Commit c8d892b1 authored by Romain Bertozzi's avatar Romain Bertozzi
Browse files

i18n: update translations

Change-Id: I7729b8a621d4ac0709797f5b7fd59991dfc51be5
parent 5d62268b
[main]
host = https://www.transifex.com
lang_map = pt_BR:pt-rBR, zh_CN:zh-rCN, fa_IR:fa-rIR, ru_RU:ru-rRU, da_DK:da-rDK, cs_CZ:cs-rCZ, it_IT:it-rIT, fr_CA:fr-rCA, fr_FR:fr-rFR, nl_NL:nl-rNL
lang_map = pt_BR:pt-rBR, zh_CN:zh-rCN, fa_IR:fa-rIR, ru_RU:ru-rRU, da_DK:da-rDK, cs_CZ:cs-rCZ, it_IT:it-rIT, fr_CA:fr-rCA, fr_FR:fr-rFR, nl_NL:nl-rNL, zh_TW:zh-rTW, de_DE:de-rDE
[ring.android]
file_filter = ring-android/app/src/main/res/values-<lang>/strings.xml
......
......@@ -3,34 +3,108 @@
<string name="version_section">Verze</string>
<!--RingActivity-->
<string name="title_section0">Vytočit</string>
<string name="title_activity_sflphone_home">Kruh</string>
<string name="title_activity_sflphone_home">Ring</string>
<string name="error_no_network">Chybí připojení</string>
<!--AB menus-->
<string name="ab_account_creation">Nový účet</string>
<string name="ab_account_edition_1">Zmazat</string>
<string name="ab_account_edition_1">Odstranit</string>
<string name="ab_action_chat">Textové zprávy</string>
<!--Left Drawer-->
<!--Accessibility-->
<string name="drawer_open">Otevřít navigační šuplík</string>
<string name="drawer_close">Zavřít navigační šuplík</string>
<!--Sections-->
<string name="menu_item_home">Domov</string>
<string name="menu_item_accounts">Spravovat účty</string>
<string name="menu_item_settings">Nastavení</string>
<string name="menu_item_about">O Ring</string>
<!--Dialing Fragment-->
<string name="dial_action_call">Hoover</string>
<string name="dial_action_call">Volat</string>
<string name="dial_number">Vytočit číslo</string>
<string name="dial_hint">Vložte telefonní číslo</string>
<!--History Fragment-->
<string name="hist_replay_button">Znovu přehrát</string>
<string name="hist_replay_button_stop">Stop</string>
<string name="hist_no_history">Žádná historie</string>
<!--DetailsHistory Fragment-->
<string name="detail_hist_call_number">Volat %1$s</string>
<!--Home Fragment-->
<plurals name="home_conferences_title">
<item quantity="one">%d Konverzace</item>
<item quantity="few">%d Konverzace</item>
<item quantity="other">%d Konverzací</item>
</plurals>
<string name="home_transfering">Přesměrování %1$s na %1$s</string>
<string name="home_transfer_complet">Přesměrování hotovo</string>
<!--ContactList Fragment-->
<string name="no_contact_found">Nenalezen žádný kontakt</string>
<string name="starred_contacts_title">Oblíbené</string>
<string name="searchbar_hint">Vložte jméno nebo číslo…</string>
<string name="choose_number">Vyberte číslo</string>
<!--FileExplorerDFragement-->
<!--TransferDFragment-->
<string name="transfer_to_another_call">Přesměrovat na čekající hovor:</string>
<string name="transfer_no_other_call">Žádné čekající hovory</string>
<string name="transfer_type_number">Vložte číslo na které chcete hovor přesměrovat:</string>
<!--Notifications-->
<string name="notif_missed_incoming_call">Zmeškaný hovor od %1$s</string>
<string name="notif_missed_outgoing_call">Zmeškaný hovor pro %1$s</string>
<string name="notif_incoming_call_title">Příchozí hovor od %1$s</string>
<string name="notif_incoming_call">Příchozí hovor</string>
<string name="notif_outgoing_call_title">Odchozí hovor to %1$s</string>
<string name="notif_outgoing_call">Odchozí hovor</string>
<string name="notif_current_call_title">Současný hovor s %1$s</string>
<string name="notif_current_call">Současný hovor</string>
<!--Call Fragment-->
<string name="me"></string>
<string name="you_txt_prefix">Vy:</string>
<string name="action_call_attended_transfer">Přesměrování na Čekající Hovor</string>
<string name="action_call_conference">Konference</string>
<string name="action_call_hangup">Zavěsit</string>
<string name="action_settings">Nastavení</string>
<string name="help_gestures"> Tento pohled pomůže uživatelům s různými činnostmi během hovorů. Různé činnosti budou popsány; Dlouhé podržení, posouvání, atd.</string>
<string name="ongoing_call">Probíhající hovor</string>
<string name="hist_in_call">Příchozí hovor %1$s</string>
<string name="hist_out_call">Odchozí hovor %1$s</string>
<string name="start_error_title">Nelze spustit Ring !</string>
<string name="start_error_mic_required">Ring ke své funkci vyžaduje povolení k mikrofonu.</string>
<string name="action_call_accept">Přijmout</string>
<string name="action_call_decline">Odmítnout</string>
<string name="ab_action_speakerphone">Zapnout reproduktor</string>
<string name="ab_action_contact_add">Přidat do kontaktů</string>
<string name="ab_action_contact_add_question">Přidat do kontaktů ?</string>
<string name="ab_action_audio_call">Audio hovor</string>
<string name="ab_action_video_call">Video hovor</string>
<string name="share_via">Sdílet přes</string>
<string name="write_a_message">Napsat zprávu</string>
<string name="scan_qr">Skenovat QR Kód</string>
<string name="ab_action_flipcamera">Otočit kameru</string>
<!--Text messages-->
<string name="send_message">Odeslat zprávu</string>
<string name="message_sending">Odesílám zprávu…</string>
<string name="time_just_now">Právě teď</string>
<string name="permission_read_denied">Aplikace nemohla číst z vašeho úložiště, takže nemůže správně fungovat. Prosím zvažte poskytnutí jí tohoto povolení</string>
<string name="permission_write_denied">Aplikace nemohla zapisovat do vašeho úložiště, takže nemůže správně fungovat. Prosím zvažte poskytnutí jí tohoto povolení</string>
<!--MediaPreferenceFragment-->
<string name="permission_dialog_camera_title">Povolení ke kameře</string>
<string name="permission_dialog_camera_message">Video konverzace vyžadují povolení ke kameře. Prosím zvažte jeho povolení.</string>
<!--Read contacts permission-->
<string name="permission_dialog_read_contacts_message">Ring potřebuje povolení číst kontakty pro umožnění této vlastnosti. Prosím povolte jej.</string>
<!--Write call log permission-->
<string name="permission_dialog_write_call_log_message">Ring potřebuje povolení zapisovat do záznamu hovorů pro umožnění této vlastnosti. Prosím povolte jej.</string>
<!--QRCode Scan-->
<string name="scan_qr_account_message">Oskenujte QR Kód účtu, který chcete přidat.</string>
<!--Settings-->
<string name="clear_history_dialog_title">Vymazat historii ?</string>
<string name="clear_history_dialog_message">Tuto činnost nelze vrátit zpět.</string>
<string name="clear_history_completed">Historie byla vymazána.</string>
<!--Conversation-->
<string name="conversation_action_copy_peer_number">Zkopírovat číslo</string>
<string name="conversation_action_delete_this">Odstranit tuto konverzaci</string>
<string name="conversation_action_delete_this_title">Odstranit tuto konverzaci ?</string>
<string name="conversation_action_delete_this_message">Tuto činnost nelze vrátit zpět.</string>
<string name="conversation_action_copy_peer_number">Kopírovat číslo</string>
<string name="conversation_action_copied_peer_number_clipboard">%1$s zkopírováno do schránky</string>
<string name="conversation_action_select_peer_number">Vyberte číslo</string>
<!--Contacts-->
<string name="add_call_contact_number_to_contacts">Přidat %1$s ?</string>
</resources>
......@@ -5,27 +5,110 @@
<string name="prompt_hostname">Hostitelské jméno</string>
<string name="prompt_username">Uživatelské jméno</string>
<string name="prompt_password">Heslo</string>
<string name="action_create">Přidat účet</string>
<string name="action_create_short">Zaregistrovat</string>
<string name="error_field_required">Toto pole je vyžadováno</string>
<string name="dialog_wait_create">Přidávám účet</string>
<string name="dialog_wait_create_details">Prosím vyčkejte, než bude váš účet přidán…</string>
<string name="dialog_warn_ip2ip_account_title">Vytvořit prázdný účet SIP ?</string>
<string name="dialog_warn_ip2ip_account_message">Vytváříte prázdný účet SIP bez platného hostitelského jména.
Budete moci pouze vytvářet a přijímat přímé ip hovory.
Svůj účet můžete upravit později</string>
<string-array name="accountType">
<item>RING</item>
<item>SIP</item>
<item>IAX</item>
</string-array>
<string name="help_ring_title">Vytvořit účet Ring</string>
<string name="help_ring">Účet Ring vám umožňuje spojit se s lidmi bezpečně, uživatel s uživatelem, skrze plně decentralizovanou síť.</string>
<string name="help_sip_title">Přidat váš účet SIP.</string>
<string name="help_sip">Nastavit existující účet SIP.</string>
<string name="create_sip_account">Přidat</string>
<string name="share_number">Sdílet číslo</string>
<!--Strings related to account deletion-->
<string name="account_delete_dialog_title">Odstranit účet ?</string>
<string name="account_delete_dialog_message">Tuto činnost nelze vrátit zpět. Poked jste tak ještě neučinili, měli byste zvážit export vašeho účtu, než ho odstraníte.</string>
<!--AccountManagementFragment-->
<string name="empty_account_list">Žádný registrovaný účet</string>
<string name="normal_accounts_titles">Účty</string>
<!--Basic Details-->
<string name="account_preferences_basic_tab">Obecné</string>
<string name="account_basic_category">Základní Nastavení</string>
<string name="account_alias_label">Název účtu</string>
<string name="account_hostname_label">Hostitelské jméno</string>
<string name="account_bootstrap_label">Zavaděč</string>
<string name="account_username_label">Uživatelské jméno</string>
<string name="account_password_label">Heslo</string>
<string name="account_optionnal_category">Doplňková Nastavení</string>
<string name="account_useragent_label">Klientská Aplikace</string>
<string name="account_autoanswer_label">Automatická Odpověď</string>
<string name="account_proxy_field">Proxy</string>
<!--Audio Details-->
<string name="account_audio_label">Zvuk</string>
<string name="account_preferences_media_tab">Multimédia</string>
<string name="account_ringtone_label">Vyzvánění</string>
<string name="account_ringtone_enabled_label">Zapnout vyzvánění</string>
<string name="account_ringtone_path_label">Cesta vyzvánění</string>
<!--Video Details-->
<string name="account_video_label">Obraz</string>
<string name="account_video_enable">Povolit obraz</string>
<string name="account_video_enable">Povolit Obraz</string>
<!--Advanced Details-->
<string name="account_preferences_advanced_tab">Pokročilé</string>
<string name="account_preferences_advanced_tab">Pokročilá</string>
<string name="account_registration_exp_label">Vypršení Registrace</string>
<string name="account_local_interface_label">Místní Rozhraní</string>
<string name="account_local_port_label">Místní Port</string>
<string name="account_stun_enable_label">Použít Stun</string>
<string name="account_stun_server_label">Server Stun</string>
<string name="account_turn_enable_label">Použít TURN</string>
<string name="account_turn_server_label">Server TURN</string>
<string name="account_turn_username_label">Uživatelské jméno TURN</string>
<string name="account_turn_password_label">Heslo TURN</string>
<string name="account_published_same_as_local_label">Zveřejněné stejně jako místní</string>
<string name="account_published_port_label">Zveřejněný Port</string>
<string name="account_published_address_label">Zveřejněná Adresa</string>
<!--Security Details-->
<string name="account_credentials_label">Ověřovací Údaje</string>
<string name="account_credentials_edit">Upravit ověřovací údaje</string>
<string name="account_credentials_add">Přidat ověřovací údaje</string>
<!--SRTP Details-->
<string name="account_preferences_security_tab">Zabezpečení</string>
<string name="account_preferences_security_tab">Bezpečnost</string>
<string name="account_srtp_deactivated">Vypnuto</string>
<!--SIP-->
<!--TLS Details-->
<string name="account_rtp_port_range">Rozsah portů pro zvuk RTP</string>
<string name="account_tls_transport_switch_label">Použít Transport TLS</string>
<string name="account_tls_port_label">Naslouchací Port TLS</string>
<string name="account_tls_certificate_list_label">Autority Certifikátů</string>
<string name="account_tls_certificate_file_label">Soubor Certifikátu</string>
<string name="account_tls_private_key_file_label">Soubor Osobního Klíče</string>
<string name="account_tls_password_label">Heslo Osobního Klíče</string>
<string name="account_tls_method_label">Metoda TLS</string>
<string name="account_tls_ciphers_label">Šifry TLS</string>
<string name="account_tls_server_name_label">Jméno Serveru</string>
<string name="account_tls_verify_server_label">Ověřit Server</string>
<string name="account_tls_verify_client_label">Ověrit Klient</string>
<string name="account_tls_negotiation_timeout_sec">Vypršení Vyjednávání (sek)</string>
<string name="account_rtp_max_port">Maximum</string>
<string name="account_rtp_min_port">Minimum</string>
<string name="account_rtp_port_range">Rozsah Portů Zvukového RTP</string>
<!--Import/export-->
<string name="account_export">Export</string>
<string name="account_import_account">Importovat účet</string>
<string name="account_export_title">Exportovat účet</string>
<string name="account_import_title">Importovat účty</string>
<string name="account_import_explanation">Můžete importovat dříve exportované účty.</string>
<string name="account_export_message">Uložit nastavení a ověřovací údaje účtu, heslo zašifrované.</string>
<string name="account_export_new_password">Nové heslo</string>
<string name="account_export_confirm_password">Potvrdit heslo</string>
<string name="account_import_message">Vložte heslo pro dešifrování souboru.</string>
<string name="account_import_decryption_password">Heslo dešifrování</string>
<string name="import_dialog_title">Importuji</string>
<string name="import_export_wait">Please vyčkejte…</string>
<string name="export_dialog_title">Exportuji účet</string>
<string name="account_export_result">Účet exportován do %1$s</string>
<string name="export_failed_dialog_title">Export selhal</string>
<string name="export_failed_dialog_msg">Nastala chyba</string>
<string name="error_password_char_count">Minimálně 6 znaků</string>
<string name="error_passwords_not_equals">Hesla se neshodují</string>
<string name="import_failed_dialog_title">Import selhal</string>
<string name="import_failed_dialog_msg">Nastala chyba</string>
</resources>
......@@ -21,6 +21,9 @@ along with this program; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
-->
<resources>
<!-- SipCalls -->
<string name="call_human_state_incoming">Vyzvánění</string>
<string name="call_human_state_ringing">Volání</string>
<string name="call_human_state_current">Probíhá hovor</string>
<string name="call_human_state_hungup">Hovor skončil</string>
<string name="call_human_state_busy">Zaneprázdněn</string>
......
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<resources>
<!--Strings for xml content description of images-->
<string name="contact_quick_call_description">Rychlý Hovor</string>
<string name="contact_picture_description">Obrázek Kontaktu</string>
<string name="dial_numeric_pad">Číselná klávesnice</string>
<string name="dial_alphabetic_pad">Abecední klávesnice</string>
</resources>
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<resources>
<string name="pref_category_network">Síť</string>
<string name="pref_category_contacts">Kontakty</string>
<string name="pref_category_system">Systém</string>
<string name="pref_category_privacy">Soukromí</string>
<string name="pref_mobileData_title">Mobilní data</string>
<string name="pref_mobileData_summary">Povolit Ring na 3G/LTE sítích dodatečně k WiFi</string>
<string name="pref_systemContacts_title">Použít systémové kontakty</string>
<string name="pref_systemContacts_summary">Použít systémové kontakty pro zobrazení údajů volajícího.</string>
<string name="pref_systemDialer_title">Vykonávat systémové hovory skrze Ring</string>
<string name="pref_systemDialer_summary">Použít Ring k vykonání systémových hovorů, kdy to bude možné.</string>
<string name="pref_startOnBoot_title">Spustit Ring po zapnutí</string>
<string name="pref_startOnBoot_summary">Spustit Ring v pozadí systému po jeho nastartování.</string>
<string name="pref_clearHistory_title">Vymazat historii</string>
<string name="pref_clearHistory_summary">Vymaže celou historii konverzací. Tuto činnost nelze vrátit zpět.</string>
</resources>
......@@ -11,6 +11,7 @@
<string name="title_section0">Indtast</string>
<string name="title_activity_sflphone_home">Ring</string>
<string name="error_no_network">Ingen netværksforbindelse</string>
<string name="error_mobile_network_available_but_disabled">Venligst tillad adgang til telefon netværk under Indstillinger.</string>
<!--AB menus-->
<string name="ab_account_creation">Ny konto</string>
<string name="ab_account_edition_1">Slet</string>
......@@ -107,6 +108,9 @@
<string name="conversation_action_delete_this">Slet denne samtale</string>
<string name="conversation_action_delete_this_title">Slet denne samtale?</string>
<string name="conversation_action_delete_this_message">Denne handling kan ikke fortrydes.</string>
<string name="conversation_action_copy_peer_number">Kopier nummer</string>
<string name="conversation_action_copied_peer_number_clipboard">%1$s kopieret til udklipsholder</string>
<string name="conversation_action_select_peer_number">Vælg et nummer</string>
<!--Contacts-->
<string name="add_call_contact_number_to_contacts">Tilføj %1$s ?</string>
</resources>
......@@ -10,6 +10,14 @@
<string name="error_field_required">Dette felt er obligatorisk</string>
<string name="dialog_wait_create">Tilføjer konto</string>
<string name="dialog_wait_create_details">Vent venligst mens din nye konto tilføjes...</string>
<string name="dialog_warn_ip2ip_account_title">Opret tom SIP konto ?</string>
<string name="dialog_warn_ip2ip_account_message">Du er ved at oprette en SIP konto uden et gyldigt værtsnavn.
Du vil kun kunne foretage eller modtage direkte IP opkald.
Du kan rette din konto senere</string>
<string-array name="accountType">
<item>RING</item>
<item>SIP</item>
</string-array>
<string name="help_ring_title">Opret en Ring-konto</string>
<string name="help_ring">En Ring-konto gør dig i stand til at kontakte andre sikkert og direkte uden mellemmand gennem et fuldt distribueret netværk.</string>
<string name="help_sip_title">Tilføj din SIP-konto</string>
......@@ -17,7 +25,7 @@
<string name="create_sip_account">Tilføj</string>
<string name="share_number">Del nummer</string>
<!--Strings related to account deletion-->
<string name="account_delete_dialog_title">Slet konto</string>
<string name="account_delete_dialog_title">Slet konto ?</string>
<string name="account_delete_dialog_message">Dette kan ikke fortrydes. Hvis du ikke har gjort det endnu, bør du overveje at eksportere din konto før du sletter den.</string>
<!--AccountManagementFragment-->
<string name="empty_account_list">Ingen konto registreret</string>
......@@ -33,6 +41,7 @@
<string name="account_optionnal_category">Valgfrie Indstillinger</string>
<string name="account_useragent_label">Brugerklient</string>
<string name="account_autoanswer_label">Svar Opkald Automatisk</string>
<string name="account_upnp_label">Aktivér UPnP</string>
<string name="account_proxy_field">Stedfortræder</string>
<!--Audio Details-->
<string name="account_audio_label">Lyd</string>
......
......@@ -23,6 +23,7 @@ along with this program; if not, write to the Free Software
<resources>
<!-- SipCalls -->
<string name="call_human_state_incoming">Ringer</string>
<string name="call_human_state_connecting">Forbinder</string>
<string name="call_human_state_ringing">Ringer op</string>
<string name="call_human_state_current">Taler</string>
<string name="call_human_state_hungup">Ovre</string>
......@@ -31,5 +32,13 @@ along with this program; if not, write to the Free Software
<string name="call_human_state_hold">Parkeret</string>
<string name="call_human_state_unhold">Uparker</string>
<string name="call_human_state_over">Ovre</string>
<string name="call_human_state_none">Ingen</string>
<!-- Conferences -->
<string name="conference_human_state_active_attached">Aktiv tilføjet</string>
<string name="conference_human_state_active_detached">Aktiv frakoblet</string>
<string name="conference_human_state_active_attached_rec">Aktive tilføjet optag</string>
<string name="conference_human_state_active_detached_rec">Aktiv frakoblet optag</string>
<string name="conference_human_state_hold">Parkeret</string>
</resources>
\ No newline at end of file
<string name="conference_human_state_hold_rec">Pause optag</string>
<string name="conference_human_state_default">Ingen</string>
</resources>
\ No newline at end of file
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<resources>
<string name="section_licence">Lizenz</string>
<string name="copyright_section">Copyright</string>
<string name="contribute_section">Mitwirken</string>
<string name="version_section">Version</string>
<string name="email_chooser_title">Senden von E-Mails über...</string>
<!--RingActivity-->
<string name="title_section0">Wählen</string>
<string name="title_activity_sflphone_home">Ring</string>
<string name="error_no_network">Keine Netzwerkkonnektivität</string>
<!--AB menus-->
<string name="ab_account_creation">Neues Konto</string>
<string name="ab_account_edition_1">Löschen</string>
<string name="ab_action_chat">Textnachrichten</string>
<!--Left Drawer-->
<!--Accessibility-->
<!--Sections-->
<string name="menu_item_home">Home</string>
<string name="menu_item_accounts">Konten verwalten</string>
<string name="menu_item_settings">Einstellungen</string>
<string name="menu_item_about">Über Ring</string>
<!--Dialing Fragment-->
<string name="dial_action_call">Anrufen</string>
<string name="dial_number">Nummer wählen</string>
<string name="dial_hint">Geben Sie die Telefonnummer ein</string>
<!--History Fragment-->
<string name="hist_replay_button">Wiedergeben</string>
<string name="hist_replay_button_stop">Beenden</string>
<string name="hist_no_history">Kein Verlauf</string>
<!--DetailsHistory Fragment-->
<string name="detail_hist_call_number">%1$s anrufen</string>
<!--Home Fragment-->
<string name="home_transfering">%1$s werden an %1$s übertragen</string>
<string name="home_transfer_complet">Übertragung abgeschlossen</string>
<!--ContactList Fragment-->
<string name="no_contact_found">Es wurde kein Kontakt gefunden</string>
<string name="starred_contacts_title">Favoriten</string>
<string name="searchbar_hint">Namen oder Telefonnummer eingeben</string>
<string name="choose_number">Nummer auswählen</string>
<!--FileExplorerDFragement-->
<!--TransferDFragment-->
<!--Notifications-->
<string name="notif_missed_incoming_call">Verpasster Anruf von %1$s</string>
<string name="notif_missed_outgoing_call">Verpasster Anruf zu %1$s</string>
<string name="notif_incoming_call_title">Eingehender Anruf von %1$s</string>
<string name="notif_incoming_call">Eingehender Anruf</string>
<string name="notif_outgoing_call_title">Ausgehende Anruf zu %1$s</string>
<string name="notif_outgoing_call">Ausgehende Anruf</string>
<string name="notif_current_call_title">Aktueller Anruf mit %1$s</string>
<string name="notif_current_call">Aktueller Anruf</string>
<!--Call Fragment-->
<string name="me">Ich</string>
<string name="you_txt_prefix">Sie:</string>
<string name="action_call_conference">Konferenz</string>
<string name="action_call_hangup">Auflegen</string>
<string name="action_settings">Einstellungen</string>
<string name="ongoing_call">Aktiver Anruf</string>
<string name="hist_in_call">Eingehender Anruf von %1$s</string>
<string name="hist_out_call">Ausgehende Anruf von %1$s</string>
<string name="action_call_accept">Abnehmen</string>
<string name="action_call_decline">Ablehnen</string>
<string name="ab_action_contact_add">Kontakte hinzufügen</string>
<string name="ab_action_contact_add_question">Zu Kontakten hinzufügen?</string>
<string name="ab_action_audio_call">Audioanruf</string>
<string name="ab_action_video_call">Videoanruf</string>
<string name="share_via">Teilen über</string>
<string name="write_a_message">Eine Nachricht schreiben</string>
<!--Text messages-->
<string name="send_message">Nachricht senden</string>
<string name="message_sending">Nachricht senden</string>
<string name="time_just_now">Vorhin</string>
<!--MediaPreferenceFragment-->
<!--Read contacts permission-->
<!--Write call log permission-->
<!--QRCode Scan-->
<!--Settings-->
<string name="clear_history_dialog_title">Verlauf löschen?</string>
<string name="clear_history_dialog_message">Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.</string>
<string name="clear_history_completed">Verlauf wurde gelöscht.</string>
<!--Conversation-->
<string name="conversation_action_delete_this">Diese Unterhaltung löschen</string>
<string name="conversation_action_delete_this_title">Löschen diese Unterhaltung?</string>
<string name="conversation_action_delete_this_message">Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.</string>
<string name="conversation_action_copy_peer_number">Nummer kopieren</string>
<string name="conversation_action_copied_peer_number_clipboard">%1$s wurde in die Zwischenablage kopiert.</string>
<string name="conversation_action_select_peer_number">Nummer auswählen</string>
<!--Contacts-->
<string name="add_call_contact_number_to_contacts">Fügen %1$s hinzu?</string>
</resources>
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<resources>
<!--Strings related to account creation-->
<string name="prompt_alias">Alias</string>
<string name="prompt_hostname">Hostname</string>
<string name="prompt_username">Benutzername</string>
<string name="prompt_password">Kennwort</string>
<string name="action_create">Konto hinzufügen</string>
<string name="action_create_short">Registrieren</string>
<string name="error_field_required">Dieses Feld ist erforderlich</string>
<string name="dialog_wait_create">Konto wird hinzugefügt</string>
<string-array name="accountType">
<item>RING</item>
<item>SIP</item>
</string-array>
<string name="help_ring_title">Erstellen einen Ring Konto</string>
<string name="help_sip_title">Fügen Sie Ihre SIP-Account</string>
<string name="create_sip_account">Hinzufügen</string>
<string name="share_number">Telefonnummer teilen</string>
<!--Strings related to account deletion-->
<string name="account_delete_dialog_title">Konto löschen?</string>
<!--AccountManagementFragment-->
<string name="normal_accounts_titles">Kontos</string>
<!--Basic Details-->
<string name="account_preferences_basic_tab">Allgemein</string>
<string name="account_basic_category">Grundeinstellungen</string>
<string name="account_alias_label">Kontoname</string>
<string name="account_hostname_label">Hostname</string>
<string name="account_bootstrap_label">Bootstrap</string>
<string name="account_username_label">Benutzername</string>
<string name="account_password_label">Kennwort</string>
<string name="account_optionnal_category">Optionale Einstellungen</string>
<string name="account_useragent_label">Benutzer-Agent</string>
<string name="account_autoanswer_label">Automatische Anrufannahme</string>
<string name="account_upnp_label">UPNP aktivieren</string>
<string name="account_proxy_field">Proxy</string>
<!--Audio Details-->
<string name="account_audio_label">Audio</string>
<string name="account_preferences_media_tab">Media</string>
<string name="account_ringtone_label">Klingeltöne</string>
<string name="account_ringtone_enabled_label">Klingeltöne aktivieren</string>
<!--Video Details-->
<string name="account_video_label">Video</string>
<string name="account_video_enable">Video aktivieren</string>
<!--Advanced Details-->
<string name="account_preferences_advanced_tab">Erweitert</string>
<string name="account_local_interface_label">Lokale Schnittstelle</string>
<string name="account_local_port_label">Lokaler Port</string>
<string name="account_stun_enable_label">STUN benutzen</string>
<string name="account_stun_server_label">STUN-Server</string>
<string name="account_turn_enable_label">TURN benutzen</string>
<string name="account_turn_server_label">TURN-Server</string>
<string name="account_turn_username_label">TURN-Benutzername</string>
<string name="account_turn_password_label">TURN-Kennwort</string>
<!--Security Details-->
<string name="account_credentials_label">Anmeldeinformationen</string>
<string name="account_credentials_edit">Anmeldeinformationen bearbeiten</string>
<string name="account_credentials_add">Anmeldeinformationen hinzufügen</string>
<!--SRTP Details-->
<string name="account_preferences_security_tab">Sicherheit</string>
<string name="account_srtp_deactivated">Deaktiviert</string>
<!--SIP-->
<!--TLS Details-->
<string name="account_tls_certificate_list_label">Zertifizierungsstellen</string>
<string name="account_tls_certificate_file_label">Zertifikatsdatei</string>
<string name="account_tls_private_key_file_label">Datei des privaten Schlüssels</string>
<string name="account_tls_password_label">Kennwort für privaten Schlüssel</string>
<string name="account_tls_server_name_label">Servername</string>
<string name="account_tls_verify_server_label">Server überprüfen</string>
<string name="account_tls_verify_client_label">Client überprüfen</string>
<string name="account_rtp_max_port">Maximum</string>
<string name="account_rtp_min_port">Minimum</string>
<!--Import/export-->
<string name="account_export">Exportieren</string>
<string name="account_import_account">Importieren ein Konto</string>
<string name="account_export_title">Exportieren ein Konto</string>
<string name="account_import_title">Kontos importieren</string>
<string name="account_export_new_password">Neues Kennwort</string>
<string name="account_export_confirm_password">Konto bestätigen</string>
<string name="account_import_decryption_password">Entschlüsselungskennwort</string>
<string name="import_dialog_title">Importieren</string>
<string name="import_export_wait">Bitte warten...</string>
<string name="export_dialog_title">Konto wird exportiert</string>
<string name="account_export_result">Konto nach %1$s exportiert</string>
<string name="export_failed_dialog_title">Fehler beim Exportieren</string>
<string name="export_failed_dialog_msg">Fehler aufgetreten</string>
<string name="error_password_char_count">Mindestens 6 Zeichen</string>
<string name="error_passwords_not_equals">Kennwörter stimmen nicht überein</string>
<string name="import_failed_dialog_title">Fehler beim Import</string>
<string name="import_failed_dialog_msg">Fehler aufgetreten</string>
</resources>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--
Copyright (C) 2004-2016 Savoir-faire Linux Inc.
Author: Alexandre Lision <alexandre.lision@savoirfairelinux.com>
Author: Adrien Béraud <adrien.beraud@savoirfairelinux.com>
Author: Romain Bertozzi <romain.bertozzi@savoirfairelinux.com>
This program is free software; you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
(at your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
-->
<resources>
<!-- SipCalls -->
<string name="call_human_state_incoming">Läuten</string>
<string name="call_human_state_connecting">Verbinden</string>
<string name="call_human_state_ringing">Rufen an</string>
<string name="call_human_state_current">Sprechen</string>
<string name="call_human_state_hungup">Vorbei</string>
<string name="call_human_state_busy">Besetzt</string>
<string name="call_human_state_failure">Fehlgeschlagen</string>
<string name="call_human_state_hold">In die Warteschleife schalten</string>
<string name="call_human_state_unhold">Gespräch fortsetzen</string>
<string name="call_human_state_over">Vorbei</string>
<string name="call_human_state_none">Keine</string>
<string name="conference_human_state_hold">In die Warteschleife schalten</string>
<string name="conference_human_state_hold_rec">Drücken Sie REC</string>
<string name="conference_human_state_default">Keine</string>
</resources>
\ No newline at end of file