Commit 1e21fb47 authored by Jenkins's avatar Jenkins
Browse files

l10n: automatic bump

Change-Id: I57ae7cbefdf03a56d703a808c6959f43615b1cc6
parent bd6f9974
......@@ -201,7 +201,7 @@
"calls.lowerHand" = "lower hand";
//Account Page
"accountPage.devicesListHeader" = "Devices";
"accountPage.devicesListHeader" = "Perangkat";
"accountPage.settingsHeader" = "Setelan";
"accountPage.username" = "Nama pengguna";
"accountPage.usernameNotRegistered" = "username: not registered";
......
......@@ -183,7 +183,7 @@
"actions.stopLocationSharing" = "Ferma condivisione";
//Calls
"calls.callItemTitle" = "Chiamata";
"calls.callItemTitle" = "Chiama";
"calls.unknown" = "Sconosciuto";
"calls.incomingCallInfo" = "vuole parlare con te";
"calls.ringing" = "Squilla...";
......
......@@ -183,7 +183,7 @@
"actions.stopLocationSharing" = "Ferma condivisione";
//Calls
"calls.callItemTitle" = "Chiamata";
"calls.callItemTitle" = "Chiama";
"calls.unknown" = "Sconosciuto";
"calls.incomingCallInfo" = "vuole parlare con te";
"calls.ringing" = "Squilla...";
......
......@@ -37,7 +37,7 @@
"smartlist.yesterday" = "Ieri";
"smartlist.results" = "Lista publică";
"smartlist.conversations" = "Conversații";
"smartlist.searching" = "Căutare...";
"smartlist.searching" = "Se caută...";
"smartlist.noResults" = "Niciun rezultat";
"smartlist.noConversation" = "Nicio conversație";
"smartlist.searchBarPlaceholder" = "Introdu numele...";
......@@ -66,7 +66,7 @@
"conversation.synchronizationMessage" = "Se așteaptă ca \%s\ să se conecteze pentru a sincroniza conversația.";
//Invitations
"invitations.noInvitations" = "Nu sînt invitații";
"invitations.noInvitations" = "Nicio invitație";
// Walkthrough
......@@ -83,7 +83,7 @@
"createProfile.title" = "Personalizează-ți profilul";
"createProfile.enterNameLabel" = "Introdu un nume de arătat";
"createProfile.enterNamePlaceholder" = "Introdu numele";
"createProfile.subtitle" = "Profilul tău va fi distribuit contactelor tale. Poți schimba asta cînd vrei.";
"createProfile.subtitle" = "Profilul tău va fi distribuit contactelor tale. Poți schimba asta când vrei.";
"createProfile.createYourAvatar" = "Creează poza de profil";
//Create Account form
......@@ -96,8 +96,8 @@
"createAccount.passwordNotMatchingError" = "parolele nu se potrivesc";
"createAccount.lookingForUsernameAvailability" = "caut disponibilitatea...";
"createAccount.invalidUsername" = "nume greșit";
"createAccount.usernameAlreadyTaken" = "nume de utilizator ales deja";
"createAccount.usernameValid" = "nume de utilizator disponibil";
"createAccount.usernameAlreadyTaken" = "nume ales deja";
"createAccount.usernameValid" = "nume disponibil";
"createAccount.loading" = "Se încarcă";
"createAccount.waitCreateAccountTitle" = "Se adaugă contul";
"createAccount.RegisterAUsername" = "Înscrie un nume de utilizator";
......@@ -108,7 +108,7 @@
"createAccount.UsernameNotRegisteredTitle" = "Eroare de rețea";
"createAccount.UsernameNotRegisteredMessage" = "Contul a fost creat, dar numele de utilizator nu a fost înscris";
"createAccount.timeoutTitle" = "Cont creat";
"createAccount.timeoutMessage" = "Înscriere în curs a numelui de utilizator... Poate dura cîteva clipe.";
"createAccount.timeoutMessage" = "Înscriere în curs a numelui de utilizator... Poate dura câteva clipe.";
//Link To Account form
"linkToAccount.waitLinkToAccountTitle" = "Asocierea contului";
......@@ -130,7 +130,7 @@
//Alerts
"alerts.accountCannotBeFoundTitle" = "Nu pot găsi contul";
"alerts.accountCannotBeFoundMessage" = "Contul nu poate fi găsit în rețeaua Jami. Asigură-te că a fost exportat pe Jami dintr-un aparat existent și datele de autentificare sînt corecte.";
"alerts.accountCannotBeFoundMessage" = "Contul nu poate fi găsit în rețeaua Jami. Asigură-te că a fost exportat pe Jami dintr-un aparat existent și datele de autentificare sunt corecte.";
"alerts.accountAddedTitle" = "Cont adăugat";
"alerts.accountNoNetworkTitle" = "Nu mă pot conecta la rețea";
"alerts.accountNoNetworkMessage" = "Contul nu poate fi adăugat deoarece Jami nu se poate conecta la rețea. Verifică conectarea la rețea.";
......@@ -159,8 +159,8 @@
"alerts.uploadPhoto" = "Încarcă o poză sau un video";
"alerts.locationServiceIsDisabled" = "Activează „Localizarea” pentru ca Jami să poată stabili poziția ta.";
"alerts.locationSharing" = "Distribuie poziția mea";
"alerts.alreadylocationSharing" = "Acestui utilizator i-am trimis deja poziția mea";
"alerts.locationSharingDurationTitle" = "Cît timp trebuie să distribui poziția?";
"alerts.alreadylocationSharing" = "Se trimite deja poziția către acest utilizator";
"alerts.locationSharingDurationTitle" = "Cât timp trebuie să distribui poziția?";
"alerts.locationSharingDuration10min" = "10 min";
"alerts.locationSharingDuration1hour" = "1 oră";
"alerts.mapInformation" = "Detalii pe hartă";
......@@ -177,28 +177,28 @@
"alerts.incomingCallAllertTitle" = "Apel primit de la ";
"alerts.incomingCallButtonAccept" = "Acceptă";
"alerts.incomingCallButtonIgnore" = "Ignoră";
"actions.startAudioCall" = "Apel vocal";
"actions.startVideoCall" = "Apel video";
"actions.startAudioCall" = " Apel vocal";
"actions.startVideoCall" = " Apel video";
"actions.goToSettings" = "Du-te la Reglări";
"actions.stopLocationSharing" = "Oprește distribuirea";
//Calls
"calls.callItemTitle" = "Apel";
"calls.callItemTitle" = "Apelează";
"calls.unknown" = "Necunoscut";
"calls.incomingCallInfo" = "vrea să vorbească cu tine";
"calls.ringing" = "Sună...";
"calls.connecting" = "Se conectează...";
"calls.searching" = "Căutare...";
"calls.searching" = "Se caută...";
"calls.callFinished" = "Apel terminat";
"calls.currentCallWith" = "Apel cu ";
"calls.haghUp" = "închide";
"calls.maximize" = "Maximizează";
"calls.minimize" = "Minimizează";
"calls.setModerator" = "Pune un moderator";
"calls.removeModerator" = "Elimină moderatorul";
"calls.maximize" = "maximizează";
"calls.minimize" = "minimizează";
"calls.setModerator" = "pune un moderator";
"calls.removeModerator" = "elimină moderatorul";
"calls.muteAudio" = "oprește microfonul";
"calls.unmuteAudio" = "pornește microfonul";
"calls.lowerHand" = "Coboară mîna";
"calls.lowerHand" = "mâna jos";
//Account Page
"accountPage.devicesListHeader" = "Aparate";
......@@ -232,7 +232,7 @@
"accountPage.linkDeviceTitle" = "Asociază alt aparat";
"accountPage.other" = "Altul";
"accountPage.removeAccountTitle" = "Elimină contul";
"accountPage.removeAccountMessage" = "Făcînd clic pe „Elimină” vei elimina acest cont din acest aparat! Această acțiune este ireversibilă și poți pierde numele pe care l-ai înscris.";
"accountPage.removeAccountMessage" = "Făcând clic pe „Elimină” vei elimina acest cont din acest aparat! Această acțiune este ireversibilă și poți pierde numele pe care l-ai înscris.";
"accountPage.removeAccountButton" = "Elimină";
"accountPage.shareAccountDetails" = "Distribuie detaliile contului";
"accountPage.contactMeOnJamiTitle" = "Contactează-mă pe Jami!";
......@@ -254,7 +254,7 @@
"accountPage.disableBoothMode" = "Dezactivează „Modul Cabină”";
"accountPage.disableBoothModeExplanation" = "Introdu parola contului tău";
"accountPage.boothModeExplanation" = "În „Modul Cabină” cronologia conversațiilor nu e salvată și Jami este limitat la efectuarea de apeluri. Dacă activezi „Modul Cabină”, toate conversațiile tale vor fi șterse.";
"accountPage.noBoothMode" = "Pentru a activa „Modul Cabină”, trebuie mai întîi să creezi parola contului.";
"accountPage.noBoothMode" = "Pentru a activa „Modul Cabină”, trebuie mai întâi să creezi parola contului.";
"accountPage.boothModeAlertMessage" = "După activarea modului cabină, toate conversațiile tale vor fi șterse.";
"accountPage.peerDiscovery" = "Conectare automată la rețeaua locală";
"accountPage.autoRegistration" = "Înscriere automată după expirare";
......@@ -284,7 +284,7 @@
"blockListPage.noBlockedContacts" = "Niciun contact blocat";
//Link New Device
"linkDevice.title" = "Asociază un nou aparat";
"linkDevice.title" = "Asociază alt aparat";
"linkDevice.passwordError" = "Parola introdusă nu deblochează acest cont";
"linkDevice.networkError" = "O eroare de rețea a apărut în timpul exportării";
"linkDevice.defaultError" = "O eroare a apărut în timpul exportării";
......@@ -302,7 +302,7 @@
//DataTransfer
"dataTransfer.readableStatusCreated" = "Inițializare...";
"dataTransfer.readableStatusError" = "Eroare";
"dataTransfer.readableStatusAwaiting" = "Așteaptă...";
"dataTransfer.readableStatusAwaiting" = "În așteptare…";
"dataTransfer.readableStatusRefuse" = "Refuză";
"dataTransfer.readableStatusOngoing" = "Se transferă";
"dataTransfer.readableStatusCanceled" = "Anulat";
......@@ -319,7 +319,7 @@
"notifications.newFile" = "Fișier nou";
"notifications.locationSharingStarted" = "Distribuirea poziției primite a început";
"notifications.locationSharingStopped" = "Distribuirea poziției primite s-a oprit";
"dataTransfer.readableStatusAwaiting" = "Așteaptă...";
"dataTransfer.readableStatusAwaiting" = "În așteptare…";
"dataTransfer.readableStatusRefuse" = "Refuză";
"dataTransfer.readableStatusOngoing" = "Se transferă";
"dataTransfer.readableStatusCanceled" = "Anulat";
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment