Public
Authored by dichvuvisahongkong

Phí dịch vụ visa Schenngen (visa châu Âu) bao gồm:

Dịch vụ gói visa Schengen đảm bảo tỷ lệ visa 99% so với thị thực (thời gian làm việc chỉ từ 5 - 7 ngày nếu bạn đến Pháp). Nhờ kinh nghiệm tạo thành công visa Schengen (visa châu Âu) cho hàng ngàn khách hàng, nó chắc chắn sẽ cung cấp cho bạn dịch vụ tốt nhất, tư vấn miễn phí và quan trọng nhất là giúp bạn có được visa Schengen. theo yêu cầu.

>Xem thêm kinh nghiệm xin visa du lịch châu âu
* Lưu ý:

- Vì phí dịch vụ của đại sứ quán thường thay đổi, chi phí cấp visa xuất cảnh cũng sẽ thay đổi.  Trong một số trường hợp, việc cập nhật giá có thể bị trì hoãn, khách hàng xin lỗi.  Giá visa cuối cùng là giá nhân viên thông báo cho khách hàng. 

Kết quả hình ảnh cho Schengen site:vietnambooking.com/visa

- Một số quốc gia Schengen, như Bỉ, Thụy Điển ... sẽ yêu cầu hợp pháp hóa lãnh sự.  Các chi phí trên không bao gồm xác minh lãnh sự.  Tùy thuộc vào các tài liệu, bạn nên hợp pháp hóa nhiều hơn hoặc ít hơn để chỉ ra các chi phí cụ thể được thêm vào. 

>Xem thêm thủ tục xin visa đi ý
* không tạo ra giá thấp nhất - không chạy giá - chúng tôi cam kết mức giá cao nhất cho đậu và đúng thời gian, một cách tiếp cận chuyên dụng chuyên nghiệp.

Chúng tôi hiện đang có KHUYẾN MÃI:

Đối với nhóm 4 người có visa Schengen trở lên, phí dịch vụ visa sẽ giảm xuống chỉ còn 240 USD.  (Chương trình khuyến mãi có hiệu lực đến ngày 30 tháng 9 năm 2019)  Và nhiều ưu đãi tuyệt vời cho các nhóm gia đình, vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết.

Phí dịch vụ visa Schenngen (visa châu Âu) bao gồm:

- Lệ phí thanh toán tại đại sứ quán.   - Phí công chứng dịch tài liệu visa.   - Phí bảo hiểm 14 ngày cho Châu Âu (tối đa 1 tỷ đồng).   - Phí dịch vụ visa Schengen

 lưu ý:

Mua ngay Premium trong 14 ngày:

- Nếu bạn đã có hoặc muốn tự mua bảo hiểm, bạn sẽ được hoàn lại 300.000 đồng mỗi đơn.  Hồ sơ bảo hiểm sẽ được nộp cùng với đơn xin thị thực.

- Hoặc nếu hành trình của bạn kéo dài hơn 14 ngày và người được ủy thác mua mức bảo hiểm cao hơn, chúng tôi sẽ tính thêm một khoản tiền tương đương với chênh lệch của các ngày bổ sung và thông báo rõ ràng.

Thủ tục xin visa Schengen

Nhấp vào từng loại thị thực để xem chi tiết:

Thủ tục xin visa du lịch Schengen

Visa cho visa Schengen

 Thủ tục visa kinh doanh Schengen

Quy trình xử lý visa Schengen (visa châu Âu)  

Bước 1: Đăng ký trực tiếp tại văn phòng hoặc liên hệ trực tiếp với văn phòng trung tâm

Bước 2: Kiểm tra trạng thái của các tài liệu, mẹo để hoàn thành các tài liệu theo yêu cầu của đại sứ quán.


Bước 3: Nhận hồ sơ visa, thanh toán 100% phí dịch vụ visa.


Bước 4: Làm việc với đại sứ quán và thông báo về cuộc họp của bạn và thời hạn của thị thực.


Bước 5: Nhận kết quả, trả lại visa cho văn phòng.  Hoặc đăng ký để nhận chuyển phát nhanh.


>Xem thêm Hồ sơ xin visa Schengen 
Lưu ý:

- Nên nộp đơn xin thị thực vào đầu 1-2 tháng trong mùa cao điểm từ tháng 3 đến tháng 9, vì việc chỉ định một đại sứ quán của các nước châu Âu là rất dễ dàng.

- Bạn sẽ không phải đi lại nhiều lần, nếu bạn chọn hình thức gửi tài liệu và lấy thị thực qua chuyển phát nhanh, bạn có thể không phải đi du lịch chút nào.

- Trong một số trường hợp, đại sứ quán có thể yêu cầu bạn phỏng vấn để biết thêm thông tin (gợi ý cách trả lời phỏng vấn).

- Nếu bạn đang xin visa lần đầu tiên, bạn sẽ cần lấy dấu vân tay, từ lần thứ hai bạn sẽ không còn phải thực hiện thủ tục này nữa.

- Bạn chỉ cần gửi tài liệu tiếng Việt để dịch tài liệu công chứng.

- Nếu bạn không chuyển thị thực, chuyến đi đầu tiên sẽ không được hoàn trả vì đó là một khoản phí được trả tại đại sứ quán, theo luật pháp, đại sứ quán sẽ không hoàn trả khoản phí này.

- Nếu bạn sử dụng dịch vụ thị thực trong khi xử lý thị thực của bạn, thông tin về người nộp đơn sẽ có sẵn dưới dạng một đại sứ quán.  điền vào thông tin email cá nhân được cung cấp bởi người nộp đơn.  Sau khi hoàn thành, hệ thống đại sứ quán sẽ gửi một bản sao đến thư của khách hàng.  Nếu bạn đã nhận được tờ khai từ đại sứ quán, xin vui lòng đọc lại thông tin một cách cẩn thận.  Nếu bạn cung cấp thông tin sai lệch, vui lòng liên hệ với chúng tôi để xử lý nhanh chóng.  Nếu người nộp đơn không sử dụng e-mail, anh ta sẽ hoàn thành tệp thông tin và xem xét thông tin trên cơ sở tất cả các tài liệu được cung cấp bởi khách hàng.

59 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment