Public
Authored by 360kpop

TWICE sẽ có tận 2 nhóm nhạc nữ đàn em c

Bảng kế hoạch ra mắt các idolgroup mới trong năm 2019 và 2020 của JYP đã lan truyền trên mạng khiến nhiều người bất ngờ. Gần đây, bảng kế hoạch ra mắt các idolgroup mới trong năm 2019 và 2020 của JYP đã lan truyền trên mạng khiến nhiều người bất ngờ. Theo danh sách này, sẽ có 3 nhóm mới được công ty này cho “ra lò” trong năm 2019 gồm một nhóm nữ ở Hàn Quốc, một nhóm nữ ở Nhật Bản và một nhóm nam ở Trung Quốc. Đến năm 2020, thêm một nhóm nữ nữa có thể ra mắt tại Hàn Quốc. Bảng kế hoạch này còn đề cập đến việc Shin RyuJin sẽ góp mặt trong đội hình nhóm nữ 5 thành viên tại Hàn Quốc vào tháng 1/2019. photo-1-15405262379831108564054 Bảng kế hoạch ra mắt các idolgroup mới trong năm 2019 và 2020 của JYP https://360kpop.net/2018/10/26/twice-se-co-tan-2-nhom-nhac-nu-dan-em-chi-trong-vong-2-nam-toi/ Dù chưa biết thực hư của bảng kế hoạch này, cư dân mạng cũng đoán già đoán non lí do JYP cho ra mắt ồ ạt các nhóm nữ trong thời gian tới. Theo họ, TWICE đang là “gà đẻ trứng vàng” của JYP nhưng độ nổi tiếng của girlgroup này sẽ sụt giảm mạnh trong thời gian tới. Vì vậy, công ty buộc phải nhanh chóng ra mắt nhóm nữ mới để “chiến” với các công ty khác, nhất là YG và SM.

Twice 4 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment