Commit af4479f7 authored by Jenkins's avatar Jenkins
Browse files

i18n: automatic bump

Change-Id: Ia8e549e32356828bb19fe499826c93ac29ac76d0
parent a369dc2d
......@@ -31,7 +31,8 @@
<location filename="../aboutdialog.ui" line="563"/>
<source>The Microsoft Windows client for Jami.
Jami is a secured and distributed communication software.</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Klient Microsoft Windows pro Jami.
Jami je bezpečný a distribuovaný komunikační program.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../aboutdialog.cpp" line="32"/>
......@@ -146,7 +147,7 @@ Jami is a secured and distributed communication software.</source>
<message>
<location filename="../accountdetails.ui" line="69"/>
<source>General account info configuration</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Obecné nastavení údajů o účtu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../accountdetails.ui" line="169"/>
......@@ -156,12 +157,12 @@ Jami is a secured and distributed communication software.</source>
<message>
<location filename="../accountdetails.ui" line="191"/>
<source>Displayed alias input</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Zadání zobrazené přezdívky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../accountdetails.ui" line="302"/>
<source>Hostname URL for DHT bootstrap or SIP</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Adresa názvu serveru pro DHT bootstrap nebo SIP</translation>
</message>
<message>
<location filename="../accountdetails.ui" line="323"/>
......@@ -186,27 +187,27 @@ Jami is a secured and distributed communication software.</source>
<message>
<location filename="../accountdetails.ui" line="411"/>
<source>Nameservice URL input</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Zadání adresy (URL) jmenné služby</translation>
</message>
<message>
<location filename="../accountdetails.ui" line="448"/>
<source>SIP username input</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Zadání uživatelského jména pro SIP</translation>
</message>
<message>
<location filename="../accountdetails.ui" line="491"/>
<source>SIP password input</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Zadání hesla pro SIP</translation>
</message>
<message>
<location filename="../accountdetails.ui" line="537"/>
<source>SIP proxy URL input</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Zadání adresy (URL) proxy pro SIP</translation>
</message>
<message>
<location filename="../accountdetails.ui" line="580"/>
<source>SIP voicemail number</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Číslo hlasové schránky SIP</translation>
</message>
<message>
<location filename="../accountdetails.ui" line="592"/>
......@@ -221,7 +222,7 @@ Jami is a secured and distributed communication software.</source>
<message>
<location filename="../accountdetails.ui" line="632"/>
<source>Old password input line</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Řádek pro zadání starého hesla</translation>
</message>
<message>
<location filename="../accountdetails.ui" line="641"/>
......@@ -236,12 +237,12 @@ Jami is a secured and distributed communication software.</source>
<message>
<location filename="../accountdetails.ui" line="669"/>
<source>New password text input</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Textové zadání nového hesla</translation>
</message>
<message>
<location filename="../accountdetails.ui" line="675"/>
<source>Input new password</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Zadejte nové heslo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../accountdetails.ui" line="692"/>
......@@ -251,17 +252,17 @@ Jami is a secured and distributed communication software.</source>
<message>
<location filename="../accountdetails.ui" line="705"/>
<source>Password confirmation text input</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Textové zadání potvrzení hesla</translation>
</message>
<message>
<location filename="../accountdetails.ui" line="711"/>
<source>Input confirmation </source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Potvrzení zadání</translation>
</message>
<message>
<location filename="../accountdetails.ui" line="727"/>
<source>New pass confirmation</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Potvrzení nového hesla</translation>
</message>
<message>
<location filename="../accountdetails.ui" line="751"/>
......@@ -276,12 +277,12 @@ Jami is a secured and distributed communication software.</source>
<message>
<location filename="../accountdetails.ui" line="783"/>
<source>Cancel password change button</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Tlačítko pro zrušení změny hesla</translation>
</message>
<message>
<location filename="../accountdetails.ui" line="798"/>
<source>Changing password ...</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Mění se heslo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../accountdetails.ui" line="856"/>
......@@ -306,7 +307,7 @@ Jami is a secured and distributed communication software.</source>
<message>
<location filename="../accountdetails.ui" line="955"/>
<source>Play ringtone button</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Tlačítko pro přehrání vyzváněcí melodie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../accountdetails.ui" line="958"/>
......@@ -316,7 +317,7 @@ Jami is a secured and distributed communication software.</source>
<message>
<location filename="../accountdetails.ui" line="971"/>
<source>ringtone file selector</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Výběr souboru s vyzváněcí melodií</translation>
</message>
<message>
<location filename="../accountdetails.ui" line="1021"/>
......@@ -326,7 +327,7 @@ Jami is a secured and distributed communication software.</source>
<message>
<location filename="../accountdetails.ui" line="1024"/>
<source>Audio/video codecs preferences configuration</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Nastavení voleb pro kodeky zvuku/obrazu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../accountdetails.ui" line="1240"/>
......@@ -346,7 +347,7 @@ Jami is a secured and distributed communication software.</source>
<message>
<location filename="../accountdetails.ui" line="1290"/>
<source>Account advanced configuration</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Pokročilé nastavení účtu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../accountdetails.ui" line="1336"/>
......@@ -421,7 +422,7 @@ Jami is a secured and distributed communication software.</source>
<message>
<location filename="../accountdetails.ui" line="1666"/>
<source>use STUN checkbox</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Použít zaškrtávací okénko STUN</translation>
</message>
<message>
<location filename="../accountdetails.ui" line="1672"/>
......@@ -437,7 +438,7 @@ Jami is a secured and distributed communication software.</source>
<message>
<location filename="../accountdetails.ui" line="1710"/>
<source>use TURN checkbox</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Použít zaškrtávací okénko TURN</translation>
</message>
<message>
<location filename="../accountdetails.ui" line="1716"/>
......@@ -447,17 +448,17 @@ Jami is a secured and distributed communication software.</source>
<message>
<location filename="../accountdetails.ui" line="1732"/>
<source>TURN server URL input</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Zadání adresy (URL) serveru TURN</translation>
</message>
<message>
<location filename="../accountdetails.ui" line="1751"/>
<source>TURN server username input</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Zadání uživatelského jména pro server TURN</translation>
</message>
<message>
<location filename="../accountdetails.ui" line="1770"/>
<source>TURN server password input</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Zadání hesla pro server TURN</translation>
</message>
<message>
<location filename="../accountdetails.ui" line="1792"/>
......@@ -571,7 +572,7 @@ Jami is a secured and distributed communication software.</source>
<message>
<location filename="../accountdetails.ui" line="2535"/>
<source>Add device button</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Přidat tlačítko zařízení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../accountdetails.ui" line="2538"/>
......@@ -581,12 +582,12 @@ Jami is a secured and distributed communication software.</source>
<message>
<location filename="../accountdetails.ui" line="2644"/>
<source>Export on the network</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Vyvést na síti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../accountdetails.ui" line="2578"/>
<source>Password text input</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Textové zadání hesla</translation>
</message>
<message>
<location filename="../accountdetails.ui" line="2584"/>
......@@ -729,7 +730,7 @@ Jami is a secured and distributed communication software.</source>
<message>
<location filename="../advancedsettingswidget.ui" line="174"/>
<source>Name Server</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Název serveru</translation>
</message>
<message>
<location filename="../advancedsettingswidget.ui" line="200"/>
......@@ -1323,7 +1324,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<location filename="../newwizardwidget.cpp" line="86"/>
<location filename="../newwizardwidget.cpp" line="227"/>
<source>(None)</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>(žádný)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../newwizardwidget.ui" line="635"/>
......@@ -1338,7 +1339,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<message>
<location filename="../newwizardwidget.ui" line="883"/>
<source>Profile name</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Název profilu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../newwizardwidget.ui" line="957"/>
......@@ -1356,12 +1357,12 @@ instead of using your ID.</source>
<message>
<location filename="../newwizardwidget.ui" line="1149"/>
<source>Public username checkbox</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Zaškrtávací okénko pro veřejné uživatelské jméno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../newwizardwidget.ui" line="1152"/>
<source>Checkbox selecting if the user wants a public username</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Zaškrtnutí okénka, pokud chce uživatel veřejné uživatelské jméno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../newwizardwidget.ui" line="1155"/>
......@@ -1371,7 +1372,7 @@ instead of using your ID.</source>
<message>
<location filename="../newwizardwidget.ui" line="1234"/>
<source>Public username edit</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Upravení veřejného uživatelského jména</translation>
</message>
<message>
<location filename="../newwizardwidget.ui" line="1240"/>
......@@ -1381,12 +1382,12 @@ instead of using your ID.</source>
<message>
<location filename="../newwizardwidget.ui" line="1306"/>
<source>Password text input</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Zadání textu hesla</translation>
</message>
<message>
<location filename="../newwizardwidget.ui" line="1312"/>
<source>Password text entry</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Zadání textu hesla</translation>
</message>
<message>
<location filename="../newwizardwidget.ui" line="1318"/>
......@@ -1397,7 +1398,7 @@ instead of using your ID.</source>
<location filename="../newwizardwidget.ui" line="1384"/>
<location filename="../newwizardwidget.ui" line="1390"/>
<source>Password confirmation text input</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Textové zadání potvrzení hesla</translation>
</message>
<message>
<location filename="../newwizardwidget.ui" line="1396"/>
......@@ -1412,12 +1413,12 @@ instead of using your ID.</source>
<message>
<location filename="../newwizardwidget.ui" line="1539"/>
<source>Previous page button</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Předchozí strana</translation>
</message>
<message>
<location filename="../newwizardwidget.ui" line="1545"/>
<source>push button to access previous page of wizard</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Tlačítko pro vrácení se v průvodci o stranu zpět</translation>
</message>
<message>
<location filename="../newwizardwidget.ui" line="1548"/>
......@@ -1427,12 +1428,12 @@ instead of using your ID.</source>
<message>
<location filename="../newwizardwidget.ui" line="1579"/>
<source>Cancel account create/link</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Zrušit vytváření/propojování účtu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../newwizardwidget.ui" line="1585"/>
<source>push button to cancel account creation or linking</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Tlačítko pro zrušení vytváření nebo propojování účtu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../newwizardwidget.ui" line="1588"/>
......@@ -1442,12 +1443,12 @@ instead of using your ID.</source>
<message>
<location filename="../newwizardwidget.ui" line="1625"/>
<source>Next page Button</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Další strana</translation>
</message>
<message>
<location filename="../newwizardwidget.ui" line="1631"/>
<source>Push button to access next page of wizard</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Tlačítko pro přechod na další stranu průvodce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../newwizardwidget.ui" line="1634"/>
......@@ -1462,27 +1463,27 @@ instead of using your ID.</source>
<message>
<location filename="../newwizardwidget.cpp" line="80"/>
<source>Jami archive files (*.gz); All files (*)</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Archivní soubory Jami (*.gz); Všechny soubory (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../newwizardwidget.cpp" line="126"/>
<source>Your account needs to be migrated. Enter your password.</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Váš účet musí být převeden. Zadejte své heslo.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../newwizardwidget.cpp" line="166"/>
<source>Migrating your Jami account...</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Převádí se váš účet Jami</translation>
</message>
<message>
<location filename="../newwizardwidget.cpp" line="168"/>
<source>Importing account archive...</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Zavádí se archiv s účtem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../newwizardwidget.cpp" line="170"/>
<source>Generating your Jami account...</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Vytváří se váš účet Jami</translation>
</message>
<message>
<location filename="../newwizardwidget.cpp" line="469"/>
......@@ -1495,27 +1496,27 @@ instead of using your ID.</source>
<message>
<location filename="../passworddialog.ui" line="32"/>
<source>Change Account Password</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Změnit heslo k účtu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../passworddialog.ui" line="58"/>
<source>Enter Current Password</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Zadejte nynější heslo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../passworddialog.ui" line="90"/>
<source>Enter New Password</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Zadejte nové heslo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../passworddialog.ui" line="106"/>
<source>Confirm New Password</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Potvrďte nové heslo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../passworddialog.ui" line="136"/>
<source>Confirm</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Potvrdit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../passworddialog.ui" line="155"/>
......@@ -1525,12 +1526,12 @@ instead of using your ID.</source>
<message>
<location filename="../passworddialog.cpp" line="90"/>
<source>Password Changed Successfully</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Heslo úspěšně změněno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../passworddialog.cpp" line="105"/>
<source>Current Password Incorrect</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Nynější heslo je nesprávné</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -1561,7 +1562,7 @@ instead of using your ID.</source>
<message>
<location filename="../photoboothwidget.cpp" line="93"/>
<source>Image Files (*.jpg *.jpeg *.png)</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Obrázkové soubory (*.jpg *.jpeg *.png)</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -1587,17 +1588,17 @@ instead of using your ID.</source>
<message>
<location filename="../settingsitemwidget.cpp" line="67"/>
<source>Edit Device Name</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Upravit název zařízení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../settingsitemwidget.cpp" line="73"/>
<source>Unlink Device From Account</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Odpojit zařízení od účtu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../settingsitemwidget.cpp" line="89"/>
<source>Unblock Contact</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Odblokovat kontakt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../newwizardwidget.cpp" line="35"/>
......@@ -1611,27 +1612,27 @@ instead of using your ID.</source>
<message>
<location filename="../regnamedialog.ui" line="29"/>
<source>Set Registered Name</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Nastavit registrované jméno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../regnamedialog.ui" line="93"/>
<source>Are you sure you would like to register this name?</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Jste si jistý, že chcete zaregistrovat toto jméno?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../regnamedialog.ui" line="130"/>
<source>Once associated to this account, it cannot be changed.</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Jakmile bude jednou přiřazeno k tomuto účtu, nepůjde změnit.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../regnamedialog.ui" line="167"/>
<source>Your new registered name would be:</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Vaše nově zaregistrované jméno je:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../regnamedialog.ui" line="283"/>
<source>Confirm Registration</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Potvrdit registraci</translation>
</message>
<message>
<location filename="../regnamedialog.ui" line="315"/>
......@@ -1641,22 +1642,22 @@ instead of using your ID.</source>
<message>
<location filename="../regnamedialog.ui" line="453"/>
<source>The name has been successfully registered!</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Jméno bylo úspěšně zaregistrováno!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../regnamedialog.ui" line="512"/>
<source>Something went wrong.</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Něco se určitě podělalo.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../regnamedialog.ui" line="549"/>
<source>Please try again later</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Zkuste to, prosím, později znovu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../regnamedialog.ui" line="602"/>
<source>Your account does not have a registered name</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Váš účet nemá zaregistrované jméno</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -1664,7 +1665,7 @@ instead of using your ID.</source>
<message>
<location filename="../ringbutton.ui" line="140"/>
<source>Select folder</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Vybrat složku</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -1672,7 +1673,7 @@ instead of using your ID.</source>
<message>
<location filename="../setavatardialog.ui" line="32"/>
<source>Change Your Avatar Image</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Změnit profilový obrázek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../setavatardialog.ui" line="134"/>
......@@ -1682,7 +1683,7 @@ instead of using your ID.</source>
<message>
<location filename="../setavatardialog.ui" line="153"/>
<source>Take Picture</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Udělat obrázek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../setavatardialog.ui" line="169"/>
......@@ -1692,7 +1693,7 @@ instead of using your ID.</source>
<message>
<location filename="../setavatardialog.ui" line="185"/>
<source>Select A File</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Vybrat soubor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../setavatardialog.ui" line="204"/>
......@@ -1702,12 +1703,12 @@ instead of using your ID.</source>
<message>
<location filename="../setavatardialog.cpp" line="143"/>
<source>Open Image</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Otevřít obrázek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../setavatardialog.cpp" line="143"/>
<source>Image Files (*.jpg *.jpeg *.png *.bmp)</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Obrázkové soubory (*.jpg *.jpeg *.png *.bmp)</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -1736,7 +1737,7 @@ instead of using your ID.</source>
<message>
<location filename="../settingswidget.ui" line="342"/>
<source>Audio / Video</source>