Commit 843ff604 authored by Jenkins's avatar Jenkins
Browse files

i18n: automatic bump

Change-Id: I7f325e65d33e7046f6cb592570e1808326e8537b
parent 7ba95a3b
......@@ -2,7 +2,7 @@
<resources>
<!--Strings related to account edition screen-->
<string name="ic_delete_menu">Poista</string>
<string name="ic_advanced_menu">Edistyneet asetukset</string>
<string name="ic_advanced_menu">Lisäasetukset</string>
<string name="ic_blacklist_menu">Estetyt yhteystiedot</string>
<!--Strings related to account creation-->
<string name="add_ring_account_title">Lisää Jami-tili</string>
......
......@@ -12,7 +12,7 @@
<string name="no_browser_app_installed">Nem található webböngésző app. Telepítsen egyet az oldal megtekintéséhez!</string>
<string name="email_chooser_title">Levél küldése a következővel…</string>
<string name="website_chooser_title">Honlap megtekintése a következővel…</string>
<string name="license">Ez a szoftver a „jelen állapotában” kerül kiadásra, mindenféle garanciavállalás nélkül. A részletekért lásd a<u>GNU általános nyilvános engedély 3-as vagy újabb verzióját</u></string>
<string name="license">Ez a szoftver a „jelen állapotában” kerül kiadásra, mindenféle garanciavállalás nélkül. A részletekért lásd a <u>GNU általános nyilvános engedély 3-as vagy újabb verzióját</u></string>
<string name="description">A Jami (GNU csomag, korábban Ring) egy univerzális és elosztott közlés emelvény, amely tiszteletben tartja a felhasználók szabadságait és magánéletét.</string>
<string name="credits">Készítők</string>
<string name="call_service_description">Ez a szolgáltatás szükséges a hívások előtérben történő futtatásához. Csak hívások alatt fut.</string>
......@@ -223,7 +223,7 @@
<string name="message_contact_not_trusted_yet">%s még nincs a kapcsolatban Önnel.\nAkkor elfogadja vagy elutasítja ezt a felkérést?</string>
<string name="message_contact_not_trusted">%s nincs a kapcsolataiban.\nÚj kapcsolat hozzáadása?</string>
<!--Send contact requests-->
<string name="send_request_button">Elküld</string>
<string name="send_request_button">Küldés</string>
<string name="send_request_title">Kapcsolatkérelem küldése</string>
<string name="send_request_msg">Küldenie kell egy felkérést, hogy közléshasson ezzel a felhasználóval. Mindaddig, amíg a leendő kapcsolat nem fogadta el a felkérést, üzeneteket küldhet Neki, de nem tud vissza válaszolni.</string>
<!--Blacklist-->
......@@ -276,12 +276,12 @@
<string name="search_results_public_directory">Nyilvános címtár</string>
<!--TV-->
<string name="tv_send_audio_dialog_message">Hangüzenet küldése?</string>
<string name="tv_send_image_dialog_message">Küldd el a képet?</string>
<string name="tv_send_video_dialog_message">Küldd el a videót?</string>
<string name="tv_send_image_dialog_message">Kép küldése?</string>
<string name="tv_send_video_dialog_message">Videó küldése?</string>
<string name="tv_media_preview">Előnézet</string>
<string name="tv_audio_play">Lejátszás</string>
<string name="tv_audio_pause">Megállítás</string>
<string name="tv_dialog_send">Elküld</string>
<string name="tv_dialog_send">Küldés</string>
<string name="tv_audio_recording">Felvétel…</string>
<string name="tv_send_text">Szöveg küldése</string>
<string name="tv_send_audio">Hang küldése</string>
......
......@@ -53,7 +53,7 @@
<string name="account_basic_category">Alapbeállítások</string>
<string name="account_alias_label">Fióknév</string>
<string name="account_hostname_label">Kiszolgálónév</string>
<string name="account_bootstrap_label">Bootstrap</string>
<string name="account_bootstrap_label">Rendszerindítás</string>
<string name="account_username_label">Felhasználónév</string>
<string name="account_password_label">Jelszó</string>
<string name="account_optionnal_category">Választható beállítások</string>
......@@ -62,7 +62,7 @@
<string name="account_rendezvous_label">Találkozási pont mód</string>
<string name="account_rendezvous_summary">A találkozási pont módban a bejövő hívások hozzáadódnak egy konferenciaterembe.</string>
<string name="account_upnp_label">UPnP engedélyezése</string>
<string name="account_proxy_field">Proxy</string>
<string name="account_proxy_field">Meghatalmazás</string>
<!--Audio Details-->
<string name="account_audio_label">Hang</string>
<string name="account_preferences_media_tab">Média</string>
......@@ -97,11 +97,11 @@
<string name="account_published_same_as_local_label">Helyiként közzétéve</string>
<string name="account_published_port_label">Közzétett kikötő</string>
<string name="account_published_address_label">Nyilvános cím</string>
<string name="account_proxy_label">DHT proxy</string>
<string name="account_proxy_enable_label">DHT proxy használata</string>
<string name="account_proxy_server_label">DHT proxy címe</string>
<string name="account_proxy_server_list_label">DHT proxy lista URL-je</string>
<string name="account_sip_proxy_label">Proxy</string>
<string name="account_proxy_label">DHT-meghatalmazás</string>
<string name="account_proxy_enable_label">DHT-meghatalmazás használata</string>
<string name="account_proxy_server_label">DHT-meghatalmazás-cím</string>
<string name="account_proxy_server_list_label">DHT-meghatalmazás lista URL-je</string>
<string name="account_sip_proxy_label">Meghatalmazás</string>
<string name="account_peer_discovery_label">Helyi partner felderítése</string>
<string name="account_peer_discovery_enable_label">Helyi partner felderítése engedélyezése</string>
<string name="account_peer_discovery_enable_summary">Csatlakozás más DHT-csomópontokhoz, amelyek a helyi hálózaton hirdetnek</string>
......
......@@ -85,6 +85,7 @@
<string name="notif_location_action_stop">Zatrzymaj udostępnianie lokalizacji</string>
<string name="location_share_action_start">Rozpocznij udostępnianie</string>
<string name="location_share_action_stop">Zatrzymaj udostępnianie</string>
<string name="location_share_about_title">Informacje o mapie</string>
<!--Call Fragment-->
<string name="you_txt_prefix">Ty:</string>
<string name="action_call_hangup">Rozłącz się</string>
......
......@@ -52,7 +52,7 @@
<!--TransferDFragment-->
<!--Notifications-->
<string name="notif_missed_incoming_call">Apel pierdut</string>
<string name="notif_missed_outgoing_call">Apelul efectuat a fost pierdut</string>
<string name="notif_missed_outgoing_call">Apel efectuat nepreluat</string>
<string name="notif_incoming_call_title">Apel primit de la %1$s</string>
<string name="notif_incoming_call">Apel primit</string>
<string name="notif_outgoing_call_title">Apel efectuat către %1$s</string>
......@@ -109,7 +109,7 @@
<string name="ab_action_contact_add_question">Adaugi la contacte?</string>
<string name="hist_contact_added">Contact adăugat</string>
<string name="hist_invitation_received">Invitație primită</string>
<string name="ab_action_audio_call">Apel audio</string>
<string name="ab_action_audio_call">Apel vocal</string>
<string name="ab_action_video_call">Apel video</string>
<string name="ab_action_change_screen_orientation">Rotește ecranul</string>
<string name="share_via">Distribuie prin</string>
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment