Commit 82e82ef7 authored by Jenkins's avatar Jenkins
Browse files

i18n: automatic bump

Change-Id: Icd7a988d24041ac2b0b8a8320035f57a851d2854
parent 0b1c336b
......@@ -128,7 +128,7 @@
<string name="hist_file_received">Archivo recibido</string>
<string name="conversation_send_audio">Grabar clip de audio</string>
<string name="conversation_send_video">Grabar clip de vídeo</string>
<string name="conversation_share_location">Comparte tu ubicación</string>
<string name="conversation_share_location">Compartir ubicación</string>
<!--MediaPreferenceFragment-->
<string name="permission_dialog_camera_title">Permiso de cámara</string>
<string name="permission_dialog_camera_message">Las conversaciones con vídeo requieren utilizar la cámara. Considera conceder este permiso.</string>
......
......@@ -273,7 +273,7 @@
<string name="navigation_item_conversation">Beszélgetések</string>
<string name="navigation_item_contact_request">Kapcsolatkérelmek</string>
<string name="navigation_item_account">Fiók</string>
<string name="search_results_public_directory">Nyilvános könyvtár</string>
<string name="search_results_public_directory">Nyilvános címtár</string>
<!--TV-->
<string name="tv_send_audio_dialog_message">Hangüzenet küldése?</string>
<string name="tv_send_image_dialog_message">Küldd el a képet?</string>
......
......@@ -59,8 +59,8 @@ Potrai modificare il tuo account successivamente</string>
<string name="account_optionnal_category">Impostazioni aggiuntive</string>
<string name="account_useragent_label">User Agent</string>
<string name="account_autoanswer_label">Risposta automatica</string>
<string name="account_rendezvous_label">Modalità Rendezvous </string>
<string name="account_rendezvous_summary">In modalità Rendezvous, le chiamate in arrivo verranno aggiunte a una sala conferenze.</string>
<string name="account_rendezvous_label">Modalità Riunione</string>
<string name="account_rendezvous_summary">In modalità Riunione, le chiamate in arrivo saranno aggiunte a una sala conferenze.</string>
<string name="account_upnp_label">Attiva UPnP</string>
<string name="account_proxy_field">Proxy</string>
<!--Audio Details-->
......@@ -138,7 +138,7 @@ Potrai modificare il tuo account successivamente</string>
<string name="error_passwords_not_equals">Le password non corrispondono</string>
<string name="export_account_wait_title">Prego attendere...</string>
<string name="export_account_wait_message">Esportazione informazioni sull\'account</string>
<string name="account_export_file">Account di backup</string>
<string name="account_export_file">Account dal backup</string>
<string name="account_export_file_summary">Esegui il backup del tuo account sul tuo dispositivo per ripristinarlo in seguito.</string>
<string name="account_export_end_decryption_message">Impossibile sbloccare l\'account x la con la password inserita.</string>
<string name="account_export_end_network_title">Errore di rete</string>
......
......@@ -52,6 +52,8 @@ Si potra modificare questo account più tardi.</string>
<string name="account_optionnal_category">Impostazione facoltative</string>
<string name="account_useragent_label">User Agent</string>
<string name="account_autoanswer_label">Risposta automatica</string>
<string name="account_rendezvous_label">Modalità Riunione</string>
<string name="account_rendezvous_summary">In modalità Riunione, le chiamate in arrivo saranno aggiunte a una sala conferenze.</string>
<string name="account_upnp_label">Attivare UPnP</string>
<string name="account_proxy_field">Proxy</string>
<!--Audio Details-->
......@@ -75,6 +77,7 @@ Si potra modificare questo account più tardi.</string>
<string name="account_local_port_label">Porto locale</string>
<string name="account_stun_enable_label">Usare STUN</string>
<string name="account_stun_server_label">Server STUN</string>
<string name="account_accept_files">Accetta automaticamente i file in arrivo</string>
<string name="account_turn_enable_label">Usa TURN</string>
<string name="account_turn_server_label">Server TURN</string>
<string name="account_turn_username_label">Nome utente TURN</string>
......@@ -118,6 +121,8 @@ Si potra modificare questo account più tardi.</string>
<string name="error_passwords_not_equals">Le password no corrispondono</string>
<string name="export_account_wait_title">Aspettare</string>
<string name="export_account_wait_message">Esportazione informazioni account in corso</string>
<string name="account_export_file">Account dal backup</string>
<string name="account_export_file_summary">Esegui un backup del tuo account sul tuo dispositivo per ripristinarlo in seguito.</string>
<string name="account_export_end_decryption_message">Impossibile sbloccare il tuo account con la password inserita</string>
<string name="account_export_end_network_title">Errore di rete</string>
<string name="account_export_end_network_message">Impossibile esportare l\'account sulla rete. Verifica la connettività.</string>
......@@ -135,6 +140,7 @@ Si potra modificare questo account più tardi.</string>
<string name="account_cannot_be_found_title">Impossibile trovare l\'account</string>
<string name="account_no_network_title">Impossibile connettersi alla rete</string>
<string name="account_sip_success_title">Account SIP registrato</string>
<string name="account_link_archive_button">Connetti dal backup</string>
<string name="account_link_prompt_pin">Inserisci PIN</string>
<string name="account_new_button">Crea un account Jami</string>
<string name="account_start_export_button">Genera PIN</string>
......
......@@ -15,11 +15,14 @@
<string name="license">To oprogramowanie jest dostarczane \"tak jak jest\", bez jakiejkolwiek gwarancji. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz <u>GNU General Public License wersja 3 lub późniejsza</u></string>
<string name="description">Jami jest wolnym oprogramowaniem do uniwersalnej komunikacji, respektującym wolności i prywatność swoich użytkowników.</string>
<string name="credits">Podziękowania</string>
<string name="call_service_description">Ta usługa jest niezbędna, aby Twoje połączenia telefoniczne działały na pierwszym planie. Działa ona tylko podczas połączeń.</string>
<string name="data_transfer_service_description">Ta usługa jest niezbędna, aby wyświetlać utrzymujące się powiadomienia podczas transferu plików. Działa ona tylko podczas transferu plików.</string>
<!--About dialog-->
<string name="developed_by">Rozwijany przez</string>
<string name="designed_by">Zaprojektowany przez</string>
<!--RingActivity-->
<string name="error_no_network">Brak połączenia z siecią</string>
<string name="error_account_offline">To konto jest offline</string>
<string name="error_mobile_network_available_but_disabled">Proszę w ustawieniach udzielić dostępu do sieci komórkowej.</string>
<!--AB menus-->
<string name="ab_action_chat">Wiadomości tekstowe</string>
......@@ -63,6 +66,7 @@
<string name="notif_channel_messages">Wiadomości</string>
<string name="notif_channel_requests">Prośby dodania</string>
<string name="notif_channel_file_transfer">Transfer pliku</string>
<string name="notif_channel_sync">Synchronizacja danych</string>
<string name="notif_channel_background_service">Usługa w tle</string>
<string name="notif_channel_background_service_descr">Pozwala na odbieranie połączeń i wiadomości w dowolnym czasie.</string>
<string name="notif_group_calls">Rozmowy</string>
......@@ -73,10 +77,19 @@
<string name="notif_incoming_file_transfer_title">Przychodzący plik od %1$s</string>
<string name="notif_outgoing_file_transfer_title">Wysyłanie pliku do %1$s</string>
<string name="notif_incoming_picture">Obrazek od %1$s</string>
<string name="notif_sync_title">Synchronizowanie danych...</string>
<string name="notif_location_title">Udostępnianie lokalizacji z %1$s</string>
<string name="location_share_contact">%1$s udostępnia Ci lokalizację</string>
<string name="notif_location_multi_title">Udostępnianie lokalizacji z %1$d kontaktami</string>
<string name="notif_location_remaining">%1$d minut pozostało</string>
<string name="notif_location_action_stop">Zatrzymaj udostępnianie lokalizacji</string>
<string name="location_share_action_start">Rozpocznij udostępnianie</string>
<string name="location_share_action_stop">Zatrzymaj udostępnianie</string>
<!--Call Fragment-->
<string name="you_txt_prefix">Ty:</string>
<string name="action_call_hangup">Rozłącz się</string>
<string name="action_call_maximize">Maksymalizuj</string>
<string name="action_call_minimize">Zredukuj</string>
<string name="action_call_mute">Wycisz</string>
<string name="action_call_unmute">Wyłącz wyciszenie</string>
<string name="ongoing_call">Trwa połączenie</string>
......@@ -85,8 +98,11 @@
<string name="start_error_title">Nie udało się uruchomić Jami!</string>
<string name="start_error_mic_required">Jami wymaga zezwolenia na korzystanie z mikrofonu, by działać.</string>
<string name="action_call_accept">Odbierz</string>
<string name="action_call_hold_accept">Wstrzymaj i odbierz połączenie</string>
<string name="action_call_end_accept">Zakończ i odbierz połączenie</string>
<string name="action_call_decline">Odrzuć</string>
<string name="action_call_mic_mute">Wycisz mikrofon</string>
<string name="action_load_plugin">Wczytaj Wtyczkę</string>
<string name="ab_action_speakerphone">Włącz głośnik</string>
<string name="ab_action_contact_add">Dodaj do kontaków</string>
<string name="ab_action_contact_add_question">Dodać do kontaktów?</string>
......@@ -98,7 +114,9 @@
<string name="share_via">Wyślij przez</string>
<string name="write_a_message">Napisz wiadomość</string>
<string name="scan_qr">Zeskanuj kod QR</string>
<string name="qr_code">Kod QR</string>
<string name="ab_action_flipcamera">Zamień kamerę</string>
<string name="ab_action_hidepreview">Ukryj podgląd</string>
<!--Text messages-->
<string name="send_message">Wyślij wiadomość</string>
<string name="message_sending">Trwa wysyłanie wiadomości...</string>
......@@ -107,6 +125,9 @@
<string name="send_file">Wyślij plik</string>
<string name="hist_file_sent">Plik wysłany</string>
<string name="hist_file_received">Otrzymano plik</string>
<string name="conversation_send_audio">Nagraj klip dźwiękowy</string>
<string name="conversation_send_video">Nagraj klip wideo</string>
<string name="conversation_share_location">Udostępnij lokalizację</string>
<!--MediaPreferenceFragment-->
<string name="permission_dialog_camera_title">Uprawnienia do aparatu</string>
<string name="permission_dialog_camera_message">Rozmowy wideo wymagają przyznania uprawnień dla aparatu. Proszę rozważyć udzielenie ich.</string>
......@@ -114,6 +135,7 @@
<string name="ringtone_error_title">Błąd</string>
<string name="ringtone_error_format_not_supported">Ten format nie jest obsługiwany.</string>
<string name="ringtone_error_size_too_big">Ten plik jest zbyt duży! Maksymalny rozmiar to %1$d kB.</string>
<string name="ringtone_custom_prompt">Ustaw niestandardowy dzwonek</string>
<string name="ringtone_custom_label">Wartość własna</string>
<!--Read contacts permission-->
<string name="permission_dialog_read_contacts_message">Jami potrzebuje pozwolenia na czytanie kontaktów, by włączyć tą funkcję.</string>
......@@ -150,6 +172,7 @@
<string name="block_contact_dialog_title">Czy zablokować %1$s?</string>
<string name="block_contact_dialog_message">%1$snie będzie w stanie się z tobą skontaktować, dopóki kontakt nie zostanie odblokowany.</string>
<string name="block_contact_completed">Kontakt %1$s został zablokowany.</string>
<string name="conversation_contact_is_typing">Kontakt pisze...</string>
<!--Contacts-->
<string name="add_call_contact_number_to_contacts">Dodać %1$s?</string>
<string name="prompt_new_password">Nowe hasło</string>
......@@ -160,21 +183,25 @@
<string name="prompt_hint_username">Nazwa użytkownika</string>
<string name="help_password_choose">Wybierz silne hasło, które zapamiętasz, by chronić swoje konto Jami.</string>
<string name="help_password_enter">Wprowadź hasło do swojego głównego konta Jami</string>
<string name="help_server_enter">Wprowadź URL serwera zarządzania.</string>
<string name="help_pin_enter">Wprowadź PIN z innego konta Jami. Użyj funkcji \"wyeksportuj konto Jami\" aby uzyskać PIN.</string>
<string name="wizard_next">Następne</string>
<string name="wizard_back">Wstecz</string>
<string name="wizard_skip">Pomiń</string>
<!--Account Summary-->
<string name="profile">Profil</string>
<string name="profile_name">Nazwa Profilu</string>
<string name="profile_message_warning">Twój profil jest udostępniany tylko twoim kontaktom</string>
<string name="open_the_gallery">Otwórz galerię</string>
<string name="take_a_photo">Zrób zdjęcie</string>
<string name="profile_name_hint">Wprowadź swoją nazwę</string>
<string name="registered_name">Zarejestrowana nazwa</string>
<string name="no_registered_name">Brak zarejestrowanej nazwy</string>
<string name="identity">Tożsamość</string>
<string name="account">Konto</string>
<string name="link_new_device">Połącz nowe urządzenie</string>
<string name="devices">Połączone urządzenia</string>
<string name="total_devices">Wszystkich urządzeń:</string>
<!--Share fragment-->
<string name="share_message">Zeskanuj ten kod używając Jami</string>
<string name="share_message_no_account">Wybierz, proszę, konto które chcesz udostępnić.</string>
......@@ -182,6 +209,7 @@
<string name="share_label">Podziel się</string>
<string name="generic_error_migration">Błąd</string>
<string name="generic_error_migration_message">Podczas przenoszenia wystąpił błąd</string>
<string name="title_share_with">Udostępnij z...</string>
<!--Pending contact requests-->
<string name="accept">Akceptuj</string>
<string name="refuse">Odmów</string>
......@@ -200,6 +228,7 @@
<string name="no_blocked_contact">Brak zablokowanych kontaktów</string>
<!--Smartlist-->
<string name="no_contact_request">Brak wysłanych zaproszeń</string>
<string name="conversation_placeholder">Nie masz jeszcze żadnych konwersacji</string>
<string name="contact_request_sent">Wysłano zaproszenie</string>
<string name="start_conversation">Rozpocznij rozmowę</string>
<string name="search_results">Wyniki wyszukiwania</string>
......@@ -220,6 +249,8 @@
<string name="file_transfer_status_closed_by_peer">zakończono przez peera</string>
<string name="file_transfer_status_invalid_pathname">nieprawidłowa ścieżka</string>
<string name="file_transfer_status_unjoinable_peer">nieosiągalny klient</string>
<string name="file_transfer_status_cancelled">anulowany</string>
<string name="file_transfer_status_error">Nie udało się, bo wystąpił błąd</string>
<string name="file_saved_in">Plik zapisano w %s</string>
<string name="file_saved_successfully">Plik został zapisany poprawnie</string>
<string name="no_space_left_on_device">Brak wolnego miejsca</string>
......@@ -239,16 +270,36 @@
<string name="navigation_item_conversation">Rozmowy</string>
<string name="navigation_item_contact_request">Zaproszenia</string>
<string name="navigation_item_account">Konto</string>
<string name="search_results_public_directory">Publiczny katalog</string>
<!--TV-->
<string name="tv_send_audio_dialog_message">Wysłać wiadomość dźwiękową?</string>
<string name="tv_send_image_dialog_message">Wysłać obraz?</string>
<string name="tv_send_video_dialog_message">Wysłać wideo?</string>
<string name="tv_media_preview">Podgląd</string>
<string name="tv_audio_play">Odtwarzaj</string>
<string name="tv_audio_pause">Pauza</string>
<string name="tv_dialog_send">Wyślij</string>
<string name="tv_audio_recording">Nagrywanie...</string>
<string name="tv_send_text">Wyślij Tekst</string>
<string name="tv_send_audio">Wyślij dźwięk</string>
<string name="tv_send_video">Wyślij Multimedia</string>
<string name="conversation_input_speech_hint">Powiedz coś...</string>
<!--Wizard-->
<string name="wizard_status_recommended">Zalecane</string>
<string name="wizard_status_optional">Opcjonalne</string>
<string name="wizard_status_required">Wymagane</string>
<string name="wizard_username_info">Wybierz nazwę użytkownika dla swojego konta</string>
<string name="wizard_username_button">Wybierz Nazwę Użytkownika</string>
<string name="wizard_username_skip">Pomiń wybieranie nazwy użytkownika</string>
<string name="wizard_password_info">Hasło konta</string>
<string name="wizard_password_placeholder">Wybierz hasło, by zaszyfrować klucz konta na tym urządzeniu</string>
<string name="wizard_password_button">Wybierz hasło</string>
<string name="wizard_password_skip">Stwórz konto</string>
<string name="wizard_password_switch">Zaszyfruj konto przy pomocy hasła</string>
<string name="wizard_password_warning">Zwróć uwagę, że hasła nie da się odzyskać</string>
<string name="wizard_profile_info">Profil jest udostępniany wyłącznie kontaktom</string>
<string name="wizard_profile_button">Zapisz Profil</string>
<string name="wizard_profile_skip">Pomiń i zrób to później</string>
<string name="fab_path_choose">Wybierz inny plik</string>
<string name="chat_plugins">Wtyczki czatu</string>
</resources>
......@@ -46,6 +46,7 @@ Możesz edytować swoje konto później</string>
<string name="account_device_revocation_error_unknown">Nieznany błąd.</string>
<string name="account_password_change">Zmień Hasło</string>
<string name="account_password_set">Ustaw hasło</string>
<string name="account_password_summary">Zarządzaj hasłem swojego konta.</string>
<string name="account_password_change_wait_message">Zmienianie hasła do konta</string>
<!--Basic Details-->
<string name="account_preferences_basic_tab">Generalne</string>
......@@ -58,6 +59,8 @@ Możesz edytować swoje konto później</string>
<string name="account_optionnal_category">Ustawienia Opcjonalne</string>
<string name="account_useragent_label">User Agent</string>
<string name="account_autoanswer_label">Automatyczna Odpowiedź</string>
<string name="account_rendezvous_label">Tryb Rendezvous</string>
<string name="account_rendezvous_summary">W trybie Rendezvous przychodzące połączenia będą dodawane do pokoju konferencyjnego.</string>
<string name="account_upnp_label">Włącz UPnP</string>
<string name="account_proxy_field">Pełnomocnik</string>
<!--Audio Details-->
......@@ -67,6 +70,8 @@ Możesz edytować swoje konto później</string>
<string name="account_ringtone_enabled_label">Aktywuj dzwonki</string>
<string name="account_ringtone_path_label">Ścieżka do dzwonka</string>
<string name="account_ringtone_custom_label">użyj własnego dzwonka</string>
<string name="account_ringtone_title">Wybierz dzwonek</string>
<string name="account_ringtone_summary">Wybierz dzwonek lub wybierz swój własny</string>
<!--Video Details-->
<string name="account_video_label">Wideo</string>
<string name="account_video_enable">Włącz video</string>
......@@ -79,6 +84,12 @@ Możesz edytować swoje konto później</string>
<string name="account_local_port_label">Port Lokalny</string>
<string name="account_stun_enable_label">Użyj Stun</string>
<string name="account_stun_server_label">Serwer Stun</string>
<string name="account_accept_files">Akceptuj przychodzące pliki automatycznie</string>
<string name="account_conversation_settings_title">Ustawienia konwersacji</string>
<string name="account_accept_files_max_size">Maksymalny rozmiar pliku akceptowany automatycznie</string>
<string name="account_accept_files_never">Nigdy nie akceptuj automatycznie</string>
<string name="account_accept_files_always">Zawsze akceptuj automatycznie</string>
<string name="size_mb">%1$d MB</string>
<string name="account_turn_enable_label">Użyj TURN</string>
<string name="account_turn_server_label">Serwer TURN</string>
<string name="account_turn_username_label">Nazwa użytkownika TURN</string>
......@@ -90,6 +101,7 @@ Możesz edytować swoje konto później</string>
<string name="account_proxy_enable_label">Używaj proxy DHT</string>
<string name="account_proxy_server_label">Adres proxy DHT</string>
<string name="account_sip_proxy_label">Pełnomocnik</string>
<string name="account_peer_discovery_label">Wyszukiwanie lokalnych partnerów</string>
<string name="account_peer_discovery_enable_label">Aktywuj wyszukiwanie lokalnych partnerów</string>
<!--Security Details-->
<string name="account_credentials_label">Detale</string>
......@@ -121,6 +133,8 @@ Możesz edytować swoje konto później</string>
<string name="error_passwords_not_equals">Hasła nie pasują do siebie</string>
<string name="export_account_wait_title">Proszę czekać…</string>
<string name="export_account_wait_message">Eksportowanie informacji o koncie</string>
<string name="account_export_file">Kopia zapasowa Konta</string>
<string name="account_export_file_summary">Utwórz kopię zapasową swojego konta na tym urządzeniu by przywrócić ją później.</string>
<string name="account_export_end_decryption_message">Nie można było odblokować twojego konta podanym hasłem.</string>
<string name="account_export_end_network_title">Błąd sieci</string>
<string name="account_export_end_network_message">Nie można eksportować konta w tej sieci. Sprawdź swoje połączenie.</string>
......@@ -150,6 +164,7 @@ Możesz edytować swoje konto później</string>
<string name="account_sip_success_title">konto SIP zarejestrowane</string>
<string name="account_sip_success_message">Pomyślnie zarejestrowałeś swoje konto SIP.</string>
<string name="account_sip_register_anyway">Zarejestruj mimo to</string>
<string name="account_link_device">Połącz z innego urządzenia</string>
<string name="account_link_button">Połącz z sieci</string>
<string name="account_link_archive_button">Połącz z kopii zapasowej</string>
<string name="account_link_prompt_pin">Wprowadź PIN</string>
......
......@@ -59,8 +59,8 @@
<string name="account_optionnal_category">Reglări facultative</string>
<string name="account_useragent_label">User Agent</string>
<string name="account_autoanswer_label">Răspuns automat</string>
<string name="account_rendezvous_label">Modalitate Întîlnire</string>
<string name="account_rendezvous_summary">În modalitatea Întîlnire, apelurile primite vor fi adăugate la o sală de conferințe.</string>
<string name="account_rendezvous_label">Modalitatea Conferință</string>
<string name="account_rendezvous_summary">În modalitatea Conferință, apelurile primite vor fi adăugate la o sală de conferințe.</string>
<string name="account_upnp_label">Activează UPnP</string>
<string name="account_proxy_field">Proxy</string>
<!--Audio Details-->
......@@ -138,7 +138,7 @@
<string name="error_passwords_not_equals">Parolele nu se potrivesc</string>
<string name="export_account_wait_title">Așteaptă...</string>
<string name="export_account_wait_message">Exportă contul Jami</string>
<string name="account_export_file">Copie de rezervă a contului</string>
<string name="account_export_file">Cont din copie de rezervă</string>
<string name="account_export_file_summary">Fă o copie de rezervă a contului pentru a-l recupera la nevoie.</string>
<string name="account_export_end_decryption_message">Contul tău nu poate fi deblocat cu parola furnizată.</string>
<string name="account_export_end_network_title">Eroare de rețea</string>
......
......@@ -304,4 +304,5 @@
<string name="wizard_profile_button">Ruaje Profilin</string>
<string name="wizard_profile_skip">Anashakalojeni dhe bëjeni këtë më vonë</string>
<string name="fab_path_choose">Zgjidhni kartelë tjetër</string>
<string name="chat_plugins">Shtojca Fjalosjeje</string>
</resources>
......@@ -32,6 +32,7 @@
<string name="menu_item_accounts">Hesapları yönet</string>
<string name="menu_item_account">Hesabı yönet</string>
<string name="menu_item_settings">Ayarlar</string>
<string name="menu_item_plugin_list">Eklenti Ayarları</string>
<string name="menu_item_share">Bilgimi paylaş</string>
<string name="menu_item_about">Jami Hakkında</string>
<!--Dialing Fragment-->
......@@ -100,6 +101,7 @@
<string name="action_call_end_accept">Bitir ve aramayı al</string>
<string name="action_call_decline">Reddet</string>
<string name="action_call_mic_mute">Mikrofon sessiz</string>
<string name="action_load_plugin">Eklenti Yükleme</string>
<string name="ab_action_speakerphone">Hoparlörü etkinleştir</string>
<string name="ab_action_contact_add">Kişilere ekle</string>
<string name="ab_action_contact_add_question">Kişilere eklensin mi?</string>
......@@ -300,4 +302,5 @@
<string name="wizard_profile_button">Profili kaydet</string>
<string name="wizard_profile_skip">Atla ve daha sonra yap</string>
<string name="fab_path_choose">Başka bir dosya seç</string>
<string name="chat_plugins">Sohbet Eklentileri</string>
</resources>
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment