Commit 2500297d authored by Jenkins's avatar Jenkins

i18n: automatic bump

Change-Id: I5a9805b735c5121cf67b670438d5598b0709e31b
parent 0de9db8c
......@@ -52,7 +52,7 @@
<!--TransferDFragment-->
<!--Notifications-->
<string name="notif_missed_incoming_call">Zmeškaný příchozí hovor</string>
<string name="notif_missed_outgoing_call">Zmeškaný odchozí hovor</string>
<string name="notif_missed_outgoing_call">Nepřijatý odchozí hovor</string>
<string name="notif_incoming_call_title">Příchozí hovor od %1$s</string>
<string name="notif_incoming_call">Příchozí hovor</string>
<string name="notif_outgoing_call_title">Odchozí hovor k %1$s</string>
......@@ -110,7 +110,7 @@
<string name="ab_action_change_screen_orientation">Změnit natočení obrazovky</string>
<string name="share_via">Sdílet přes</string>
<string name="write_a_message">Napsat zprávu</string>
<string name="scan_qr">Skenovat QR kód</string>
<string name="scan_qr">Skenovat kód QR</string>
<string name="ab_action_flipcamera">Otočit kameru</string>
<string name="ab_action_hidepreview">Skrýt náhled</string>
<!--Text messages-->
......@@ -152,7 +152,7 @@
<string name="conversation_details">Podrobnosti spojení</string>
<string name="conversation_action_delete_this">Odstranit tuto konverzaci</string>
<string name="conversation_action_delete_this_title">Odstranit tuto konverzaci?</string>
<string name="conversation_action_delete_this_message">Tuto činnost nelze vrátit zpět.</string>
<string name="conversation_action_delete_this_message">Tento krok nelze vrátit zpět.</string>
<string name="conversation_action_history_clear">Vymazat historii</string>
<string name="conversation_action_history_clear_title">Vymazat konverzační historii?</string>
<string name="conversation_action_history_clear_message">Toto s konečnou platností vymaže konverzační historii.</string>
......
......@@ -65,8 +65,8 @@ Svůj účet můžete upravit později</string>
<string name="account_preferences_media_tab">Média</string>
<string name="account_ringtone_label">Vyzvánění</string>
<string name="account_ringtone_enabled_label">Zapnout vyzvánění</string>
<string name="account_ringtone_path_label">Cesta vyzváně</string>
<string name="account_ringtone_custom_label">Použít vlastní vyzváně</string>
<string name="account_ringtone_path_label">Cesta vyzváněcího tónu</string>
<string name="account_ringtone_custom_label">Použít vlastní vyzváněcí tón</string>
<string name="account_ringtone_title">Zvolit vyzváněcí tón</string>
<string name="account_ringtone_summary">Vyberte vyzváněcí tón nebo zvolte vlastní</string>
<!--Video Details-->
......@@ -97,8 +97,10 @@ Svůj účet můžete upravit později</string>
<string name="account_proxy_label">Proxy DHT</string>
<string name="account_proxy_enable_label">Použít proxy DHT</string>
<string name="account_proxy_server_label">Adresa proxy DHT</string>
<string name="account_proxy_server_list_label">URL seznamu proxy DHT</string>
<string name="account_peer_discovery_label">Zjištění místních klientů</string>
<string name="account_peer_discovery_enable_label">Povolit zjištění místních klientů</string>
<string name="account_peer_discovery_enable_summary">Připojit se k ostatním uzlům DHT vysílajícím na naší místní síti</string>
<!--Security Details-->
<string name="account_credentials_label">Ověřovací údaje</string>
<string name="account_credentials_edit">Upravit ověřovací údaje</string>
......@@ -106,6 +108,7 @@ Svůj účet můžete upravit později</string>
<!--SRTP Details-->
<string name="account_preferences_security_tab">Zabezpečení</string>
<string name="account_srtp_switch_label">Šifrovat datový tok (SRTP)</string>
<string name="account_srtp_enable_sdes">Povolit SDES jako protokol výměny klíčů</string>
<string name="account_srtp_rtp_fallback">Použít RTP v případě selhání SRTP</string>
<!--SIP-->
<!--TLS Details-->
......@@ -120,6 +123,7 @@ Svůj účet můžete upravit později</string>
<string name="account_tls_server_name_label">Jméno serveru</string>
<string name="account_tls_verify_server_label">Ověřit server</string>
<string name="account_tls_verify_client_label">Ověřit klient</string>
<string name="account_require_client_certificate_label">TLS vyžaduje certifikát klienta.</string>
<string name="account_tls_negotiation_timeout_sec">Limit vyjednávání (sekundy)</string>
<string name="account_rtp_max_port">Maximum</string>
<string name="account_rtp_min_port">Minimum</string>
......@@ -139,7 +143,7 @@ Svůj účet můžete upravit později</string>
<string name="account_enter_password">Zadejte heslo</string>
<string name="account_share_body">Spojte se se mnou pomocí \'%1$s\' na rozptýleném komunikačním systému Jami: %2$s</string>
<string name="account_share_body_with_username">Spojte se se mnou pomocí \'%1$s\' nebo mého veřejného uživatelského jména \'%2$s\' na rozptýleném komunikačním systému Jami: %3$s</string>
<string name="account_contact_me">Spojte se se mnou přes Jami</string>
<string name="account_contact_me">Spojte se se mnou přes Jami!</string>
<string name="update_account">Aktualizovat účet</string>
<string name="account_migration">Váš účet Jami lze aktualizovat.
Zadejte, prosím, své heslo.</string>
......@@ -174,9 +178,11 @@ Prověřte, prosím, své heslo.</string>
<string name="account_end_export_infos">Váš PIN je:\n\n%%\n\nK dokončení tohoto procesu otevřete Jami na novém zařízení. Přihlaste se k účtu pomocí „Připojit toto zařízení k účtu“. Váš PIN zůstává platný 10 minut.</string>
<string name="account_link_export_info_light">Pro použití tohoto účtu na dalších zařízeních jej musíte nejdříve vystavit na Jami. Tím se vytvoří kód PIN, který musíte pro nastavení účtu zadat na novém zařízení. PIN zůstává platný po 0 minut.</string>
<string name="account_export_title">Přidat zařízení</string>
<string name="account_connect_server_button">Připojit se ke správcovského serveru.</string>
<string name="account_connect_server_button">Připojit se ke správcovskému serveru.</string>
<string name="account_connect_button">Připojit</string>
<string name="prompt_server">Adresa URL správcovského serveru Jami</string>
<string name="help_credentials_enter">Zadejte přihlašovací údaje vaší organizace</string>
<string name="help_connect_password_enter">Zadejte heslo vaší organizace</string>
<string name="account_connect_prompt_username">Uživatelské jméno</string>
<!--Name registration-->
<string name="error_username_empty">Zadejte uživatelské jméno</string>
......@@ -187,7 +193,7 @@ Prověřte, prosím, své heslo.</string>
<string name="registered_username">Registrované uživatelské jméno</string>
<string name="register_username">Zaregistrovat veřejné uživatelské jméno</string>
<string name="register_recommended">Doporučeno</string>
<string name="username_already_taken">Uživatelské jméno je již obsazené</string>
<string name="username_already_taken">Uživatelské jméno je již zabrané.</string>
<string name="invalid_username">Neplatné uživatelské jméno</string>
<string name="unknown_error">Neznámá chyba. Prosím zkontrolujte své připojení k síti!</string>
<string name="looking_for_username_availability">Zjišťuje se dostupnost uživatelského jména…</string>
......
......@@ -32,7 +32,7 @@ along with this program; if not, write to the Free Software
<string name="call_human_state_current">Probíhá hovor</string>
<string name="call_human_state_hungup">Hovor skončil</string>
<string name="call_human_state_busy">Zaneprázdněn</string>
<string name="call_human_state_failure">Hovor selhal</string>
<string name="call_human_state_failure">Hovor selhal.</string>
<string name="call_human_state_hold">Pozastavit</string>
<string name="call_human_state_unhold">Pokračovat v hovoru</string>
<string name="call_human_state_over">Hovor skončil</string>
......
......@@ -82,6 +82,7 @@ Sie können ihr Konto später bearbeiten</string>
<string name="account_stun_enable_label">STUN benutzen</string>
<string name="account_stun_server_label">STUN-Server</string>
<string name="account_accept_files">Erlaube automatisches empfangen von Dateien</string>
<string name="account_conversation_settings_title">Gesprächseinstellungen</string>
<string name="account_accept_files_max_size">Maximale Dateigröße für den automatischen Empfang</string>
<string name="account_accept_files_never">Niemals automatisch empfangen</string>
<string name="account_accept_files_always">Immer automatisch empfangen</string>
......@@ -122,6 +123,7 @@ Sie können ihr Konto später bearbeiten</string>
<string name="account_tls_server_name_label">Servername</string>
<string name="account_tls_verify_server_label">Server verifizieren</string>
<string name="account_tls_verify_client_label">Client verifizieren</string>
<string name="account_require_client_certificate_label">TLS erfordert ein Client-Zertifikat</string>
<string name="account_tls_negotiation_timeout_sec">Timeout für Verbindungsaufbau (sek.)</string>
<string name="account_rtp_max_port">Maximum</string>
<string name="account_rtp_min_port">Minimum</string>
......
......@@ -5,4 +5,5 @@
<string name="contact_picture_description">Profilbild</string>
<string name="dial_numeric_pad">Nummerische Wähltastatur</string>
<string name="contact_unblock">Entsperren</string>
<string name="video_plugins">Video-Plugins</string>
</resources>
......@@ -14,6 +14,10 @@
<string name="pref_hd_summary">Senden von HD-Video aktivieren</string>
<string name="pref_hwEncode_title">Hardwarebeschleunigtes Encoding aktivieren</string>
<string name="pref_hwEncode_summary">Experimentelles Feature</string>
<string name="pref_videoBitrate_title">Video-Bitrate</string>
<string name="pref_videoBitrate_summary">Wählen Sie die Standardbitrate für ausgehende Videos (KB/s)</string>
<string name="pref_videoResolution_title">Video-Auflösung</string>
<string name="pref_videoResolution_summary">Wählen Sie die Standardauflösung für ausgehende Videos</string>
<string name="pref_systemContacts_title">Systemkontakte benutzen</string>
<string name="pref_systemContacts_summary">Systemkontakte benutzen, um Anruferdetails anzuzeigen</string>
<string name="pref_systemDialer_title">Jami für normale Anrufe benutzen</string>
......@@ -25,4 +29,15 @@
<string name="pref_persistNotification_title">Im Hintergrund laufen lassen</string>
<string name="pref_persistNotification_summary">Jami erlauben im Hintergrund zu laufen, um Anrufe und Nachrichten zu empfangen.</string>
<!--Plugin-->
<string name="pref_plugins_title">Plugins</string>
<string name="pref_plugins_summary">Aktivierung des Plugins und Einstellen der Parameter</string>
<string name="fab_plugins_add">Ein neues Plugin hinzufügen</string>
<string name="plugin_uninstall_title">Plugin deinstallieren ?</string>
<string name="plugin_reset_preferences">Plugin-Einstellungen zurücksetzen</string>
<string name="plugin_reset_preferences_summary">Die Plugin-Einstellungen werden voreingestellt</string>
<string name="plugin_reset_preferences_ask">Wollen Sie die Einstellungen des Plugins zurücksetzen ?</string>
<string name="plugin_successfully_installed">Plugin <b>%1$s</b> erfolgreich installiert</string>
<string name="plugin_install_failure">Installation des Plugins ist fehlgeschlagen: <b>%1$s</b></string>
<string name="plugin_recent_version_exception">Sie haben eine neuere Version von: <b>%1$s</b></string>
<string name="plugin_same_version_exception">Sie haben die gleiche Version von <b>%1$s</b> installiert</string>
</resources>
......@@ -32,6 +32,7 @@
<string name="menu_item_accounts">Administrar cuentas</string>
<string name="menu_item_account">Administrar cuenta</string>
<string name="menu_item_settings">Configuración</string>
<string name="menu_item_plugin_list">Ajustes de complementos</string>
<string name="menu_item_share">Compartir mi contacto</string>
<string name="menu_item_about">Acerca de Jami</string>
<!--Dialing Fragment-->
......@@ -83,6 +84,7 @@
<string name="notif_location_action_stop">Dejar de compartir ubicación</string>
<string name="location_share_action_start">Comenzar a compartir</string>
<string name="location_share_action_stop">Dejar de compartir</string>
<string name="location_share_about_title">Información del mapa</string>
<!--Call Fragment-->
<string name="you_txt_prefix">Tú:</string>
<string name="action_call_hangup">Colgar</string>
......@@ -92,8 +94,11 @@
<string name="start_error_title">No se puede iniciar Jami!</string>
<string name="start_error_mic_required">Jami necesita permiso de acceso al micrófono para funcionar.</string>
<string name="action_call_accept">Contestar a la llamada</string>
<string name="action_call_hold_accept">Mantener y responder llamada</string>
<string name="action_call_end_accept">Finalizar y responder llamada</string>
<string name="action_call_decline">Rechazar</string>
<string name="action_call_mic_mute">Silenciar micrófono</string>
<string name="action_load_plugin">Cargar complemento</string>
<string name="ab_action_speakerphone">Activar el altavoz</string>
<string name="ab_action_contact_add">Añadir a contactos</string>
<string name="ab_action_contact_add_question">¿Añadir a contactos?</string>
......
......@@ -82,6 +82,7 @@ Puedes editar tu cuenta luego</string>
<string name="account_stun_enable_label">Usar STUN</string>
<string name="account_stun_server_label">Servidor STUN</string>
<string name="account_accept_files">Aceptar archivos entrantes automáticamente</string>
<string name="account_conversation_settings_title">Ajustes de conversación</string>
<string name="account_accept_files_max_size">Tamaño máximo de archivo para aceptar automáticamente</string>
<string name="account_accept_files_never">Nunca aceptar automáticamente</string>
<string name="account_accept_files_always">Siempre aceptar automáticamente</string>
......@@ -122,6 +123,7 @@ Puedes editar tu cuenta luego</string>
<string name="account_tls_server_name_label">Nombre del servidor</string>
<string name="account_tls_verify_server_label">Verificar el servidor</string>
<string name="account_tls_verify_client_label">Verificar cliente</string>
<string name="account_require_client_certificate_label">TLS requiere certificado de cliente</string>
<string name="account_tls_negotiation_timeout_sec">Tiempo de espera de negociación (seg)</string>
<string name="account_rtp_max_port">Máximo</string>
<string name="account_rtp_min_port">Mínimo</string>
......
......@@ -5,4 +5,5 @@
<string name="contact_picture_description">Foto del contacto</string>
<string name="dial_numeric_pad">Teclado numérico</string>
<string name="contact_unblock">Desbloquear</string>
<string name="video_plugins">Complementos de vídeo</string>
</resources>
......@@ -14,6 +14,10 @@
<string name="pref_hd_summary">Permitir el envío de vídeo en HD</string>
<string name="pref_hwEncode_title">Activar cifrado acelerado</string>
<string name="pref_hwEncode_summary">Característica experimental</string>
<string name="pref_videoBitrate_title">Bitrate de vídeo</string>
<string name="pref_videoBitrate_summary">Seleccionar el bitrate de vídeo predeterminado para salida (KB/s)</string>
<string name="pref_videoResolution_title">Resolución de vídeo</string>
<string name="pref_videoResolution_summary">Seleccionar la resolución predeterminada de salida de vídeo</string>
<string name="pref_systemContacts_title">Usar contactos del sistema</string>
<string name="pref_systemContacts_summary">Usar contactos del sistema para mostrar detalles del interlocutor.</string>
<string name="pref_systemDialer_title">Configurar el sistema para llamar usando Jami</string>
......@@ -25,4 +29,16 @@
<string name="pref_persistNotification_title">Ejecutar en segundo plano</string>
<string name="pref_persistNotification_summary">Permite ejecutar en segundo plano para recibir llamadas y mensajes.</string>
<!--Plugin-->
<string name="pref_plugins_title">Complementos</string>
<string name="pref_plugins_summary">Habilitar complementos y establecer sus parámetros</string>
<string name="fab_plugins_add">Agregar un nuevo complemento</string>
<string name="plugin_uninstall_title">¿Desinstalar complemento?</string>
<string name="plugin_reset_preferences">Restablecer las preferencias de complementos</string>
<string name="plugin_reset_preferences_summary">Los ajustes de complementos se restablecerán al valor predeterminado</string>
<string name="plugin_reset_preferences_ask">¿Quieres restablecer los ajustes de los complementos?</string>
<string name="plugin_successfully_installed">Complemento <b>%1$s</b> instalado correctamente</string>
<string name="plugin_install_failure">Fallo al instalar complemento: <b>%1$s</b></string>
<string name="plugin_recent_version_exception">Tienes una versión más reciente de: <b>%1$s</b></string>
<string name="plugin_same_version_exception">Tienes instalada la misma versión de <b>%1$s</b></string>
<string name="plugin_force_install">forzar \n la instalación</string>
</resources>
......@@ -31,6 +31,7 @@
<string name="menu_item_accounts">Gérer des comptes</string>
<string name="menu_item_account">Gérer le compte</string>
<string name="menu_item_settings">Réglages</string>
<string name="menu_item_plugin_list">Paramètres des plugins</string>
<string name="menu_item_share">Partager mes contacts</string>
<string name="menu_item_about">À propos de Jami</string>
<!--Dialing Fragment-->
......@@ -82,6 +83,7 @@
<string name="notif_location_action_stop">Arrêter le partage de géolocalisation</string>
<string name="location_share_action_start">Commencer le partage</string>
<string name="location_share_action_stop">Arrêter le partage</string>
<string name="location_share_about_title">Informations sur la carte</string>
<!--Call Fragment-->
<string name="you_txt_prefix">Vous:</string>
<string name="action_call_hangup">Raccrocher</string>
......@@ -91,8 +93,11 @@
<string name="start_error_title">Impossible de démarrer Jami !</string>
<string name="start_error_mic_required">Jami requiert la permission d\'accéder à votre microphone pour fonctionner.</string>
<string name="action_call_accept">Prendre un appel</string>
<string name="action_call_hold_accept">Mettre en attente et prendre l\'appel</string>
<string name="action_call_end_accept">Terminer et prendre l\'appel</string>
<string name="action_call_decline">Refuser</string>
<string name="action_call_mic_mute">Couper le micro</string>
<string name="action_load_plugin">Charger le plugin</string>
<string name="ab_action_speakerphone">Activer le haut-parleur</string>
<string name="ab_action_contact_add">Ajouter dans les contacts</string>
<string name="ab_action_contact_add_question">Ajouter aux contacts ?</string>
......@@ -105,6 +110,7 @@
<string name="write_a_message">Écrire un message</string>
<string name="scan_qr">Scanner un code QR</string>
<string name="ab_action_flipcamera">Inverser la caméra</string>
<string name="ab_action_hidepreview">Cacher la prévisualisation</string>
<!--Text messages-->
<string name="send_message">Envoyer un message</string>
<string name="message_sending">Envoi du message en cours</string>
......@@ -171,6 +177,8 @@
<string name="prompt_new_username">Saisir un nouveau nom d\'utilisateur</string>
<string name="prompt_hint_username">nom d\'utilisateur</string>
<string name="help_password_choose">Choisir un mot de passe robuste dont vous vous rappellerez pour protéger votre compte Jami.</string>
<string name="help_password_enter">Saisissez le mot de passe principal de votre compte Jami.</string>
<string name="help_server_enter">Entrez l\'URL du serveur de gestion</string>
<string name="help_pin_enter">Saisissez le code PIN d\'un autre compte Jami configuré. Utilisez la fonction \"exporter le compte Jami\" pour obtenir un code PIN.</string>
<string name="wizard_next">Suivant</string>
<string name="wizard_back">Retour</string>
......@@ -180,6 +188,7 @@
<string name="profile_message_warning">Votre profil n\'est partagé qu\'avec vos contacts</string>
<string name="open_the_gallery">Ouvrir la galerie</string>
<string name="take_a_photo">Prendre une photo</string>
<string name="profile_name_hint">Entrez votre nom</string>
<!--Share fragment-->
<string name="share_message">Numériser ce code avec Jami</string>
<string name="share_message_no_account">Sélectionnez un compte à partager.</string>
......@@ -195,6 +204,7 @@
<string name="contact_request_title">Nouvelle demande de contact</string>
<string name="contact_request_msg">Vous avez %1$s demandes de contact</string>
<string name="contact_request_account">Pour %1$s</string>
<string name="no_requests">Vous n\'avez pas de demande de contact</string>
<string name="message_contact_not_trusted_yet">%s n\'est pas encore dans vos contacts.\nAcceptez-vous ou non cette demande de contact ?</string>
<string name="message_contact_not_trusted">%s n\'est pas dans vos contacts.\nAjouter un nouveau contact ?</string>
<!--Send contact requests-->
......@@ -205,6 +215,7 @@
<string name="no_blocked_contact">Aucun contact bloqué</string>
<!--Smartlist-->
<string name="no_contact_request">Aucune demande de contact envoyée</string>
<string name="conversation_placeholder">Vous n\'avez pas encore de conversations</string>
<string name="contact_request_sent">Demande de contact envoyée</string>
<string name="start_conversation">Démarrer la conversation</string>
<string name="search_results">Résultats de recherche</string>
......@@ -247,12 +258,34 @@
<string name="navigation_item_conversation">Conversations</string>
<string name="navigation_item_contact_request">Demandes de contact</string>
<string name="navigation_item_account">Compte</string>
<string name="search_results_public_directory">Répertoire public </string>
<!--TV-->
<string name="tv_send_audio_dialog_message">Envoyer un message audio ?</string>
<string name="tv_send_image_dialog_message">Envoyer l\'image ? </string>
<string name="tv_send_video_dialog_message">Envoyer la vidéo ? </string>
<string name="tv_media_preview">Prévisualisation</string>
<string name="tv_audio_play">Jouer</string>
<string name="tv_audio_pause">Pause</string>
<string name="tv_dialog_send">Envoyer</string>
<string name="tv_audio_recording">Enregistrement...</string>
<string name="tv_send_text">Envoyer du texte</string>
<string name="tv_send_audio">Envoyer de l\'audio</string>
<string name="tv_send_video">Envoyer le média</string>
<string name="conversation_input_speech_hint">Dites quelque chose..</string>
<!--WIZARD-->
<string name="wizard_status_recommended">Recommandé</string>
<string name="wizard_status_optional">Optionnel</string>
<string name="wizard_status_required">Requis</string>
<string name="wizard_username_info">Choisissez un nom d\'utilisateur pour votre compte</string>
<string name="wizard_username_button">Choisissez un nom d\'utilisateur</string>
<string name="wizard_username_skip">Passer le choix du nom d’utilisateur</string>
<string name="wizard_password_info">Mot de passe du compte</string>
<string name="wizard_password_placeholder">Choisir un mot de passe pour chiffrer la clé du compte sur cet appareil</string>
<string name="wizard_password_button">Choisir un mot de passe</string>
<string name="wizard_password_skip">Créer un compte</string>
<string name="wizard_password_switch">Chiffrer le compte avec un mot de passe</string>
<string name="wizard_password_warning">Noté que le mot de passe ne peut pas être récupéré</string>
<string name="wizard_profile_info">Votre profil n\'est partagé qu\'avec vos contacts</string>
<string name="wizard_profile_button">Sauvegarder votre profil</string>
<string name="wizard_profile_skip">Passer et faire ça plus tard</string>
</resources>
......@@ -2,15 +2,26 @@
<resources>
<!--Strings related to account edition screen-->
<string name="ic_delete_menu">Supprimer</string>
<string name="ic_advanced_menu">Paramètres avancés</string>
<string name="ic_blacklist_menu">Contacts bloqués</string>
<!--Strings related to account creation-->
<string name="add_ring_account_title">Ajouter un compte Jami</string>
<string name="add_sip_account_title">Ajouter un compte SIP</string>
<string name="ring_account_default_name">Compte Jami %1$s</string>
<string name="prompt_alias">Alias</string>
<string name="prompt_hostname">nom d\'hôte</string>
<string name="prompt_username">nom d\'utilisateur</string>
<string name="prompt_password">mot de passe</string>
<string name="action_create">Créer un compte</string>
<string name="action_create_short">Créer</string>
<string name="action_register">Enregistrer</string>
<string name="action_settings">Réglages</string>
<string name="error_field_required">Ce champ est requis</string>
<string name="dialog_wait_create">Ajout du compte</string>
<string name="dialog_wait_update">Mettre à jour le compte</string>
<string name="account_type_ip2ip">Compte IP</string>
<string name="help_sip_title">Ajouter votre compte SIP</string>
<string name="create_sip_account">Ajouter un compte SIP</string>
<!--Strings related to account deletion-->
<string name="account_delete_dialog_message">Cette action ne peut pas être annulée</string>
<!--AccountManagementFragment-->
......@@ -49,6 +60,7 @@
<string name="account_connect_prompt_username">nom d\'utilisateur</string>
<!--Name registration-->
<string name="register_username">Enregistrer un nom d\'utilisateur public</string>
<string name="register_recommended">Recommandé</string>
<string name="invalid_username">Nom d\'utilisateur incorrect</string>
<string name="account_status_unknown">Inconnu</string>
<string name="account_status_error">Erreur</string>
......
......@@ -128,7 +128,7 @@
<!--Ringtone activity-->
<string name="ringtone_error_title">Hiba</string>
<string name="ringtone_error_format_not_supported">Ez a formátum nem támogatott</string>
<string name="ringtone_error_size_too_big">Ez a fájl túl nagy. A maximum méret %1$d kB.</string>
<string name="ringtone_error_size_too_big">Ez a fájl túl nagy. A legnagyobb méret %1$d kB.</string>
<string name="ringtone_custom_prompt">Egyéni csengőhang beállítása</string>
<string name="ringtone_custom_label">Szokás</string>
<string name="ringtone_jami_tones">Jami hangok</string>
......@@ -179,7 +179,7 @@
<string name="help_password_choose">Válasszon erős jelszót, amelyre emlékezni fog, hogy megvédje a Jami fiókját.</string>
<string name="help_password_enter">Adja meg a fő Jami fiókja jelszót.</string>
<string name="help_server_enter">Adja meg a felügyeleti kiszolgáló URL-jét.</string>
<string name="help_pin_enter">Adja meg egy másik beállított Jami fiók PIN-jét! Használja a „Fiók exportálása a Jami-n” működést a PIN eléréséhez!</string>
<string name="help_pin_enter">Adja meg egy másik beállított Jami fiók PIN-kodját. Használja a „Fiók exportálása a Jami-n” működést a PIN-kod eléréséhez.</string>
<string name="wizard_next">Tovább</string>
<string name="wizard_back">Vissza</string>
<string name="wizard_skip">Átugrani</string>
......@@ -226,7 +226,7 @@
<!--File Transfer-->
<string name="invalid_file">Érvénytelen fájl</string>
<string name="not_able_to_write_file">Nem lehet írni a fájlt</string>
<string name="file_transfer_status_created">az átvitel szignálása</string>
<string name="file_transfer_status_created">Átvitel előkészítése</string>
<string name="file_transfer_status_unsupported">nem támogatott</string>
<string name="file_transfer_status_wait_peer_acceptance">várakozó egyenrangú elfogadás</string>
<string name="file_transfer_status_wait_host_acceptance">várakozás a fogadó elfogadásra</string>
......
......@@ -2,7 +2,7 @@
<resources>
<!--Strings related to account edition screen-->
<string name="ic_delete_menu">Törlés</string>
<string name="ic_advanced_menu">Speciális beállítások</string>
<string name="ic_advanced_menu">Haladó beállítások</string>
<string name="ic_blacklist_menu">Letiltott kapcsolatok</string>
<!--Strings related to account creation-->
<string name="add_ring_account_title">Jami-fiók hozzáadása</string>
......@@ -28,7 +28,7 @@
<string name="account_type_ip2ip">IP-fiók</string>
<string name="help_ring">A Jami-fiók lehetővé teszi az emberek biztonságos elérését egy egyenrangú, teljesen elosztott hálózaton keresztül.</string>
<string name="help_sip_title">SIP-fiók hozzáadása</string>
<string name="help_sip">Meglévő SIP- fiók beállítása.</string>
<string name="help_sip">Meglévő SIP-fiók beállítása.</string>
<string name="create_sip_account">SIP-fiók hozzáadása</string>
<!--Strings related to account deletion-->
<string name="account_delete_dialog_title">Fiók törlése?</string>
......@@ -57,7 +57,7 @@
<string name="account_password_label">Jelszó</string>
<string name="account_optionnal_category">Választható beállítások</string>
<string name="account_useragent_label">Felhasználói ügynök</string>
<string name="account_autoanswer_label">Automatikus válasz</string>
<string name="account_autoanswer_label">Önműködő hívásfogadása</string>
<string name="account_upnp_label">UPnP engedélyezése</string>
<string name="account_proxy_field">Proxy</string>
<!--Audio Details-->
......@@ -73,12 +73,12 @@
<string name="account_video_label">Videó</string>
<string name="account_video_enable">Videó engedélyezése</string>
<!--Advanced Details-->
<string name="account_preferences_advanced_tab">Speciális</string>
<string name="account_preferences_advanced_tab">Haladó</string>
<string name="account_call_settings_title">Hívás beállítások</string>
<string name="account_dht_public_in_calls_label">Az ismeretlen kapcsolatoktól érkező bejövő hívások engedélyezése </string>
<string name="account_registration_exp_label">Regisztráció lejárata</string>
<string name="account_local_interface_label">Helyi csatoló</string>
<string name="account_local_port_label">Helyi port</string>
<string name="account_local_port_label">Helyi kikötő</string>
<string name="account_stun_enable_label">STUN használata</string>
<string name="account_stun_server_label">STUN-kiszolgáló</string>
<string name="account_accept_files">A bejövő fájlok automatikus elfogadása</string>
......@@ -92,7 +92,7 @@
<string name="account_turn_username_label">TURN felhasználónév</string>
<string name="account_turn_password_label">TURN jelszó</string>
<string name="account_published_same_as_local_label">Helyiként közzétéve</string>
<string name="account_published_port_label">Közzétett port</string>
<string name="account_published_port_label">Közzétett kikötő</string>
<string name="account_published_address_label">Nyilvános cím</string>
<string name="account_proxy_label">DHT proxy</string>
<string name="account_proxy_enable_label">DHT proxy használata</string>
......@@ -108,26 +108,26 @@
<!--SRTP Details-->
<string name="account_preferences_security_tab">Biztonság</string>
<string name="account_srtp_switch_label">Média-adatfolyamok titkosítása (SRTP)</string>
<string name="account_srtp_enable_sdes">SDES engedélyezése kulcscsere-szabályhalmazatként</string>
<string name="account_srtp_rtp_fallback">RTP visszatérése, ha a SRTP sikertelen</string>
<string name="account_srtp_enable_sdes">SDES-kulcscsere engedélyezése</string>
<string name="account_srtp_rtp_fallback">RTP visszatérése az SRTP meghibásodásakor</string>
<!--SIP-->
<!--TLS Details-->
<string name="account_tls_transport_switch_label">TLS titkosítás használata</string>
<string name="account_tls_port_label">TLS figyelő port</string>
<string name="account_tls_certificate_list_label">Tanúsítványkibocsátók</string>
<string name="account_tls_port_label">TLS figyelő kikötő</string>
<string name="account_tls_certificate_list_label">Hitelesítésszolgáltatók</string>
<string name="account_tls_certificate_file_label">Tanúsítvány fájl</string>
<string name="account_tls_private_key_file_label">Személyeskulcs-fájl</string>
<string name="account_tls_password_label">Személyes kulcs jelszava</string>
<string name="account_tls_private_key_file_label">Titkos kulcs fájl</string>
<string name="account_tls_password_label">Titkos kulcs jelszava</string>
<string name="account_tls_method_label">TLS eljárás</string>
<string name="account_tls_ciphers_label">TLS kódolások</string>
<string name="account_tls_server_name_label">Kiszolgálónév</string>
<string name="account_tls_verify_server_label">Kiszolgáló ellenőrzése</string>
<string name="account_tls_verify_client_label">Ügyfél ellenőrzése</string>
<string name="account_require_client_certificate_label">TLS megkövetelése ügyféltanúsítványt</string>
<string name="account_tls_negotiation_timeout_sec">Tárgyalási időtartam (másodperc)</string>
<string name="account_tls_negotiation_timeout_sec">Időtúllépés az egyeztetésnél (másodperc)</string>
<string name="account_rtp_max_port">Legfeljebb</string>
<string name="account_rtp_min_port">Legalább</string>
<string name="account_rtp_port_range">Hang RTP-porttartomány</string>
<string name="account_rtp_port_range">Hang RTP-kikötőtartomány</string>
<!--restore/backup-->
<string name="account_new_device_password">Adja meg a főjelszót a fiók feloldásához</string>
<string name="error_password_char_count">Legalább 6 karakter</string>
......@@ -164,19 +164,19 @@
<string name="account_sip_success_title">SIP-fiók regisztrálva</string>
<string name="account_sip_success_message">Sikeresen regisztrálta a SIP-fiókját.</string>
<string name="account_sip_register_anyway">Regisztráció mindenképp</string>
<string name="account_link_device">Kapcsolódás más eszközről</string>
<string name="account_link_device">Fiók létrehozása más eszközről</string>
<string name="account_link_button">Kapcsolódás a hálózatról</string>
<string name="account_link_archive_button">Kapcsolódás biztonsági mentésből</string>
<string name="account_link_prompt_pin">PIN-kód megadása</string>
<string name="account_new_button">Jami-fiók létrehozása</string>
<string name="account_link_export_button">Másik eszköz fiókhoz kapcsolása</string>
<string name="account_link_export_button">Eszköz összekapcsolása fiókhoz</string>
<string name="account_link_export_info">Ha ezt a fiókot más eszközökön szeretné használni, először meg kell jeleníteni a Jamin. Ez létrehoz egy PIN-kódot, amelyet meg kell adnia az új eszközön a fiók beállításához. A PIN-kód 10 percig érvényes.</string>
<string name="account_start_export_button">PIN-kód létrehozása</string>
<string name="account_end_export_button">bezárás</string>
<string name="account_end_export_infos">A PIN-kódja:\n\n%%\n\nA folyamat befejezéséhez meg kell nyitnia a Jamit az új eszközön. Hozzon létre egy új fiókot az „Eszköz hozzákapcsolása egy fiókhoz” lehetőséggel. A PIN-kódja 10 percig érvényes.</string>
<string name="account_end_export_infos">A PIN-kódja:\n\n%%\n\nA folyamat befejezéséhez meg kell nyitnia a Jamit az új eszközön. Hozzon létre egy új fiókot az „Eszköz összekapcsolása fiókhoz” lehetőséggel. A PIN-kódja 10 percig érvényes.</string>
<string name="account_link_export_info_light">Ha ezt a fiókot más eszközökön szeretné használni, először meg kell jeleníteni a Jamin. Ez létrehoz egy PIN-kódot, amelyet meg kell adnia az új eszközön a fiók beállításához. A PIN-kód 10 percig érvényes.</string>
<string name="account_export_title">Eszközök hozzáadása</string>
<string name="account_connect_server_button">Kapcsolódás a felügyeleti kiszolgálóhoz</string>
<string name="account_connect_server_button">Csatlakozás a felügyeleti kiszolgálóhoz</string>
<string name="account_connect_button">Kapcsolódás</string>
<string name="prompt_server">A Jami felügyeleti kiszolgáló URL-je</string>
<string name="help_credentials_enter">Adja meg a szervezet hitelesítő adatait</string>
......
......@@ -9,7 +9,7 @@
<string name="pref_mobileData_summary">A Jami engedélyezése 3G/LTE és Wi-Fi hálózatokon</string>
<string name="pref_pushNotifications_title">Push-értesítések</string>
<string name="pref_pushNotifications_summary">Használja a Google kiszolgálóit a háttérben lévő hívások és üzenetek fogadásához</string>
<string name="pref_video_advanced_title">Részletes videóbeállítások</string>
<string name="pref_video_advanced_title">Haladó videóbeállítások</string>
<string name="pref_video_advanced_summary">Videó bitsebesség és felbontás módosítása. Kísérleti jellemzők elérése.</string>
<string name="pref_hd_summary">Engedélyezze a HD videó küldését</string>
<string name="pref_hwEncode_title">Hardveres gyorsítás</string>
......@@ -22,8 +22,8 @@
<string name="pref_systemContacts_summary">A rendszer kapcsolatainak használata a hívó adatainak megjelenítéséhez.</string>
<string name="pref_systemDialer_title">Jami használata telefonhívásokhoz</string>
<string name="pref_systemDialer_summary">A Jami használata a telefonhívásokhoz, ha az lehetséges.</string>
<string name="pref_startOnBoot_title">Jami betöltése a telefon indításával</string>
<string name="pref_startOnBoot_summary">Indítása bejelentkezéskor</string>
<string name="pref_startOnBoot_title">Alkalmazás futtatása rendszerindításkor</string>
<string name="pref_startOnBoot_summary">Alkalmazás háttérfuttatása rendszerindításkor</string>
<string name="pref_clearHistory_title">Előzmények törlése</string>
<string name="pref_clearHistory_summary">Minden beszélgetés előzmény törlése. Ez a művelet nem vonható vissza.</string>
<string name="pref_persistNotification_title">Háttérfolyamat engedélyezése</string>
......
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<resources>
<!--About-->
<string name="report"><u>Enviar coma corrièl</u></string>
<string name="email_chooser_title">Mandadís del messatge…</string>
<string name="description">Jami es un logicial liure per comunicacions universalas que respèctan la libertat e la vida privada de sos utilizaires.</string>
<string name="credits">Crèdit</string>
<!--About dialog-->
......@@ -19,12 +21,16 @@
<!--FileExplorerDFragement-->
<!--TransferDFragment-->
<!--Notifications-->
<string name="notif_outgoing_file_transfer_title">Mandadís del fichièr a %1$s</string>
<!--Call Fragment-->
<string name="action_call_decline">Regetar</string>
<string name="ab_action_contact_add">Ajustar als contactes</string>
<string name="hist_contact_added">Contacte ajustat</string>
<string name="hist_invitation_received">Invitacion recebuda</string>
<!--Text messages-->
<string name="send_message">Enviar messatge</string>
<string name="message_sending">Mandadís del messatge…</string>
<string name="send_file">Enviar un fichiè</string>
<!--MediaPreferenceFragment-->
<!--Ringtone activity-->
<string name="ringtone_error_title">Error</string>
......@@ -52,6 +58,7 @@
<string name="block">Blocar</string>
<!--Send contact requests-->
<string name="send_request_button">Enviar</string>
<string name="send_request_title">Enviar una demanda de contacte</string>
<!--Blacklist-->
<!--Smartlist-->
<!--File Transfer-->
......@@ -62,6 +69,11 @@
<string name="navigation_item_contact_request">Demanda de contacte</string>
<string name="navigation_item_account">Compte</string>
<!--TV-->
<string name="tv_send_image_dialog_message">Enviar un imatge ?</string>
<string name="tv_send_video_dialog_message">Enviar una vidèo ?</string>
<string name="tv_dialog_send">Enviar</string>
<string name="tv_send_text">Enviar un tèxt</string>
<string name="tv_send_audio">Enviar un àudio</string>
<string name="tv_send_video">Enviar un mèdia</string>
<!--WIZARD-->
</resources>
......@@ -82,6 +82,7 @@
<string name="account_stun_enable_label">Usar Stun</string>
<string name="account_stun_server_label">Servidor Stun</string>
<string name="account_accept_files">Aceitar arquivos recebidos automaticamente</string>
<string name="account_conversation_settings_title">Configurações de conversa</string>
<string name="account_accept_files_max_size">Tamanho máximo de arquivo para aceitar automaticamente</string>
<string name="account_accept_files_never">Nunca aceite automaticamente</string>
<string name="account_accept_files_always">Sempre aceite automaticamente</string>
......@@ -122,6 +123,7 @@
<string name="account_tls_server_name_label">Nome do servidor</string>
<string name="account_tls_verify_server_label">Verificar Servidor</string>
<string name="account_tls_verify_client_label">Verificar Cliente</string>
<string name="account_require_client_certificate_label">TLS Requer Certificado de Cliente</string>
<string name="account_tls_negotiation_timeout_sec">Tempo espera negociação (seg)</string>
<string name="account_rtp_max_port">Máximo</string>
<string name="account_rtp_min_port">Mínimo</string>
......@@ -162,6 +164,7 @@
<string name="account_sip_success_title">Conta SIP registrada</string>
<string name="account_sip_success_message">Você registrou sua conta SIP com sucesso.</string>
<string name="account_sip_register_anyway">Registrar mesmo assim</string>
<string name="account_link_device">Conectar de outro dispositivo</string>
<string name="account_link_button">Conecte-se de outra rede</string>
<string name="account_link_archive_button">Conectar-se a partir do backup</string>
<string name="account_link_prompt_pin">Entre o PIN</string>
......
......@@ -14,6 +14,10 @@
<string name="pref_hd_summary">Habilitar envio de vídeo em HD</string>
<string name="pref_hwEncode_title">Ativar codificação acelerada</string>
<string name="pref_hwEncode_summary">Função experimental</string>
<string name="pref_videoBitrate_title">Taxa de bits de vídeo</string>
<string name="pref_videoBitrate_summary">Selecione a taxa de bits padrão de saída de vídeo (KB/s)</string>
<string name="pref_videoResolution_title">Resolução de vídeo</string>
<string name="pref_videoResolution_summary">Selecione a resolução padrão de saída de vídeo</string>
<string name="pref_systemContacts_title">Usar contatos do sistema</string>
<string name="pref_systemContacts_summary">Usar contatos do sistema para mostrar detalhes da chamada</string>
<string name="pref_systemDialer_title">Fazer chamadas do sistema usando o Jami</string>
......@@ -25,4 +29,16 @@
<string name="pref_persistNotification_title">Executar em segundo-plano</string>
<string name="pref_persistNotification_summary">Permitir execução em segundo-plano para receber chamadas e mensagens.</string>
<!--Plugin-->
<string name="pref_plugins_title">Complementos</string>
<string name="pref_plugins_summary">Ativar os complementos e definir seus parâmetros</string>
<string name="fab_plugins_add">Adicionar um novo complemento</string>
<string name="plugin_uninstall_title">Desinstalar Complemento ?</string>
<string name="plugin_reset_preferences">Redefinir preferências de complemento</string>
<string name="plugin_reset_preferences_summary">Suas configurações de complemento serão padronizadas</string>
<string name="plugin_reset_preferences_ask">Você deseja redefinir as configurações dos complementos ?</string>
<string name="plugin_successfully_installed">Complemento <b>%1$s</b> instalado com êxito</string>
<string name="plugin_install_failure">Falha na instalação do complemento: <b>%1$s</b></string>
<string name="plugin_recent_version_exception">Você tem uma versão mais recente de: <b>%1$s</b></string>
<string name="plugin_same_version_exception">Você tem a mesma versão de <b>%1$s</b> instalada</string>
<string name="plugin_force_install">forçar a instalação</string>
</resources>
......@@ -31,7 +31,7 @@
<string name="menu_item_accounts">Gestionează conturile</string>
<string name="menu_item_account">Gestionează contul</string>
<string name="menu_item_settings">Reglări</string>
<string name="menu_item_plugin_list">Reglările Extensiilor</string>
<string name="menu_item_plugin_list">Reglări Extensii</string>
<string name="menu_item_share">Distribuie contactul meu</string>
<string name="menu_item_about">Despre Jami</string>
<!--Dialing Fragment-->
......
......@@ -22,7 +22,7 @@
<string name="dialog_wait_update">Se actualizează contul</string>
<string name="dialog_wait_update_details">Așteaptă în timp ce noul tău cont este actualizat...</string>
<string name="dialog_warn_ip2ip_account_title">Creezi un cont SIP gol ?</string>
<string name="dialog_warn_ip2ip_account_message">Ești pe cale să creezi un cont SIP fără nume de gazdă valabil.
<string name="dialog_warn_ip2ip_account_message">Ești pe cale să creezi un cont SIP fără nume de server valabil.
Vei putea face și primi doar apeluri IP directe.
Îți vei putea modifica contul mai tîrziu</string>
<string name="account_type_ip2ip">Cont IP</string>
......@@ -76,7 +76,7 @@
<string name="account_preferences_advanced_tab">Avansate</string>
<string name="account_call_settings_title">Reglările apelului</string>
<string name="account_dht_public_in_calls_label">Permite apelurile primite de la contacte necunoscute</string>
<string name="account_registration_exp_label">Înscrierea Expiră</string>
<string name="account_registration_exp_label">Înscrierea a expirat</string>
<string name="account_local_interface_label">Interfață locală</string>
<string name="account_local_port_label">Port local</string>
<string name="account_stun_enable_label">Folosește STUN</string>
......@@ -107,7 +107,7 @@
<string name="account_credentials_add">Adaugă date de autentificare</string>
<!--SRTP Details-->
<string name="account_preferences_security_tab">Protecție</string>
<string name="account_srtp_switch_label">Cifrează fluxurile media (SRTP)</string>
<string name="account_srtp_switch_label">Cifrează fluxurile Media (SRTP)</string>
<string name="account_srtp_enable_sdes">Activează SDES ca protocol pentru schimbul de chei</string>
<string name="account_srtp_rtp_fallback">Folosește RTP dacă SRTP eșuează</string>
<!--SIP-->
......@@ -127,7 +127,7 @@
<string name="account_tls_negotiation_timeout_sec">Timp de negociere (sec)</string>
<string name="account_rtp_max_port">Maxim</string>
<string name="account_rtp_min_port">Minim</string>
<string name="account_rtp_port_range">Interval Audio RTP Port</string>
<string name="account_rtp_port_range">Interval Port RTP Audio</string>
<!--restore/backup-->
<string name="account_new_device_password">Introdu parola principală pentru a debloca contul</string>
<string name="error_password_char_count">6 caractere minim</string>
......@@ -192,7 +192,7 @@
<string name="register_username">Înscrie numele de utilizator public</string>
<string name="register_recommended">Recomandat</string>
<string name="username_already_taken">Nume de utilizator deja ales</string>
<string name="invalid_username">Numele de utilizator este greșit</string>
<string name="invalid_username">Nume greșit</string>
<string name="unknown_error">Eroare necunoscută. Verifică conectarea la rețea!</string>
<string name="looking_for_username_availability">Caut disponibilitatea numelui de utilizator...</string>
<string name="account_status_connecting">Se conectează</string>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment