Commit 6080400b authored by Romain Bertozzi's avatar Romain Bertozzi Committed by gerrit2
Browse files

i18n: update translationsChange-Id: I16fa2440cff2707becaae82416415c2882787f28
Reviewed-by: default avatarAline Bonnet <aline.bonnet@savoirfairelinux.com>
parent 5ed22a06
[main]
host = https://www.transifex.com
lang_map = pl_PL:pl-rPL, pt_BR:pt-rBR, zh_CN:zh-rCN, fa_IR:fa-rIR, ru_RU:ru-rRU, da_DK:da-rDK, cs_CZ:cs-rCZ, it_IT:it-rIT, fr_CA:fr-rCA, fr_FR:fr-rFR, nl_NL:nl-rNL, zh_TW:zh-rTW, de_DE:de-rDE
lang_map = pl_PL:pl-rPL, pt_BR:pt-rBR, zh_CN:zh-rCN, fa_IR:fa-rIR, ru_RU:ru-rRU, da_DK:da-rDK, cs_CZ:cs-rCZ, it_IT:it-rIT, fr_CA:fr-rCA, fr_FR:fr-rFR, nl_NL:nl-rNL, zh_TW:zh-rTW, de_DE:de-rDE, sq_AL:sq-rAL, en_GB:en-rGB, sk_SK:sk-rSK
[ring.android]
file_filter = ring-android/app/src/main/res/values-<lang>/strings.xml
......
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<resources>
<string name="section_license">الترخيص</string>
<string name="sponsor_section">Ring برمجية حرّة طوّرت ودعمت بواسطة</string>
<string name="copyright_section">الحقوق محفوظة</string>
<string name="contribute_section">مساهمة</string>
......@@ -81,7 +80,9 @@
<!--Conversation-->
<string name="conversation_action_copy_peer_number">نسخ الرقم</string>
<!--Contacts-->
<string name="wizard_next">التالي</string>
<!--MenuHeaderView-->
<string name="unknown">مجهول</string>
<!--Share fragment-->
<string name="generic_error_migration">خطأ</string>
</resources>
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<resources>
<!--Strings related to account edition screen-->
<string name="ic_delete_menu">إحذف</string>
<!--Strings related to account creation-->
<string name="prompt_alias">الاسم المستعار</string>
<string name="prompt_hostname">اسم المضيف</string>
......@@ -70,4 +72,7 @@
<!--restore/backup-->
<string name="account_export_end_error_title">خطأ</string>
<!--Name registration-->
<string name="account_status_unknown">مجهول</string>
<!--Create account-->
<string name="account_creation_home">مرحبا بك في Ring</string>
</resources>
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<resources>
<string name="section_license">Лиценз</string>
<string name="sponsor_section">Ring е безплатен софтуер, разработван и поддържан от</string>
<string name="copyright_section">Авторски права</string>
<string name="contribute_section">Принос</string>
......@@ -97,11 +96,27 @@
<string name="conversation_action_delete_this_title">Изтриване на този разговор?</string>
<string name="conversation_action_delete_this_message">Това действие е необратимо.</string>
<string name="conversation_action_copy_peer_number">Копиране на номера</string>
<string name="conversation_action_copied_peer_number_clipboard">%1$s е копиран</string>
<string name="conversation_action_select_peer_number">Изберете номер</string>
<!--Contacts-->
<string name="add_call_contact_number_to_contacts">Добавяне на %1$s?</string>
<string name="prompt_new_password">Нова парола</string>
<string name="prompt_new_password_repeat">Повторете новата парола</string>
<string name="account_create_title">Създаване на акаунт за Ring</string>
<string name="prompt_new_username">Въведете ново потребителско име</string>
<string name="help_password_choose">Изберете сигурна парола, която ще запомните, за да е защитен акаунтът Ви.</string>
<string name="help_password_enter">Въведете основната си парола за Ring</string>
<string name="wizard_next">Напред</string>
<string name="account_device_updated_message">Вие обновихте акаунта си успешно.</string>
<!--MenuHeaderView-->
<string name="profile">Моят профил</string>
<string name="profile_message_warning">Това се вижда от контактите Ви</string>
<string name="open_the_gallery">Отваряне на галерията</string>
<string name="take_a_photo">Снимане</string>
<string name="unknowm_if_empty">Неизвестно, ако е празно</string>
<string name="unknown">Неизвестно</string>
<!--Share fragment-->
<string name="share_message">Сканирайте този QR-код с вградения скенер на приложението Ring, което иска да се свърже с Вас.</string>
<string name="share_your_account_information">Споделяне на информацията аз връзка с мен</string>
<string name="generic_error_migration">Грешка</string>
</resources>
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<resources>
<!--Strings related to account edition screen-->
<string name="ic_delete_menu">Изтриване</string>
<!--Strings related to account creation-->
<string name="prompt_alias">Псевдоним</string>
<string name="prompt_hostname">Име на сървъра</string>
......@@ -77,11 +79,60 @@
<!--restore/backup-->
<string name="account_restore_message">Въведете парола за дешифриране на файла.</string>
<string name="account_restore_decryption_password">Парола за дешифриране</string>
<string name="account_new_device_password">Въведете основната парола, за да отключите акаунта</string>
<string name="restore_dialog_title">Възстановяване</string>
<string name="restore_backup_wait">Моля, изчакайте…</string>
<string name="error_password_char_count">Най-малко 6 знака</string>
<string name="error_passwords_not_equals">Паролите не съвпадат</string>
<string name="restore_failed_dialog_title">Неуспешно възстановяване</string>
<string name="restore_failed_dialog_msg">Възникна грешка</string>
<string name="export_account_wait_title">Моля, изчакайте…</string>
<string name="export_account_wait_message">Публикуване на новата информация за акаунта</string>
<string name="account_export_end_decryption_message">Отключването на акаунта Ви с предоставената парола не беше успешно.</string>
<string name="account_export_end_network_title">Мрежова грешка</string>
<string name="account_export_end_network_message">Акаунтът не може да бъде изнесен през мрежата. Проверете връзката си.</string>
<string name="account_export_end_error_title">Грешка</string>
<string name="account_export_end_error_message">Акаунтът не може да бъде изнесен. Възникна непозната грешка.</string>
<string name="account_enter_password">Въведете парола</string>
<string name="account_contact_me">Свържете се с мен в Ring !</string>
<string name="update_account">Обновяване на акаунта</string>
<string name="ring_account">Акаунт</string>
<string name="account_migration_title_dialog">Пренасяне на акаунта</string>
<string name="account_update_needed">Нужно е обновяване</string>
<string name="account_creation_file_too_big">Файлът е твърде голям</string>
<string name="account_cannot_read">Неуспешен прочит на: %1$s</string>
<string name="account_cannot_be_found_title">Акаунтът не може да бъде открит</string>
<string name="account_cannot_be_found_message">Акаунтът не може да бъде открит в мрежата на Ring.\nУверете се, че е бил изнесен от Ring чрез съществуващо устройство, както и че данните за идентификация са правилни</string>
<string name="account_no_network_title">Неуспешна връзка с мрежата</string>
<string name="account_no_network_message">Акаунтът не може да бъде добавен, тъй като Ring не може да се свърже с разпределената мрежа. Проверете връзката на устройството си.</string>
<string name="account_device_added_title">Акаунтът е добавен на устройството</string>
<string name="account_device_added_message">Настройката на акаунта Ви на това устройство беше успешна.</string>
<string name="account_device_updated_title">Акаунтът на устройството е обновен</string>
<string name="account_link_button">Свързване на това устройство с акаунт</string>
<string name="account_import_title">Свързване с съществуващ акаунт</string>
<string name="account_link_prompt_pin">Въведете ПИН</string>
<string name="account_wizard_title">Добре дошли в</string>
<string name="account_new_button">Създаване на акаунт за Ring</string>
<string name="account_link_export_button">Свързване на друго устройство с този акаунт</string>
<string name="account_link_export_info">За да използвате този акаунт на други устройства, трябва първо да го направите видим в Ring. Това ще създаде ПИН код , който трябва да въведете на новото устройство, за да настроите акаунта. Кодът има давност 10 минути\n\nМоля, въведете паролата си, за да започнем:</string>
<string name="account_start_export_button">Създаване на ПИН код</string>
<string name="account_end_export_button">затваряне</string>
<string name="account_end_export_infos">Вашият ПИН код е:\n\n%%\n\nЗа да завършите процеса, трябва да пуснете Ring на новото устройство. Създайте нов профил чрез „Свързване на това устройство с акаунт“. Кодът има давност 10 минути.</string>
<!--Name registration-->
<string name="register_name_wrong_password">Името не може да бъде регистрирано: грешна парола.</string>
<string name="register_name_invalid">Името не може да бъде регистрирано: несъществуващо име.</string>
<string name="register_name_already_taken">Името не може да бъде регистрирано: името е заето.</string>
<string name="register_name_network_error">Името не може да бъде регистрирано: грешка в мрежата или сървъра.</string>
<string name="error_username_empty">Въведете потребителско име</string>
<string name="no_registered_name_for_account">Няма открито регистрирано име за този акаунт</string>
<string name="register_name">Регистриране на име</string>
<string name="trying_to_register_name">Протича опит за регистриране на името</string>
<string name="registered_username">Регистрирано потребителско име</string>
<string name="username_already_taken">Потребителското име е вече заето</string>
<string name="invalid_username">Грешно потребителско име</string>
<string name="looking_for_username_availability">Проверка дали потребителското име е свободно…</string>
<string name="account_status_connecting">Свързване</string>
<string name="account_status_unknown">Неизвестно</string>
<!--Create account-->
<string name="account_creation_home">Добре дошли в Ring</string>
</resources>
......@@ -23,6 +23,7 @@ along with this program; if not, write to the Free Software
<resources>
<!-- SipCalls -->
<string name="call_human_state_incoming">Позвъняване</string>
<string name="call_human_state_connecting">Свързване</string>
<string name="call_human_state_ringing">Обаждане</string>
<string name="call_human_state_current">Говорене</string>
<string name="call_human_state_hungup">Край</string>
......
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<resources>
<string name="sponsor_section">Ring és software lliure desenvolupat i mantingut per</string>
<string name="copyright_section">Copyright</string>
<string name="contribute_section">Contribueix</string>
<string name="version_section">Versió</string>
<string name="no_email_app_installed">No s\'ha trobat cap aplicació de correu, instal·leu una per enviar-nos un informe </string>
<string name="email_chooser_title">Enviar correu fent servir...</string>
<!--RingActivity-->
<string name="title_activity_sflphone_home">Ring</string>
<string name="error_no_network">No hi ha connexió a la xarxa</string>
<string name="error_mobile_network_available_but_disabled">Per favor doneu accés a la xarxa mòbil en la pantalla d\'ajustaments.</string>
<!--AB menus-->
<string name="ab_account_creation">Nou compte</string>
<string name="ab_action_chat">Missatge de text</string>
<!--Left Drawer-->
<!--Accessibility-->
<string name="drawer_open">Obrir el calaix de navegació</string>
<string name="drawer_close">Tancar el calaix de navegació</string>
<!--Sections-->
<string name="menu_item_home">Inici</string>
<string name="menu_item_accounts">Gestionar els comptes</string>
<string name="menu_item_settings">Opcions</string>
<string name="menu_item_share">Comparteix el meu contacte</string>
<string name="menu_item_about">Sobre Ring</string>
<!--Dialing Fragment-->
<string name="dial_number">Marca un número</string>
<!--History Fragment-->
<string name="hist_replay_button">Repetir</string>
<string name="hist_replay_button_stop">Para</string>
<!--DetailsHistory Fragment-->
<!--Home Fragment-->
<plurals name="home_conferences_title">
<item quantity="one">%d Conversa</item>
<item quantity="other">%d Converses</item>
</plurals>
<string name="home_transfering">Transferint %1$s a %1$s</string>
<string name="home_transfer_complet">Transferència completada</string>
<!--ContactList Fragment-->
<string name="no_contact_found">Contacte no trobat</string>
<string name="starred_contacts_title">Favorits</string>
<string name="searchbar_hint">Fiqueu un nom o número de telèfon</string>
<string name="choose_number">Escolliu un número</string>
<!--FileExplorerDFragement-->
<!--TransferDFragment-->
<string name="transfer_to_another_call">Transferir a altra trucada actual:</string>
<string name="transfer_no_other_call">No hi ha altres trucades pendents</string>
<string name="transfer_type_number">Escriure un número per transferir a:</string>
<!--Notifications-->
<string name="notif_missed_incoming_call">Trucada perduda de %1$s</string>
<string name="notif_missed_outgoing_call">Trucada perduda a %1$s</string>
<string name="notif_incoming_call_title">Trucada entrant de %1$s</string>
<string name="notif_incoming_call">Trucada entrant</string>
<string name="notif_outgoing_call_title">Trucada sortint de %1$s</string>
<string name="notif_outgoing_call">Trucada sortint</string>
<string name="notif_current_call_title">Trucada actual amb %1$s</string>
<string name="notif_current_call">Trucada actual</string>
<!--Call Fragment-->
<string name="you_txt_prefix">Tu:</string>
<string name="action_call_attended_transfer">Transferència Atesa</string>
<string name="action_call_conference">Conferència</string>
<string name="action_call_hangup">Penjar</string>
<string name="ongoing_call">Trucada en marxa</string>
<string name="hist_in_call">Trucada entrant de %1$s</string>
<string name="hist_out_call">Trucada en marxa de %1$s</string>
<string name="start_error_title">No es pot iniciar Ring !</string>
<string name="start_error_mic_required">Ring necessita el permís del micròfon per funcionar.</string>
<string name="action_call_accept">Agafar trucada</string>
<string name="action_call_decline">Rebutjar</string>
<string name="ab_action_speakerphone">Habilitar l\'altaveu</string>
<string name="ab_action_contact_add">Afegir als contactes</string>
<string name="ab_action_contact_add_question">Afegir als contactes ?</string>
<string name="ab_action_audio_call">Trucada de veu</string>
<string name="ab_action_video_call">Videotrucada </string>
<string name="share_via">Comparteix via</string>
<string name="write_a_message">Escriu un missatge</string>
<string name="scan_qr">Escanejar un codi QR</string>
<string name="ab_action_flipcamera">Canviar de càmera</string>
<!--Text messages-->
<string name="send_message">Enviar el missatge</string>
<string name="message_sending">Enviant missatge</string>
<string name="time_just_now">Ara mateix</string>
<string name="permission_read_denied">L\'aplicació no té permís per llegir al seu emmagatzematge. Per tant, no pot funcionar. Si us plau, considereu la concessió d\'aquest permís</string>
<!--MediaPreferenceFragment-->
<string name="permission_dialog_camera_title">Permís de la càmera</string>
<string name="permission_dialog_camera_message">Les videotrucades necessiten el permís de la càmera per feuncionar. Si us plau, considereu habilitar-lo.</string>
<string name="ringtone_error_title">Error</string>
<string name="ringtone_error_format_not_supported">Aquest format no és compatible.</string>
<string name="ringtone_error_size_too_big">L\'arxiu és massa gran. La mida màxim és de %1$ikB.</string>
<!--Read contacts permission-->
<string name="permission_dialog_read_contacts_message">Ring necessita el permís de llegir contactes per a habilitar aquesta funcionalitat. Si us plau, concediu-lo.</string>
<!--Write call log permission-->
<string name="permission_dialog_write_call_log_message">Ring necessita el permís d\'escriure al registre de trucades per a habilitar aquesta funcionalitat. Si us plau, concediu-lo.</string>
<!--QRCode Scan-->
<string name="scan_qr_account_message">Escanejar el codi QR del compte que vulgueu afegir.</string>
<!--Settings-->
<string name="clear_history_dialog_title">Netejar l\'historial ?</string>
<string name="clear_history_dialog_message">Aquesta acció no pot ser desfeta.</string>
<string name="clear_history_completed">L\'historial s\'ha netejat.</string>
<!--Conversation-->
<string name="conversation_action_delete_this">Esborra aquesta conversa</string>
<string name="conversation_action_delete_this_title">Esborrar aquesta conversa ?</string>
<string name="conversation_action_delete_this_message">Aquesta acció no pot ser desfeta.</string>
<string name="conversation_action_copy_peer_number">Copia el número</string>
<string name="conversation_action_copied_peer_number_clipboard">%1$s copiat al porta-retalls</string>
<string name="conversation_action_select_peer_number">Seleccia un número</string>
<!--Contacts-->
<string name="add_call_contact_number_to_contacts">Afegir %1$s ?</string>
<string name="prompt_new_password">Nova contrasenya</string>
<string name="prompt_new_password_repeat">Repetir la nova contrasenya</string>
<string name="account_create_title">Crear un compte de Ring</string>
<string name="prompt_new_username">Escriu un nou nom d\'usuari</string>
<string name="help_password_choose">Escollir una contrasenya forta que haureu de recordar per protegir el vostre compte de Ring.</string>
<string name="help_password_enter">Escriure la contrasenya del vostre compte principal de Ring</string>
<string name="help_pin_enter">Ficar el PIN d\'altre compte configurat de Ring. Feu servir la funció \"exportar compte a Ring\" per obtenir el PIN.</string>
<string name="wizard_next">Següent</string>
<string name="account_device_updated_message">S\'ha actualitzat correctament el vostre compte de Ring.</string>
<!--MenuHeaderView-->
<string name="profile">El meu perfil</string>
<string name="profile_message_warning">Aquesta és compartida amb el vostres contactes</string>
<string name="open_the_gallery">Obrir la galeria</string>
<string name="take_a_photo">Fer una foto</string>
<string name="unknowm_if_empty">Es desconeix si està buit</string>
<string name="unknown">Desconegut</string>
<!--Share fragment-->
<string name="share_message">Escaneja aquest codi QR amb l\'escàner de l\'aplicació Ring que vulga comunicar-se amb tu.</string>
<string name="share_your_account_information">Compartir la meua informació de contacte</string>
<string name="generic_error_migration">Error</string>
</resources>
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<resources>
<!--Strings related to account edition screen-->
<string name="ic_delete_menu">Esborrar</string>
<!--Strings related to account creation-->
<string name="prompt_alias">Àlies</string>
<string name="prompt_hostname">Nom d\'amfitrió</string>
<string name="prompt_username">Nom d\'usuari</string>
<string name="prompt_password">Contrasenya</string>
<!--Strings related to account deletion-->
<string name="account_delete_dialog_message">Aquesta acció no pot ser desfeta.</string>
<!--AccountManagementFragment-->
<string name="normal_accounts_titles">Comptes</string>
<!--Basic Details-->
......@@ -18,6 +21,7 @@
<!--Audio Details-->
<string name="account_audio_label">Àudio</string>
<string name="account_preferences_media_tab">Mitjans</string>
<string name="account_ringtone_label">To de trucada</string>
<!--Video Details-->
<string name="account_video_label">Vídeo</string>
<string name="account_video_enable">Habilita el vídeo</string>
......@@ -30,5 +34,9 @@
<!--SIP-->
<!--TLS Details-->
<!--restore/backup-->
<string name="account_export_end_error_title">Error</string>
<string name="account_new_button">Crear un compte de Ring</string>
<!--Name registration-->
<string name="account_status_unknown">Desconegut</string>
<!--Create account-->
</resources>
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<resources>
<string name="sponsor_section">Ring je svobodný software, jejž vyvíjí a podporuje</string>
<string name="copyright_section">Copyright</string>
<string name="contribute_section">Přispět</string>
<string name="version_section">Verze</string>
<string name="no_email_app_installed">Nenalezena mailová aplikace, nějakou si nainstalujte, abyste nám poslali hlášení</string>
<string name="email_chooser_title">Poslat zprávu pomocí…</string>
<!--RingActivity-->
<string name="title_activity_sflphone_home">Ring</string>
<string name="error_no_network">Chybí připojení</string>
<string name="error_mobile_network_available_but_disabled">Povolte prosím v nastavení přístup k mobilním datům</string>
<!--AB menus-->
<string name="ab_account_creation">Nový účet</string>
<string name="ab_action_chat">Textové zprávy</string>
......@@ -15,18 +21,19 @@
<string name="menu_item_home">Domov</string>
<string name="menu_item_accounts">Spravovat účty</string>
<string name="menu_item_settings">Nastavení</string>
<string name="menu_item_share">Sdílet můj kontakt</string>
<string name="menu_item_about">O Ring</string>
<!--Dialing Fragment-->
<string name="dial_number">Vytočit číslo</string>
<!--History Fragment-->
<string name="hist_replay_button">Znovu přehrát</string>
<string name="hist_replay_button_stop">Stop</string>
<string name="hist_replay_button_stop">Zastavit</string>
<!--DetailsHistory Fragment-->
<!--Home Fragment-->
<plurals name="home_conferences_title">
<item quantity="one">%d Konverzace</item>
<item quantity="few">%d Konverzace</item>
<item quantity="other">%d Konverzací</item>
<item quantity="other">%d konverzací</item>
</plurals>
<string name="home_transfering">Přesměrování %1$s na %1$s</string>
<string name="home_transfer_complet">Přesměrování hotovo</string>
......@@ -39,36 +46,36 @@
<!--TransferDFragment-->
<string name="transfer_to_another_call">Přesměrovat na čekající hovor:</string>
<string name="transfer_no_other_call">Žádné čekající hovory</string>
<string name="transfer_type_number">Vložte číslo na které chcete hovor přesměrovat:</string>
<string name="transfer_type_number">Vložte číslo, na něž chcete hovor přesměrovat:</string>
<!--Notifications-->
<string name="notif_missed_incoming_call">Zmeškaný hovor od %1$s</string>
<string name="notif_missed_outgoing_call">Zmeškaný hovor pro %1$s</string>
<string name="notif_incoming_call_title">Příchozí hovor od %1$s</string>
<string name="notif_incoming_call">Příchozí hovor</string>
<string name="notif_outgoing_call_title">Odchozí hovor to %1$s</string>
<string name="notif_outgoing_call_title">Odchozí hovor k %1$s</string>
<string name="notif_outgoing_call">Odchozí hovor</string>
<string name="notif_current_call_title">Současný hovor s %1$s</string>
<string name="notif_current_call">Současný hovor</string>
<!--Call Fragment-->
<string name="you_txt_prefix">Vy:</string>
<string name="action_call_attended_transfer">Přesměrování na Čekající Hovor</string>
<string name="action_call_attended_transfer">Přesměrování na čekající hovor</string>
<string name="action_call_conference">Konference</string>
<string name="action_call_hangup">Zavěsit</string>
<string name="ongoing_call">Probíhající hovor</string>
<string name="hist_in_call">Příchozí hovor %1$s</string>
<string name="hist_out_call">Odchozí hovor %1$s</string>
<string name="start_error_title">Nelze spustit Ring !</string>
<string name="start_error_mic_required">Ring ke své funkci vyžaduje povolení k mikrofonu.</string>
<string name="start_error_title">Nelze spustit Ring!</string>
<string name="start_error_mic_required">Aby Ring správně pracoval, vyžaduje přístup k mikrofonu.</string>
<string name="action_call_accept">Přijmout</string>
<string name="action_call_decline">Odmítnout</string>
<string name="ab_action_speakerphone">Zapnout reproduktor</string>
<string name="ab_action_contact_add">Přidat do kontaktů</string>
<string name="ab_action_contact_add_question">Přidat do kontaktů ?</string>
<string name="ab_action_contact_add_question">Přidat do kontaktů?</string>
<string name="ab_action_audio_call">Audio hovor</string>
<string name="ab_action_video_call">Video hovor</string>
<string name="share_via">Sdílet přes</string>
<string name="write_a_message">Napsat zprávu</string>
<string name="scan_qr">Skenovat QR Kód</string>
<string name="scan_qr">Skenovat QR kód</string>
<string name="ab_action_flipcamera">Otočit kameru</string>
<!--Text messages-->
<string name="send_message">Odeslat zprávu</string>
......@@ -79,28 +86,45 @@
<string name="permission_dialog_camera_title">Povolení ke kameře</string>
<string name="permission_dialog_camera_message">Video konverzace vyžadují povolení ke kameře. Prosím zvažte jeho povolení.</string>
<string name="ringtone_error_title">Chyba</string>
<string name="ringtone_error_format_not_supported">Tento formát je nepodporovaný.</string>
<string name="ringtone_error_size_too_big">Soubor je příliš velký. Maximální velikost je %1$ikB.</string>
<!--Read contacts permission-->
<string name="permission_dialog_read_contacts_message">Ring potřebuje povolení číst kontakty pro umožnění této vlastnosti. Prosím povolte jej.</string>
<string name="permission_dialog_read_contacts_message">Pro tuto funkci Ring vyžaduje povolení „Číst kontakty“. Povolte jej prosím.</string>
<!--Write call log permission-->
<string name="permission_dialog_write_call_log_message">Ring potřebuje povolení zapisovat do záznamu hovorů pro umožnění této vlastnosti. Prosím povolte jej.</string>
<string name="permission_dialog_write_call_log_message">Pro tuto funkci Ring vyžaduje povolení „Zapisovat záznam hovorů“. Povolte jej prosím.</string>
<!--QRCode Scan-->
<string name="scan_qr_account_message">Oskenujte QR Kód účtu, který chcete přidat.</string>
<string name="scan_qr_account_message">Oskenujte QR kód účtu, který chcete přidat.</string>
<!--Settings-->
<string name="clear_history_dialog_title">Vymazat historii ?</string>
<string name="clear_history_dialog_title">Vymazat historii?</string>
<string name="clear_history_dialog_message">Tuto činnost nelze vrátit zpět.</string>
<string name="clear_history_completed">Historie byla vymazána.</string>
<!--Conversation-->
<string name="conversation_action_delete_this">Odstranit tuto konverzaci</string>
<string name="conversation_action_delete_this_title">Odstranit tuto konverzaci ?</string>
<string name="conversation_action_delete_this_title">Odstranit tuto konverzaci?</string>
<string name="conversation_action_delete_this_message">Tuto činnost nelze vrátit zpět.</string>
<string name="conversation_action_copy_peer_number">Kopírovat číslo</string>
<string name="conversation_action_copied_peer_number_clipboard">%1$s zkopírováno do schránky</string>
<string name="conversation_action_select_peer_number">Vyberte číslo</string>
<!--Contacts-->
<string name="add_call_contact_number_to_contacts">Přidat %1$s ?</string>
<string name="add_call_contact_number_to_contacts">Přidat %1$s?</string>
<string name="prompt_new_password">Nové heslo</string>
<string name="prompt_new_password_repeat">Zopakujte nové heslo</string>
<string name="account_create_title">Vytvořit účet Ring</string>
<string name="prompt_new_username">Zadejte nové uživatelské jméno</string>
<string name="help_password_choose">K ochraně účtu Ring si zvolte silné heslo, které si dovedete zapamatovat.</string>
<string name="help_password_enter">Zadejte hlavní heslo ke svému účtu Ring</string>
<string name="help_pin_enter">Zadejte PIN z jiného nastaveného účtu Ring. Abyste PIN získali, použijte volbu „exportovat účet na Ring“.</string>
<string name="wizard_next">Další</string>
<string name="account_device_updated_message">Úspěšně jste si aktualizovali účet Ring.</string>
<!--MenuHeaderView-->
<string name="unknown">Neznámý</string>
<string name="profile">Můj profil</string>
<string name="profile_message_warning">Toto je sdíleno s vašimi kontakty</string>
<string name="open_the_gallery">Otevřít galerii</string>
<string name="take_a_photo">Pořídit fotku</string>
<string name="unknowm_if_empty">Neznámé, pokud prázdné</string>
<string name="unknown">Neznámé</string>
<!--Share fragment-->
<string name="share_message">Naskenujte QR kód zabudovaným skenerem aplikace Ring, která s vámi chce komunikovat.</string>
<string name="share_your_account_information">Sdílet mé kontaktní informace</string>
<string name="generic_error_migration">Chyba</string>
</resources>
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<resources>
<!--Strings related to account edition screen-->
<string name="ic_delete_menu">Odstranit</string>
<!--Strings related to account creation-->
<string name="prompt_alias">Přezdívka</string>
<string name="prompt_hostname">Hostitelské jméno</string>
<string name="prompt_username">Uživatelské jméno</string>
<string name="prompt_password">Heslo</string>
<string name="action_create">Vytvořit účet</string>
<string name="action_create_short">Zaregistrovat</string>
<string name="error_field_required">Toto pole je vyžadováno</string>
<string name="dialog_wait_create">Přidávám účet</string>
<string name="dialog_wait_create_details">Prosím vyčkejte, než bude váš účet přidán…</string>
<string name="dialog_wait_update">Aktualizuje se účet</string>
<string name="dialog_wait_update_details">Počkejte prosím, než bude váš účet aktualizován…</string>
<string name="dialog_warn_ip2ip_account_title">Vytvořit prázdný účet SIP ?</string>
<string name="dialog_warn_ip2ip_account_message">Vytváříte prázdný účet SIP bez platného hostitelského jména.
Budete moci pouze vytvářet a přijímat přímé ip hovory.
Svůj účet můžete upravit později</string>
Budete moci pouze vytvářet a přijímat přímé ip hovory.
Svůj účet můžete upravit později</string>
<string name="help_ring">Účet Ring vám umožňuje spojit se s lidmi bezpečně, uživatel s uživatelem, skrze plně decentralizovanou síť.</string>
<string name="help_sip_title">Přidat váš účet SIP.</string>
<string name="help_sip_title">Přidat váš účet SIP</string>
<string name="help_sip">Nastavit existující účet SIP.</string>
<string name="create_sip_account">Přidat</string>
<!--Strings related to account deletion-->
<string name="account_delete_dialog_title">Odstranit účet ?</string>
<string name="account_delete_dialog_title">Odstranit účet?</string>
<string name="account_delete_dialog_message">Tuto činnost nelze vrátit zpět.</string>
<!--AccountManagementFragment-->
<string name="empty_account_list">Žádný registrovaný účet</string>
<string name="normal_accounts_titles">Účty</string>
<string name="normal_devices_titles">Známá zařízení připojená k tomuto účtu Ring</string>
<!--Basic Details-->
<string name="account_preferences_basic_tab">Obecné</string>
<string name="account_basic_category">Základní Nastavení</string>
<string name="account_alias_label">Název účtu</string>
<string name="account_basic_category">Základní nastavení</string>
<string name="account_alias_label">Jméno účtu</string>
<string name="account_hostname_label">Hostitelské jméno</string>
<string name="account_bootstrap_label">Zavaděč</string>
<string name="account_bootstrap_label">Bootstrap</string>
<string name="account_username_label">Uživatelské jméno</string>
<string name="account_password_label">Heslo</string>
<string name="account_optionnal_category">Doplňková Nastavení</string>
<string name="account_useragent_label">Klientská Aplikace</string>
<string name="account_autoanswer_label">Automatická Odpověď</string>
<string name="account_optionnal_category">Doplňková nastavení</string>
<string name="account_useragent_label">Identifikace klienta</string>
<string name="account_autoanswer_label">Automatická odpověď</string>
<string name="account_upnp_label">Povolit UPnP</string>
<string name="account_proxy_field">Proxy</string>
<!--Audio Details-->
<string name="account_audio_label">Zvuk</string>
<string name="account_preferences_media_tab">Multimédia</string>
<string name="account_preferences_media_tab">Média</string>
<string name="account_ringtone_label">Vyzvánění</string>
<string name="account_ringtone_enabled_label">Zapnout vyzvánění</string>
<string name="account_ringtone_path_label">Cesta vyzvánění</string>
<string name="account_ringtone_custom_label">Použít vlastní vyzvánění</string>
<!--Video Details-->
<string name="account_video_label">Obraz</string>
<string name="account_video_enable">Povolit Obraz</string>
<string name="account_video_label">Video</string>
<string name="account_video_enable">Povolit video</string>
<!--Advanced Details-->
<string name="account_preferences_advanced_tab">Pokročilá</string>
<string name="account_registration_exp_label">Vypršení Registrace</string>
<string name="account_local_interface_label">Místní Rozhraní</string>
<string name="account_local_port_label">Místní Port</string>
<string name="account_preferences_advanced_tab">Pokročilé</string>
<string name="account_registration_exp_label">Vypršení registrace</string>
<string name="account_local_interface_label">Místní rozhraní</string>
<string name="account_local_port_label">Místní port</string>
<string name="account_stun_enable_label">Použít Stun</string>
<string name="account_stun_server_label">Server Stun</string>
<string name="account_turn_enable_label">Použít TURN</string>
......@@ -56,39 +64,91 @@
<string name="account_turn_username_label">Uživatelské jméno TURN</string>
<string name="account_turn_password_label">Heslo TURN</string>
<string name="account_published_same_as_local_label">Zveřejněné stejně jako místní</string>
<string name="account_published_port_label">Zveřejněný Port</string>
<string name="account_published_address_label">Zveřejněná Adresa</string>
<string name="account_published_port_label">Zveřejněný port</string>
<string name="account_published_address_label">Zveřejněná adresa</string>
<!--Security Details-->
<string name="account_credentials_label">Ověřovací Údaje</string>
<string name="account_credentials_label">Ověřovací údaje</string>
<string name="account_credentials_edit">Upravit ověřovací údaje</string>
<string name="account_credentials_add">Přidat ověřovací údaje</string>
<!--SRTP Details-->
<string name="account_preferences_security_tab">Bezpečnost</string>
<string name="account_preferences_security_tab">Zabezpečení</string>
<!--SIP-->
<!--TLS Details-->
<string name="account_tls_transport_switch_label">Použít Transport TLS</string>
<string name="account_tls_port_label">Naslouchací Port TLS</string>
<string name="account_tls_certificate_list_label">Autority Certifikátů</string>
<string name="account_tls_certificate_file_label">Soubor Certifikátu</string>
<string name="account_tls_private_key_file_label">Soubor Osobního Klíče</string>
<string name="account_tls_password_label">Heslo Osobního Klíče</string>
<string name="account_tls_port_label">Naslouchací port TLS</string>
<string name="account_tls_certificate_list_label">Autority certifikátů</string>
<string name="account_tls_certificate_file_label">Soubor certifikátu</string>
<string name="account_tls_private_key_file_label">Soubor soukromého klíče</string>
<string name="account_tls_password_label">Heslo soukromého klíče</string>
<string name="account_tls_method_label">Metoda TLS</string>
<string name="account_tls_ciphers_label">Šifry TLS</string>
<string name="account_tls_server_name_label">Jméno Serveru</string>
<string name="account_tls_verify_server_label">Ověřit Server</string>
<string name="account_tls_verify_client_label">Ověrit Klient</string>
<string name="account_tls_negotiation_timeout_sec">Vypršení Vyjednávání (sek)</string>
<string name="account_tls_server_name_label">Jméno serveru</string>
<string name="account_tls_verify_server_label">Ověřit server</string>
<string name="account_tls_verify_client_label">Ověřit klient</string>
<string name="account_tls_negotiation_timeout_sec">Limit vyjednávání (sekundy)</string>
<string name="account_rtp_max_port">Maximum</string>
<string name="account_rtp_min_port">Minimum</string>
<string name="account_rtp_port_range">Rozsah Portů Zvukového RTP</string>
<string name="account_rtp_port_range">Rozsah portů zvukového RTP</string>
<!--restore/backup-->
<string name="account_restore_account">Obnovit účet</string>