Commit 72495603 authored by Jenkins's avatar Jenkins
Browse files

i18n: automatic bump

Change-Id: Ie60f624195369c2ef04581ab4763898b67dead24
parent 3b874798
......@@ -266,7 +266,7 @@
"Audio muted" = "Le son est coupé";
/* conference state tooltip organiser */
"Conference Organiser" = "Conference Organiser";
"Conference Organiser" = "Organisateur de la conférence";
/* conference state tooltip moderator */
"Moderator" = "Modérateur";
......
......@@ -51,7 +51,7 @@
"Qxp-I4-A7W.title" = "Biztonság";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Enable proxy"; ObjectID = "VyP-8T-aNA"; */
"VyP-8T-aNA.title" = "Meghatalmazott engedélyezése";
"VyP-8T-aNA.title" = "Meghatalmazás engedélyezése";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Video codecs"; ObjectID = "Wrh-zD-uh5"; */
"Wrh-zD-uh5.title" = "Videócodekek";
......@@ -63,7 +63,7 @@
"YE4-ry-u07.title" = "STUN cím";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Bootstrap"; ObjectID = "YJM-iQ-0lE"; */
"YJM-iQ-0lE.title" = "Bootstrap";
"YJM-iQ-0lE.title" = "Rendszerindítás";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Private key password"; ObjectID = "YcX-lE-8ug"; */
"YcX-lE-8ug.title" = "Titkos kulcs jelszava";
......
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Proxy"; ObjectID = "688-Sx-Gvr"; */
"688-Sx-Gvr.title" = "Meghatalmazott";
"688-Sx-Gvr.title" = "Meghatalmazás";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "User Name"; ObjectID = "Fj6-Q3-Gz3"; */
"Fj6-Q3-Gz3.title" = "Felhasználónév";
......
......@@ -15,7 +15,7 @@
"RuH-fO-poy.ibShadowedToolTip" = "Hanghívás indítása";
/* Class = "NSButton"; ibShadowedToolTip = "Send"; ObjectID = "UJf-cF-RAo"; */
"UJf-cF-RAo.ibShadowedToolTip" = "Elküld";
"UJf-cF-RAo.ibShadowedToolTip" = "Küldés";
/* Class = "NSButton"; ibShadowedToolTip = "Start video call"; ObjectID = "cFH-d7-Erh"; */
"cFH-d7-Erh.ibShadowedToolTip" = "Videohívás indítása";
......
......@@ -63,7 +63,7 @@
"qgD-3D-nD5.ibShadowedToolTip" = "Felvenni";
/* Class = "NSButton"; ibShadowedToolTip = "Send"; ObjectID = "rqa-be-VIB"; */
"rqa-be-VIB.ibShadowedToolTip" = "Elküld";
"rqa-be-VIB.ibShadowedToolTip" = "Küldés";
/* Class = "NSButton"; ibShadowedToolTip = "Mute Audio"; ObjectID = "tQl-cT-0Lb"; */
"tQl-cT-0Lb.ibShadowedToolTip" = "Mikrofon elnémítása";
......
......@@ -131,7 +131,7 @@
"Select archive" = "Fiók archívum kiválasztása…";
/* Send button title */
"Send" = "Elküld";
"Send" = "Küldés";
/* Notification message */
"Send you a contact request" = "Kapcsolatfelvétel kérelme";
......@@ -266,7 +266,7 @@
"Audio muted" = "Mikrofon elnémítva";
/* conference state tooltip organiser */
"Conference Organiser" = "Conference Organiser";
"Conference Organiser" = "Konferenciaszervező";
/* conference state tooltip moderator */
"Moderator" = "Moderátor";
......
......@@ -224,13 +224,13 @@
"Hangup" = "Riattacare";
/* Conference action */
"Mute audio" = "Dissativare il micro";
"Mute audio" = "Dissativa microfono";
/* Conference action */
"Set moderator" = "Set moderator";
"Set moderator" = "Metti un moderatore";
/* Conference action */
"Unmute audio" = "Unmute audio";
"Unmute audio" = "Attiva microfono";
/* Conference action */
"Unset moderator" = "Rimuovi moderatore";
......@@ -254,19 +254,19 @@
"Expand" = "Expand";
/* conference tooltip mute Mute audio */
"Mute audio" = "Dissativare il micro";
"Mute audio" = "Dissativa microfono";
/* conference tooltip mute Hangup */
"Hangup" = "Riattacare";
/* conference tooltip mute Set moderator */
"Set moderator" = "Set moderator";
"Set moderator" = "Metti un moderatore";
/* conference state tooltip Audio muted */
"Audio muted" = "Audio muted";
/* conference state tooltip organiser */
"Conference Organiser" = "Conference Organiser";
"Conference Organiser" = "Organizzatore della conferenza";
/* conference state tooltip moderator */
"Moderator" = "Moderator";
......
......@@ -266,7 +266,7 @@
"Audio muted" = "Audio disattivato";
/* conference state tooltip organiser */
"Conference Organiser" = "Conference Organiser";
"Conference Organiser" = "Organizzatore della conferenza";
/* conference state tooltip moderator */
"Moderator" = "Moderatore";
......
......@@ -3,7 +3,7 @@
"8sX-aI-9OG.title" = "🙂";
/* Class = "NSButton"; ibShadowedToolTip = "Record a video message"; ObjectID = "B6d-Sc-UTp"; */
"B6d-Sc-UTp.ibShadowedToolTip" = "Record a video message";
"B6d-Sc-UTp.ibShadowedToolTip" = "Nagraj wiadomość wideo";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Text Cell"; ObjectID = "FgV-iF-gGQ"; */
"FgV-iF-gGQ.title" = "Wpis tekstu";
......@@ -42,7 +42,7 @@
"pRL-vb-me9.title" = "Blok";
/* Class = "NSButton"; ibShadowedToolTip = "Record an audio message"; ObjectID = "wYE-S3-AzD"; */
"wYE-S3-AzD.ibShadowedToolTip" = "Record an audio message";
"wYE-S3-AzD.ibShadowedToolTip" = "Nagraj wiadomość głosową";
/* Class = "CocoaBindingsConnection"; ibShadowedIsNilPlaceholder = "Type a message"; ObjectID = "zK1-Ee-EWS"; */
"zK1-Ee-EWS.ibShadowedIsNilPlaceholder" = "Napisz wiadomość";
......
......@@ -23,7 +23,7 @@
"appears to be busy." = "wydaje się być zajęty.";
/* Error audio permission */
"Audio permission not granted" = "Audio permission not granted";
"Audio permission not granted" = "Uprawnienia dźwięku nieprzyznane";
/* Backup account */
"Backup your account" = "Utwórz kopię zapasową swojego konta";
......@@ -164,7 +164,7 @@
"The password you entered does not unlock this account" = "Hasło, które zostało wpisane, nie odblokowuje tego konta";
/* Text shown to the user */
"This account needs to be migrated" = "This account needs to be migrated";
"This account needs to be migrated" = "To konto musi zostać przeniesione";
/* Explanation label when user have just ID */
"This is your ID. \nCopy and share it with your friends!" = "To jest twoje ID.\nSkopiuj i podziel się ze swoimi znajomymi!";
......@@ -176,7 +176,7 @@
"To complete the processs, you need to open Jami on the new device and choose the option \"Link this device to an account\". Your pin is valid for 10 minutes." = "Aby dokończyć proces, musisz otworzyć Jami na nowym urządzeniu i wybrać opcję \"Połącz to urządzenie z kontem\". Twój PIN jest aktywny przez 10 minut.";
/* Text shown to the user */
"To proceed with the migration, you need to enter a password that was used for this account." = "Aby kontynuować migrację, musisz wprowadzić hasło, które zostało użytego do tego konta.";
"To proceed with the migration, you need to enter a password that was used for this account." = "Aby kontynuować przenoszenie, musisz wprowadzić hasło, które zostało użytego do tego konta.";
/* File transfer peer unjoinable label */
"Unjoinable" = "Nieosiągalny";
......@@ -266,7 +266,7 @@
"Audio muted" = "Dźwięk wyciszony";
/* conference state tooltip organiser */
"Conference Organiser" = "Conference Organiser";
"Conference Organiser" = "Organizator Konferencji";
/* conference state tooltip moderator */
"Moderator" = "Moderator";
......
......@@ -6,7 +6,7 @@
"859-10-HEb.placeholderString" = "ID Ring";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "To proceed with the migration, you need to enter a password that was used for this account."; ObjectID = "859-10-HEb"; */
"859-10-HEb.title" = "Aby kontynuować migrację, musisz wprowadzić hasło, które zostało użytego do tego konta.";
"859-10-HEb.title" = "Aby kontynuować przenoszenie, musisz wprowadzić hasło, które zostało użytego do tego konta.";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Account migration error"; ObjectID = "8K3-9Z-MKH"; */
"8K3-9Z-MKH.title" = "Błąd przenoszenia konta";
......@@ -45,7 +45,7 @@
"vwh-K9-3O9.title" = "Hasło";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Account migration required"; ObjectID = "wmv-sA-Mlh"; */
"wmv-sA-Mlh.title" = "Wymagana migracja konta";
"wmv-sA-Mlh.title" = "Wymagane przeniesienie konta";
/* Class = "NSSecureTextFieldCell"; placeholderString = "Password..."; ObjectID = "xqz-Uz-hqU"; */
"xqz-Uz-hqU.placeholderString" = "Hasło...";
......@@ -266,7 +266,7 @@
"Audio muted" = "Áudio mudo";
/* conference state tooltip organiser */
"Conference Organiser" = "Conference Organiser";
"Conference Organiser" = "Organizador de conferência";
/* conference state tooltip moderator */
"Moderator" = "Moderador";
......
......@@ -12,7 +12,7 @@
"Ilz-7v-2fr.placeholderString" = "Trimite un mesaj";
/* Class = "NSButton"; ibShadowedToolTip = "Start audio call"; ObjectID = "RuH-fO-poy"; */
"RuH-fO-poy.ibShadowedToolTip" = "Începe un apel audio";
"RuH-fO-poy.ibShadowedToolTip" = "Începe un apel vocal";
/* Class = "NSButton"; ibShadowedToolTip = "Send"; ObjectID = "UJf-cF-RAo"; */
"UJf-cF-RAo.ibShadowedToolTip" = "Trimite";
......
......@@ -107,7 +107,7 @@
"Passwords don't match" = "Parolele nu se potrivesc";
/* Contextual menu action */
"Place audio call" = "Fă apel audio";
"Place audio call" = "Fă apel vocal";
/* Contextual menu action */
"Place video call" = "Fă apel video";
......@@ -230,7 +230,7 @@
"Set moderator" = "Pune un moderator";
/* Conference action */
"Unmute audio" = "sonor activat";
"Unmute audio" = "Activează";
/* Conference action */
"Unset moderator" = "Elimină moderatorul";
......@@ -248,7 +248,7 @@
"Search for new or existing contact" = "Caută un contact nou sau existent";
/* conference tooltip Minimize */
"Minimize" = "Micșorează";
"Minimize" = "Minimizează";
/* conference tooltip Expand */
"Expand" = "Mărește";
......@@ -266,7 +266,7 @@
"Audio muted" = "Mut";
/* conference state tooltip organiser */
"Conference Organiser" = "Conference Organiser";
"Conference Organiser" = "Organizatorul conferinței";
/* conference state tooltip moderator */
"Moderator" = "Moderator";
......
......@@ -266,7 +266,7 @@
"Audio muted" = "U mbyll zëri";
/* conference state tooltip organiser */
"Conference Organiser" = "Conference Organiser";
"Conference Organiser" = "Organizator Konference";
/* conference state tooltip moderator */
"Moderator" = "Moderator";
......
......@@ -266,7 +266,7 @@
"Audio muted" = "已静音";
/* conference state tooltip organiser */
"Conference Organiser" = "Conference Organiser";
"Conference Organiser" = "会议组织者";
/* conference state tooltip moderator */
"Moderator" = "管理员";
......
......@@ -266,7 +266,7 @@
"Audio muted" = "自動靜音";
/* conference state tooltip organiser */
"Conference Organiser" = "Conference Organiser";
"Conference Organiser" = "會議組織者";
/* conference state tooltip moderator */
"Moderator" = "主持人";
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment