Commit 15d170e8 authored by Jenkins's avatar Jenkins

i18n: automatic bump

Change-Id: I720691471343b381b11360583b29b4dd9e0b2af3
parent af55ee4a
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Jami\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-08-12 03:09-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2019-06-24 07:09+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2019-08-19 03:09-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2019-08-19 07:09+0000\n"
"Last-Translator: savoirfairelinux <support@savoirfairelinux.com>\n"
"Language-Team: Arabic (http://www.transifex.com/savoirfairelinux/jami/language/ar/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -396,66 +396,86 @@ msgstr ""
msgid "OK"
msgstr "موافق"
#: ui/generalsettingsview.ui:43
#: ui/generalsettingsview.ui:51
msgid "System"
msgstr "النظام"
#: ui/generalsettingsview.ui:81
#: ui/generalsettingsview.ui:89
msgid "Start application on login"
msgstr ""
#: ui/generalsettingsview.ui:117
#: ui/generalsettingsview.ui:125
msgid "Show Jami icon (systray) in the systray area"
msgstr ""
#: ui/generalsettingsview.ui:153
#: ui/generalsettingsview.ui:161
msgid "Bring Jami to the foreground on incoming calls"
msgstr ""
#: ui/generalsettingsview.ui:189
#: ui/generalsettingsview.ui:197
msgid "Notifications"
msgstr ""
#: ui/generalsettingsview.ui:228
#: ui/generalsettingsview.ui:236
msgid "Enable notifications for incoming calls"
msgstr ""
#: ui/generalsettingsview.ui:264
#: ui/generalsettingsview.ui:272
msgid "Enable notifications for pending requests"
msgstr ""
#: ui/generalsettingsview.ui:300
#: ui/generalsettingsview.ui:308
msgid "Enable notifications for new chat messages"
msgstr ""
#: ui/generalsettingsview.ui:336
#: ui/generalsettingsview.ui:344
msgid "Chatview"
msgstr ""
#: ui/generalsettingsview.ui:375
#: ui/generalsettingsview.ui:383
msgid "Display images and videos into the chatview"
msgstr ""
#: ui/generalsettingsview.ui:412
#: ui/generalsettingsview.ui:420
msgid "Show chatview on the right (on the bottom if off)"
msgstr ""
#: ui/generalsettingsview.ui:449
#: ui/generalsettingsview.ui:457
msgid "Download folder"
msgstr ""
#: ui/generalsettingsview.ui:486
#: ui/generalsettingsview.ui:494
msgid "History"
msgstr "تاريخ"
#: ui/generalsettingsview.ui:525
#: ui/generalsettingsview.ui:533
msgid "Keep history for (days, 0 = unlimited)"
msgstr ""
#: ui/generalsettingsview.ui:555
#: ui/generalsettingsview.ui:563
msgid "Clear all history"
msgstr "أزل كل التاريخ"
#: ui/generalsettingsview.ui:595
msgid "Call Recording"
msgstr ""
#: ui/generalsettingsview.ui:633
msgid "Record local video"
msgstr ""
#: ui/generalsettingsview.ui:669
msgid "Always record calls"
msgstr ""
#: ui/generalsettingsview.ui:706
msgid "Record folder"
msgstr ""
#: ui/generalsettingsview.ui:743
msgid "Bitrate for call recordings (kb/s)"
msgstr ""
#: ui/profile.ui:58
msgid "Informations"
msgstr ""
......@@ -967,22 +987,22 @@ msgstr ""
msgid "Unable to register name (Network error) - check your connection."
msgstr ""
#: src/generalsettingsview.cpp:100
#: src/generalsettingsview.cpp:151
msgid ""
"This is a destructive operation. Are you sure you want to delete all of your"
" chat and call history?"
msgstr ""
#: src/generalsettingsview.cpp:170
#: src/generalsettingsview.cpp:221
msgid "Choose download folder"
msgstr ""
#: src/generalsettingsview.cpp:173 src/avatarmanipulation.cpp:414
#: src/generalsettingsview.cpp:224 src/avatarmanipulation.cpp:414
#: src/chatview.cpp:189 src/newaccountsettingsview.cpp:932
msgid "_Cancel"
msgstr ""
#: src/generalsettingsview.cpp:175 src/chatview.cpp:191
#: src/generalsettingsview.cpp:226 src/chatview.cpp:191
#: src/newaccountsettingsview.cpp:934
msgid "_Save"
msgstr ""
......
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Jami\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-08-12 03:09-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2019-06-24 07:09+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2019-08-19 03:09-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2019-08-19 07:09+0000\n"
"Last-Translator: savoirfairelinux <support@savoirfairelinux.com>\n"
"Language-Team: Bulgarian (http://www.transifex.com/savoirfairelinux/jami/language/bg/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -396,66 +396,86 @@ msgstr ""
msgid "OK"
msgstr "Добре"
#: ui/generalsettingsview.ui:43
#: ui/generalsettingsview.ui:51
msgid "System"
msgstr "Система"
#: ui/generalsettingsview.ui:81
#: ui/generalsettingsview.ui:89
msgid "Start application on login"
msgstr ""
#: ui/generalsettingsview.ui:117
#: ui/generalsettingsview.ui:125
msgid "Show Jami icon (systray) in the systray area"
msgstr ""
#: ui/generalsettingsview.ui:153
#: ui/generalsettingsview.ui:161
msgid "Bring Jami to the foreground on incoming calls"
msgstr ""
#: ui/generalsettingsview.ui:189
#: ui/generalsettingsview.ui:197
msgid "Notifications"
msgstr "Известия"
#: ui/generalsettingsview.ui:228
#: ui/generalsettingsview.ui:236
msgid "Enable notifications for incoming calls"
msgstr ""
#: ui/generalsettingsview.ui:264
#: ui/generalsettingsview.ui:272
msgid "Enable notifications for pending requests"
msgstr ""
#: ui/generalsettingsview.ui:300
#: ui/generalsettingsview.ui:308
msgid "Enable notifications for new chat messages"
msgstr ""
#: ui/generalsettingsview.ui:336
#: ui/generalsettingsview.ui:344
msgid "Chatview"
msgstr ""
#: ui/generalsettingsview.ui:375
#: ui/generalsettingsview.ui:383
msgid "Display images and videos into the chatview"
msgstr ""
#: ui/generalsettingsview.ui:412
#: ui/generalsettingsview.ui:420
msgid "Show chatview on the right (on the bottom if off)"
msgstr ""
#: ui/generalsettingsview.ui:449
#: ui/generalsettingsview.ui:457
msgid "Download folder"
msgstr ""
#: ui/generalsettingsview.ui:486
#: ui/generalsettingsview.ui:494
msgid "History"
msgstr "История"
#: ui/generalsettingsview.ui:525
#: ui/generalsettingsview.ui:533
msgid "Keep history for (days, 0 = unlimited)"
msgstr ""
#: ui/generalsettingsview.ui:555
#: ui/generalsettingsview.ui:563
msgid "Clear all history"
msgstr "Изчистване на цялата история"
#: ui/generalsettingsview.ui:595
msgid "Call Recording"
msgstr ""
#: ui/generalsettingsview.ui:633
msgid "Record local video"
msgstr ""
#: ui/generalsettingsview.ui:669
msgid "Always record calls"
msgstr ""
#: ui/generalsettingsview.ui:706
msgid "Record folder"
msgstr ""
#: ui/generalsettingsview.ui:743
msgid "Bitrate for call recordings (kb/s)"
msgstr ""
#: ui/profile.ui:58
msgid "Informations"
msgstr ""
......@@ -967,22 +987,22 @@ msgstr ""
msgid "Unable to register name (Network error) - check your connection."
msgstr ""
#: src/generalsettingsview.cpp:100
#: src/generalsettingsview.cpp:151
msgid ""
"This is a destructive operation. Are you sure you want to delete all of your"
" chat and call history?"
msgstr "Това действие е разрушително! Сигурни ли сте, че искате да изтриете цялата история на съобщенията и обажданията?"
#: src/generalsettingsview.cpp:170
#: src/generalsettingsview.cpp:221
msgid "Choose download folder"
msgstr ""
#: src/generalsettingsview.cpp:173 src/avatarmanipulation.cpp:414
#: src/generalsettingsview.cpp:224 src/avatarmanipulation.cpp:414
#: src/chatview.cpp:189 src/newaccountsettingsview.cpp:932
msgid "_Cancel"
msgstr "_Откажи"
#: src/generalsettingsview.cpp:175 src/chatview.cpp:191
#: src/generalsettingsview.cpp:226 src/chatview.cpp:191
#: src/newaccountsettingsview.cpp:934
msgid "_Save"
msgstr ""
......
......@@ -12,9 +12,9 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Jami\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-08-12 03:09-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2019-08-08 11:42+0000\n"
"Last-Translator: Joan Nualart Feliu <jnualart@baixemporda.cat>\n"
"POT-Creation-Date: 2019-08-19 03:09-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2019-08-19 07:09+0000\n"
"Last-Translator: savoirfairelinux <support@savoirfairelinux.com>\n"
"Language-Team: Catalan (http://www.transifex.com/savoirfairelinux/jami/language/ca/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -398,66 +398,86 @@ msgstr "Error creant/carregant compte"
msgid "OK"
msgstr "D'acord"
#: ui/generalsettingsview.ui:43
#: ui/generalsettingsview.ui:51
msgid "System"
msgstr "Sistema"
#: ui/generalsettingsview.ui:81
#: ui/generalsettingsview.ui:89
msgid "Start application on login"
msgstr ""
#: ui/generalsettingsview.ui:117
#: ui/generalsettingsview.ui:125
msgid "Show Jami icon (systray) in the systray area"
msgstr ""
#: ui/generalsettingsview.ui:153
#: ui/generalsettingsview.ui:161
msgid "Bring Jami to the foreground on incoming calls"
msgstr ""
#: ui/generalsettingsview.ui:189
#: ui/generalsettingsview.ui:197
msgid "Notifications"
msgstr ""
#: ui/generalsettingsview.ui:228
#: ui/generalsettingsview.ui:236
msgid "Enable notifications for incoming calls"
msgstr ""
#: ui/generalsettingsview.ui:264
#: ui/generalsettingsview.ui:272
msgid "Enable notifications for pending requests"
msgstr ""
#: ui/generalsettingsview.ui:300
#: ui/generalsettingsview.ui:308
msgid "Enable notifications for new chat messages"
msgstr ""
#: ui/generalsettingsview.ui:336
#: ui/generalsettingsview.ui:344
msgid "Chatview"
msgstr ""
#: ui/generalsettingsview.ui:375
#: ui/generalsettingsview.ui:383
msgid "Display images and videos into the chatview"
msgstr ""
#: ui/generalsettingsview.ui:412
#: ui/generalsettingsview.ui:420
msgid "Show chatview on the right (on the bottom if off)"
msgstr ""
#: ui/generalsettingsview.ui:449
#: ui/generalsettingsview.ui:457
msgid "Download folder"
msgstr ""
#: ui/generalsettingsview.ui:486
#: ui/generalsettingsview.ui:494
msgid "History"
msgstr "Historial"
#: ui/generalsettingsview.ui:525
#: ui/generalsettingsview.ui:533
msgid "Keep history for (days, 0 = unlimited)"
msgstr ""
#: ui/generalsettingsview.ui:555
#: ui/generalsettingsview.ui:563
msgid "Clear all history"
msgstr "Neteja l'historial"
#: ui/generalsettingsview.ui:595
msgid "Call Recording"
msgstr ""
#: ui/generalsettingsview.ui:633
msgid "Record local video"
msgstr ""
#: ui/generalsettingsview.ui:669
msgid "Always record calls"
msgstr ""
#: ui/generalsettingsview.ui:706
msgid "Record folder"
msgstr ""
#: ui/generalsettingsview.ui:743
msgid "Bitrate for call recordings (kb/s)"
msgstr ""
#: ui/profile.ui:58
msgid "Informations"
msgstr ""
......@@ -969,22 +989,22 @@ msgstr ""
msgid "Unable to register name (Network error) - check your connection."
msgstr ""
#: src/generalsettingsview.cpp:100
#: src/generalsettingsview.cpp:151
msgid ""
"This is a destructive operation. Are you sure you want to delete all of your"
" chat and call history?"
msgstr "Açò és una operació destructiva. Esteu segur que voleu esborrar tot l'historial de xats i trucades?"
#: src/generalsettingsview.cpp:170
#: src/generalsettingsview.cpp:221
msgid "Choose download folder"
msgstr ""
#: src/generalsettingsview.cpp:173 src/avatarmanipulation.cpp:414
#: src/generalsettingsview.cpp:224 src/avatarmanipulation.cpp:414
#: src/chatview.cpp:189 src/newaccountsettingsview.cpp:932
msgid "_Cancel"
msgstr "_Cancel·la"
#: src/generalsettingsview.cpp:175 src/chatview.cpp:191
#: src/generalsettingsview.cpp:226 src/chatview.cpp:191
#: src/newaccountsettingsview.cpp:934
msgid "_Save"
msgstr ""
......
......@@ -11,9 +11,9 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Jami\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-08-12 03:09-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2019-06-24 07:09+0000\n"
"Last-Translator: fri\n"
"POT-Creation-Date: 2019-08-19 03:09-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2019-08-19 07:09+0000\n"
"Last-Translator: savoirfairelinux <support@savoirfairelinux.com>\n"
"Language-Team: Czech (Czech Republic) (http://www.transifex.com/savoirfairelinux/jami/language/cs_CZ/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -397,66 +397,86 @@ msgstr "Chyba při vytváření/nahrávání účtu."
msgid "OK"
msgstr "Budiž"
#: ui/generalsettingsview.ui:43
#: ui/generalsettingsview.ui:51
msgid "System"
msgstr "Systém"
#: ui/generalsettingsview.ui:81
#: ui/generalsettingsview.ui:89
msgid "Start application on login"
msgstr "Spouštět program po přihlášení"
#: ui/generalsettingsview.ui:117
#: ui/generalsettingsview.ui:125
msgid "Show Jami icon (systray) in the systray area"
msgstr "Ukázat ikonu Jami v oznamovací oblasti panelu"
#: ui/generalsettingsview.ui:153
#: ui/generalsettingsview.ui:161
msgid "Bring Jami to the foreground on incoming calls"
msgstr "Při příchozích hovorech přenést okno Jami do popředí."
#: ui/generalsettingsview.ui:189
#: ui/generalsettingsview.ui:197
msgid "Notifications"
msgstr "Oznámení"
#: ui/generalsettingsview.ui:228
#: ui/generalsettingsview.ui:236
msgid "Enable notifications for incoming calls"
msgstr "Povolit upozornění na příchozí hovory"
#: ui/generalsettingsview.ui:264
#: ui/generalsettingsview.ui:272
msgid "Enable notifications for pending requests"
msgstr "Povolit upozornění na čekající hovory"
#: ui/generalsettingsview.ui:300
#: ui/generalsettingsview.ui:308
msgid "Enable notifications for new chat messages"
msgstr "Povolit upozornění na nové zprávy během klábosení."
#: ui/generalsettingsview.ui:336
#: ui/generalsettingsview.ui:344
msgid "Chatview"
msgstr "Okno pro vedení rozhovoru"
#: ui/generalsettingsview.ui:375
#: ui/generalsettingsview.ui:383
msgid "Display images and videos into the chatview"
msgstr "Zobrazit v okně pro vedení rozhovoru obrázky a obrazové záznamy"
#: ui/generalsettingsview.ui:412
#: ui/generalsettingsview.ui:420
msgid "Show chatview on the right (on the bottom if off)"
msgstr "Ukázat okno pro vedení rozhovor napravo (dole, pokud je vypnuto)"
#: ui/generalsettingsview.ui:449
#: ui/generalsettingsview.ui:457
msgid "Download folder"
msgstr "Složka pro stahování"
#: ui/generalsettingsview.ui:486
#: ui/generalsettingsview.ui:494
msgid "History"
msgstr "Historie"
#: ui/generalsettingsview.ui:525
#: ui/generalsettingsview.ui:533
msgid "Keep history for (days, 0 = unlimited)"
msgstr "Kolik dnů uchovat historii (dny, 0 = neomezeně):"
#: ui/generalsettingsview.ui:555
#: ui/generalsettingsview.ui:563
msgid "Clear all history"
msgstr "Vymazat celou historii"
#: ui/generalsettingsview.ui:595
msgid "Call Recording"
msgstr ""
#: ui/generalsettingsview.ui:633
msgid "Record local video"
msgstr ""
#: ui/generalsettingsview.ui:669
msgid "Always record calls"
msgstr ""
#: ui/generalsettingsview.ui:706
msgid "Record folder"
msgstr ""
#: ui/generalsettingsview.ui:743
msgid "Bitrate for call recordings (kb/s)"
msgstr ""
#: ui/profile.ui:58
msgid "Informations"
msgstr ""
......@@ -968,22 +988,22 @@ msgstr ""
msgid "Unable to register name (Network error) - check your connection."
msgstr ""
#: src/generalsettingsview.cpp:100
#: src/generalsettingsview.cpp:151
msgid ""
"This is a destructive operation. Are you sure you want to delete all of your"
" chat and call history?"
msgstr "Toto je ničivý zásah. Skutečně chcete odstranit veškerou svou historii zpráv a volání?"
#: src/generalsettingsview.cpp:170
#: src/generalsettingsview.cpp:221
msgid "Choose download folder"
msgstr "Vybrat složku pro stahování"
#: src/generalsettingsview.cpp:173 src/avatarmanipulation.cpp:414
#: src/generalsettingsview.cpp:224 src/avatarmanipulation.cpp:414
#: src/chatview.cpp:189 src/newaccountsettingsview.cpp:932
msgid "_Cancel"
msgstr "_Zrušit"
#: src/generalsettingsview.cpp:175 src/chatview.cpp:191
#: src/generalsettingsview.cpp:226 src/chatview.cpp:191
#: src/newaccountsettingsview.cpp:934
msgid "_Save"
msgstr "_Uložit"
......
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Jami\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-08-12 03:09-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2019-06-24 07:09+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2019-08-19 03:09-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2019-08-19 07:09+0000\n"
"Last-Translator: savoirfairelinux <support@savoirfairelinux.com>\n"
"Language-Team: Danish (http://www.transifex.com/savoirfairelinux/jami/language/da/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -397,66 +397,86 @@ msgstr "Fejl ved oprettelse/hentning af konto."
msgid "OK"
msgstr "OK"
#: ui/generalsettingsview.ui:43
#: ui/generalsettingsview.ui:51
msgid "System"
msgstr "System"
#: ui/generalsettingsview.ui:81
#: ui/generalsettingsview.ui:89
msgid "Start application on login"
msgstr ""
#: ui/generalsettingsview.ui:117
#: ui/generalsettingsview.ui:125
msgid "Show Jami icon (systray) in the systray area"
msgstr ""
#: ui/generalsettingsview.ui:153
#: ui/generalsettingsview.ui:161
msgid "Bring Jami to the foreground on incoming calls"
msgstr ""
#: ui/generalsettingsview.ui:189
#: ui/generalsettingsview.ui:197
msgid "Notifications"
msgstr ""
#: ui/generalsettingsview.ui:228
#: ui/generalsettingsview.ui:236
msgid "Enable notifications for incoming calls"
msgstr ""
#: ui/generalsettingsview.ui:264
#: ui/generalsettingsview.ui:272
msgid "Enable notifications for pending requests"
msgstr ""
#: ui/generalsettingsview.ui:300
#: ui/generalsettingsview.ui:308
msgid "Enable notifications for new chat messages"
msgstr ""
#: ui/generalsettingsview.ui:336
#: ui/generalsettingsview.ui:344
msgid "Chatview"
msgstr ""
#: ui/generalsettingsview.ui:375
#: ui/generalsettingsview.ui:383
msgid "Display images and videos into the chatview"
msgstr ""
#: ui/generalsettingsview.ui:412
#: ui/generalsettingsview.ui:420
msgid "Show chatview on the right (on the bottom if off)"
msgstr ""
#: ui/generalsettingsview.ui:449
#: ui/generalsettingsview.ui:457
msgid "Download folder"
msgstr ""
#: ui/generalsettingsview.ui:486
#: ui/generalsettingsview.ui:494
msgid "History"
msgstr "Historik"
#: ui/generalsettingsview.ui:525
#: ui/generalsettingsview.ui:533
msgid "Keep history for (days, 0 = unlimited)"
msgstr ""
#: ui/generalsettingsview.ui:555
#: ui/generalsettingsview.ui:563
msgid "Clear all history"
msgstr "Slet al historik"
#: ui/generalsettingsview.ui:595
msgid "Call Recording"