Public
Authored by kunkavssf

Xử lý chất thải bằng Công nghệ biogas có lợi ích gì?

Kỹ thuật xử lý chất thải sinh học Biogas hiện nay không còn quá xa lạ đối với các trang trại chăn nuôi và gia đình có quy mô chăn nuôi gia súc khá lớn tại Vietnam. Vậy việc xử lý chất thải bằng Hệ thống Biogas mang lại những ích ích gì cho các bạn và cho môi trường? Trước khi bắt đầu ứng dụng cách thức xử lý chất thải sinh học, bạn cũng nên tìm hiểu sơ qua về nó để có được một quyết định tốt hơn.

Xem thêm tại: http://ecocycle.vn/cong-ty-xu-ly-chat-thai-ho-chi-minh

http://ecocycle.vn/cong-ty-xu-ly-chat-thai-dong-nai

Công nghệ xử lý chất thải sinh học Biogas hoạt động như thế nào?

Công nghệ xử lý chất thải sinh học nói chung đã có mặt và du nhập vào Vietnam từ khoảng vài chục năm trước đây nhưng mãi đến thời gian gần đây, Kỹ thuật Biogas mới thực sự được áp dụng trong phạm vi rộng. Nếu lúc trước, Các hệ thống xư lý chất thải chỉ được áp dụng ở khu vực các nông trại tương đối lớn thì hiện giờ, các bạn có thể bắt gặp những hệ thống xử lý chất thải sinh học Biogas tại khu vực các hộ chăn nuôi nhỏ.

Biogas là Kỹ thuật xử lý chất thải sinh học bằng cách thức cho lên men sinh học các chất thải hữu cơ, phần lớn là: phân gia súc, gia cầm, các loại chất thải phân hủy trong MT và chất thải trong quá trình tiến hành các hoạt động nông nghiệp. Sau quá trình lên men và xúc tác, những chất này sẽ chuyển hóa thành khí Metan CH4, giải phóng CO2 và Sulfua Hidro H2S.

Tác dụng của việc xử lý chất thải sinh học Biogas trong ngành nông nghiệp:

Người ta sử dụng lượng khí được sản sinh ra trong quá trình xử lý chất thải sinh học Biogas để phục vụ cho ngành công nghiệp năng lượng, nhiên liệu, phương tiện đi lại & xem đây như 1 nguồn nhiên liệu khá dồi dào, tiết kiệm giá thành. Từ một hầm ủ Biogas khi hoàn thành quá trình sẽ có 2/3 là khí metan, 1/3 khí CO2, dự tính mức năng lượng có thể sẽ đạt tới 6000 calo/m3. Với lượng năng lượng mà 1 m3 khí này đem lại sẽ đem đến cho các bạn khoảng hơn một lít cồn, 0,8 lít xăng, 0,6 lít dầu thô, 1,4 kg than hoặc 1,2 kWh điện năng. Với nguồn năng lượng nói trên, có thể nhận ra chỉ với một hầm ủ khí Biogas, bạn hoàn toàn có thể tiết kiệm khá nhiều.

Với mức năng lượng phát ra từ Công nghệ sinh học Biogas, người ta đã áp dụng khá nhiều từ nông thôn đến thành phố. Tại các vùng nông thôn, chúng thay được cho nhiên liệu củi đốt, than và 1 số sinh hoạt cần đến gas, chất đốt,… hiện đại hơn 1 chút, có thể dùng chúng để chạy những thiết bị điện trong gia đình và thiết bị nông nghiệp cần xăng, dầu,…

Sử dụng nhiên liệu sinh học k chỉ dừng lại ở vấn đề tiết kiệm mà điều đó còn được nhiều doanh nghiệp y tế, môi trường và cộng đồng khuyến khích, hỗ trợ về giá do chúng có thể bảo vệ hệ sinh thái. Các chất thải khói bụi trong quá trình hoạt động máy móc sử dụng khí từ Biogas giúp cải thiện bầu ko khí, k gây ô nhiễm môi trường giống các khí thải khác.

Bên cạnh đó, thông qua việc xử lý chất thải nông trại, những khu xử lý Biogas có thể giúp bà con chăn nuôi, các nông trại nuôi gia súc, gia cầm không phải chi trả thêm chi phí cho việc thu dọn, tiêu hủy chất thải xuất phát từ vật nuôi.

Xem thêm website tại đây: http://ecocycle.vn/

Mong là các chia sẻ vừa rồi về lợi ich của cách xử lý chất thải Biogas sẽ giúp bạn giải đáp các khuất mắc và có sự lựa chọn đúng đắn hơn.

1 Byte
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment