Commit 535b362f authored by Jenkins's avatar Jenkins
Browse files

i18n: automatic bump

Change-Id: I551a4419a45586bb653eed042a479916d7ccd7c4
parent 428bfce4
......@@ -5,13 +5,13 @@
"continue": "Continuă",
"users": "utilizatori",
"groups": "Grupuri",
"blueprints": "Proiecte",
"blueprints": "Modele",
"settings": "Reglări",
"Logout": "Deconectare",
"create_user": "Creează un utilizator",
"login_failed": "Conectare nereușită. Verifică datele.",
"sign_in": "Autentificare",
"common_name_is_required": "Un Nume Comun e obligatoriu.",
"common_name_is_required": "Un nume comun e obligatoriu.",
"state_is_required": "Județul e obligatoriu.",
"city_is_required": "Orașul e obligatoriu.",
"organization_is_required": "Organizația e obligatorie.",
......@@ -24,14 +24,14 @@
"5_years": "5 ani",
"10_years": "10 ani",
"unknown_error_occured_while_installing_the_ca": "A apărut o eroare necunoscută în timpul instalării AC. Încercă din nou.",
"ca_setup_header": "Alege o opțiune pentru configurarea Autorității de Certificare care va fi utilizată pentru a semna toate conturile Jami create pe acest JAMS.",
"ca_setup_header": "Alege o opțiune pentru configurarea Autorității de Certificare care va fi utilizată pentru a semna toate conturile Jami generate pe acest JAMS.",
"common_name": "Nume Comun",
"state": "Județul",
"cistatety": "Orașul",
"organization": "Organizația",
"organization_unit": "Secția Organizației",
"generate_self_signed_certificate_authority": "Creează o Autoritate de Certificare autosemnată",
"select_option_setting_up_certificate_authority": "Alege o opțiune pentru configurarea Autorității de Certificare care va fi utilizată pentru a semna toate conturile Jami create pe acest JAMS.",
"generate_self_signed_certificate_authority": "Generează o Autoritate de Certificare autosemnată",
"select_option_setting_up_certificate_authority": "Alege o opțiune pentru configurarea Autorității de Certificare care va fi utilizată pentru a semna toate conturile Jami generate pe acest JAMS.",
"import_certificate_authority": "Importă o Autoritate de Certificare",
"must_be_60_characters_or_less": "Trebuie să fie cel mult 60 de caractere",
"username_is_required": "Numele de utilizator e obligatoriu!",
......@@ -39,9 +39,9 @@
"password_must_match": "Parolele trebuie să fie la fel",
"password_confirmation_required": "Confirmarea parolei e obligatorie.",
"information_appears_incorrect_connection_directory_failed": "Informațiile furnizate par a fi incorecte, nu s-a putut face legătura cu dosarul. Verifică informațiile și datele de autentificare furnizate și încearcă din nou.",
"identity_management": "Administrarea Identității",
"identity_management": "Administrarea identității",
"select_type_of_user_directory": "Alege dosarul care să fie integrat în JAMS",
"set_identity_parameters": "Parametrii identității",
"set_identity_parameters": "Stabilește parametrii identității",
"create_administrator_user": "Creează un Utilizator Administrator",
"certificate_authority_setup": "Configurarea Autorității de Certificare",
"server_parameters": "Parametrii Serverului",
......@@ -103,12 +103,12 @@
"revoke_device": "Elimină aparatul",
"update_device_information": "Actualizează informațiile aparatului",
"device_display_name": "Numele aparatului",
"cancel": "Anulează",
"update": "Actualizare",
"cancel": "Renunță",
"update": "Actualizează",
"are_you_sure_you_want_to_revoke_this_device": "Sigur vrei să elimini acest aparat?",
"confirm_revoke": "Confirmă eliminarea",
"add_a_contact": "Adaugă un contact",
"new_version_jams_available": "E disponibilă o nouă versiune JAMS. Vrei să actualizezi acum?",
"new_version_jams_available": "Este disponibilă o nouă versiune JAMS. Vrei să actualizezi acum?",
"running_community_version_jams": "Acum folosești JAMS întreținut de comunitate. Vrei să cumperi un abonament JAMS?",
"you_are_not_allowed_to_access_this_section": "Nu ai acces în această zonă. Contactează administratorul tău pentru a obține dreptul de acces.",
"an_update_is_available_for_jams": "O actualizare este disponibilă pentru JAMS.",
......@@ -116,8 +116,8 @@
"error_while_attempting_update_jams": "A apărut o eroare în timpul actualizării JAMS:",
"permissions": "Permisiuni",
"configuration": "Configurare",
"updated_blueprint_configuration_successfully": "Proiectul a fost actualizat.",
"error_updating_blueprint_configuration": "A apărut o eroare în timpul actualizării proiectului.",
"updated_blueprint_configuration_successfully": "Modelul a fost actualizat.",
"error_updating_blueprint_configuration": "A apărut o eroare în timpul actualizării modelului.",
"enable_upnp": "Activează UPnP",
"use_jami_default_turn_configuration": "Folosește configurarea TURN decisă de Jami",
"use_a_custom_turn_configuration": "Folosește o configurare TURN personalizată",
......@@ -130,23 +130,23 @@
"dht_proxy_server_name": "Numele serverului proxy DHT",
"dht_proxy_list_url": "URL-ul listei proxy DHT",
"disable_dht_proxy_configuration": "Dezactivează configurarea Proxy DHT",
"updated_blueprint_permissions_successfully": "Proiectul a fost actualizat.",
"error_updating_blueprint_permissions": "A apărut o eroare în timpul actualizării proiectului.",
"updated_blueprint_permissions_successfully": "Modelul a fost actualizat.",
"error_updating_blueprint_permissions": "A apărut o eroare în timpul actualizării modelului.",
"allow_video_calls": "Permite apeluri video",
"allow_incoming_calls_from_unknown_contacts": "Primește apeluri de la persoane necunoscute",
"auto_answer_calss": "Răspuns automat la apeluri",
"allow_use_of_jami_in_local_lan": "Permite descoperirea altor utilizatori într-o rețeaua locală",
"convert_your_account_into_a_rendezvous_point": "Transformă-ți contul într-un loc de conferință",
"blueprint_name_already_exists": "Există deja un proiect cu acest nume!",
"blueprint_name_is_empty": "Numele proiectului e necesar",
"remove_blueprint": "Elimină proiectul",
"blueprint_name_already_exists": "Există deja un model cu acest nume!",
"blueprint_name_is_empty": "Numele modelului este necesar",
"remove_blueprint": "Elimină modelul",
"are_you_sure_you_want_to_delete": "Sigur vrei să elimini",
"remove": "Elimină",
"create_blueprint": "Creează un proiect",
"search_blueprints_placeholder": "Căutare proiecte...",
"search_blueprints": "Căutare proiecte",
"no_blueprints_found": "N-au fost găsite proiecte",
"no_blueprint_name": "Niciun nume de proiect",
"create_blueprint": "Creează un model",
"search_blueprints_placeholder": "Se caută modele...",
"search_blueprints": "Caută modele",
"no_blueprints_found": "N-au fost găsite modele",
"no_blueprint_name": "Niciun nume disponibil",
"add_contact": "Adaugă contactul...",
"remove_contact": "Elimină contactul",
"are_you_sure_you_want_to_remove": "Sigur vrei să elimini",
......@@ -164,10 +164,10 @@
"group_name_already_exists": "Există deja un grup cu acest nume!",
"group_name_is_empty": "Numele grupului e necesar",
"remove_group": "Elimină grupul",
"search_groups_placeholder": "Căutare grupuri...",
"search_groups": "Căutare grupuri",
"no_groups_found": "N-au fost găsite grupuri",
"blueprint": "Proiect",
"search_groups_placeholder": "Se caută grupul...",
"search_groups": "Caută un grup",
"no_groups_found": "Grupul n-a fost găsit",
"blueprint": "Model",
"subscription": "Abonament",
"an_error_occured_while_getting_license_information": "A apărut o eroare la obținerea informațiilor despre abonament!",
"subscription_code_is_required": "Codul abonamentului e obligatoriu.",
......@@ -181,10 +181,10 @@
"password_failed": "actualizarea parolei eșuată cu eroarea:",
"enter_the_following_information_below_to_change_your_admin_password": "Introdu următoarele informații pentru a schimba parola ta de administrator.",
"Confirm password": "Confirmă parola",
"generate": "Creează",
"generate": "Generează",
"copy_to_clipboard": "Copiază în notițe",
"copied": "Copiat",
"generated": "Creat",
"generated": "Generat",
"change_admin_password": "Schimbă parola administratorului",
"active": "Activ",
"revoked": "Eliminat",
......@@ -208,7 +208,7 @@
"zoom": "Zoom",
"rotation": "Rotație",
"create_new_profile": "Creează un profil nou",
"change_profile_image": "Schimbă imaginea profilului",
"change_profile_image": "Schimbă poza de profil",
"username_already_taken": "Nume de utilizator ales deja",
"first_name": "Prenume",
"last_name": "Nume",
......@@ -216,16 +216,16 @@
"fax_number": "Număr de fax",
"phone_number": "Număr de telefon",
"extension": "Extensie",
"mobile": "Număr de telefon mobil",
"mobile": "Mobil",
"create_profile": "Creează Profilul",
"save_profile": "Salvează Profilul",
"profile": "Profil",
"devices": "Aparate",
"no_users_found": "N-au fost găsiți utilizatori",
"no_users_found": "Niciun utilizator găsit",
"advanced_settings": "Reglări avansate",
"create_administrator": "Creează un cont de administrator",
"paste_your_jams_enterprise_subscription_code_received_from_jami": "Introdu codul abonamentului JAMS Enterprise primit de la magazinul Jami.",
"blueprint_name": "Numele proiectului",
"blueprint_name": "Numele modelului",
"validate": "Validează",
"change_language": "Schimbă limba",
"general": "Generale",
......@@ -234,8 +234,8 @@
"add_user_to_a_group": "Adaugă un utilizator la un grup",
"remove_from_group": "Elimină din grup",
"myprofile": "Profilul meu",
"select_blueprint": "Alege un proiect",
"add_moderator_to_blueprint": "Adaugă un moderator la proiect ...",
"select_blueprint": "Alege un model",
"add_moderator_to_blueprint": "Adaugă un moderator la model...",
"add_moderator_to": "Adaugă un moderator la",
"remove_moderator": "Elimină moderatorul",
"rendezvous": "Conferință",
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment