sq_AL.po 39.1 KB
Newer Older
Jenkins's avatar
Jenkins committed
1 2 3
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4 5
# 
# Translators:
Jenkins's avatar
Jenkins committed
6
# Besnik <besnik@programeshqip.org>, 2016-2019
7 8
msgid ""
msgstr ""
Jenkins's avatar
Jenkins committed
9
"Project-Id-Version: Jami\n"
10
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
11 12 13
"POT-Creation-Date: 2019-10-07 03:09-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2019-10-07 07:09+0000\n"
"Last-Translator: savoirfairelinux <support@savoirfairelinux.com>\n"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
14
"Language-Team: Albanian (Albania) (http://www.transifex.com/savoirfairelinux/jami/language/sq_AL/)\n"
15 16 17 18 19 20
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: sq_AL\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
21 22
#: ui/ringgearsmenu.ui:7
msgid "Keyboard _Shortcuts"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
23
msgstr "_Shkurtore Tastiere"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
24 25

#: ui/ringgearsmenu.ui:11
Jenkins's avatar
Jenkins committed
26
msgid "_About"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
27
msgstr "_Rreth"
28

Jenkins's avatar
Jenkins committed
29
#: ui/ringgearsmenu.ui:17
Jenkins's avatar
Jenkins committed
30
msgid "_Quit"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
31
msgstr "_Dil"
32

Jenkins's avatar
Jenkins committed
33 34 35 36 37 38 39 40
#: ui/help-overlay.ui:13
msgctxt "shortcut window"
msgid "General"
msgstr "Të përgjithshme"

#: ui/help-overlay.ui:18
msgctxt "shortcut window"
msgid "Open application menu"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
41
msgstr "Hapni menu aplikacionesh"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
42 43 44 45

#: ui/help-overlay.ui:25
msgctxt "shortcut window"
msgid "Open account list"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
46
msgstr "Hapni listë llogarish"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
47 48 49 50

#: ui/help-overlay.ui:32
msgctxt "shortcut window"
msgid "Select search bar"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
51
msgstr "Përzgjidhni shtyllë kërkimesh"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
52 53 54 55

#: ui/help-overlay.ui:39
msgctxt "shortcut window"
msgid "Focus the list of conversations"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
56
msgstr "Përqendrohu te lista e bisedave"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
57 58 59 60

#: ui/help-overlay.ui:46
msgctxt "shortcut window"
msgid "Focus the list pending requests"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
61
msgstr "Përqendrohu te lista e kërkesave pezull"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
62

Jenkins's avatar
Jenkins committed
63 64 65
#: ui/help-overlay.ui:53
msgctxt "shortcut window"
msgid "Toggle fullscreen"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
66
msgstr "Kalo/Dil nga Sa Krejt Ekrani"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
67 68

#: ui/help-overlay.ui:63
Jenkins's avatar
Jenkins committed
69 70 71 72
msgctxt "shortcut window"
msgid "Conversations"
msgstr "Biseda"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
73
#: ui/help-overlay.ui:68
Jenkins's avatar
Jenkins committed
74 75 76 77
msgctxt "shortcut window"
msgid "Start a video call"
msgstr "Filloni një thirrje video"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
78
#: ui/help-overlay.ui:75
Jenkins's avatar
Jenkins committed
79 80 81 82
msgctxt "shortcut window"
msgid "Start an audio call"
msgstr "Filloni një thirrje audio"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
83
#: ui/help-overlay.ui:82
Jenkins's avatar
Jenkins committed
84 85 86 87
msgctxt "shortcut window"
msgid "Clear history"
msgstr "Pastroje historikun"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
88
#: ui/help-overlay.ui:89
Jenkins's avatar
Jenkins committed
89 90
msgctxt "shortcut window"
msgid "Add conversation"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
91
msgstr "Shtoni bisedë"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
92

Jenkins's avatar
Jenkins committed
93
#: ui/help-overlay.ui:96
Jenkins's avatar
Jenkins committed
94 95
msgctxt "shortcut window"
msgid "Remove conversation"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
96
msgstr "Hiqe bisedën"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
97

Jenkins's avatar
Jenkins committed
98
#: ui/help-overlay.ui:103
Jenkins's avatar
Jenkins committed
99 100 101 102
msgctxt "shortcut window"
msgid "Block contact"
msgstr "Bllokojeni kontaktin"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
103
#: ui/help-overlay.ui:110
Jenkins's avatar
Jenkins committed
104 105
msgctxt "shortcut window"
msgid "Unblock contact"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
106
msgstr "Zhbllokoje kontaktin"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
107

Jenkins's avatar
Jenkins committed
108
#: ui/help-overlay.ui:117
Jenkins's avatar
Jenkins committed
109 110
msgctxt "shortcut window"
msgid "Copy contact name"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
111
msgstr "Kopjo emër kontakti"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
112

Jenkins's avatar
Jenkins committed
113
#: ui/help-overlay.ui:127
Jenkins's avatar
Jenkins committed
114 115 116 117
msgctxt "shortcut window"
msgid "Call"
msgstr "Thirre"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
118
#: ui/help-overlay.ui:132
Jenkins's avatar
Jenkins committed
119 120
msgctxt "shortcut window"
msgid "Accept call"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
121
msgstr "Pranoje thirrjen"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
122

Jenkins's avatar
Jenkins committed
123
#: ui/help-overlay.ui:139
Jenkins's avatar
Jenkins committed
124 125
msgctxt "shortcut window"
msgid "Decline call"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
126
msgstr "Hidhe tej thirrjen"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
127

Jenkins's avatar
Jenkins committed
128
#: ui/help-overlay.ui:148
Jenkins's avatar
Jenkins committed
129 130 131 132
msgctxt "shortcut window"
msgid "Settings"
msgstr "Rregullime"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
133
#: ui/help-overlay.ui:153
Jenkins's avatar
Jenkins committed
134 135
msgctxt "shortcut window"
msgid "Open/Close settings page"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
136
msgstr "Hap/Mbyll faqe rregullimesh"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
137

Jenkins's avatar
Jenkins committed
138
#: ui/help-overlay.ui:160
Jenkins's avatar
Jenkins committed
139 140
msgctxt "shortcut window"
msgid "Open general settings"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
141
msgstr "Hap rregullimet e përgjithshme"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
142

Jenkins's avatar
Jenkins committed
143
#: ui/help-overlay.ui:167
Jenkins's avatar
Jenkins committed
144 145
msgctxt "shortcut window"
msgid "Open media settings"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
146
msgstr "Hap rregullime mediash"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
147

Jenkins's avatar
Jenkins committed
148
#: ui/help-overlay.ui:174
Jenkins's avatar
Jenkins committed
149 150
msgctxt "shortcut window"
msgid "Open account settings"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
151
msgstr "Hap rregullime llogarie"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
152

Jenkins's avatar
Jenkins committed
153
#: ui/help-overlay.ui:184
Jenkins's avatar
Jenkins committed
154 155
msgctxt "shortcut window"
msgid "Chat view"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
156
msgstr "Pamje fjalosje"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
157

Jenkins's avatar
Jenkins committed
158
#: ui/help-overlay.ui:189
Jenkins's avatar
Jenkins committed
159 160
msgctxt "shortcut window"
msgid "Write on a new line"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
161
msgstr "Shkruani një rresht të ri"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
162

Jenkins's avatar
Jenkins committed
163
#: ui/accountmigrationview.ui:20
Jenkins's avatar
Jenkins committed
164 165
msgid "Account migration required"
msgstr "Lyp migrim llogarie"
166

Jenkins's avatar
Jenkins committed
167 168
#: ui/accountmigrationview.ui:31
msgid "This account is malformed, please enter your password"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
169
msgstr "Kjo llogari është e keqformuar, ju lutemi, jepni fjalëkalimin tuaj"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
170

Jenkins's avatar
Jenkins committed
171
#: ui/accountmigrationview.ui:90
Jenkins's avatar
Jenkins committed
172 173
msgid "Alias"
msgstr "Alias"
174

Jenkins's avatar
Jenkins committed
175 176 177 178 179
#: ui/accountmigrationview.ui:127 ui/accountcreationwizard.ui:597
#: ui/accountcreationwizard.ui:982 ui/profile.ui:73
#: ui/newaccountsettingsview.ui:503 ui/newaccountsettingsview.ui:733
msgid "Username"
msgstr "Emër përdoruesi"
180

Jenkins's avatar
Jenkins committed
181
#: ui/accountmigrationview.ui:165 ui/accountcreationwizard.ui:191
Jenkins's avatar
Jenkins committed
182
#: ui/accountcreationwizard.ui:624 ui/accountcreationwizard.ui:1018
Jenkins's avatar
Jenkins committed
183 184 185 186
#: ui/newaccountsettingsview.ui:529 ui/newaccountsettingsview.ui:769
msgid "Password"
msgstr "Krijoni llogari"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
187 188 189
#: ui/accountmigrationview.ui:205 ui/accountcreationwizard.ui:1057
msgid "Account manager"
msgstr "Përgjegjës llogarish"
190

Jenkins's avatar
Jenkins committed
191 192 193
#: ui/accountmigrationview.ui:236 ui/newaccountsettingsview.ui:581
#: ui/newaccountsettingsview.ui:874 src/accountmigrationview.cpp:187
#: src/newaccountsettingsview.cpp:1000 src/newaccountsettingsview.cpp:2121
Jenkins's avatar
Jenkins committed
194 195 196
msgid "Delete account"
msgstr "Fshije llogarinë"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
197 198 199 200 201 202
#: ui/accountmigrationview.ui:251
msgid "Migrate account"
msgstr "Migroni llogari"

#: ui/accountmigrationview.ui:283
msgid "Migrating your Jami account…"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
203
msgstr "Po migrohet llogaria juaj Jami…"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
204 205

#: ui/accountmigrationview.ui:295
Jenkins's avatar
Jenkins committed
206
msgid "Migration failed, wrong password?"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
207
msgstr "Migrimi dështoi, fjalëkalim i gabuar?"
208

Jenkins's avatar
Jenkins committed
209 210
#: ui/currentcallview.ui:251
msgid "End this call"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
211
msgstr "Përfundoje këtë thirrje"
212

Jenkins's avatar
Jenkins committed
213
#: ui/currentcallview.ui:255 ui/currentcallview.ui:483
Jenkins's avatar
Jenkins committed
214
msgid "End call"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
215
msgstr "Përfundoje thirrjen"
216

Jenkins's avatar
Jenkins committed
217
#: ui/currentcallview.ui:275
Jenkins's avatar
Jenkins committed
218
msgid "Toggle transfer"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
219
msgstr "Shfaq/fshih shpërngulje"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
220 221

#: ui/currentcallview.ui:294
Jenkins's avatar
Jenkins committed
222
msgid "Toggle hold"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
223
msgstr "Mbaje/Braktise"
224

Jenkins's avatar
Jenkins committed
225 226
#: ui/currentcallview.ui:298 ui/currentcallview.ui:323
#: ui/currentcallview.ui:465
Jenkins's avatar
Jenkins committed
227 228
msgid "Hold"
msgstr "Mbaje"
229

Jenkins's avatar
Jenkins committed
230
#: ui/currentcallview.ui:319
Jenkins's avatar
Jenkins committed
231
msgid "Toggle mute audio"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
232
msgstr "Vini/hiqni heshtje audioje"
233

Jenkins's avatar
Jenkins committed
234
#: ui/currentcallview.ui:344
Jenkins's avatar
Jenkins committed
235
msgid "Toggle mute video"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
236
msgstr "Vini/hiqni heshtje videoje"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
237

Jenkins's avatar
Jenkins committed
238
#: ui/currentcallview.ui:348 ui/currentcallview.ui:456
Jenkins's avatar
Jenkins committed
239 240 241
msgid "Mute video"
msgstr "Mbylli videon"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
242 243
#: ui/currentcallview.ui:369
msgid "Toggle recording"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
244
msgstr "Shfa/fshih incizim"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
245

Jenkins's avatar
Jenkins committed
246
#: ui/currentcallview.ui:372 ui/currentcallview.ui:501
Jenkins's avatar
Jenkins committed
247
#: ui/messagingwidget.ui:29
Jenkins's avatar
Jenkins committed
248 249
msgid "Record"
msgstr "Regjistroje"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
250

Jenkins's avatar
Jenkins committed
251
#: ui/currentcallview.ui:393
Jenkins's avatar
Jenkins committed
252
msgid "Adjust outgoing video quality"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
253
msgstr "Rregulloni cilësinë e videos së dërguar"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
254

Jenkins's avatar
Jenkins committed
255
#: ui/currentcallview.ui:398 ui/currentcallview.ui:492
Jenkins's avatar
Jenkins committed
256
msgid "Video quality"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
257
msgstr "Cilësi videoje"
258

Jenkins's avatar
Jenkins committed
259
#: ui/currentcallview.ui:417
Jenkins's avatar
Jenkins committed
260
msgid "Toggle show chat"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
261
msgstr "Shfaqni/fshihni fjalosje"
262

Jenkins's avatar
Jenkins committed
263
#: ui/currentcallview.ui:421 ui/currentcallview.ui:438
Jenkins's avatar
Jenkins committed
264
msgid "Chat"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
265
msgstr "Fjalosje"
266

Jenkins's avatar
Jenkins committed
267
#: ui/currentcallview.ui:447
Jenkins's avatar
Jenkins committed
268 269
msgid "Mute audio"
msgstr "Mbylli zërin"
270

Jenkins's avatar
Jenkins committed
271 272 273
#: ui/currentcallview.ui:474
msgid "Transfer"
msgstr "Shpërngule"
274

Jenkins's avatar
Jenkins committed
275 276
#: ui/currentcallview.ui:524
msgid "Transfer to"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
277
msgstr "Shpërngule te"
278

Jenkins's avatar
Jenkins committed
279
#: ui/accountcreationwizard.ui:42
Jenkins's avatar
Jenkins committed
280
msgid "Welcome to"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
281
msgstr "Mirë se vini te"
282

Jenkins's avatar
Jenkins committed
283 284
#: ui/accountcreationwizard.ui:76
msgid "Create local account"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
285
msgstr "Krijoni llogari vendore"
286

Jenkins's avatar
Jenkins committed
287 288
#: ui/accountcreationwizard.ui:77
msgid "Create a new Jami account on this device (for new users)"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
289
msgstr "Krijoni një llogari të re Jami në këtë pajisje (për përdorues të rinj)"
290

Jenkins's avatar
Jenkins committed
291 292
#: ui/accountcreationwizard.ui:84 src/accountcreationwizard.cpp:591
msgid "Import from device"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
293
msgstr "Importoni prej pajisjeje"
294

Jenkins's avatar
Jenkins committed
295 296
#: ui/accountcreationwizard.ui:85
msgid "Import an account with your PIN generated on another device"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
297
msgstr "Importoni një llogari me PIN-in tuaj të prodhuar në një tjetër pajisje"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
298

Jenkins's avatar
Jenkins committed
299 300
#: ui/accountcreationwizard.ui:92
msgid "Import from archive backup"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
301
msgstr "Importoni prej kopjeruajtjeje arkivi"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
302 303 304

#: ui/accountcreationwizard.ui:93
msgid "Import an account via your archive"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
305
msgstr "Importoni një llogari përmes arkivit tuaj"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
306

Jenkins's avatar
Jenkins committed
307
#: ui/accountcreationwizard.ui:100
Jenkins's avatar
Jenkins committed
308
msgid "Advanced…"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
309
msgstr "Të mëtejshme…"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
310

Jenkins's avatar
Jenkins committed
311 312
#: ui/accountcreationwizard.ui:111
msgid "Connect to account manager"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
313
msgstr "Lidhuni me përgjegjësin e llogarive"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
314 315 316

#: ui/accountcreationwizard.ui:112
msgid "Get your account via your credentials."
Jenkins's avatar
Jenkins committed
317
msgstr "Merreni llogarinë tuaj për mes kredencialeve tuaja."
Jenkins's avatar
Jenkins committed
318 319

#: ui/accountcreationwizard.ui:119
Jenkins's avatar
Jenkins committed
320
msgid "Add a new SIP account"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
321
msgstr "Shtoni një llogari SIP të re"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
322

Jenkins's avatar
Jenkins committed
323 324
#: ui/accountcreationwizard.ui:234
msgid "Archive"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
325
msgstr "Arkiv"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
326 327 328

#: ui/accountcreationwizard.ui:240 ui/accountcreationwizard.ui:293
msgid "Informations."
Jenkins's avatar
Jenkins committed
329
msgstr "Informacione."
330

Jenkins's avatar
Jenkins committed
331 332 333 334 335
#: ui/accountcreationwizard.ui:287
msgid "PIN"
msgstr "PIN"

#: ui/accountcreationwizard.ui:349
Jenkins's avatar
Jenkins committed
336
msgid ""
Jenkins's avatar
Jenkins committed
337 338
"You can obtain an archive by clicking on \"Export account\" in the account "
"settings. This will create a .gz file on your device."
Jenkins's avatar
Jenkins committed
339
msgstr "Një arkiv mund ta keni duke klikuar mbi \"Eksportoni llogari\", te rregullime llogarie. Kjo do të krijojë në pajisjen tuaj një kartelë .gz."
Jenkins's avatar
Jenkins committed
340 341 342 343 344

#: ui/accountcreationwizard.ui:382
msgid ""
"To obtain a PIN (valid for 10 minutes), you need to open the account "
"settings on the other device and click on \"Link to another device\"."
Jenkins's avatar
Jenkins committed
345
msgstr "Që të merrni një PIN (i vlefshëm për 10 minuta), duhet të hapni rregullimet e llogarisë te pajisja tjetër dhe të klikoni mbi \"Lidhe me pajisjen tjetër\"."
Jenkins's avatar
Jenkins committed
346 347 348

#: ui/accountcreationwizard.ui:402 ui/accountcreationwizard.ui:703
#: ui/accountcreationwizard.ui:1084
Jenkins's avatar
Jenkins committed
349
msgid "Previous"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
350
msgstr "I mëparshmi"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
351

Jenkins's avatar
Jenkins committed
352 353
#: ui/accountcreationwizard.ui:410 ui/accountcreationwizard.ui:711
#: ui/accountcreationwizard.ui:1092
Jenkins's avatar
Jenkins committed
354 355 356
msgid "Next"
msgstr "Pasuesi"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
357
#: ui/accountcreationwizard.ui:442 ui/profile.ui:7
Jenkins's avatar
Jenkins committed
358
#: ui/newaccountsettingsview.ui:334
Jenkins's avatar
Jenkins committed
359 360 361
msgid "Profile"
msgstr "Profil"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
362
#: ui/accountcreationwizard.ui:523 ui/ringmainwindow.ui:113
Jenkins's avatar
Jenkins committed
363 364 365
#: ui/newaccountsettingsview.ui:414
msgid "Account"
msgstr "Llogari"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
366

Jenkins's avatar
Jenkins committed
367
#: ui/accountcreationwizard.ui:560
Jenkins's avatar
Jenkins committed
368
msgid "Register username"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
369
msgstr "Regjistroni emër përdoruesi"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
370

Jenkins's avatar
Jenkins committed
371
#: ui/accountcreationwizard.ui:561
Jenkins's avatar
Jenkins committed
372
msgid ""
Jenkins's avatar
Jenkins committed
373
"By checking this, you will register a unique username on the Jami network. "
Jenkins's avatar
Jenkins committed
374 375
"People can use it to contact you instead of using your RingID, which is 40 "
"characters long."
Jenkins's avatar
Jenkins committed
376
msgstr "Duke i vënë shenjë kësaj, do të regjistroni një emër përdoruesi unik në rrjetin Jami. Njerëzit mund ta përdorin për t’u lidhur me ju, në vend se të ID-së tuaj Ring, që është 40 shenja i gjatë."
Jenkins's avatar
Jenkins committed
377

Jenkins's avatar
Jenkins committed
378
#: ui/accountcreationwizard.ui:625
Jenkins's avatar
Jenkins committed
379 380 381
msgid ""
"This password will be used to encrypt your account data and to link new "
"devices to your account."
Jenkins's avatar
Jenkins committed
382
msgstr "Ky fjalëkalim do të përdoret për të fshehtëzuar të dhënat e llogarisë tuaj dhe për të lidhur pajisje të reja në të."
Jenkins's avatar
Jenkins committed
383

Jenkins's avatar
Jenkins committed
384
#: ui/accountcreationwizard.ui:664 src/newaccountsettingsview.cpp:883
Jenkins's avatar
Jenkins committed
385 386 387
msgid "Confirm password"
msgstr "Ripohoni fjalëkalimin"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
388
#: ui/accountcreationwizard.ui:735
Jenkins's avatar
Jenkins committed
389
msgid "Generating your Jami account…"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
390
msgstr "Po prodhohet llogaria juaj Jami…"
391

Jenkins's avatar
Jenkins committed
392 393
#: ui/accountcreationwizard.ui:766
msgid "Backup your account!"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
394
msgstr "Kopjeruani llogarinë tuaj!"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
395 396 397 398 399 400

#: ui/accountcreationwizard.ui:782
msgid ""
"This account only exists on this device. If you lost your device or "
"uninstall the application, your account will be deleted. You can backup your"
" account now or later."
Jenkins's avatar
Jenkins committed
401
msgstr "Kjo llogari ekziston vetëm në këtë pajisje. Nëse humbët pajisjen tuaj ose e çinstaluat aplikacionin, llogaria juaj do të fshihet. Llogarinë tuaj mund ta kopjeruani tani ose më vonë."
Jenkins's avatar
Jenkins committed
402 403 404

#: ui/accountcreationwizard.ui:789
msgid "Never show me this again"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
405
msgstr "Mos ma shfaq më kurrë këtë"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
406 407

#: ui/accountcreationwizard.ui:803 ui/newaccountsettingsview.ui:566
Jenkins's avatar
Jenkins committed
408
#: src/accountcreationwizard.cpp:380 src/newaccountsettingsview.cpp:2054
Jenkins's avatar
Jenkins committed
409 410 411 412 413 414 415 416
msgid "Export account"
msgstr "Eksportoni llogari"

#: ui/accountcreationwizard.ui:813
msgid "Skip"
msgstr "Anashkaloje"

#: ui/accountcreationwizard.ui:839
Jenkins's avatar
Jenkins committed
417
msgid "Registering username…"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
418
msgstr "Po regjistrohet emër përdoruesi…"
419

Jenkins's avatar
Jenkins committed
420
#: ui/accountcreationwizard.ui:846
Jenkins's avatar
Jenkins committed
421
msgid "This may take a few minutes."
Jenkins's avatar
Jenkins committed
422
msgstr "Kjo mund të hajë pak minuta."
423

Jenkins's avatar
Jenkins committed
424
#: ui/accountcreationwizard.ui:872
Jenkins's avatar
Jenkins committed
425
msgid "Retrieving your Jami account…"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
426
msgstr "Po merret llogaria juaj Jami…"
427

Jenkins's avatar
Jenkins committed
428
#: ui/accountcreationwizard.ui:913 ui/newaccountsettingsview.ui:266
Jenkins's avatar
Jenkins committed
429
#: ui/newaccountsettingsview.ui:289
Jenkins's avatar
Jenkins committed
430 431 432
msgid "OK"
msgstr "OK"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
433 434
#: ui/accountcreationwizard.ui:938
msgid "Sign in"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
435
msgstr "Hyni"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
436

Jenkins's avatar
Jenkins committed
437
#: ui/generalsettingsview.ui:51
Jenkins's avatar
Jenkins committed
438 439
msgid "System"
msgstr "Sistem"
440

Jenkins's avatar
Jenkins committed
441
#: ui/generalsettingsview.ui:89
Jenkins's avatar
Jenkins committed
442
msgid "Start application on login"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
443
msgstr "Nise aplikacionin kur bëhet hyrja në sistem"
444

Jenkins's avatar
Jenkins committed
445
#: ui/generalsettingsview.ui:125
Jenkins's avatar
Jenkins committed
446
msgid "Show Jami icon (systray) in the systray area"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
447
msgstr "Shfaq ikonë (systray) Jami te fusha e njoftimeve"
448

Jenkins's avatar
Jenkins committed
449
#: ui/generalsettingsview.ui:161
Jenkins's avatar
Jenkins committed
450
msgid "Bring Jami to the foreground on incoming calls"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
451
msgstr "Sille Jami-n përpara për thirrje ardhëse"
452

Jenkins's avatar
Jenkins committed
453
#: ui/generalsettingsview.ui:197
Jenkins's avatar
Jenkins committed
454 455
msgid "Notifications"
msgstr "Njoftime"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
456

Jenkins's avatar
Jenkins committed
457
#: ui/generalsettingsview.ui:236
Jenkins's avatar
Jenkins committed
458 459
msgid "Enable notifications for incoming calls"
msgstr "Aktivizo njoftimet për thirrje ardhëse"
460

Jenkins's avatar
Jenkins committed
461
#: ui/generalsettingsview.ui:272
Jenkins's avatar
Jenkins committed
462
msgid "Enable notifications for pending requests"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
463
msgstr "Aktivizo njoftime për kërkesa pezull"
464

Jenkins's avatar
Jenkins committed
465
#: ui/generalsettingsview.ui:308
Jenkins's avatar
Jenkins committed
466
msgid "Enable notifications for new chat messages"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
467
msgstr "Aktivizo njoftimet për mesazhe të reja fjalosjesh"
468

Jenkins's avatar
Jenkins committed
469
#: ui/generalsettingsview.ui:344
Jenkins's avatar
Jenkins committed
470
msgid "Chatview"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
471
msgstr "Pamje fjalosjeje"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
472

Jenkins's avatar
Jenkins committed
473
#: ui/generalsettingsview.ui:383
Jenkins's avatar
Jenkins committed
474
msgid "Display images and videos into the chatview"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
475
msgstr "Shfaq te pamja e fjalosjes figura dhe video"
476

Jenkins's avatar
Jenkins committed
477
#: ui/generalsettingsview.ui:420
Jenkins's avatar
Jenkins committed
478
msgid "Show chatview on the right (on the bottom if off)"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
479
msgstr "Shfaqe pamjen e fjalosjes djathtas (poshtë, nëse është off)"
480

Jenkins's avatar
Jenkins committed
481
#: ui/generalsettingsview.ui:457
Jenkins's avatar
Jenkins committed
482 483
msgid "Download folder"
msgstr "Dosje Shkarkimi"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
484

Jenkins's avatar
Jenkins committed
485
#: ui/generalsettingsview.ui:494
Jenkins's avatar
Jenkins committed
486 487
msgid "History"
msgstr "Historik"
488

Jenkins's avatar
Jenkins committed
489
#: ui/generalsettingsview.ui:533
Jenkins's avatar
Jenkins committed
490
msgid "Keep history for (days, 0 = unlimited)"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
491
msgstr "Mbaje historikun për (ditë, 0 = pa kufizim)"
492

Jenkins's avatar
Jenkins committed
493
#: ui/generalsettingsview.ui:563
Jenkins's avatar
Jenkins committed
494
msgid "Clear all history"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
495
msgstr "Pastro krejt historikun"
496

Jenkins's avatar
Jenkins committed
497 498
#: ui/generalsettingsview.ui:595
msgid "Call Recording"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
499
msgstr "Incizim Thirrjesh"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
500 501 502

#: ui/generalsettingsview.ui:633
msgid "Record local video"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
503
msgstr "Regjistro video lokale"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
504 505 506

#: ui/generalsettingsview.ui:669
msgid "Always record calls"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
507
msgstr "Incizoji përherë thirrjet"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
508 509 510

#: ui/generalsettingsview.ui:706
msgid "Record folder"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
511
msgstr "Dosje incizimesh"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
512 513 514

#: ui/generalsettingsview.ui:743
msgid "Bitrate for call recordings (kb/s)"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
515
msgstr "Vlerë bitrate për incizime thirrjesh (kb/s)"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
516

Jenkins's avatar
Jenkins committed
517 518
#: ui/profile.ui:58
msgid "Informations"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
519
msgstr "Informacione"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
520 521 522 523 524 525 526

#: ui/profile.ui:88 ui/newaccountsettingsview.ui:460
msgid "ID"
msgstr "ID"

#: ui/profile.ui:153
msgid "QR Code"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
527
msgstr "Kod QR"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
528

Jenkins's avatar
Jenkins committed
529
#: ui/ringmainwindow.ui:57
Jenkins's avatar
Jenkins committed
530
msgid "Menu"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
531
msgstr "Menu"
532

Jenkins's avatar
Jenkins committed
533
#: ui/ringmainwindow.ui:80
Jenkins's avatar
Jenkins committed
534 535
msgid "General"
msgstr "Të përgjithshme"
536

Jenkins's avatar
Jenkins committed
537
#: ui/ringmainwindow.ui:96
Jenkins's avatar
Jenkins committed
538 539
msgid "Media"
msgstr "Media"
540

Jenkins's avatar
Jenkins committed
541
#: ui/ringmainwindow.ui:150 src/ringmainwindow.cpp:1809
Jenkins's avatar
Jenkins committed
542 543
msgid "Settings"
msgstr "Rregullime"
544

Jenkins's avatar
Jenkins committed
545
#: ui/ringmainwindow.ui:271 ui/ringmainwindow.ui:278
Jenkins's avatar
Jenkins committed
546 547 548
msgid "Conversations"
msgstr "Biseda"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
549
#: ui/ringmainwindow.ui:304 ui/ringmainwindow.ui:311
Jenkins's avatar
Jenkins committed
550
msgid "Contact requests"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
551
msgstr "Kërkesa kontakti"
552

Jenkins's avatar
Jenkins committed
553 554
#: ui/mediasettingsview.ui:24
msgid "Audio Settings"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
555
msgstr "Rregullime për Video"
556

Jenkins's avatar
Jenkins committed
557 558
#: ui/mediasettingsview.ui:40
msgid "Audio manager:"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
559
msgstr "Përgjegjës tingulli:"
560

Jenkins's avatar
Jenkins committed
561 562
#: ui/mediasettingsview.ui:52
msgid "Ringtone device:"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
563
msgstr "Pajisje zilesh:"
564

Jenkins's avatar
Jenkins committed
565 566
#: ui/mediasettingsview.ui:64
msgid "Output device:"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
567
msgstr "Pajisje në dalje:"
568

Jenkins's avatar
Jenkins committed
569 570
#: ui/mediasettingsview.ui:76
msgid "Input device:"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
571
msgstr "Pajisje në hyrje:"
572

Jenkins's avatar
Jenkins committed
573 574
#: ui/mediasettingsview.ui:88
msgid "Input volume meter:"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
575
msgstr "Matës volumi në hyrje:"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
576 577

#: ui/mediasettingsview.ui:156
Jenkins's avatar
Jenkins committed
578
msgid "Camera Settings"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
579
msgstr "Rregullime Kamere"
580

Jenkins's avatar
Jenkins committed
581
#: ui/mediasettingsview.ui:172
Jenkins's avatar
Jenkins committed
582
msgid "Device:"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
583
msgstr "Pajisje:"
584

Jenkins's avatar
Jenkins committed
585
#: ui/mediasettingsview.ui:184
Jenkins's avatar
Jenkins committed
586
msgid "Channel:"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
587
msgstr "Kanal:"
588

Jenkins's avatar
Jenkins committed
589
#: ui/mediasettingsview.ui:196
Jenkins's avatar
Jenkins committed
590
msgid "Resolution:"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
591
msgstr "Qartësi:"
592

Jenkins's avatar
Jenkins committed
593
#: ui/mediasettingsview.ui:208
Jenkins's avatar
Jenkins committed
594
msgid "Frame rate:"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
595
msgstr "Shpejtësi kuadrosh:"
596

Jenkins's avatar
Jenkins committed
597
#: ui/mediasettingsview.ui:266
Jenkins's avatar
Jenkins committed
598
msgid "Hardware Acceleration"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
599
msgstr "Përshpejtim Hardware"
600

Jenkins's avatar
Jenkins committed
601
#: ui/mediasettingsview.ui:282
Jenkins's avatar
Jenkins committed
602
msgid "Enable hardware acceleration:"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
603
msgstr "Aktivizo përshpejtim hardware-i:"
604

Jenkins's avatar
Jenkins committed
605 606 607 608 609 610 611 612 613 614
#: ui/newaccountsettingsview.ui:15
msgid "Add device"
msgstr "Shtoni pajisje"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:131
msgid "Add New Device"
msgstr "Shtoni Pajisje të Re"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:146
msgid ""
Jenkins's avatar
Jenkins committed
615 616
"To add a new device to your Jami account, you export your account on the "
"Jami. This will generate a pin that must be entered on your new device "
Jenkins's avatar
Jenkins committed
617
"within 5 minutes of its generation."
Jenkins's avatar
Jenkins committed
618
msgstr "Që t’i shtoni llogarisë tuaj Jami një pajisje të re, eksportoni llogarinë tuaj në Jami. Kjo do të prodhojë një PIN që duhet dhënë te pajisja juaj e re brenda 5 minutash nga çasti i prodhimit."
Jenkins's avatar
Jenkins committed
619 620 621 622 623 624 625 626 627

#: ui/newaccountsettingsview.ui:155
msgid "Password (required):"
msgstr "Fjalëkalim (i domosdoshëm):"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:166
msgid "Enter archive password"
msgstr "Jepni fjalëkalim arkivi"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
628
#: ui/newaccountsettingsview.ui:183 src/newaccountsettingsview.cpp:893
Jenkins's avatar
Jenkins committed
629 630 631
msgid "Cancel"
msgstr "Anuloje"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
632
#: ui/newaccountsettingsview.ui:189
Jenkins's avatar
Jenkins committed
633
msgid "Export on the network"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
634
msgstr "Eksportoje në rrjet"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
635 636

#: ui/newaccountsettingsview.ui:210
Jenkins's avatar
Jenkins committed
637
msgid "Exporting account on the Jami…"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
638
msgstr "Po eksportohet llogari te Jami…"
639

Jenkins's avatar
Jenkins committed
640 641 642
#: ui/newaccountsettingsview.ui:235
msgid "Your generated pin:"
msgstr "PIN-i juaj i prodhuar:"
643

Jenkins's avatar
Jenkins committed
644 645
#: ui/newaccountsettingsview.ui:538
msgid "Click to change password"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
646
msgstr "Klikoni që të ndryshohet fjalëkalimi"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
647

Jenkins's avatar
Jenkins committed
648
#: ui/newaccountsettingsview.ui:618 ui/newaccountsettingsview.ui:901
Jenkins's avatar
Jenkins committed
649
msgid "Enable account"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
650
msgstr "Aktivizoje llogarinë"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
651

Jenkins's avatar
Jenkins committed
652 653
#: ui/newaccountsettingsview.ui:697
msgid "SIP server"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
654
msgstr "Shërbyes SIP"
655

Jenkins's avatar
Jenkins committed
656
#: ui/newaccountsettingsview.ui:779
Jenkins's avatar
Jenkins committed
657 658
msgid "password"
msgstr "fjalëkalim"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
659

Jenkins's avatar
Jenkins committed
660
#: ui/newaccountsettingsview.ui:810 ui/newaccountsettingsview.ui:1398
Jenkins's avatar
Jenkins committed
661 662
msgid "Proxy"
msgstr "Ndërmjetës"
663

Jenkins's avatar
Jenkins committed
664
#: ui/newaccountsettingsview.ui:846
Jenkins's avatar
Jenkins committed
665
msgid "Voicemail"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
666
msgstr "Voicemail"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
667

Jenkins's avatar
Jenkins committed
668
#: ui/newaccountsettingsview.ui:952
Jenkins's avatar
Jenkins committed
669
msgid "Known devices linked to this Jami account"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
670
msgstr "Pajisje të njohura që lidhen te kjo llogari Jami"
671

Jenkins's avatar
Jenkins committed
672
#: ui/newaccountsettingsview.ui:960
Jenkins's avatar
Jenkins committed
673
msgid "Link another device"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
674
msgstr "Lidhni një pajisje tjetër"
675

Jenkins's avatar
Jenkins committed
676
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1025
Jenkins's avatar
Jenkins committed
677
msgid "Banned contacts"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
678
msgstr "Kontakte të dëbuar"
679

Jenkins's avatar
Jenkins committed
680
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1081
Jenkins's avatar
Jenkins committed
681 682
msgid "Advanced settings"
msgstr "Rregullime të mëtejshme"
683

Jenkins's avatar
Jenkins committed
684
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1117
Jenkins's avatar
Jenkins committed
685
msgid "General settings"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
686
msgstr "Rregullime të përgjithshme"
687

Jenkins's avatar
Jenkins committed
688
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1135
Jenkins's avatar
Jenkins committed
689
msgid "Call settings"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
690
msgstr "Rregullime për thirrjet"
691

Jenkins's avatar
Jenkins committed
692
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1173
Jenkins's avatar
Jenkins committed
693
msgid "Allow call from untrusted peers"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
694
msgstr "Lejo thirrje prej personash të pabesuar"
695

Jenkins's avatar
Jenkins committed
696
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1208
Jenkins's avatar
Jenkins committed
697
msgid "Auto answer calls"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
698
msgstr "Vetëpërgjigju thirrjeve"
699

Jenkins's avatar
Jenkins committed
700
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1244
Jenkins's avatar
Jenkins committed
701
msgid "Custom ringtone"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
702
msgstr "Zile vetjake"
703

Jenkins's avatar
Jenkins committed
704
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1288
Jenkins's avatar
Jenkins committed
705
msgid "Name server"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
706
msgstr "Shërbyes emrash"
707

Jenkins's avatar
Jenkins committed
708
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1325 ui/newaccountsettingsview.ui:2514
709
msgid "Address"
710
msgstr "Adresë"
711

Jenkins's avatar
Jenkins committed
712
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1359
Jenkins's avatar
Jenkins committed
713
msgid "OpenDHT configuration"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
714
msgstr "Formësim i OpenDHT-së"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
715

Jenkins's avatar
Jenkins committed
716
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1443
Jenkins's avatar
Jenkins committed
717
msgid "Auto connect on local network"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
718
msgstr "Vetëlidhu në rrjet vendor"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
719 720

#: ui/newaccountsettingsview.ui:1479
Jenkins's avatar
Jenkins committed
721 722
msgid "Bootstrap"
msgstr "Bootstrap"
723

Jenkins's avatar
Jenkins committed
724
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1539
Jenkins's avatar
Jenkins committed
725 726
msgid "Encrypt media streams (SRTP)"
msgstr "Fshehtëzo rrjedha media (SRTP)"
727

Jenkins's avatar
Jenkins committed
728
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1574
Jenkins's avatar
Jenkins committed
729
msgid "Enable SDES for key exchange protocol"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
730
msgstr "Aktivizo SDES për protokoll shkëmbimi kyçesh"
731

Jenkins's avatar
Jenkins committed
732
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1610
Jenkins's avatar
Jenkins committed
733 734
msgid "Fallback on RTP on encryption failure"
msgstr "Në rast dështimi fshehtëzimi, riktheju RTP-së"
735

Jenkins's avatar
Jenkins committed
736
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1645
Jenkins's avatar
Jenkins committed
737 738
msgid "Encrypt negotiation (TLS)"
msgstr "Tratativë fshehtëzimi (TLS)"
739

Jenkins's avatar
Jenkins committed
740
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1680
Jenkins's avatar
Jenkins committed
741 742
msgid "CA certificate"
msgstr "Dëshmi AD"
743

Jenkins's avatar
Jenkins committed
744
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1716
Jenkins's avatar
Jenkins committed
745 746
msgid "User certificate"
msgstr "Dëshmi përdoruesi"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
747

Jenkins's avatar
Jenkins committed
748
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1752
Jenkins's avatar
Jenkins committed
749 750
msgid "Private key"
msgstr "Kyç privat"
751

Jenkins's avatar
Jenkins committed
752
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1788
Jenkins's avatar
Jenkins committed
753 754
msgid "Private key password"
msgstr "Fjalëkalim kyçi privat"
755

Jenkins's avatar
Jenkins committed
756
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1826
Jenkins's avatar
Jenkins committed
757 758
msgid "TLS protocol method"
msgstr "Metodë protokolli TLS"
759

Jenkins's avatar
Jenkins committed
760
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1862
Jenkins's avatar
Jenkins committed
761 762
msgid "Outgoing TLS server name"
msgstr "Emër shërbyesi TLS dërgimesh"
763

Jenkins's avatar
Jenkins committed
764
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1897
Jenkins's avatar
Jenkins committed
765 766
msgid "Negotiation timeout (seconds)"
msgstr "Mbarim kohe tratative (sekonda)"
767

Jenkins's avatar
Jenkins committed
768
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1933
Jenkins's avatar
Jenkins committed
769 770
msgid "Verify incoming certificates (server side)"
msgstr "Verifikoji dëshmitë ardhëse (më anë të shërbyesit)"
771

Jenkins's avatar
Jenkins committed
772
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1968
Jenkins's avatar
Jenkins committed
773 774
msgid "Verify answer certificates (client side)"
msgstr "Verifikoji dëshmitë ardhëse (më anë të klientit)"
775

Jenkins's avatar
Jenkins committed
776
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2003
Jenkins's avatar
Jenkins committed
777 778
msgid "Require a certificate for incoming TLS connections"
msgstr "Kërko një dëshmi për lidhje TLS ardhëse"
779

Jenkins's avatar
Jenkins committed
780
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2027
Jenkins's avatar
Jenkins committed
781 782
msgid "Security"
msgstr "Siguri"
783

Jenkins's avatar
Jenkins committed
784
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2052
Jenkins's avatar
Jenkins committed
785
msgid "Connectivity"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
786
msgstr "Aftësi lidhjeje"
787

Jenkins's avatar
Jenkins committed
788
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2090
Jenkins's avatar
Jenkins committed
789
msgid "Registration expire timeout (seconds)"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
790
msgstr "Kohë skadimi regjistrimi (në sekonda)"
791

Jenkins's avatar
Jenkins committed
792
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2127
Jenkins's avatar
Jenkins committed
793
msgid "Network interface"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
794
msgstr "Ndërfaqe rrjeti"
795

Jenkins's avatar
Jenkins committed
796
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2163
Jenkins's avatar
Jenkins committed
797 798
msgid "UPnP"
msgstr "UPnP"
799

Jenkins's avatar
Jenkins committed
800
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2198
Jenkins's avatar
Jenkins committed
801 802
msgid "Use TURN"
msgstr "Përdor TURN"
803

Jenkins's avatar
Jenkins committed
804
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2233
Jenkins's avatar
Jenkins committed
805
msgid "(TURN) address"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
806
msgstr "(TURN) adresë"
807

Jenkins's avatar
Jenkins committed
808
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2268
Jenkins's avatar
Jenkins committed
809
msgid "(TURN) username"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
810
msgstr "(TURN) emër përdoruesi"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
811

Jenkins's avatar
Jenkins committed
812
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2302
Jenkins's avatar
Jenkins committed
813
msgid "(TURN) password"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
814
msgstr "(TURN) fjalëkalim"
815

Jenkins's avatar
Jenkins committed
816
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2339
Jenkins's avatar
Jenkins committed
817
msgid "(TURN) realm"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
818
msgstr "(TURN) shtrirje"
819

Jenkins's avatar
Jenkins committed
820
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2373
Jenkins's avatar
Jenkins committed
821 822
msgid "Use STUN"
msgstr "Përdor STUN"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
823

Jenkins's avatar
Jenkins committed
824
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2408
Jenkins's avatar
Jenkins committed
825
msgid "(STUN) address"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
826
msgstr "(STUN) adresë"
827

Jenkins's avatar
Jenkins committed
828
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2441
Jenkins's avatar
Jenkins committed
829
msgid "Published address"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
830
msgstr "Adresë e publikuar"
831

Jenkins's avatar
Jenkins committed
832
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2478
Jenkins's avatar
Jenkins committed
833
msgid "Use custom address and port"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
834
msgstr "Përdor adresë dhe portë vetjake"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
835

Jenkins's avatar
Jenkins committed
836
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2549
Jenkins's avatar
Jenkins committed
837 838
msgid "Port"
msgstr "Portë"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
839

Jenkins's avatar
Jenkins committed
840
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2585
Jenkins's avatar
Jenkins committed
841 842
msgid "Video codecs"
msgstr "Kodekë video"
843

Jenkins's avatar
Jenkins committed
844
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2648
Jenkins's avatar
Jenkins committed
845
msgid "Enable video"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
846
msgstr "Aktivizo video"
847

Jenkins's avatar
Jenkins committed
848
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2675
Jenkins's avatar
Jenkins committed
849 850
msgid "Audio codecs"
msgstr "Kodekë audio"
851

Jenkins's avatar
Jenkins committed
852
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2745
Jenkins's avatar
Jenkins committed
853 854
msgid "SDP Session Negotiation (ICE Fallback)"
msgstr "Tratativa Sesioni SDP (ICE Fallback)"
855

Jenkins's avatar
Jenkins committed
856
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2757
Jenkins's avatar
Jenkins committed
857
msgid "Only used during SDP negotiation in case ICE is not supported."
Jenkins's avatar
Jenkins committed
858
msgstr "Përdorur vetëm gjatë tratativash sesioni SDP, në rast se ICE nuk mbulohet."
859

Jenkins's avatar
Jenkins committed
860
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2791
Jenkins's avatar
Jenkins committed
861
msgid "Audio RTP Min port"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
862
msgstr "Interval Minimum Porte Audio RTP"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
863

Jenkins's avatar
Jenkins committed
864
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2826
Jenkins's avatar
Jenkins committed
865
msgid "Audio RTP Max port"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
866
msgstr "Interval Maksimum Porte Audio RTP"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
867

Jenkins's avatar
Jenkins committed
868
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2861
Jenkins's avatar
Jenkins committed
869
msgid "Video RTP Min port"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
870
msgstr "Interval Minimum Porte Video RTP"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
871

Jenkins's avatar
Jenkins committed
872
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2896
Jenkins's avatar
Jenkins committed
873
msgid "Video RTP Max port"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
874
msgstr "Interval Maksimum Porte Video RTP"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
875

Jenkins's avatar
Jenkins committed
876 877
#: ui/usernameregistrationbox.ui:28
msgid "register username"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
878
msgstr "regjistroni emër përdoruesi"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
879

Jenkins's avatar
Jenkins committed
880 881 882
#: ui/chatview.ui:19 ui/chatview.ui:22
msgid "Hide chat view"
msgstr "Fshihe pamjen fjalosje"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
883

Jenkins's avatar
Jenkins committed
884 885 886
#: ui/chatview.ui:45 ui/chatview.ui:48
msgid "Place call"
msgstr "Bëni një thirrje"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
887

Jenkins's avatar
Jenkins committed
888 889 890
#: ui/chatview.ui:62
msgid "Place audio-only call"
msgstr "Bëni një thirrje vetëm audio"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
891

Jenkins's avatar
Jenkins committed
892 893 894 895 896 897 898
#: ui/chatview.ui:75
msgid "Add to conversations"
msgstr "Shtoje te biseda"

#: ui/chatview.ui:134
msgid "Send Invitation"
msgstr "Dërgoni Ftesë"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
899

Jenkins's avatar
Jenkins committed
900 901
#: ui/messagingwidget.ui:76
msgid "Record audio message"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
902
msgstr "Incizo mesazh audio"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
903 904 905

#: ui/messagingwidget.ui:96
msgid "End without message"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
906
msgstr "Përfundoje pa mesazh"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
907

Jenkins's avatar
Jenkins committed
908
#: ui/incomingcallview.ui:99
Jenkins's avatar
Jenkins committed
909
msgid "Incoming…"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
910
msgstr "Ardhëse…"
911

Jenkins's avatar
Jenkins committed
912
#: ui/incomingcallview.ui:152
Jenkins's avatar
Jenkins committed
913 914
msgid "Accept"
msgstr "Pranoje"
915

Jenkins's avatar
Jenkins committed
916
#: ui/incomingcallview.ui:172
Jenkins's avatar
Jenkins committed
917
msgid "Reject"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
918
msgstr "Hidhe poshtë"
919 920 921

#: ui/avatarmanipulation.ui:92 ui/avatarmanipulation.ui:125
msgid "Take photo"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
922
msgstr "Bëni një foto"
923 924 925

#: ui/avatarmanipulation.ui:102
msgid "Choose image from file"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
926
msgstr "Zgjidhni figurë prej kartele"
927 928 929

#: ui/avatarmanipulation.ui:135 ui/avatarmanipulation.ui:168
msgid "Return"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
930
msgstr "Kthehu"
931 932 933

#: ui/avatarmanipulation.ui:158
msgid "Set selection as image"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
934
msgstr "Si figurë cakto përzgjedhjen"
935

Jenkins's avatar
Jenkins committed
936
#: src/ring_client.cpp:115
Jenkins's avatar
Jenkins committed
937 938 939
#, c-format
msgid ""
"Unable to initialize.\n"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
940
"Make sure the Jami daemon (dring) is running.\n"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
941
"Error: %s"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
942
msgstr "S’arrihet të gatitet.\nSigurohuni që demoni Jami (dring) është në punë e sipër.\nGabim: %s"
943

Jenkins's avatar
Jenkins committed
944
#: src/ring_client.cpp:118
Jenkins's avatar
Jenkins committed
945
msgid "Jami Error"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
946
msgstr "Gabim Jami"
947

Jenkins's avatar
Jenkins committed
948
#: src/ring_client.cpp:395
Jenkins's avatar
Jenkins committed
949
msgctxt ""
Jenkins's avatar
Jenkins committed
950 951
"In the status icon menu, toggle action to show or hide the Jami main window"
msgid "Show Jami"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
952
msgstr "Shfaq Jami"
953

Jenkins's avatar
Jenkins committed
954
#: src/ring_client.cpp:399
Jenkins's avatar
Jenkins committed
955
msgid "Quit"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
956
msgstr "Dilni"
957

Jenkins's avatar
Jenkins committed
958
#: src/ringnotify.cpp:336
Jenkins's avatar
Jenkins committed
959 960
msgctxt ""
msgid "Open conversation"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
961
msgstr "Hap bisedë"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
962

Jenkins's avatar
Jenkins committed
963
#: src/ringnotify.cpp:344 src/ringnotify.cpp:360
Jenkins's avatar
Jenkins committed
964 965 966
msgctxt ""
msgid "Accept"
msgstr "Pranoje"
967