgarian (http://www.transifex.com/savoirfairelinux/ring/language/bg/)\n"
......
......@@ -12,7 +12,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Ring\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-10-29 03:09-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2018-11-05 03:09-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2018-10-01 07:09+0000\n"
"Last-Translator: Alexandre Lision\n"
"Language-Team: Catalan (http://www.transifex.com/savoirfairelinux/ring/language/ca/)\n"
......
......@@ -11,7 +11,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Ring\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-10-29 03:09-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2018-11-05 03:09-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2018-10-01 07:09+0000\n"
"Last-Translator: Alexandre Lision\n"
"Language-Team: Czech (Czech Republic) (http://www.transifex.com/savoirfairelinux/ring/language/cs_CZ/)\n"
......
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Ring\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-10-29 03:09-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2018-10-24 19:13+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2018-11-05 03:09-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2018-10-29 23:34+0000\n"
"Last-Translator: scootergrisen\n"
"Language-Team: Danish (http://www.transifex.com/savoirfairelinux/ring/language/da/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -75,7 +75,7 @@ msgstr "Afslut opkald"
#: ui/currentcallview.ui:275
msgid "Toggle transfer"
msgstr ""
msgstr "Skift overfør"
#: ui/currentcallview.ui:294
msgid "Toggle hold"
......@@ -100,7 +100,7 @@ msgstr "Mute video"
#: ui/currentcallview.ui:369
msgid "Toggle recording"
msgstr ""
msgstr "Skift optagelse"
#: ui/currentcallview.ui:372 ui/currentcallview.ui:501
#: ui/messagingwidget.ui:29
......@@ -253,7 +253,7 @@ msgstr "Dette kan tage nogle minutter."
#: ui/accountcreationwizard.ui:621
msgid "Retrieving your Ring account…"
msgstr ""
msgstr "Indhenter din Ring-konto…"
#: ui/accountcreationwizard.ui:647
msgid "Error creating/loading account."
......@@ -286,7 +286,7 @@ msgstr "Aktiver notifikationer for indgående opkald"
#: ui/generalsettingsview.ui:94
msgid "Enable notifications for pending requests."
msgstr ""
msgstr "Aktiver notifikationer for afventende anmodninger."
#: ui/generalsettingsview.ui:102
msgid "Enable notifications for new chat messages."
......@@ -429,7 +429,7 @@ msgstr "Eksporter til Ring"
#: ui/newaccountsettingsview.ui:210
msgid "Exporting account on the Ring…"
msgstr ""
msgstr "Eksporterer konto på Ring…"
#: ui/newaccountsettingsview.ui:235
msgid "Your generated pin:"
......@@ -441,7 +441,7 @@ msgstr "ID"
#: ui/newaccountsettingsview.ui:538
msgid "Click to change password"
msgstr ""
msgstr "Klik for at skifte adgangskode"
#: ui/newaccountsettingsview.ui:566 src/newaccountsettingsview.cpp:1997
msgid "Export account"
......@@ -466,7 +466,7 @@ msgstr "Stedfortræder"
#: ui/newaccountsettingsview.ui:846
msgid "Voicemail"
msgstr ""
msgstr "Telefonsvarer"
#: ui/newaccountsettingsview.ui:952
msgid "Known devices linked to this Ring account"
......@@ -474,11 +474,11 @@ msgstr "Kendte enheder som er tilknyttet denne Ring-konto"
#: ui/newaccountsettingsview.ui:960
msgid "Link another device"
msgstr ""
msgstr "Tilknyt en anden enhed"
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1025
msgid "Banned contacts"
msgstr ""
msgstr "Blokerede kontakter"
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1081
msgid "Advanced settings"
......@@ -494,15 +494,15 @@ msgstr "Opkaldsindstillinger"
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1173
msgid "Allow call from untrusted peers"
msgstr ""
msgstr "Tillad opkald fra partere som der ikke er tillid til"
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1208
msgid "Auto answer calls"
msgstr ""
msgstr "Besvar opkald automatisk"
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1244
msgid "Custom ringtone"
msgstr ""
msgstr "Brugervalgt ringetone"
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1288
msgid "Name server"
......@@ -514,7 +514,7 @@ msgstr "Adresse"
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1359
msgid "OpenDHT configuration"
msgstr ""
msgstr "OpenDHT-konfiguration"
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1443
msgid "Bootstrap"
......@@ -526,7 +526,7 @@ msgstr "Krypter mediestrømme (SRTP)"
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1538
msgid "Enable SDES for key exchange protocol"
msgstr ""
msgstr "Aktivér SDES for nøgleudvekslingsprotokol"
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1574
msgid "Fallback on RTP on encryption failure"
......@@ -582,11 +582,11 @@ msgstr "Sikkerhed"
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2016
msgid "Connectivity"
msgstr ""
msgstr "Forbindelse"
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2054
msgid "Registration expire timeout (seconds)"
msgstr ""
msgstr "Tidsgrænse for registrering (sekunder)"
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2091
msgid "Network interface"
......@@ -602,19 +602,19 @@ msgstr "Brug TURN"
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2197
msgid "(TURN) address"
msgstr ""
msgstr "(TURN) adresse"
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2232
msgid "(TURN) username"
msgstr ""
msgstr "(TURN) brugernavn"
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2266
msgid "(TURN) password"
msgstr ""
msgstr "(TURN) adgangskode"
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2303
msgid "(TURN) realm"
msgstr ""
msgstr "(TURN) realm"
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2337
msgid "Use STUN"
......@@ -622,15 +622,15 @@ msgstr "Brug STUN"
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2372
msgid "(STUN) address"
msgstr ""
msgstr "(STUN) adresse"
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2405
msgid "Published address"
msgstr ""
msgstr "Udgivet adresse"
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2442
msgid "Use custom address and port"
msgstr ""
msgstr "Brug brugervalgt adresse og port"
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2513
msgid "Port"
......@@ -654,27 +654,27 @@ msgstr "SDP Sessions-forhandling (ICE-tilbagefald)"
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2721
msgid "Only used during SDP negotiation in case ICE is not supported."
msgstr ""
msgstr "Bruges kun under SDP-forhandling hvis ICE ikke understøttes."
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2755
msgid "Audio RTP Min port"
msgstr ""
msgstr "Min. port for lyd-RTP"
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2790
msgid "Audio RTP Max port"
msgstr ""
msgstr "Maks. port for lyd-RTP "
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2825
msgid "Video RTP Min port"
msgstr ""
msgstr "Min. port for video-RTP "
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2860
msgid "Video RTP Max port"
msgstr ""
msgstr "Maks. port for video-RTP "
#: ui/usernameregistrationbox.ui:28
msgid "register username"
msgstr ""
msgstr "registrer brugernavn"
#: ui/chatview.ui:19 ui/chatview.ui:22
msgid "Hide chat view"
......@@ -698,11 +698,11 @@ msgstr "Send Invitation"
#: ui/messagingwidget.ui:76
msgid "Record audio message"
msgstr ""
msgstr "Optag lydmeddelelse"
#: ui/messagingwidget.ui:96
msgid "End without message"
msgstr ""
msgstr "Afslut uden meddelelese"
#: ui/incomingcallview.ui:99
msgid "Incoming…"
......@@ -757,7 +757,7 @@ msgstr "Afslut"
#: src/ringnotify.cpp:338
msgctxt ""
msgid "Open conversation"
msgstr ""
msgstr "Åbn samtale"
#: src/ringnotify.cpp:346 src/ringnotify.cpp:362
msgctxt ""
......@@ -776,7 +776,7 @@ msgstr "Afvis"
#: src/usernameregistrationbox.cpp:164 src/usernameregistrationbox.cpp:187
msgid "Register this username on the name server"
msgstr ""
msgstr "Registrer brugernavnet på navneserveren"
#: src/usernameregistrationbox.cpp:173
msgid "Username already taken"
......@@ -788,19 +788,19 @@ msgstr "Ugyldigt brugernavn"
#: src/usernameregistrationbox.cpp:194
msgid "Lookup unavailable, check your network connection"
msgstr ""
msgstr "Opslag utilgængeligt - tjek din netværksforbindelse"
#: src/usernameregistrationbox.cpp:274
msgid "Performing lookup…"
msgstr ""
msgstr "Udfører opslag…"
#: src/usernameregistrationbox.cpp:313
msgid "Enter the password of your Ring account"
msgstr ""
msgstr "Indtast adgangskoden til din Ring-konto"
#: src/usernameregistrationbox.cpp:344
msgid "Registration in progress…"
msgstr ""
msgstr "Igangværende registrering…"
#: src/generalsettingsview.cpp:107
msgid ""
......@@ -810,7 +810,7 @@ msgstr "Dette er en destruktiv handling. Er du sikker på, at du vil slette al h
#: src/generalsettingsview.cpp:177
msgid "Choose download folder"
msgstr ""
msgstr "Vælg downloadmappe"
#: src/generalsettingsview.cpp:180 src/accountgeneraltab.cpp:342
#: src/avatarmanipulation.cpp:406 src/chatview.cpp:178
......@@ -863,11 +863,11 @@ msgstr "Fil eksporteret til destination:"
msgid ""
"Warning! This action will revoke the device!\n"
"Note: this action cannot be undone."
msgstr ""
msgstr "Advarsel! Handlingen vil tilbagetrække enheden!\nBemærk: handlingen kan ikke fortrydes."
#: src/accountgeneraltab.cpp:478 src/newaccountsettingsview.cpp:621
msgid "Enter password to revoke device"
msgstr ""
msgstr "Indtast adgangskode for at tilbagetrække enhed"
#: src/accountgeneraltab.cpp:516
msgid "New password and its confirmation are different"
......@@ -891,7 +891,7 @@ msgstr "Tilbagetræk enheden"
#: src/accountgeneraltab.cpp:581 src/newaccountsettingsview.cpp:701
msgid "Error when revoking device"
msgstr ""
msgstr "Fejl under tilbagetrækning af enhed"
#: src/accountgeneraltab.cpp:630
msgid "Type"
......@@ -899,7 +899,7 @@ msgstr "Type"
#: src/accountgeneraltab.cpp:656
msgid "auto-generating…"
msgstr ""
msgstr "Generer automatisk…"
#: src/accountgeneraltab.cpp:686
msgid "Hostname"
......@@ -915,11 +915,11 @@ msgstr "Telefonsvarernummer"
#: src/accountgeneraltab.cpp:799 src/newaccountsettingsview.cpp:1788
msgid "Error: wrong password!"
msgstr ""
msgstr "Fejl: forkert adgangskode!"
#: src/accountgeneraltab.cpp:802 src/newaccountsettingsview.cpp:1791
msgid "Error: unknown device!"
msgstr ""
msgstr "Fejl: ukendt enhed!"
#: src/video/video_widget.cpp:583
msgid "Share _screen area"
......@@ -955,7 +955,7 @@ msgctxt "Do not translate the release name nor the status (beta, final, ...)"
msgid ""
"\"Live Free or Die\"\n"
"built on %.25s"
msgstr ""
msgstr "\"Live Free or Die\"\nbygget %.25s"
#: src/dialogs.c:137
msgid ""
......@@ -965,7 +965,7 @@ msgstr "GNOME-klienten til Ring.\nRing er fri software til universel kommunikati
#: src/messagingwidget.cpp:223
msgid "Contact appears to be busy. Leave a message ?"
msgstr ""
msgstr "Kontakten ser ud til at være optaget. Efterlad en meddelelse?"
#: src/messagingwidget.cpp:245
msgid "Stop recording"
......@@ -973,7 +973,7 @@ msgstr "Stop optagelse"
#: src/messagingwidget.cpp:259
msgid "Send recorded message"
msgstr ""
msgstr "Send optagede meddelelse"
#: src/ringmainwindow.cpp:174
msgid "Add account…"
......@@ -998,11 +998,11 @@ msgstr "Søg efter kontakt eller indtast nummer"
#: src/ringmainwindow.cpp:1466
msgid "Leave settings page"
msgstr ""
msgstr "Forlad indstillingsside"
#: src/ringmainwindow.cpp:1823
msgid " is calling you!"
msgstr ""
msgstr " kalder dig!"
#: src/ringmainwindow.cpp:1824
msgid "Incoming call"
......@@ -1010,11 +1010,11 @@ msgstr "Indgående opkald"
#: src/ringmainwindow.cpp:1978
msgid "New request from "
msgstr ""
msgstr "Ny anmodning fra "
#: src/ringmainwindow.cpp:1979
msgid "Trust request"
msgstr ""
msgstr "Hav tillid til anmodning"
#: src/ringmainwindow.cpp:2036
msgid "New message"
......@@ -1027,7 +1027,7 @@ msgstr "Ring-fejl"
#: src/native/dbuserrorhandler.cpp:57
msgid "Trying to reconnect to the Ring daemon (dring)…"
msgstr ""
msgstr "Prøver at genoprette forbindelse til Ring-dæmonen (dring)…"
#: src/native/dbuserrorhandler.cpp:87
msgid ""
......@@ -1069,7 +1069,7 @@ msgstr "_Bloker kontakt"
#: src/conversationpopupmenu.cpp:249
msgid "_Unblock contact"
msgstr ""
msgstr "_Fjern blokering af kontakt"
#: src/conversationpopupmenu.cpp:255
msgid "_Copy name"
......@@ -1115,7 +1115,7 @@ msgstr "Ring er fri software til universel kommunikation som respekterer sine br
#: src/ringwelcomeview.cpp:204
msgctxt "Do not translate \"RingID\""
msgid "RingID QR code"
msgstr ""
msgstr "QR-kode for RingID"
#: src/chatview.cpp:175
msgid "Send File"
......@@ -1125,7 +1125,7 @@ msgstr "Send fil"
msgid ""
"Warning! This action will remove this account on this device!\n"
"Note: this action cannot be undone. Also, your registered name can be lost!"
msgstr ""
msgstr "Advarsel! Handlingen vil fjerne kontoen på enheden!\nBemærk: handlingen kan ikke fortrydes. Desuden kan dit registrerede navn gå tabt!"
#: src/currentcallview.cpp:935
msgctxt "Enable automatic video quality"
......@@ -1138,15 +1138,15 @@ msgstr "Rediger navn"
#: src/newaccountsettingsview.cpp:774
msgid "Unban"
msgstr ""
msgstr "Fjern blokering"
#: src/newaccountsettingsview.cpp:810
msgid "New password and its confirmation are different!"
msgstr ""
msgstr "Ny adgangskode og dens bekræftelse er forskellige!"
#: src/newaccountsettingsview.cpp:821
msgid "Incorrect password!"
msgstr ""
msgstr "Forkert adgangskode!"
#: src/newaccountsettingsview.cpp:858
msgid "Note: this will change the password only on this device."
......@@ -1162,11 +1162,11 @@ msgstr "Ny adgangskode"
#: src/newaccountsettingsview.cpp:947
msgid "Account exported!"
msgstr ""
msgstr "Konto eksporteret!"
#: src/newaccountsettingsview.cpp:947
msgid "Export account failure."
msgstr ""
msgstr "Eksport af konto mislykkedes."
#: src/newaccountsettingsview.cpp:1717
msgid "Unknown error"
......@@ -1182,7 +1182,7 @@ msgstr "Ingen forbindelse"
#: src/newaccountsettingsview.cpp:1968
msgid "Connecting…"
msgstr ""
msgstr "Opretter forbindelse…"
#: src/newaccountsettingsview.cpp:1971
msgid "Online"
......@@ -1194,8 +1194,8 @@ msgstr "Ukendt status"
#: src/newaccountsettingsview.cpp:2008
msgid "••••••••"
msgstr ""
msgstr "••••••••"
#: src/newaccountsettingsview.cpp:2008
msgid "no password set"
msgstr ""
msgstr "der er ikke indstillet nogen adgangskode"
......@@ -22,7 +22,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Ring\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-10-29 03:09-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2018-11-05 03:09-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2018-10-01 07:09+0000\n"
"Last-Translator: Alexandre Lision\n"
"Language-Team: German (http://www.transifex.com/savoirfairelinux/ring/language/de/)\n"
......
......@@ -11,7 +11,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Ring\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-10-29 03:09-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2018-11-05 03:09-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2018-10-01 07:09+0000\n"
"Last-Translator: Alexandre Lision\n"
"Language-Team: German (Germany) (http://www.transifex.com/savoirfairelinux/ring/language/de_DE/)\n"
......
......@@ -10,7 +10,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Ring\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-10-29 03:09-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2018-11-05 03:09-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2018-10-01 07:09+0000\n"
"Last-Translator: Alexandre Lision\n"
"Language-Team: Greek (http://www.transifex.com/savoirfairelinux/ring/language/el/)\n"
......
......@@ -10,7 +10,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Ring\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-10-29 03:09-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2018-11-05 03:09-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2018-10-01 07:09+0000\n"
"Last-Translator: Alexandre Lision\n"
"Language-Team: Esperanto (http://www.transifex.com/savoirfairelinux/ring/language/eo/)\n"
......
......@@ -35,7 +35,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Ring\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-10-29 03:09-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2018-11-05 03:09-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2018-10-01 07:09+0000\n"
"Last-Translator: Alexandre Lision\n"
"Language-Team: Spanish (http://www.transifex.com/savoirfairelinux/ring/language/es/)\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Ring\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-10-29 03:09-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2018-11-05 03:09-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2018-10-01 07:09+0000\n"
"Last-Translator: Alexandre Lision\n"
"Language-Team: Spanish (Argentina) (http://www.transifex.com/savoirfairelinux/ring/language/es_AR/)\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Ring\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-10-29 03:09-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2018-11-05 03:09-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2018-10-01 07:09+0000\n"
"Last-Translator: Alexandre Lision\n"
"Language-Team: Basque (http://www.transifex.com/savoirfairelinux/ring/language/eu/)\n"
......
......@@ -13,8 +13,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Ring\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-10-29 03:09-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2018-10-28 14:09+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2018-11-05 03:09-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2018-11-02 11:57+0000\n"
"Last-Translator: Reza Ghasemi\n"
"Language-Team: Persian (Iran) (http://www.transifex.com/savoirfairelinux/ring/language/fa_IR/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -25,11 +25,11 @@ msgstr ""
#: ui/ringgearsmenu.ui:13
msgid "_About"
msgstr ""
msgstr "_درباره"
#: ui/ringgearsmenu.ui:19
msgid "_Quit"
msgstr ""
msgstr "_خروج"
#: ui/accountmigrationview.ui:20
msgid "Account migration required"
......@@ -37,7 +37,7 @@ msgstr "نیاز به جابجایی حساب کاربری"
#: ui/accountmigrationview.ui:31
msgid "This account is malformed, please enter your password"
msgstr ""
msgstr "این حساب کاربری نادرست می باشد. لطفا گذرواژه خود را وارد کنید"
#: ui/accountmigrationview.ui:89 src/accountgeneraltab.cpp:619
msgid "Alias"
......@@ -77,7 +77,7 @@ msgstr "پایان تماس"
#: ui/currentcallview.ui:275
msgid "Toggle transfer"
msgstr ""
msgstr "تاگل انتقال"
#: ui/currentcallview.ui:294
msgid "Toggle hold"
......@@ -111,7 +111,7 @@ msgstr "ضبط"
#: ui/currentcallview.ui:393
msgid "Adjust outgoing video quality"
msgstr ""
msgstr "تنظیم کیفیت ویدیو خروجی"
#: ui/currentcallview.ui:398 ui/currentcallview.ui:492
msgid "Video quality"
......@@ -119,7 +119,7 @@ msgstr "کیفیت ویدیو"
#: ui/currentcallview.ui:417
msgid "Toggle show chat"
msgstr ""
msgstr "تاگل نمایش چت"
#: ui/currentcallview.ui:421 ui/currentcallview.ui:438
msgid "Chat"
......@@ -147,7 +147,7 @@ msgstr "ساخت حساب رینگ"
#: ui/accountcreationwizard.ui:65
msgid "Create a new Ring account (for new users)"
msgstr ""
msgstr "ایجاد یک حساب رینگ جدید (برای کاربران جدید)"
#: ui/accountcreationwizard.ui:72
msgid "Link this device to an account"
......@@ -155,7 +155,7 @@ msgstr "پیوند این افزاره به یک حساب"
#: ui/accountcreationwizard.ui:73
msgid "Link this devices to a Ring account created on another device"
msgstr ""
msgstr "پیوند این دستگاه به یک حساب رینگ ایجاد شده روی یک دستگاه دیگر"
#: ui/accountcreationwizard.ui:80 ui/newaccountsettingsview.ui:183
#: src/newaccountsettingsview.cpp:883
......@@ -168,7 +168,7 @@ msgstr "پیشرفته"
#: ui/accountcreationwizard.ui:97
msgid "Add a new SIP account"
msgstr ""
msgstr "افزودن یک حساب کاربری جدید SIP"
#: ui/accountcreationwizard.ui:119
msgid "Link this device to an existing account"
......@@ -235,7 +235,7 @@ msgstr "نام کاربری"
msgid ""
"This password will be used to encrypt your account data and to link new "
"devices to your account."
msgstr ""
msgstr "از این گذرواژه برای رمزنگاری داده های حساب شما و برای پیوند دادن دستگاه های جدید به حساب شما استفاده خواهد شد."
#: ui/accountcreationwizard.ui:491 src/newaccountsettingsview.cpp:873
msgid "Confirm password"
......@@ -272,11 +272,11 @@ msgstr "تنظیمات رینگ"
#: ui/generalsettingsview.ui:62
msgid "Start Ring on login"
msgstr ""
msgstr "باز کردن رینگ در هنگام لاگین"
#: ui/generalsettingsview.ui:70
msgid "Show Ring icon in the notification area (systray)."
msgstr ""
msgstr "نمایش آیکون رینگ در ناحیه نوتیفیکیشن (systray)."
#: ui/generalsettingsview.ui:78
msgid "Bring Ring to the foreground on incoming calls."
......@@ -284,7 +284,7 @@ msgstr ""
#: ui/generalsettingsview.ui:86
msgid "Enable notifications for incoming calls."
msgstr ""
msgstr "فعال سازی نوتیفیکیشن ها برای تماس های دریافتی"
#: ui/generalsettingsview.ui:94
msgid "Enable notifications for pending requests."
......@@ -292,11 +292,11 @@ msgstr ""
#: ui/generalsettingsview.ui:102
msgid "Enable notifications for new chat messages."
msgstr ""
msgstr "فعال سازی نوتیفیکیشن ها برای پیام های چت جدید"