Commit f7478805 authored by Jenkins's avatar Jenkins
Browse files

i18n: automatic bump

Change-Id: Id5f1e1b91d24559caed85f799f34473b32c0f739
parent 2dfb9532
......@@ -3,7 +3,7 @@
"password": "Salasana",
"confirm_password": "Vahvista salasana",
"continue": "Jatka",
"users": "users",
"users": "käyttäjät",
"groups": "Ryhmät",
"blueprints": "Suunitelmat",
"settings": "Asetukset",
......@@ -34,7 +34,7 @@
"select_option_setting_up_certificate_authority": "Valitse vaihtoehto varmenteen myöntäjän määrittämiseksi, jota käytetään allekirjoittamaan kaikki JAMS-liittymällä luodut Jami-tilit.",
"import_certificate_authority": "Tuo varmenne",
"must_be_60_characters_or_less": "Enintään 60 merkkiä",
"username_is_required": "Username is required!",
"username_is_required": "Käyttäjätunnus vaaditaan!",
"must_be_50_characters_or_less": "Enintään 50 merkkiä",
"password_must_match": "Salasanojen täytyy täsmätä",
"password_confirmation_required": "Salasanan vahvistus vaaditaan.",
......@@ -66,15 +66,15 @@
"15_minutes": "15 minuuttia",
"30_minutes": "30 minuuttia",
"60_minutes": "60 minuuttia",
"1_month": "1 month",
"3_months": "3 months",
"6_months": "6 months",
"1_year": "1 year",
"1_month": "1 kuukausi",
"3_months": "3 kuukautta",
"6_months": "6 kuukautta",
"1_year": "1 vuosi",
"please_enter_valid_cors_domain_url": "Kirjoita kelvollinen CORS-toimialueen verkko-osoite.",
"global_parameters_cover_general_configuration_of_servers_engine": "Yleiset parametrit kattavat palvelimen moottorin yleisen kokoonpanon.",
"cors_domain_name": "CORS verkkotunnus",
"set_domain_of_web_cleint_server_to_connect_to_hans_admin_dashboard_and_jami_accounts_also_to_set_client_crls_ocsps": "Aseta verkko-osoite asiakaspalvelimeen, joka muodostaa yhteyden JAMS-järjestelmänvalvojan hallintapaneeliin ja Jami-tunnuksiin. Tätä käytetään myös määrittämään, mistä asiakkaiden tulisi ladata CRL-luettelot ja lähettää OCSP-kyselyitä. Jos sinulla on välityspalvelin (ts. JAMS on IIS:n takana), varmista, että määrität tämän kentän oikein, muuten laitteet eivät voi ladata CRL-luetteloita tai vahvistaa varmenteita.",
"domain_name_of_web_client_server": "The domain name of your web client server.",
"domain_name_of_web_client_server": "Sinun web-palvelimen verkkotunnus.",
"domain": "Verkkotunnus",
"certificate_revocation_list_lifetime": "Varmenteen peruuttamisen käyttöaika luettelossa",
"set_liftetime_crl_list_certificates_revoked": "Aseta CRL-elinikä, joka sisältää luettelon varmenteista, jotka on peruutettu ennen niiden aikataulun mukaista päättymispäivää.",
......@@ -86,7 +86,7 @@
"search_users_using": "Hae käyttäjiä käyttämällä (käyttäjätunnus, etunimi, sukunimi)",
"search_users": "Etsi käyttäjiä",
"servername_is_required": "Palvelimen nimi vaaditaan.",
"password_is_required": "Password is required!",
"password_is_required": "Salasana vaaditaan!",
"domain_name_is_required": "Verkkotunnus vaaditaan.",
"port_must_be_a_number": "Portin on oltava numero.",
"port_must_be_positive": "Portin on oltava positiivinen.",
......@@ -135,8 +135,8 @@
"allow_video_calls": "Salli videopuhelut",
"allow_incoming_calls_from_unknown_contacts": "Salli saapuvat puhelut tuntemattomilta",
"auto_answer_calss": "Vastaa puheluihin automaattisesti",
"allow_use_of_jami_in_local_lan": "Allow discovery of other peers on a local network",
"convert_your_account_into_a_rendezvous_point": "Set the account as a Rendezvous point",
"allow_use_of_jami_in_local_lan": "Salli vertaiskoneiden etsimisen paikallisessa verkossa",
"convert_your_account_into_a_rendezvous_point": "Aseta tili tapaamispaikkaan",
"blueprint_name_already_exists": "Suunnitelman nimi on jo olemassa!",
"blueprint_name_is_empty": "Suunnitelman nimi on tyhjä",
"remove_blueprint": "Poista suunitelma",
......@@ -179,7 +179,7 @@
"admin_password_updated_successfully": "Järjestelmänvalvojan salasana päivitetty.",
"updating_user": "Päivitetään käyttäjää",
"password_failed": "salasana epäonnistui virheellä:",
"enter_the_following_information_below_to_change_your_admin_password": "Enter the following information to change your admin password.",
"enter_the_following_information_below_to_change_your_admin_password": "Anna seuraavat tiedot vaihtaaksesi järjestelmänvalvojan salasanan.",
"Confirm password": "Vahvista salasana",
"generate": "Arvonta",
"copy_to_clipboard": "Kopioi leikepöydälle",
......@@ -192,7 +192,7 @@
"are_you_sure_want_revoke": "Haluatko varmasti peruuttaa",
"revoke": "Peruuta",
"revoke_user": "Peruuta käyttäjä",
"edit_profile": "Edit profile",
"edit_profile": "Muokkaa profiilia",
"change_password": "Vaihda salasana",
"minimum_3_characters": "Vähintään 3 merkkiä!",
"maximum_32_characters": "Enintään 32 merkkiä!",
......@@ -201,9 +201,9 @@
"last_name_is_too_short": "Sukunimi on liian lyhyt!",
"invalid_email": "Virheellinen sähköposti!",
"organization_name_too_short": "Organisaation nimi on liian lyhyt!",
"fax_not_valid": "Fax number not valid!",
"phone_not_valid": "Phone number not valid!",
"mobile_not_valid": "Mobile number not valid!",
"fax_not_valid": "Faksinumero ei kelpaa!",
"phone_not_valid": "Puhelimen numero ei kelpaa!",
"mobile_not_valid": "Matkapuhelimen numero ei kelpaa!",
"crop_image": "Rajaa kuva",
"zoom": "Skaalaa",
"rotation": "Käännä",
......@@ -240,17 +240,17 @@
"remove_moderator": "Poista valvoja",
"rendezvous": "Kohtauspaikka",
"standalone": "Paikallinen",
"allow_incoming_calls_from_unknown_allow_video_calls_info": "If this option is disabled, only audio calls are allowed.",
"allow_incoming_calls_from_unknown_contacts_info": "If this option is disabled, only contacts from your list can contact you.",
"auto_answer_calls_info": "If this option is enabled, incoming calls are automatically answered. This option can be useful to monitor your house or a particular room when you are away from home for example.",
"local_lan_info": "If this option is enabled, you can communicate with connected contacts on you local lan, even if your lan is disconnected from the Internet.",
"rendezvous_info": "If this option is enabled, incoming calls are automatically added to a conference room.",
"rendezvous_moderators_info": "Moderators can manage the Rendezvous point.",
"allow_jami_user_to_search_for_other_contacts": "Allow user to add new contacts",
"upnp_custom_popup": "UPnP allows Jami to automatically open network ports to establish peer-to-peer communications.",
"turn_server_configuration_popup": "Configure a TURN server to establish a connection when peer-to-peer communication is not possible",
"dht_configuration_popup": "Configure the DHT proxy server used by this account",
"contact_management": "Contact management",
"lookup_info": "If this option is disabled, user can not search and add new contacts",
"local_lan": "Local LAN"
"allow_incoming_calls_from_unknown_allow_video_calls_info": "Jos tämä asetus on poistettu käytöstä, vain äänipuhelut sallitaan.",
"allow_incoming_calls_from_unknown_contacts_info": "Jos tämä asetus on poistettu käytöstä, vain yhteystiedoissa olevat voivat ottaa sinuun yhteyttä.",
"auto_answer_calls_info": "Jos tämä asetus on käytössä, puheluihin vastataan automaattisesti. Tämä voi olla hyödyllinen, jos haluat esimerkiksi seurata vaikka tiettyä huonetta, kun olet poissa kotoa.",
"local_lan_info": "Jos tämä asetus on käytössä, voit keskustella pallisessa lähiverkossa sinun yhteystiedoissa olevien kanssa, vaikka lähiverkkosi olisi katkaistu Internetistä.",
"rendezvous_info": "Jos tämä asetus on käytössä, saapuvat puhelut lisätään automaattisesti neuvotteluhuoneeseen.",
"rendezvous_moderators_info": "Valvojat voivat hallita tapaamispaikkaa.",
"allow_jami_user_to_search_for_other_contacts": "Salli käyttäjän lisätä uusia kontakteja",
"upnp_custom_popup": "UPnP sallii Jamin avaamaan verkkoportit automaattisesti viestinnän luomiseksi.",
"turn_server_configuration_popup": "Määritä TURN-palvelin avaamaan yhteydet, kun vertaisviestintä ei ole mahdollista",
"dht_configuration_popup": "Määritä DHT-välityspalvelin käyttämään tätä tiliä",
"contact_management": "Yhteystietojen hallinta",
"lookup_info": "Jos tämä asetus on poistettu käytöstä, käyttäjä ei voi etsiä tai lisätä uusia yhteystietoja",
"local_lan": "Lähiverkko"
}
......@@ -3,7 +3,7 @@
"password": "Jelszó",
"confirm_password": "Jelszó megerősítése",
"continue": "Tovább",
"users": "users",
"users": "felhasználók",
"groups": "Csoportok",
"blueprints": "Tervrajzok",
"settings": "Beállítások",
......@@ -34,7 +34,7 @@
"select_option_setting_up_certificate_authority": "Válasszon egy választási lehetőséget a hitelesítésszolgáltató beállításához, amelyet a JAMS-példányon létrehozott összes Jami-fiók aláírásához használnak.",
"import_certificate_authority": "Hitelesítésszolgáltató importálása",
"must_be_60_characters_or_less": "Legfeljebb 60 karakter lehet",
"username_is_required": "Username is required!",
"username_is_required": "Felhasználónév megadása kötelező!",
"must_be_50_characters_or_less": "Legfeljebb 50 karakter lehet",
"password_must_match": "A jelszavaknak egyezniük kell",
"password_confirmation_required": "Jelszó megerősítése szükséges.",
......@@ -66,15 +66,15 @@
"15_minutes": "15 perc",
"30_minutes": "30 perc",
"60_minutes": "60 perc",
"1_month": "1 month",
"3_months": "3 months",
"6_months": "6 months",
"1_year": "1 year",
"1_month": "1 hónap",
"3_months": "3 hónap",
"6_months": "6 hónap",
"1_year": "1 év",
"please_enter_valid_cors_domain_url": "Kérjük, adjon meg egy érvényes CORS-tartomány URL-címet.",
"global_parameters_cover_general_configuration_of_servers_engine": "A globális paraméterek lefedik a kiszolgáló motorjának általános beállításait.",
"cors_domain_name": "CORS-tartománynév",
"set_domain_of_web_cleint_server_to_connect_to_hans_admin_dashboard_and_jami_accounts_also_to_set_client_crls_ocsps": "A webes ügyfél-kiszolgáló tartomány beállítása, hogy csatlakozzon a JAMS rendszergazda irányítópultjához és a Jami-fiókokhoz. Azt is meghatározzák, hogy az ügyfeleknek honnan kell letölteniük a visszavonási listákat és be kell nyújtaniuk az OCSP lekérdezéseket. Abban az esetben, ha proxy-példányt futtat (azaz JAMS-t az IIS mögött), kérjük, győződjön meg arról, hogy ezt a mezőt megfelelően állította be, különben az eszközök nem lesznek képesek visszavonási listák letöltésére vagy a tanúsítványok érvényesítésére.",
"domain_name_of_web_client_server": "The domain name of your web client server.",
"domain_name_of_web_client_server": "Tartomány neve az ügyfél-kiszolgáló alkalmazásnak.",
"domain": "Tartomány",
"certificate_revocation_list_lifetime": "Visszavonási lista élettartama",
"set_liftetime_crl_list_certificates_revoked": "Állítsa be a visszavonási lista élettartamát, amely tartalmazza azoknak a tanúsítványoknak a listáját, amelyek visszavonva az ütemezett lejárati dátumuk előtt.",
......@@ -86,7 +86,7 @@
"search_users_using": "Felhasználói mezők keresése (felhasználónév, vezetéknév, keresztnév)",
"search_users": "Felhasználók keresése",
"servername_is_required": "Kiszolgálónév szükséges.",
"password_is_required": "Password is required!",
"password_is_required": "Jelszó megadása szükséges!",
"domain_name_is_required": "Tartománynév szükséges.",
"port_must_be_a_number": "A kikötőnek számnak kell lennie.",
"port_must_be_positive": "A kikötőnek pozitívnak kell lennie.",
......@@ -135,8 +135,8 @@
"allow_video_calls": "Videohívások engedélyezése",
"allow_incoming_calls_from_unknown_contacts": "Az ismeretlen kapcsolatoktól érkező bejövő hívások engedélyezése",
"auto_answer_calss": "Önműködő hívásfogadása",
"allow_use_of_jami_in_local_lan": "Allow discovery of other peers on a local network",
"convert_your_account_into_a_rendezvous_point": "Set the account as a Rendezvous point",
"allow_use_of_jami_in_local_lan": "Lehetővé teszi más társak felfedezését a helyi hálózaton",
"convert_your_account_into_a_rendezvous_point": "Állítsa be a fiókot, mint találkozási pont",
"blueprint_name_already_exists": "Tervrajz neve már létezik!",
"blueprint_name_is_empty": "Tervrajz neve üres",
"remove_blueprint": "Tervrajz eltávolítása",
......@@ -179,7 +179,7 @@
"admin_password_updated_successfully": "Rendszergazda jelszava sikeresen frissítve.",
"updating_user": "A(z) ",
"password_failed": " felhasználói jelszó frissítése hibával meghiúsult: ",
"enter_the_following_information_below_to_change_your_admin_password": "Enter the following information to change your admin password.",
"enter_the_following_information_below_to_change_your_admin_password": "Adja meg a következő információkat a rendszergazda jelszavának módosításához.",
"Confirm password": "Jelszó megerősítése",
"generate": "Létrehozás",
"copy_to_clipboard": "Másolás a vágólapra",
......@@ -192,7 +192,7 @@
"are_you_sure_want_revoke": "Biztosan visszavonja",
"revoke": "Visszavonás",
"revoke_user": "Felhasználó visszavonása",
"edit_profile": "Edit profile",
"edit_profile": "Profil szerkesztése",
"change_password": "Jelszó megváltoztatása",
"minimum_3_characters": "Legalább 3 karakter!",
"maximum_32_characters": "Legfeljebb 32 karakter!",
......@@ -201,9 +201,9 @@
"last_name_is_too_short": "A vezetéknév túl rövid!",
"invalid_email": "Érvénytelen e-mail-cím!",
"organization_name_too_short": "A szervezet neve túl rövid!",
"fax_not_valid": "Fax number not valid!",
"phone_not_valid": "Phone number not valid!",
"mobile_not_valid": "Mobile number not valid!",
"fax_not_valid": "Érvénytelen faxszám!",
"phone_not_valid": "Érvénytelen telefonszám!",
"mobile_not_valid": "Érvénytelen mobiltelefonszám!",
"crop_image": "Képrész körülvágása",
"zoom": "Méretezés",
"rotation": "Forgatás",
......@@ -240,17 +240,17 @@
"remove_moderator": "Moderátor eltávolítása",
"rendezvous": "Találkozási pont",
"standalone": "Különálló",
"allow_incoming_calls_from_unknown_allow_video_calls_info": "If this option is disabled, only audio calls are allowed.",
"allow_incoming_calls_from_unknown_contacts_info": "If this option is disabled, only contacts from your list can contact you.",
"auto_answer_calls_info": "If this option is enabled, incoming calls are automatically answered. This option can be useful to monitor your house or a particular room when you are away from home for example.",
"local_lan_info": "If this option is enabled, you can communicate with connected contacts on you local lan, even if your lan is disconnected from the Internet.",
"rendezvous_info": "If this option is enabled, incoming calls are automatically added to a conference room.",
"rendezvous_moderators_info": "Moderators can manage the Rendezvous point.",
"allow_jami_user_to_search_for_other_contacts": "Allow user to add new contacts",
"upnp_custom_popup": "UPnP allows Jami to automatically open network ports to establish peer-to-peer communications.",
"turn_server_configuration_popup": "Configure a TURN server to establish a connection when peer-to-peer communication is not possible",
"dht_configuration_popup": "Configure the DHT proxy server used by this account",
"contact_management": "Contact management",
"lookup_info": "If this option is disabled, user can not search and add new contacts",
"local_lan": "Local LAN"
"allow_incoming_calls_from_unknown_allow_video_calls_info": "Ha ez a választási lehetőség le van tiltva, akkor csak hanghívások engedélyezettek.",
"allow_incoming_calls_from_unknown_contacts_info": "Ha ez a választási lehetőség le van tiltva, csak a listán szereplő kapcsolattartók léphetnek kapcsolatba Önnel. ",
"auto_answer_calls_info": "Ha ez az választási lehetőség engedélyezve van, akkor a beérkező hívásokra önműködően válaszolnak. Ez a választási lehetőség hasznos lehet a ház vagy egy adott szoba felügyeletére, ha például távol van otthonától. ",
"local_lan_info": "Ha ez a választási lehetőség engedélyezve van, akkor kommunikálhat a helyi hálózaton lévő csatlakoztatott kapcsolatokkal még akkor is, ha a hálózata le van választva az internetről.",
"rendezvous_info": "Ha ez a választási lehetőség engedélyezve van, a bejövő hívások önműködően hozzáadódnak egy konferenciateremhez. ",
"rendezvous_moderators_info": "A moderátorok kezelhetik a találkozási pontot.",
"allow_jami_user_to_search_for_other_contacts": "Új névjegyek hozzáadásának engedélyezése a felhasználó számára",
"upnp_custom_popup": "Az UPnP lehetővé teszi a Jami számára, hogy önműködően megnyitja a hálózati kikötőket a társ-társ kommunikáció létrehozása érdekében.",
"turn_server_configuration_popup": "Konfiguráljon egy TURN kiszolgálót a kapcsolat létrehozására, ha a társ-társ kommunikáció nem lehetséges ",
"dht_configuration_popup": "Konfigurálja a fiók által használt DHT-proxy kiszolgálót",
"contact_management": "Kapcsolatkezelés",
"lookup_info": "Ha ez a választási lehetőség le van tiltva, a felhasználó nem kereshet és nem adhat hozzá új névjegyeket",
"local_lan": "Helyi LAN hálózat"
}
......@@ -3,7 +3,7 @@
"password": "Password",
"confirm_password": "Conferma password",
"continue": "Continua",
"users": "users",
"users": "utenti",
"groups": "Gruppi",
"blueprints": "Progetti",
"settings": "Impostazioni",
......@@ -34,7 +34,7 @@
"select_option_setting_up_certificate_authority": "Seleziona un'opzione per configurare l'autorità di certificazione che verrà utilizzata per firmare tutti gli account Jami generati su questa istanza JAMS.",
"import_certificate_authority": "Importa autorità di certificazione",
"must_be_60_characters_or_less": "Deve contenere un massimo di 60 caratteri",
"username_is_required": "Username is required!",
"username_is_required": "È richiesto il nome utente!",
"must_be_50_characters_or_less": "Deve contenere un massimo di 50 caratteri",
"password_must_match": "Le password devono corrispondere",
"password_confirmation_required": "È richiesta la conferma della password.",
......@@ -66,15 +66,15 @@
"15_minutes": "15 minuti",
"30_minutes": "30 minuti",
"60_minutes": "60 minuti",
"1_month": "1 month",
"3_months": "3 months",
"6_months": "6 months",
"1_year": "1 year",
"1_month": "1 mese",
"3_months": "3 mesi",
"6_months": "6 mesi",
"1_year": "1 anno",
"please_enter_valid_cors_domain_url": "Inserisci un URL di dominio CORS valido.",
"global_parameters_cover_general_configuration_of_servers_engine": "I parametri globali coprono la configurazione generale del motore del server.",
"cors_domain_name": "Nome di dominio CORS",
"set_domain_of_web_cleint_server_to_connect_to_hans_admin_dashboard_and_jami_accounts_also_to_set_client_crls_ocsps": "Imposta il dominio del client-server web per connettersi alla dashboard di amministrazione di JAMS e agli account Jami. Viene anche utilizzato per definire dove i client devono scaricare i CRL e inviare le query OCSP. Se stai eseguendo un'istanza proxy (ad esempio JAM dietro IIS), assicurati di impostare correttamente questo campo, altrimenti i dispositivi non saranno in grado di scaricare CRL o convalidare i certificati.",
"domain_name_of_web_client_server": "The domain name of your web client server.",
"domain_name_of_web_client_server": "Il nome di dominio del tuo server.",
"domain": "Dominio",
"certificate_revocation_list_lifetime": "Elenco di revoche di certificati a vita",
"set_liftetime_crl_list_certificates_revoked": "Imposta la durata del CRL che contiene l'elenco dei certificati che sono stati revocati prima della data di scadenza pianificata.",
......@@ -86,7 +86,7 @@
"search_users_using": "Cerca utenti utilizzando (nome utente, nome, cognome)",
"search_users": "Cerca utenti",
"servername_is_required": "Il nome del server è richiesto.",
"password_is_required": "Password is required!",
"password_is_required": "La password è richiesta!",
"domain_name_is_required": "Il nome del dominio è richiesto.",
"port_must_be_a_number": "La porta deve essere un numero.",
"port_must_be_positive": "La porta deve essere positiva.",
......@@ -135,8 +135,8 @@
"allow_video_calls": "Consenti videochiamate",
"allow_incoming_calls_from_unknown_contacts": "Consenti chiamate in arrivo da contatti sconosciuti",
"auto_answer_calss": "Risposta automatica alle chiamate",
"allow_use_of_jami_in_local_lan": "Allow discovery of other peers on a local network",
"convert_your_account_into_a_rendezvous_point": "Set the account as a Rendezvous point",
"allow_use_of_jami_in_local_lan": "Consenti la scoperta di altri utenti in una rete locale",
"convert_your_account_into_a_rendezvous_point": "Trasforma l'account in un punto di riunione",
"blueprint_name_already_exists": "Il nome del progetto esiste già!",
"blueprint_name_is_empty": "Il nome del progetto è vuoto",
"remove_blueprint": "Rimuovi progetto",
......@@ -179,7 +179,7 @@
"admin_password_updated_successfully": "Password amministratore aggiornata con successo.",
"updating_user": "Aggiornamento utente",
"password_failed": "password fallita con errore:",
"enter_the_following_information_below_to_change_your_admin_password": "Enter the following information to change your admin password.",
"enter_the_following_information_below_to_change_your_admin_password": "Inserire le seguenti informazioni per modificare la password dell'amministratore.",
"Confirm password": "Conferma password",
"generate": "Genera",
"copy_to_clipboard": "Copia negli appunti",
......@@ -192,7 +192,7 @@
"are_you_sure_want_revoke": "Sei sicuro di voler revocare",
"revoke": "Revoca",
"revoke_user": "Revoca utente",
"edit_profile": "Edit profile",
"edit_profile": "Modifica profilo",
"change_password": "Cambia password",
"minimum_3_characters": "Minimo 3 caratteri!",
"maximum_32_characters": "Massimo 32 caratteri!",
......@@ -201,9 +201,9 @@
"last_name_is_too_short": "Il cognome è troppo corto!",
"invalid_email": "E-mail non valido!",
"organization_name_too_short": "Il nome dell'organizzazione è troppo corto!",
"fax_not_valid": "Fax number not valid!",
"phone_not_valid": "Phone number not valid!",
"mobile_not_valid": "Mobile number not valid!",
"fax_not_valid": "Numero di fax non valido!",
"phone_not_valid": "Numero di telefono fisso non valido!",
"mobile_not_valid": "Numero di cellulare non valido!",
"crop_image": "Ritaglia immagine",
"zoom": "Zoom",
"rotation": "Rotazione",
......@@ -240,17 +240,17 @@
"remove_moderator": "Rimuovi moderatore",
"rendezvous": "Riunione",
"standalone": "Standalone",
"allow_incoming_calls_from_unknown_allow_video_calls_info": "If this option is disabled, only audio calls are allowed.",
"allow_incoming_calls_from_unknown_contacts_info": "If this option is disabled, only contacts from your list can contact you.",
"auto_answer_calls_info": "If this option is enabled, incoming calls are automatically answered. This option can be useful to monitor your house or a particular room when you are away from home for example.",
"local_lan_info": "If this option is enabled, you can communicate with connected contacts on you local lan, even if your lan is disconnected from the Internet.",
"rendezvous_info": "If this option is enabled, incoming calls are automatically added to a conference room.",
"rendezvous_moderators_info": "Moderators can manage the Rendezvous point.",
"allow_jami_user_to_search_for_other_contacts": "Allow user to add new contacts",
"upnp_custom_popup": "UPnP allows Jami to automatically open network ports to establish peer-to-peer communications.",
"turn_server_configuration_popup": "Configure a TURN server to establish a connection when peer-to-peer communication is not possible",
"dht_configuration_popup": "Configure the DHT proxy server used by this account",
"contact_management": "Contact management",
"lookup_info": "If this option is disabled, user can not search and add new contacts",
"local_lan": "Local LAN"
"allow_incoming_calls_from_unknown_allow_video_calls_info": "Se questa opzione è disabilitata, saranno consentite solo le chiamate audio.",
"allow_incoming_calls_from_unknown_contacts_info": "Se questa opzione è disabilitata, solo i contatti del tuo elenco potranno contattarti.",
"auto_answer_calls_info": "Se questa opzione è abilitata, le chiamate in arrivo riceveranno una risposta automatica. Questa opzione può essere utile se si desidera, ad esempio, monitorare la propria casa o una stanza particolare quando si è lontani da casa.",
"local_lan_info": "Se questa opzione è abilitata, sarai in grado di comunicare con i contatti connessi sulla tua rete locale, anche se la tua rete è scollegata da Internet.",
"rendezvous_info": "Se questa opzione è abilitata, le chiamate in arrivo verranno automaticamente aggiunte a una sala conferenze.",
"rendezvous_moderators_info": "I moderatori possono gestire il punto di riunione.",
"allow_jami_user_to_search_for_other_contacts": "Consenti all'utente di aggiungere nuovi contatti",
"upnp_custom_popup": "UPnP consente a Jami di aprire automaticamente le porte di rete per stabilire comunicazioni peer-to-peer.",
"turn_server_configuration_popup": "Configurare un server TURN per stabilire una connessione quando la comunicazione peer-to-peer non è possibile",
"dht_configuration_popup": "Configurare il server proxy DHT utilizzato da questo account",
"contact_management": "Gestione dei contatti",
"lookup_info": "Se questa opzione è disabilitata, l'utente non può cercare e aggiungere nuovi contatti",
"local_lan": "Rete locale"
}
......@@ -3,7 +3,7 @@
"password": "Parola",
"confirm_password": "Confirmă parola",
"continue": "Continuă",
"users": "users",
"users": "utilizatori",
"groups": "Grupuri",
"blueprints": "Proiecte",
"settings": "Reglări",
......@@ -34,7 +34,7 @@
"select_option_setting_up_certificate_authority": "Alege o opțiune pentru configurarea Autorității de Certificare care va fi utilizată pentru a semna toate conturile Jami create pe acest JAMS.",
"import_certificate_authority": "Importă o Autoritate de Certificare",
"must_be_60_characters_or_less": "Trebuie să fie cel mult 60 de caractere",
"username_is_required": "Username is required!",
"username_is_required": "Numele de utilizator e obligatoriu!",
"must_be_50_characters_or_less": "Trebuie să fie cel mult 50 de caractere",
"password_must_match": "Parolele trebuie să fie la fel",
"password_confirmation_required": "Confirmarea parolei e obligatorie.",
......@@ -66,15 +66,15 @@
"15_minutes": "15 minute",
"30_minutes": "30 minute",
"60_minutes": "60 minute",
"1_month": "1 month",
"3_months": "3 months",
"6_months": "6 months",
"1_year": "1 year",
"1_month": "1 lună",
"3_months": "3 luni",
"6_months": "6 luni",
"1_year": "1 an",
"please_enter_valid_cors_domain_url": "Introdu un URL valabil al domeniului CORS.",
"global_parameters_cover_general_configuration_of_servers_engine": "Parametrii globali acoperă configurarea generală a serverului.",
"cors_domain_name": "Numele domeniului CORS",
"set_domain_of_web_cleint_server_to_connect_to_hans_admin_dashboard_and_jami_accounts_also_to_set_client_crls_ocsps": "Stabilește domeniul client-server pentru a te conecta la panoul de control administrativ JAMS și la conturile Jami. Este utilizat și pentru a defini de unde ar trebui clienții să descarce CRL-uri și să trimită interogări OCSP. În cazul în care folosești o instanță proxy (adică JAMS în spatele IIS), asigură-te că definești corect acest lucru, altfel dispozitivele nu vor putea descărca CRL-uri sau valida certificate.",
"domain_name_of_web_client_server": "The domain name of your web client server.",
"domain_name_of_web_client_server": "Numele de domeniu al serverului tău.",
"domain": "Domeniu",
"certificate_revocation_list_lifetime": "Durata Listei Certificatelor Revocate",
"set_liftetime_crl_list_certificates_revoked": "Stabilește durata LCR care conține lista certificatelor care au fost revocate înainte de data de expirare programată.",
......@@ -86,7 +86,7 @@
"search_users_using": "Caută utilizatori după (nume de utilizator, prenume, nume)",
"search_users": "Caută utilizatori",
"servername_is_required": "Numele serverului e obligatoriu.",
"password_is_required": "Password is required!",
"password_is_required": "Parola e obligatorie!",
"domain_name_is_required": "Numele domeniului e obligatoriu.",
"port_must_be_a_number": "Portul trebuie să fie un număr.",
"port_must_be_positive": "Portul trebuie să fie pozitiv.",
......@@ -135,8 +135,8 @@
"allow_video_calls": "Permite apeluri video",
"allow_incoming_calls_from_unknown_contacts": "Primește apeluri de la persoane necunoscute",
"auto_answer_calss": "Răspuns automat la apeluri",
"allow_use_of_jami_in_local_lan": "Allow discovery of other peers on a local network",
"convert_your_account_into_a_rendezvous_point": "Set the account as a Rendezvous point",
"allow_use_of_jami_in_local_lan": "Permite descoperirea altor utilizatori într-o rețeaua locală",
"convert_your_account_into_a_rendezvous_point": "Transformă-ți contul într-un loc de conferință",
"blueprint_name_already_exists": "Există deja un proiect cu acest nume!",
"blueprint_name_is_empty": "Numele proiectului e necesar",
"remove_blueprint": "Elimină proiectul",
......@@ -179,7 +179,7 @@
"admin_password_updated_successfully": "Parola de administrator a fost actualizată cu succes.",
"updating_user": "Se actualizează utilizatorul",
"password_failed": "actualizarea parolei eșuată cu eroarea:",
"enter_the_following_information_below_to_change_your_admin_password": "Enter the following information to change your admin password.",
"enter_the_following_information_below_to_change_your_admin_password": "Introdu următoarele informații pentru a schimba parola ta de administrator.",
"Confirm password": "Confirmă parola",
"generate": "Creează",
"copy_to_clipboard": "Copiază în notițe",
......@@ -192,7 +192,7 @@
"are_you_sure_want_revoke": "Sigur vrei să elimini",
"revoke": "Elimină",
"revoke_user": "Elimină utilizatorul",
"edit_profile": "Edit profile",
"edit_profile": "Modifică profilul",
"change_password": "Schimbă parola",
"minimum_3_characters": "Minimum 3 caractere!",
"maximum_32_characters": "Maximum 32 caractere!",
......@@ -201,9 +201,9 @@
"last_name_is_too_short": "Numele e prea scurt!",
"invalid_email": "E-mail greșit!",
"organization_name_too_short": "Numele organizației e prea scurt!",
"fax_not_valid": "Fax number not valid!",
"phone_not_valid": "Phone number not valid!",
"mobile_not_valid": "Mobile number not valid!",
"fax_not_valid": "Numărul de fax e greșit!",
"phone_not_valid": "Numărul de telefon fix e greșit!",
"mobile_not_valid": "Numărul de telefon mobil e greșit!",
"crop_image": "Taie imaginea",
"zoom": "Zoom",
"rotation": "Rotație",
......@@ -240,17 +240,17 @@
"remove_moderator": "Elimină moderatorul",
"rendezvous": "Conferință",
"standalone": "Autonom",
"allow_incoming_calls_from_unknown_allow_video_calls_info": "If this option is disabled, only audio calls are allowed.",
"allow_incoming_calls_from_unknown_contacts_info": "If this option is disabled, only contacts from your list can contact you.",
"auto_answer_calls_info": "If this option is enabled, incoming calls are automatically answered. This option can be useful to monitor your house or a particular room when you are away from home for example.",
"local_lan_info": "If this option is enabled, you can communicate with connected contacts on you local lan, even if your lan is disconnected from the Internet.",
"rendezvous_info": "If this option is enabled, incoming calls are automatically added to a conference room.",
"rendezvous_moderators_info": "Moderators can manage the Rendezvous point.",
"allow_jami_user_to_search_for_other_contacts": "Allow user to add new contacts",
"upnp_custom_popup": "UPnP allows Jami to automatically open network ports to establish peer-to-peer communications.",
"turn_server_configuration_popup": "Configure a TURN server to establish a connection when peer-to-peer communication is not possible",
"dht_configuration_popup": "Configure the DHT proxy server used by this account",
"contact_management": "Contact management",
"lookup_info": "If this option is disabled, user can not search and add new contacts",
"local_lan": "Local LAN"
"allow_incoming_calls_from_unknown_allow_video_calls_info": "Dacă această opțiune este dezactivată, vor fi permise numai apelurile vocale.",
"allow_incoming_calls_from_unknown_contacts_info": "Dacă această opțiune e dezactivată, numai contactele din lista ta te vor putea contacta.",
"auto_answer_calls_info": "Dacă această opțiune este activată, apelurile primite vor primi răspuns automat. Această opțiune poate fi utilă dacă vrei, de exemplu, să-ți monitorizezi casa sau o anumită cameră atunci cînd ești departe de casă.",
"local_lan_info": "Dacă această opțiune e activată, vei putea comunica cu contactele conectate la rețeaua ta locală, chiar dacă rețeaua ta e deconectată de la internet.",
"rendezvous_info": "Dacă această opțiune e activată, apelurile primite vor fi adăugate automat la o sală de conferințe.",
"rendezvous_moderators_info": "Moderatorii pot gestiona locul de conferință.",
"allow_jami_user_to_search_for_other_contacts": "Permite utilizatorului să adauge contacte noi",
"upnp_custom_popup": "Prin UPnP, Jami poate să deschidă automat porturi de rețea pentru a stabili comunicații peer-to-peer.",
"turn_server_configuration_popup": "Configurează un server TURN pentru a stabili o conexiune atunci cînd comunicarea peer-to-peer nu este posibilă.",
"dht_configuration_popup": "Configurează serverul proxy DHT utilizat de acest cont",
"contact_management": "Gestionarea contactelor",
"lookup_info": "Dacă această opțiune este dezactivată, utilizatorul nu poate căuta și adăuga contacte noi",
"local_lan": "Rețea locală"
}
......@@ -3,7 +3,7 @@
"password": "Fjalëkalim",
"confirm_password": "Ripohoni fjalëkalimin",
"continue": "Vazhdo",
"users": "users",
"users": "përdorues",
"groups": "Grupe",
"blueprints": "Modele",
"settings": "Rregullime",
......@@ -34,7 +34,7 @@
"select_option_setting_up_certificate_authority": "Përzgjidhni një mundësi për ujdisjen e autoritetit të dëshmive që do të përdoret për të nënshkruar krejt llogaritë Jami të prodhuara në këtë instancë JAMS.",
"import_certificate_authority": "Importo Autoritet Dëshmish",
"must_be_60_characters_or_less": "Duhet të jetë 60 ose më pak shenja",
"username_is_required": "Username is required!",
"username_is_required": "Emri i përdoruesit është i domosdoshëm!",
"must_be_50_characters_or_less": "Duhet të jetë 50 ose më pak shenja",
"password_must_match": "Fjalëkalimet duhet të puqen",
"password_confirmation_required": "Ripohimi i fjalëkalimit është i domosdoshëm.",
......@@ -66,15 +66,15 @@
"15_minutes": "15 minuta",
"30_minutes": "30 minuta",
"60_minutes": "60 minuta",
"1_month": "1 month",
"3_months": "3 months",
"6_months": "6 months",
"1_year": "1 year",
"1_month": "1 muaj",
"3_months": "3 muaj",
"6_months": "6 muaj",
"1_year": "1 vit",
"please_enter_valid_cors_domain_url": "Ju lutemi, jepni një URL përkatësie CORS të vlefshme.",
"global_parameters_cover_general_configuration_of_servers_engine": "Parametrat globalë mbulojnë formësimin e përgjithshëm të zemrës së shërbyesit.",
"cors_domain_name": "Emër përkatësie CORS",
"set_domain_of_web_cleint_server_to_connect_to_hans_admin_dashboard_and_jami_accounts_also_to_set_client_crls_ocsps": "Caktoni përkatësinë e klientit-shërbyesit për t’u lidhur me pultin e administrimit në JAMS dhe llogaritë Jami. Përdoret edhe për të përcaktuar cilët klientë do të duhej të shkarkonin LSHA (Lista Shfuqizimi Dëshmish) dhe të parashtrojnë kërkesa OCSP. Në rast se xhironi një instancë pas një ndërmjetësi (d.m.th. JAMS pas IIS), ju lutemi, sigurohuni që kjo fushë caktohet saktë, ndryshe pajisjet s’do të jenë në gjendje të shkarkojnë LSHA ose të vlerësojnë dëshmi.",
"domain_name_of_web_client_server": "The domain name of your web client server.",
"domain_name_of_web_client_server": "Emri i përkatësisë për shërbyesin e klientit tuaj web.",
"domain": "Përkatësi",
"certificate_revocation_list_lifetime": "Jetëgjatësi Liste Shfuqizimesh Dëshmish",
"set_liftetime_crl_list_certificates_revoked": "Caktoni jetëgjatësinë e LSHD-së e cila përmban listën e dëshmive që janë shfuqizuar para datës përkatëse të skadimit.",
......@@ -86,7 +86,7 @@
"search_users_using": "Kërkoni përdorues duke përdorur (emër përdoruesi, emër, mbiemër)",
"search_users": "Kërkoni përdorues",
"servername_is_required": "Emri i shërbyesit është i domosdoshëm.",
"password_is_required": "Password is required!",
"password_is_required": "Fjalëkalimi është i domosdoshëm!",
"domain_name_is_required": "Emri i përkatësisë është i domosdoshëm.",
"port_must_be_a_number": "Porta duhet të jetë një numër.",
"port_must_be_positive": "Porta duhet të jetë numër pozitiv.",
......@@ -135,8 +135,8 @@
"allow_video_calls": "Lejo thirrje me video",
"allow_incoming_calls_from_unknown_contacts": "Lejo thirrje ardhëse prej kontaktesh të panjohur",
"auto_answer_calss": "Vetëpërgjigju thirrjeve",
"allow_use_of_jami_in_local_lan": "Allow discovery of other peers on a local network",
"convert_your_account_into_a_rendezvous_point": "Set the account as a Rendezvous point",
"allow_use_of_jami_in_local_lan": "Lejo pikasje ortakësh të tjerë në një rrjet vendor",
"convert_your_account_into_a_rendezvous_point": "Ujdise llogarinë si një pikë Rendezvous",
"blueprint_name_already_exists": "Emri i modelit ekziston tashmë!",
"blueprint_name_is_empty": "Emri i modelit është i zbrazët",
"remove_blueprint": "Hiqe modelin",
......@@ -179,7 +179,7 @@
"admin_password_updated_successfully": "Fjalëkalimi i përgjegjësit u përditësua me sukses.",
"updating_user": "Përditësim përdoruesi",
"password_failed": "fjalëkalimi dështoi me gabimin:",
"enter_the_following_information_below_to_change_your_admin_password": "Enter the following information to change your admin password.",
"enter_the_following_information_below_to_change_your_admin_password": "Jepni të dhënat vijuese që të ndryshoni fjalëkalimin tuaj si përgjegjës",
"Confirm password": "Ripohoni fjalëkalimin",
"generate": "Prodhoje",
"copy_to_clipboard": "Kopjoje në të papastër",
......@@ -192,7 +192,7 @@
"are_you_sure_want_revoke": "Jeni i sigurt se doni të shfuqizohet",
"revoke": "Shfuqizoje",
"revoke_user": "Shfuqizo përdoruesin",
"edit_profile": "Edit profile",
"edit_profile": "Përpunoni profil",
"change_password": "Ndryshoni fjalëkalimin",
"minimum_3_characters": "Minimumi 3 shenja!",
"maximum_32_characters": "Maksimumi 32 shenja!",
......@@ -201,9 +201,9 @@
"last_name_is_too_short": "Mbiemri është shumë i shkurtër!",
"invalid_email": "Email i pavlefshëm!",
"organization_name_too_short": "Emri i entit është shumë i shkurtër!",
"fax_not_valid": "Fax number not valid!",
"phone_not_valid": "Phone number not valid!",
"mobile_not_valid": "Mobile number not valid!",
"fax_not_valid": "Numër faksi jo i vlefshëm!",
"phone_not_valid": "Numër telefoni jo i vlefshëm!",
"mobile_not_valid": "Numër celulari jo i vlefshëm!",
"crop_image": "Qethe figurën",
"zoom": "Zoom",
"rotation": "Rrotullim",
......@@ -240,17 +240,17 @@
"remove_moderator": "Hiqe moderatorin",
"rendezvous": "Takim",
"standalone": "Më vete",
"allow_incoming_calls_from_unknown_allow_video_calls_info": "If this option is disabled, only audio calls are allowed.",
"allow_incoming_calls_from_unknown_contacts_info": "If this option is disabled, only contacts from your list can contact you.",
"auto_answer_calls_info": "If this option is enabled, incoming calls are automatically answered. This option can be useful to monitor your house or a particular room when you are away from home for example.",
"local_lan_info": "If this option is enabled, you can communicate with connected contacts on you local lan, even if your lan is disconnected from the Internet.",
"rendezvous_info": "If this option is enabled, incoming calls are automatically added to a conference room.",
"rendezvous_moderators_info": "Moderators can manage the Rendezvous point.",
"allow_jami_user_to_search_for_other_contacts": "Allow user to add new contacts",
"upnp_custom_popup": "UPnP allows Jami to automatically open network ports to establish peer-to-peer communications.",
"turn_server_configuration_popup": "Configure a TURN server to establish a connection when peer-to-peer communication is not possible",
"dht_configuration_popup": "Configure the DHT proxy server used by this account",
"contact_management": "Contact management",
"lookup_info": "If this option is disabled, user can not search and add new contacts",
"local_lan": "Local LAN"