Public
Authored by dichvuvisahongkong

Quy trình xin visa Trung Quốc chuẩn xác

Nghe tiếng Trung Quốc rất nhiều, nhưng không phải ai cũng biết làm visa Trung Quốc. sẽ hướng dẫn bạn ở Hà Nội hoặc gần Hà Nội các bước để có được thị thực Trung Quốc chính xác, chi tiết và cực kỳ dễ hiểu dưới đây.

>>Xem thêm Kinh nghiem lam visa du lich Trung Quoc

1. Ai có thể xin visa Trung Quốc tại Hà Nội?

Đơn xin thị thực Trung Quốc tại Hà Nội là bắt buộc đối với những người sống ở khu vực từ Huế về phía bắc, tức là địa chỉ được đăng ký tại nơi thường trú trên Thẻ nhân thân. Bạn đang ở khu vực này.

Nếu bạn có một nơi thường trú ở phía bắc, nhưng bạn sống ở các tỉnh phía Nam và bạn không có đăng ký thường trú ở đó, bạn vẫn phải quay lại Hà Nội để xin visa.

2. Nơi xin visa Trung Quốc tại Hà Nội?

Đại sứ quán Trung Quốc là nơi chấp nhận đơn xin thị thực Trung Quốc: Số 46 Hoàng Diệu, quận Ba Đình, Hà Nội.

Thời gian nhận hồ sơ xin visa Trung Quốc: từ 9:00 đến 11:00 ngày làm việc trong tuần.

3. Hồ sơ xin visa Trung Quốc tại Hà Nội có khác nhau không?

Đơn xin thị thực Trung Quốc tại Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh là như nhau và không có sự khác biệt.  Thông tin thêm về thị thực Trung Quốc có thể được tìm thấy trên các trang web của các công ty thị thực nổi tiếng của Trung Quốc.

>>Xem thêm thu tuc lam visa du lich Trung Quoc

4. Quy trình xin visa Trung Quốc tại Hà Nội

4.1.  Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xin visa Trung Quốc

Bạn có thể nhấp để tải về các chi tiết của mẫu đơn xin thị thực và quy trình xin visa ở Trung Quốc tại Cơ quan lãnh sự TẠI ĐÂY.

Bạn sẽ tìm thấy trong đó một danh sách đầy đủ các tài liệu chính xác để chuẩn bị;  và hướng dẫn hoàn thành các mẫu đơn cần thiết khó tìm ở nơi khác.

4.2.  Bước 2: Xin visa Trung Quốc và trả phí lãnh sự

Sau khi chuẩn bị một bộ tài liệu đầy đủ, hãy đến đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội tại số 46 Hoàng Diệu, quận Ba Đình, nếu cần thiết.

Để không phải chờ đợi lâu, hãy chú ý đến sớm hơn để xếp hàng đăng ký.  Đừng quên liên lạc để nhận trợ giúp trong hàng đợi, nếu bạn không chắc có nên sắp xếp một thủ tục hành chính tại đại sứ quán hay không.

Tại đây, nhân viên đại sứ quán sẽ kiểm tra thông tin chi tiết của bạn và có thể hỏi bạn thêm câu hỏi (đây được gọi là phỏng vấn với thị thực này).  Nếu mọi thứ không quan trọng, bạn sẽ trả phí thị thực, hãy đến thăm và chờ đơn xin visa Trung Quốc được chấp thuận.

Lưu ý: Phí lãnh sự được thanh toán bằng đô la Mỹ và không thể được trả lại nếu không có sự đồng ý của thị thực Trung Quốc.

>>Xem thêm ho so lam visa du lich Trung Quoc

4.3.  Bước 3: Nhận kết quả visa Trung Quốc

Ngày nhận được kết quả thị thực sẽ được ghi rõ trên thẻ hẹn do nhân viên Đại sứ quán cấp.  Vào ngày đó bạn sẽ đến đại sứ quán tại 46 Hoàng Diệu - nơi bạn đã xin visa trước để lấy kết quả visa.

Thời gian nhận kết quả và thời gian nộp đơn đã được ghi lại trước đó, tức là từ 9:00 đến 11:00 vào các ngày trong tuần.

45 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment